Chvályhodné záměry a rozpaky nad Seehoferem

Co říká berlínská koaliční dohoda k vyhnanecké politice

 

Prezident německého Svazu vyhnaných (BdV), bývalý člen Bundestagu za CSU, Bernd Fabritius, nalézá v rozsáhlé koaliční dohodě CDU/CSU a SPD „pozitivní signál pro naši práci". Rozený Transylvánský Sas se odvolává především na otázky sociální politiky: prevenci starobní chudoby mezi navrátilci a odstranění právní diskriminace, například v důchodovém zákoně. Kromě toho oceňuje iniciativy pro „přeshraniční komunikaci“, které mají být podporovány v tomto volebním období jako přidaná agenda pro výstavbu a vlast rozšířeného spolkového ministerstva vnitra v čele s Horstem Seehoferem (CSU).

 

V oddíle XII koaliční smlouvy se říká: "Německé národnostní skupiny a menšiny jsou součástí naší kulturní a historické identity. Obohacují kulturní rozmanitost svých zemí a jsou důležitými skupinami pro spojení mezi Německem a jeho partnerskými zeměmi. Chceme, aby byly i nadále povzbuzovány a podporovány.“ Podobně jako v oddíle XIII: „ ... kulturní dědictví Němců ve střední a východní Evropě a kulturní bohatství vyhnanců, přesídlenců a navrátilců jsou důležitými součástmi německé kulturní identity. Chceme ve smyslu § 96 spolkového zákona posílit subjekty činné  spolu s vyhnanci, emigranty a německými menšinami jako nositeli tohoto dědictví, podporovat je ve smyslu evropského porozumění pro budoucnost, a posílit kulturní nadace německých vyhnanců."

 

To jsou všechno chvályhodné úmysly. Kdo k nim bude chtít vznést námitky? Už jsou po desetiletí součástí programu vyhnanců. Je dobré připomenout to v koaličním dokumentu. Ale je to vše jen to, co musí berlínská koalice říkat? Zdá se, že citované části byly převzaty z katalogu sociální a kulturní politiky. Trochu více konkretizované hlavní cíle pro „přeshraniční porozumění“ se očekávaly, ale „porozumění“ v některých zemích bývalého východního bloku stále brání neústupné dodržování vyhlášek a zákonů, které diskriminují původní německé spoluobčany. Stále zůstávají  nejasnosti a používají se další fráze o politice „dobrého sousedství“. Jak to vyjádřil Horst Seehofer ve svém dopise, ve kterém oznámil předsedkyni parlamentu Barbaře Stamm (CSU) svou rezignaci jako předseda vlády v Bavorsku, a to: „S Českou republikou jsme změnili chladné vztahy na  období vzájemné úcty a přátelství pro budoucnost. To zůstane nadcházející generaci. Děkuji sudetským Němcům za tuto společnou cestu.“

(fac), Sudetenpost, 5.4. 2018, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf