Český příklad

 

Pravděpodobně jste si také všimli, že vaše noviny dávají obecně málo informací z České republiky. Neexistuje 29 let po "sametové revoluci" v sousední zemi něco, o čem stojí za to psát? Pravdou je, že téměř všechna relevantní zahraniční média již před dlouhou dobu stáhla své korespondenty, pražská politika se obvykle pozoruje z dálky. A o aktuální události je nyní obvykle vytištěna stručná zpráva, to je vše. Současně je česká vnitřní politika, která má vnější účinek zejména v Německu a Rakousku, poučným příkladem dezintegračního chování volených zástupců lidí. Strany na Vltavě oslabují své síly v nekonečných pokusech o vytvoření stabilních vztahů s vládou. Miloš Zeman, prezident na hradě, neukázal ani nejmenší zábranu, aby se nezapletl i s krajní levicí. Staré struktury jsou stále aktivní. Nepřehledná směsice, která se mění od týdne k týdnu, nevyhnutelně narušuje aktivní komunikaci mezi „sudetskými“ Němci a Čechy. Tento aspekt se téměř nikdy nevyskytuje v „velkých" médiích, takže listy jako „Sudetenpost" jsou účinnou korekcí. 

 

Redakční rada nepřetržitě zobrazuje různé pohledy, podle přání svých čtenářů. A sleduje, jak silná je komunikační linka mezi zástupci vyhnanců a jednotlivými představiteli českých vládních orgánů. Spolupráce na místní úrovni funguje „dobře", řekl Bernd Posselt ve svém projevu v únoru v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském městě Schönsee. To může být celkově pravda. Samozřejmě by bylo hezké konečně podat zprávu o měřitelném pokroku v úsilí o zahájení dialogu s vládou v Praze o historické zátěži. V současné době je - bohužel - málo naděje. 

 

Zůstat klidný a pragmatický v situaci po českých volbách? Na takové radě není nic špatného. Ale v určitém okamžiku se pragmatismus vyčerpá a jasné slovo je nutné. K tomu musí být odvaha. Kritické posouzení domácí politické situace v České republice není porušením ducha dobrého sousedství. Horst Seehofer, bývalý „patron" „sudetoněmecké“ etnické skupiny, označil vztah k České republice za „přátelský". Přátelé by měli mít možnost vyjádřit svůj názor, aniž by riskovali nepřátelskou odezvu. 69. sudetoněmecký den v Augsburgu by měl být správnou příležitostí k provedení vyvážené bilance. „Sudetenpost" bude informovat.

Gernot Facius, Sudetenpost, 3.5. 2018, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf