Chybný výklad Česko-německé deklarace

 

Pan Richard Král v Haló novinách ze 30.4.2018 na str.4 ve svém jinak vyčerpávajícím a přesném rozboru německých reparací za škody napáchané III.reichem za II.světové války tvrdí. že prý jsme se údajně v Česko-německé deklaraci "zavázali" nevymáhat reparace na Německu. Domnívám se, že opak je pravdou. Proč?

Za první, deklarace - pokud je známo z pohledu právníků - není tzv. konstitutivní akt. Deklarace pouze deklaruje, tj. veřejně slavnostně prohlašuje něco o něčem. Máme dokonce deklaratorní zákony - zákon o TGM, zákon o dr.E.Beneši, zákon o povaze komunismu. Tyto zákony však nemají jinou, než proklamativní účinnost. Nemají žádné sankce.

Za druhé : Jestliže se deklaranti o Česko-německé deklaraci dohodli na tom, že "nebudou otvírat otázky minulosti", neznamená to, že by se "zavázali" k právním krokům, které by rušily minulé nebo dokonce trvající závazky. A podle mne i podle právních kapacit, jako je například ústavní expert univ. prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., právní závazek Pařížské reparační dohody trvá a trvají tudíž všechny aspekty, z něj vyplývající - tudíž i placení, splácení  čili umořování závazku plynoucího z poválečných ustanovení vítězných mocností II. světové války. Pokud je známo, tyto závazky nikdy nikdo nijak nezrušil. Tudíž nároky České republiky na Spolkovou republiku Německa trvají jakožto nároky nástupníka poškozeného státu na závazky nástupníka státního viníka agrese proti ČSR.

Podle mne placení německých reparací nespadá do "otvírání otázek minulosti", neboť je pouhým plněním dávno stanovených nároků našeho státu, nikým a ničím nezpochybněných, tudíž stále platných. Samo Německo nikdy tyto nároky nezpochybnilo - dokonce ani v citované deklaraci - pouze žádalo několikráte odklad, zapříčiněný nesjednoceností německého státu. Po sjednocení důvod tohoto odkladu navždy pominul a je jen na Německu,aby svůj léta nesplacený závazek reparací splnilo v míře, kterou mu ukládá Pařížská reparační dohoda.

 

Jiří Jaroš Nickelli, Historicko-dokumentační komise ČSBS Boskovice