Byly definovány příčiny pro začátek třetí světové války

Sivkov přiznal, že třetí světová válka již definitivně “přezrála”
Sivkov přiznal, že třetí světová válka již definitivně “přezrála” Vojenský expert a doktor vojenských věd Konstantin Sivkov vyjmenoval příčiny pro začátek třetí světové války.“Chápání charakteru třetí světové války, dokonce každé války,  zahrnuje zcela konkrétní soubor ukazatelů a charakteristik. První, čím se začíná vždy, jsou příčiny, které vyvolávají ten či onen konflikt nebo válku”, říká expert.

Datum příspěvku 10. prosince 2022

Sivkov poznamenal, že ani jedna válka nezačíná na základě individuálního přání nějakého diktátora. Jakákoliv válka je vždy vyvolána velmi vážnými rozpory mezi národy. Když mluvíme o světových válkách, tak se jedná o rozpory globálního charakteru. Zdůraznil, že dnes narostly rozpory, které jsou schopny vyprovokovat světovou válku, v dostatečném množství. Přičemž dnešní rozpory jsou mnohem globálnější a vážnější než ty, které vyvolaly dvě předcházející světové války.

“Dá se to říci i tak, že třetí válka světová dnes úplně přezrála”, říká Sivkov.

Jako první důvod expert jmenoval globalizaci a příchod nadnárodních subjektů. Právě tyto dva procesy protiřečí suverenitě států, protože ovlivňují možnost vlád té či oné země kontrolovat situaci na svých územích.

“Tyto záležitosti nastolují problém existence samotných států a stávají se metodou, s jejíž pomocí si globální elity zkoušejí zajistit svou dominanci nad světem. Ve snaze ochránit svou suverenitu začínají procesy proti všemu tomuto, začíná vznikat regionální suverenizace, kterou dnes vlastně sledujeme. Právě tyto trendy vytvářejí systém výhrůžek, které leží v základech vzniku nových konfliktů, a které jsou objektivní základnou pro třetí světovou válku”, pokračuje expert.

Zdůrazňuje, že vznikající konflikty vyvolávají globální krizi.

“Vzniká otázka o tom, na úkor koho se má snižovat spotřeba. Západ chce snižovat spotřebu na úkor jiných států a přitom si zachovat svou životní úroveň. Ostatní země tomu odporují. Vzniká otázka, jak má tuto úlohu řešit Západ, a jak mají stejnou úlohu řešit národy ostatních států. Je to rovněž základní podklad pro vážný válečný konflikt”, říká Konstantin Sivkov.

Mezi důvody pro třetí světovou také uvedl přelidnění jedněch regionů a nízké osídlení jiných.

“Vážný je také protiklad, který se projevuje v migraci, a také úsilí rozdělit území států, které disponují velkými plochami a zdroji. Právě proto se objektem takových nároků stává Rusko”, vysvětlil doktor vojenských věd.

Mezi rozpory, které mohou přivést k velké válce, Sivkov uvedl rozpory mezi “finanční bublinou” a reálnou ekonomikou, rozpory mezi národními a globálními elitami, a také duchovní rozpory mezi otevřeným satanismem globalistů a duchovními hodnotami tradičních civilizací.

“Tento soubor rozporů má mnohem hlubší základ, než byly dokonce ty rozpory, jež vyvolaly druhou světovou válku”,uzavřel Sivkov.

Pavel Šiškin

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová