Citát J. A. Komenského

„Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí Tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.“

(Prorocká slova J.A.Komenského ze spisu Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z r.1650)