Churchill a Orbán

PhDr. Stanislav Balík

V

roce 1940 se Winston Churchill jako jediný politik v Evropě postavil proti nacionálně socialistickému Německu. V roce 2015 se Viktor Orbán jako jediný postavil proti politice liberálně socialistického Německa v čele s Angelou Merkelovou. Srovnejme si projevy státníků, kteří se postavili do čela boje za záchranu Evropy. Blíže k Churchillovi https://www.youtube.com/watch?v=O68c_5ym_6c .

Začala bitva o Británii. „Každá rodina na našem ostrově, v naší říši a věru v celém světě, vyjma zemí provinilých, vzhlíží vděčně k britským letcům, kteří nedbajíce nerovných podmínek a nelekajíce se stálých bojů a smrtelného nebezpečí, odrážejí svým hrdinstvím a svou oddaností příboj světové války. Ještě nikdy v dějinách válek, nebyli tak mnozí zavázáni tak malému počtu bojovníků!“

„Toto kruté, neomezené a nevybíravé bombardování Londýna je ovšem částí Hitlerova invazního plánu. Tím, že zabije mnoho civilistů, žen a dětí, chce zterorizovat a poděsit lid tohoto obrovského hlavního města a učinit z něho břímě, o které se vláda bude muset starat a doufá, že tak odvrátí nenáležitým způsobem naši pozornost od hrozného úderu, který právě připravuje. Zná však špatně ducha britského národa a houževnatost Londýňanů, jejichž trpělivost tolik přispěla k ustavení parlamentních zařízení a kteří si odjakživa daleko více váží svobody než života.“

„Tento zločinec, příbytek a vtělení mnoha forem smrtelné nenávisti, tento obludný výplod dřívějších provinění a hanebností, si nyní usmyslel, že se pokusí zlomit slavného ducha našich ostrovanů všeobecným vražděním a ničením. Podařilo se mu tím však jen roznítit oheň v srdcích Britů a celého světa, který bude hořet ještě dlouho potom, co všechny stopy požáru, který založil v Londýně, už dávno budou odstraněny. Zapálil oheň , který bude hořet stálým a vydatným plamenem, až budou poslední stopy nacismu vypáleny v Evropě a až Starý a Nový svět bude moci podat ruce, aby opět vystavěl chrámy lidské svobody a lidské cti na základech, které tak brzy už nikdo nerozkotá.“

Velké německé letecké útoky za bitvy o Británii a za její pokračování, bitvy o Londýn, daly Churchillovi příležitost, které hojně využil, aby se objevoval jako hlasatel a symbol britského ducha hrdého a nezlomného odporu. Kdekoli dopadaly pumy nejhustěji, tam se brzy nato dostavil Winston a v tisku pak bylo vidět známé fotografie jeho silácké tváře, jak se objevuje uprostřed sutin, nebo jak povzbuzuje dojímavé zástupy lidí pozbyvších přístřeší, kterým pohled na něj a zvuk jeho srdnatých slov vléval novou odvahu a nadšení. Pozvedal svůj hlas opět a opět a prohlašoval, že „z nejkrutějšího utrpení budeme čerpat prostředky inspirace a naděje na další život.“ O nepřátelských útocích prohlásil, že „zocelí srdce nás všech k rozhodnému a neumdlévajícímu pokračování v boji proti tak zlotřilému nepříteli,“ a že „ani hmotné škody ani krveprolití neodvrátí lid Britské říše od svého slavného cíle, na kterém neochvějně trvá“. Přijal jako britské heslo pro zimu 1940 poznámku velitele jednoho protileteckého krytu: „Je to velký život, neochabneme-li!“ a ujistil národ, že již to, že Hitler se neodvážil provést invazi, je „samo o sobě jedním z historických vítězství Britských ostrovů a monumentálním milníkem na naší cestě dopředu.“

Nejprve Viktor Orbán zkritizoval Evropu za to, že už není svobodná. „Protože svoboda začíná s možností říkat pravdu. V dnešní Evropě je říkat pravdu zakázáno. ... Je zakázáno říkat, že ti, co sem přijíždějí, nejsou uprchlíci, a varovat před ohrožujícími riziky současné migrační vlny. Je zakázáno říkat, že další desítky milionů imigrantů jsou připraveny vyrazit směrem k nám. Je zakázáno informovat o tom, že masová imigrace přináší nárůst kriminality a terorismu do našich zemí. Je zakázáno poukázat, že ty masy, které sem přijíždějí z jiné civilizace, ohrožují náš způsob života, naši kulturu, naše zvyky a naše křesťanské tradice. Je zakázáno poukazovat na fakt, že ti, co sem dorazili dříve, vybudovali svůj vlastní, od nás separovaný, samostatný svět pro sebe podle svých hodnot a ideálů, které roztrhávají tisíciletou strukturu Evropy,“ uvedl.

