Co říká Monarchia Catholica k našim volbám?

Nech volební lístky doma! Nedávej jim hlas!

Retro, pro informaci, ČNL

Blíží se opět "volby" do "Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR" a to v termínech konání voleb od pátku 25. do soboty 26. října 2013. Volby v liberální demokracii a v republikánském systému politických stran mají však tolik závažných systémových vad, že je pro katolíka zcela nemožné, aby se těchto voleb vůbec zúčastnil. Katolík je vázán ve svědomí katolickou naukou a může se dokonce dopustit těžkého hříchu, či být exkomunikován latae sententiae a to při splnění níže uvedených podmínek, ke kterým se dostaneme.

1/ Nelegitimnost režimu

V prvé řadě monarchisté hovoří o tom, že tento systém je nelegitimní. Co to znamená? Republikánský režim je nelegitimní, protože v roce 1918 byla vytvořena nelegitimní první vláda, kterou nikdo nepověřil k vládnutí a rozhodoval čistě revoluční princip narychlo svolaných lidí z ulice, kteří se prohlásili za vládu ČSR. Nikým nevolená vláda začala vykonávat nelegitimní moc, kterou následující vlády První republiky a následně komunisté nahrazovali dalšími nelegitimními vládami. Naproti tomu existoval a existuje stále legitimní panovník, pretendent českého trůnu, který v současné době svůj úřad nevykonává v Království koruny

2/ Nereálná hesla a nesmyslné teze politických stran

Novým sdružením, které se uchází o volební klání je i politické hnutí ANO pana A. Babiše. Co hlásají? To se dozvíte zde: http://www.anobudelip.cz/program/ Po přečtení zjistíte, že všechny věty jsou nereálná maxima, která hlásají všechny strany. Možná, že syntaxe vět je jinak upravena. Kdo může za tristní stav této republiky? Mohou za to všechny strany, které se do volebního klání přihlásily, protože jejích členové předtím volili staré strany, nebo byli členy stran stávajících a věděli, že se všechno po "demokraticku" rozkrade, že budou schodky rozpočtu, že se bude hovořit o nesmyslných lidských právech na úkor povinností a že vše je postaveno na principech Revoluce 1789.

3/ Liberalismus a liberální demokracie odporuje katolické víře a učení katolické Církve.

I kdybychom však připustili, že režim, který v současné chvíli je u moci, je legitimní a uznali bychom jeho legitimitu i všech předchozích vlád, přesto stranický režim a politické strany, které jsou konglomerátem liberálních, socialistických a komunistických stranických UTOPICKÝCH programů, jsou v radikální opozici vůči neměnné katolické nauce vyjádřené papeži v minulých 200 letech a katolík je vázán v této věci papežskými encyklikami, které jsou stále platné.

4/ Koho katolík nemůže volit?

Připomeňme, že katolík nemůže volit:

1/ ČSSD a SPOZ, neboť tyto strany hájí socialistické pozice a socialismus, který byl mnohokrát odsouzen, zvláště encyklikou Rerum novarum papeže Lva XIII.

2/ KSČM – tato strana navazuje na komunistické ideje a tyto ideje jsou odsouzeny encyklikou Pia XI. Divini Redemptoris a v Syllabu errorum bl. Pia IX. a účast na podpoře komunistů byla pro katolíky zakázána Monitem sv. Officia z 1. 7. 1949. Katolická Církve odmítá komunismus jako společenský systém a atheistickou ideologii a to na základě přirozeného práva. Pius XII. prohlásil o komunismu: "Jednotlivci i celé národy se od nich nechali svést, neboť oni slibovali lepší rozdílení statků a hlásali zároveň, že nechají svobodu nedotčenou, že chtějí zachránit rodinu, ujišťovali lid, že bude mít moc, dělníci továrny a rolníci půdu. Ale když zaseli nenávist, převraty a rozvrat, a potom se dostali k moci, vykořisťují lid a teror povyšují k vládě." Tato slova mohou platit i o liberálních stranách, protože jsou dětmi oné revoluční Marianne jako komunismus či socialismus.

3/ TOP 09, ODS a ANO – liberální strany hájící liberální ideje liberální demokracie odsouzené za pontifikatu sv. Pia X. a bl. Pia IX.

4/ Volební blog občanky Bobošíkové a akce D.O.S.T.:

Akce D.O.S.T se vzdaluje v celku i osobou pana předsedy Semína katolickým principům spoluprací s nepřítelem. Jak jsme již sdělili v minulých článcích, M. Semín se stal nekonzistentním ve svých katolických pozicích. Pokud podporuje paní Bobošíkovou a její názory týkajících se nepřijatelných morálních názorů (dle výše uvedených skutečností), potom zde může hrozit automatická exkomunikace latae sententiae pro něho a jeho katolíky z D.O.S.T., i všechny katolíky, kteří budou volit volební blok občanky Bobošíkové.

