ČSSD navrhla zákon o referendu popírající demokracii a lid jako zdroj veškeré moci v naší republice

 

Ve Sněmovně je další návrh na zavedení obecného celostátního referenda, předložili jej poslanci ČSSD. Na rozdíl od předlohy hnutí SPD Tomia Okamury by lidé podle představ sociálních demokratů nemohli hlasovat například o vystoupení z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. K vyvolání referenda by také byl nutný mnohem vyšší počet podpisů obyvatel pod peticí a přísnější by byly podmínky pro závaznost hlasování.

 

Občané by podle návrhu ústavního zákona ČSSD nemohli referendem schvalovat ani právní předpisy a rozhodovat o základních právech a svobodách, o státním rozpočtu a daních nebo o ustanovování a odvolávání lidí z funkcí. Aby se všelidové hlasování mohlo uskutečnit, petici by muselo podepsat nejméně 850.000 lidí. Jde zhruba o osmkrát vyšší počet, než který předpokládá předloha SPD. Iniciátor referenda by navíc podle návrhu ČSSD musel získat dostatek podpisů pod petici nejvýše za půl roku.

 

Obě předlohy neuvádějí nutnou účast hlasujících pro platnost a závaznost referenda. Sociální demokraté ale chtějí, aby byl výsledek všelidového hlasování závazný jen tehdy, pokud v něm odpoví na položenou otázku kladně, nebo záporně nadpoloviční většina ze všech oprávněných voličů. Tedy i z těch, kteří hlasovat nepřijdou.

 

Přípustnost otázky všelidového hlasování, které by vyhlašoval prezident, by mohl přezkoumat Ústavní soud. Podnět by mohla dát vláda nebo skupina poslanců či senátorů. Rozhodnutí přijaté v referendu by podle předlohy ČSSD bylo závazné pro vládu a obě parlamentní komory po dobu volebního období Sněmovny, nejméně však tři roky. Stejnou lhůty by ústavní návrh stanovil pro možnost uspořádat další všelidové hlasování ve stejné záležitosti. Podrobnosti k pořádání referenda by stanovil obyčejný zákon.

 

Projednávání ústavní normy SPD tento týden přerušila Sněmovna do další schůze. Předlohu ČSSD posoudí před projednáváním v zákonodárných sborech vláda. Pro schválení ústavního zákona je ve Sněmovně i v Senátu nutná třípětinová většina. Představy parlamentních stran o parametrech pro všelidové hlasování se různí. ODS a TOP 09 odmítají obecné referendum jako takové.

 

Připomeňme si, jak vidí referendum, plebiscit a moc lidu občané a političtí myslitelé našeho lidu:

 

Sám lid-suverén je vždy alespoň o stupeň výše, než i ten nejvyšší orgán nebo úřad. Vždy je totiž i ten pouze odvozen z vůle a autority suveréna, lidu. Tento suverén se poněkud blíží svým postavením absolutnímu monarchovi: je neodpovědný - odpovídá pouze sobě a dějinám. Je nad zákony i nad ústavou, je nad mezinárodními závazky, je zcela logicky nad vším, co z něj vychází a je z něj odvozeno.

 

Pokud se lid rozhodne, může ignorovat právní a ústavní pravidla a změnit zřízení, rozehnat úřady, parlamenty může znovu a jinak stanovit pravidla fungování politického zřízení. Může pochopitelně rozhodnout i o odtržení od dosavadního státu, o odchodu z dosavadních svazků a závazků a tedy jeho zřejmé a zřetelně většinové rozhodnutí může být i nástrojem sebeurčení nějakého regionu, národa či národnosti v daném území sídlící a většinové.

 

Hotovým, nicméně hojně prezentovaných nesmyslem je proto tvrdit, že jsou referenda - všelidová hlasování - zákonná a nezákonná, ústavní a neústavní, legitimní a nelegitimní, ať již z důvodu nesouladu s vnitrostátním či mezinárodním právem. Skutečné zřetelně masové vystoupení lidu je prostě primárním dějinným faktem, od kterého se odvíjí vše ostatní!

 

Lidové hlasování je možno a nutno v případě podezřelých okolností zpochybňovat úplně jinak. Nelegitimní bude nepochybně hlasování nevšeobecné (provedené selektivně, nikoli na celém území, o jehož osud jde), stejně jako nebude výronem moci lidu jednání úzké, samozvané skupiny, jež se za lid jednoduše prohlásí a vydává. Lidové hlasování nesmí být ani jinak pochybné - sešvindlované co do průběhu výsledků, jež se dodatečně opraví nebo ovlivní čachry při hlasování, zastrašováním apod.

 

"V tomto smyslu je ohledně například už proběhlých východoukrajinských referend dost co prověřovat a uvádět na pravou míru. Už proto, že jde o téma, o které je vedena propagandistická, psychologická válka, která je stejně urputná a nevybíravá, jako násilné akce formujících se stran ukrajinské občanské války.

 

Dostal jsem zprávu, že výsledky nedělního referenda v Luganském regionu jsou: 96,2% hlasujících obyvatel pro samostatnost a pouze 3,8% byly proti odtržení. Výsledky z Donbasu: pro 89,07 hlasujících, celková účast: 74,87 procenta. Takové zprávy o téměř zázračných výsledcích jsou ovšem ostřelovány z druhé strany tím, že nebylo dost vytisknutých lístků, že bylo málo volebních místností a že šlo o hlasování pod kontrolou separatistických ozbrojených skupin. To je třeba prověřit, vyvrátit lži a najít pravdu.

 

Ale rozhodně nekrákorejme nesmysly o nelegálních lidových hlasováních, o jejich právní neplatnosti! Pokud nešlo o podvod, pak se jedná o dějinná fakta, jež se nedají odestát ani ignorovat tak, jako nelze vrátit nebo zabraňovat horotvorným pohybům zemské kůry. A jistě se shodneme, že ignorovat tyto geologické procesy je hodně naivní a může se pěkně vymstít," varoval před časem Miloš Kužvart v BL.

 

A už je to tady, jsme na pokraji války, hrnou se k nám ilegální islamističtí imigranti, znásilňují a řežou hlavy "nevěřícím psům a fenám", ale referendum o jejich nevpouštění na naše území a odpoutání od bruselské bažiny vyhrožující za to pokutami odmítají "černosotněnci" připustit a mediální bodyguardi jim k tomu ještě tleskají.

 

Jak dlouho budete zkoušet naši trpělivost, ptají se lidé.

Publikoval(a) TOP Týdeník Občanské Právo 21 hours ago