Podle Orbána je současná migrační vlna předem plánovaná a řízená operace. „Je zakázáno říkat, že v Bruselu pracují na schématech, jak cizince co nejrychleji rozmístit mezi námi proti naší vůli. Je zakázáno poukázat, že důvod pro usídlení těchto lidí zde je změnit náboženské a kulturní zázemí Evropy a přestavět její etnické základy. A tím odstranit poslední bariéru multikulturalismu: suverénní národní státy. Je zakázáno říkat, že Brusel se snaží nenápadně užírat více a více plátků naší národní suverenity a že mnozí tam nyní připravují plán na kompletně federalizované Spojené státy evropské, pro což jim nikdo nedal autorizaci,“ prohlásil maďarský premiér.

Podle něj dnešní nepřátelé svobody používají sofistikovanější nástroje, aby nás přinutili se jim podřídit. „Dnes nás nevězní, nevozí nás do koncentračních táborů, neposílají tanky do zemí, které jsou věrny svobodě. Dnes do nás pomocí mezinárodních médií pálí salvy hrozeb, zkreslování, manipulace, ovlivňování, což jim bohatě stačí. Respektive, stačilo jim to do teď. Lidé Evropy se pomalu probouzí, organizují se a brzy začnou požadovat svou zemi zpět. … Lidé Evropy už možná konečně pochopili, že v sázce je jejich budoucnost. Teď už nejde pouze o finanční prosperitu, pohodlné životy, kariéru v práci, ale sama jejich každodenní bezpečnost a klidný průběh života, jak jsou zvyklí, jsou zřetelně ohroženy. A konečně, lid Evropy, podřimující v iluzi nezničitelné hojnosti a prosperity, porozuměl, že principy, na kterých stojí život v Evropě, jsou v ohrožení,“ řekl dále Orbán.

Masová imigrace je podle něj jako pomalý proud vody, úporně erodující naše břehy. „Snaží se schovat za masku humanity a soucitu, ale její pravá tvář je okupace území. A to území, co oni získají, je tak zároveň územím, které my ztratíme,“ upozornil.

Poukázal na to, že evropští vůdci zpočátku mluvili o pár stovkách, pak o tisících přesídlených lidí. „Ale ani jeden zodpovědný evropský vůdce si netroufne odpřísahat, že těchto pár tisíc se jednou nezvýší na desítky či sta tisíce,“ varoval.

Pokud chceme zastavit tuto masovou imigraci, musíme podle Orbána nejprve omezit Brusel. „Hlavní nebezpečí evropské budoucnosti nehrozí od těch, kteří sem chtějí přijít, ale od fanatických bruselských přisluhovačů multikulturalismu. Nedovolíme Bruselu nadřadit se nad naše zákony. Nedovolíme, aby nám vnucovali zkažené ovoce spadlé ze stromu jejich kosmopolitního světonázoru. Nebudeme importovat do Maďarska kriminalitu, terorismus, homofobii a synagogy vypalující antisemitismus. Tady nebudou žádná přistěhovalecká ghetta, ve kterých neplatí naše zákony, tady nenastane destrukce pořádku, žádné výtržnosti imigrantů a nebudou tu žádné gangy lovící naše ženy a dcery. Nedovolíme jiným, aby určovali, koho máme vpustit do naší země, vedle koho máme žít a s kým máme chtít sdílet naši zemi,“ ujistil.

Varoval, jak by vše také mohlo skončit: „Nejdřív jim dovolíme nařídit nám, koho musíme přijmout, pak nás donutí ustupovat až sloužit cizincům v naší vlastní zemi. Nakonec zjistíme, že nám nezbývá než se sbalit a odejít z naší krajiny. Proto budeme nadále odmítat vnucované plány přerozdělování a nebudeme tolerovat ani vydírání a výhrůžky,“ prohlásil, načež sklidil velký potlesk.

Jsem hrdý na to, že jsem se v září minulého roku mohl zúčastnit akce na podporu premiéra Orbána před maďarskou ambasádou. Podepsal jsem tehdy dopis maďarskému premiérovi, který tehdy podepsalo dvanáct vystupujících politiků. https://www.youtube.com/watch?v=MgtokVvX7dI .

Premiér Orbán je pro mě politickým vzorem v tom jak je možné začít budovat národní stát, který jediný nás může ochránit před politikou liberálně socialistického Německa. Visegrádská čtyřka se musí stát základem vzdoru proti Čtvrté říši ke které se budou přidávat další státy, které nechtějí žít v sametové totalitě.

Viktora Orbána vnímám pozitivně, ale pravdivě, dědictví z kterého vychází je meziválečné a válečné. V pracovně premiéra visí mapa Uher a všude se instalují nové sochy admirála Hortyho viz. https://www.youtube.com/watch?v=7B8mDgX87-U .

Admirál Horty je součástí maďarské tradice. Naše tradice je jiná. My máme svého Masaryka a naší povinností je důstojně navázat na našeho prvního prezidenta a začít budovat svůj národní stát v jeho duchu. Mnoho času nám již nezbývá. Naše pátá kolona se již dala na pochod a je nutné začít bojovat o naši svobodu, stát a skutečnou demokracii tak jak ji chápal T.G. Masaryk.

V Častohosticích 26. 7. 2019