5/ O malých stranách a hnutích ani nemluvě, které více či méně podporují nelegitimitu režimu a liberálně demokratické principy odsouzené Svatou katolickou Církví.

6/ Mezi katolíky existuje jedna velká pověra a to, že KDU–ČSL je stranou, která hájí křesťanské zásady ve společnosti. Jaké to jsou? Podpora rodiny, zaměstnanosti? Jaký je rozdíl mezi ANO občana Bábiše a KDU–ČSL, či komunisty, resp. volebním uskupením občanky Bobošíkové? Vůbec žádný. Každý se domnívá, že má exklusivní volební program, ale všichni mají stejný a stejně nereálný. Všichni pouze ve svých programech lžou a záměrně zkreslují realitu. Protože každému musí být jasné, že takové programy nelze v rozvrácené společnosti naplnit. Jednotlivé body jejich programu jsou utopistická maxima, která nelze naplnit. Za každou stranou je přítomen otec lži, který je pokaždé oblečen do jiné barvy.

Kdo z katolíků volí liberální, socialistické, či komunistické kandidáty, zrazuje Boha, znovu přibíjí Ježíše Krista na kříž a ohrožuje svoji vlastní spásu. A pokud by byla Církev prosta církevní krize, potom by kandidátovi liberální, či socialistické, nacionalistické, či komunistické strany, který je pokřtěným, měli být odepřeny minimálně svátosti Církve.

"Největším omylem v mysli je se domnívat, že věci vidíme tak, jak je chceme vidět, a ne tak jak jsou skutečně." Msgr. Jacques Benigne Bossuet, Biskup z Meaux

Máme dvě možnosti: jít k volbám, zradit Boha a své katolické principy a nebo zůstat na nekompromisních katolických principech a bojovat čestně a statečně proti režimu a Revoluci 1789.

Za každou liberální demokracii je třeba vidět vládnoucí oligarchii, která určuje, kdo a jaká strana má zvítězit a která používá média k ovlivňování, chcete–li k oblbování lidí tak, aby to vypadalo, že volby jsou svobodnou volbou lidí. Volby se tak stanou "politicky korektním divadlem" "svobodných" občanů, kteří se rozhodují na základě špatných vstupních informací a volí vždy špatně. A výstupem jejich volby je vždy větší, či menší zlo. Ale katolík nezná menší, či větší zlo. Dnes jsme v úplně jiné situaci než například za pontifikátu Pia XII. Dnes neexistují katolické strany, ani kandidáti. Potom každá taková volba znamená volbu zla. Pokud by existovala strana, resp. kandidát, která/který by celostně hájil/a katolické morální učení, potom je povinností katolíka volit, pokud bychom vůbec tento režim považovali za legitimní. Pokud dnes jsou všichni více, či méně liberální, socialističtí etc, potom pozitivní povinnost volit odpadá. Naopak volit potom znamená zradit katolické principy.

Katolický autor Arnaud de Lassus píše: "Zednářství v mnohých zemích vytváří podmínky pro to, aby byl zvolen takový typ režimu, který bude fungovat dle principů zednářství. Historik Francois Furet popisuje liberální demokracii následovně: "V každé liberální demokracii náleží skutečná moc skryté oligarchii, která vlastní demokratické principy popírá a činí ji takovou, aby alespoň na oko fungovala."

Liberální katolíci chtějí udělat z Krista Krále tzv. "la Marseillaise" Krista, oblečeného do frygické revoluční čapky.

Bl. Pius IX dodává : " … Všeobecné volební právo by mělo být spíše nazýváno všeobecným bláznovstvím.“

Co říci na závěr?

Monarchia Catholica vyzývá čtenáře, kteří jsou signatáři akce D.O.S.T., aby z tohoto hnutí vystoupili a pokud znají pana Semína a další jemu podobné kráčející na scestí ruku v ruce s revoluční Marianne, aby je bratrským napomenutím opět přivedli na cestu katolické víry a pokusili se je přivést na cestu boje za Sociální království Ježíše Krista. Někteří z Vás to již udělali, ale marně. Modlíme se za tyto katolíky, aby tuto cestu do katolické Církve našli zpět. Zde už jde o spásu jejich duše a nikoliv o kosmetické názory v internetových diskuzích. Spása duše je prioritou. Michale Semíne a další, vraťte se zpět ke katolickým principům! Opusťte cestu Revoluce 1789!!!

Blog katolické tradice a rakouského monarchismu, výňatek z článku