Celý projev Miloše Zemana v českém překladu

Vážený pane velvyslanče, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Parlamentu Vondráčku, vážený příteli a předsedo komunistické strany Filipe, vážené dámy a pánové,

mírně mne zarazilo, proč se setkáváme zde, venku svítí slunce, je příjemně teplo, pěkné počasí, tak to je vlastně špatně zorganizované.

(Potlesk a smích)

Jak víte, já vždy začínám svá vystoupení kritikou, to je jako dobré zahájení šachové partie, víte, agresivní zahájení.

Co říci k tomu, proč jsem zde. Proto, abych uctil oběti těch, kteří zahynuli, padli na území bývalého Československa. Ale samozřejmě padlých nejen na tomto území.

Víte, přátelé, 2. světová válka byla válka rasové nenávisti a cílem nacistického Německa bylo fyzicky zničit nejprve Židy a za druhé všechny Slovany, Poláky, Rusy, Srby a tak dále a tak dále.

Nu a teď se setkáváme s jiným druhem boje – je to náboženská nenávist, která se usiluje zničit všechny nevěřící.

Moji ruští kolegové vědí, že nezapomínám na Beslan, nezapomínám na Volgograd a na další události. Znamená to, že nás tento boj musí sjednotit proti islámskému fundamentalismu a islámskému terorismu.

Samozřejmě docházelo ke zlým událostem, byla studená válka, byl šedesátý osmý rok a to byla velká chyba; a je třeba si přiznat tuto chybu, ba zločin. Neboť tím, že to uznáme, přiznáme, tím to též odstraníme.

V tuto dobu jsem rád, že jsme se shodli a domluvili s prezidentem Putinem, že začátkem měsíce června se uskuteční první setkání česko-ruského diskusního fóra, těším se, že v rámci tohoto fóra se nám podaří, abychom rovněž otevřeli archívy, které se budou týkat především osmašedesáté ho roku. Ale to není vše.

Jsem rád, že se chystá další setkání mezivládní hospodářské komise. Víte všichni, že předseda vlády, předseda Senátu Parlamentu ČR i předseda obchodní komory (pravděpodobně jde o hospodářský výbor Sněmovny, pozn. překl.) i já jsme se všichni vyslovili proti sankcím, protože sankce ničemu nepomáhají. Jen ztěžují hospodářskou výměnu. Toto veřejné vyjádření bych chtěl rovněž proměnit v iniciativu České republiky v rámci EU.

Při své poslední návštěvě RF jsem byl velice rád, že ve třech letadlech se mnou letělo tolik českých podnikatelů, kolik jich nebylo za posledních 25 let. Tito podnikatelé uzavřeli množství vzájemně výhodných smluv s našimi ruskými partnery. Plně doufám, že totéž bude probíhat i v budoucnu.

Vážení kolegové, ano, jistě existují problémy. Někteří lidé se snaží tyto problémy řešit, a někteří lidé se snaží tyto problémy vytvářet. Já patřím k lidem, kteří se snaží problémy řešit. Je to však mnohem složitější než naopak. Nicméně je mi líto lidí, kteří celým svým životem pouze vytvářejí problémy a umírají nešťastní a bez užitku pro lidstvo a naše národy/lidi. Tudíž Vám všem závěrem přeji úspěšný život, vyřešení problémů v rodině, ve společnosti a samozřejmě v našich vzájemných výhodných vztazích. Ať žije spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou… (pozdvihuje pohár k přípitku se slovy) ale mně dali jen minerální vodu… (potlesk, smích; poslední slova zanikají v potlesku a smíchu přítomných)

Děkuji za pozornost.

Prezident M. Zeman pronesl tento projev na ruském velvyslanectví v Praze u příležitosti oslavy 73. výročí ukončené světové války.

Parlamentní listy, 9.5.2018