Budování národního a sociálního státu

PhDr. Stanislav Balík

Po listopadu 1989 jsme nenavázali na Masarykovsko-baťovskou tradici. Navázali jsme na tradici druhé republiky, Rakousko-Uherska a Protektorátu. Režim, který se začal budovat, byl liberálně socialistický, který v sobě nesl pečeť tvůrců tohoto režimu. Václav Klaus se z režimního ekonoma přetransformoval na fanatického neoliberálního ekonoma v rekordně krátkém časovém období. Stejně rychle chtěl zničit státní vlastnictví, a proto se rozhodl pro šokovou terapii podle poradců z MMF. Během rekordně krátké doby bylo zničeno národní bohatství, které náš národ vytvářel více než sto padesát let. Byl vyplundrován náš průmysl, zdevastováno zemědělství a rozbit společný stát Čechů a Slováků. Naše měna byla cíleně podhodnocena a tak jsme se stali kolonií v rekordně krátké době. Radovali se poradci MMF, Sudetoněmecký landsmanšaft a všichni, kteří se stali v rekordně krátké době příslušníky kompradorské buržoazie v čele s „národním“ vůdcem Václavem Klausem. To bylo stádium druhé republiky z pohledu ekonomického.

Paralelně Václav Havel zahájil svoji protinárodní politiku svojí první oficiální návštěvou v zahraničí. Jel do Německa, které se sjednotilo, a omluvil se sudetským Němcům za všechny zločiny, kterých jsme se údajně dopustili při odsunu Němců. Začaly restituce a byly prolomeny Benešovy dekrety restitucí rodiny Havlů a Schwarzenbergů. Vše cizí bylo panem prezidentem Havlem chváleno a vše domácí bylo haněno. Z geopolitického hlediska bylo v zájmu liberálně socialistického Německa rozbít Československo stejně jako tomu bylo před vypuknutím druhé světové války ze strany nacionálně socialistického Německa. Rozhodnutím prezidenta Havla byl zničen náš světoznámý zbrojní průmysl a tím na Slovensku vznikla masová nezaměstnanost, ze které těžil Vladimír Mečiar. Německo stálo v pozadí všech domácích loutek, které sehrály toto ostudné divadlo. V roce 1999 světoznámý dramatik a prezident požehnal „humanitárnímu bombardování“ Jugoslávie a tento stát byl zničen a rozdělen na sedm loutkových státečků podobných Česku a Slovensku. Balkanizace postkomunistických států byla dokonalá. Západ se zbavil konkurence průmyslové, zemědělské a zničil sociální stát. Mohl začít masově vyvážet své nekvalitní zboží do kolonií na Východě. Naše země byla ze všech středoevropských postkomunistických zemí nejvíce zdevastovaná, protože jsme v roce 1989 byli v nejlepším stavu. Ničivé dílo Václava Klause a Václava Havla bylo dokonalé, stali jsme se krmelcem Západu, ale především Německa, které začalo budovat svou Čtvrtou říši. To bylo období, které připomínalo druhou republiku.

Roku 2004 začíná období, které připomíná Rakousko-Uhersko. Jako chudý a vyplundrovaný stát jsme se stali členy EU, o které naše zrádná elita snila s výjimkou Václava Klause, který chtěl naši banánovou republiku pro sebe po vzoru latinskoamerických vůdců. Zvláštní daně v podobě dividend pro Brusel, Berlín a ostatní metropole staré EU se začaly vybírat. Každý rok se jedná o více než 400 miliard korun. To co jsme dostali na dotacích, které se u nás tradičně rozkrádají v duchu našeho tunelářského kapitalismu, je směšným zlomkem toho, co jsme odevzdali našim pánům na Západě. V době Rakouska – Uherska české země plnily Vídeňskou pokladnu. Zrádní Češi si v té době také pochvalovali, jak se máme za Rakouska-Uherska dobře. Stačí se podívat do dobového tisku. Vídeň byla tehdy oficiálně chválena stejně jako dnes EU. Všechno pokazila německá kancléřka, která se rozhodla zrychlit islamizaci EU masovou migrací. Teprve tehdy si řada lidí uvědomila, co nám chystá liberálně socialistické Německo a jeho Čtvrtá říše za osud.

V tomto roce se Německo rozhodlo definitivně zpečetit osud naší země, podobně jako tomu bylo v roce 1938. Další etapa prolomení Benešových dekretů není náhodná. Případ Walderode a restituce dalších majetků je pouze špičkou ledovce připravované akce proti našemu státu a národu. Již dvě generace jsou úspěšně odnárodňovány díky protinárodním médiím a školství o čemž jsem se sám osobně přesvědčil. Situace u nás je katastrofální. Naši státnost důsledně hájí pouze prezident. Premiér a jeho vláda lavírují, najdeme v ní vlastence i zrádce. Každý si může zařadit jednotlivé ministry. Týká se to obou koaličních stran. Je nezbytné vytvořit lidovou a národní podporu pro našeho prezidenta, který denně svádí boje s kolaboranty a zrádci naší země. Milion chvilek pro Majdan je podporován demoblokem stran, které jsou zaprodané landsmanšaftu, Bakalovi a globalistům pod vedením Sorose. Jsou to všechno pohrobci prezidenta Havla, kteří organizují protivládní demonstrace v duchu Majdanu. Na podzim by měl proběhnout převrat v duchu Majdanu 2014. Naši lidé v pohraničí by v případě vítězství protivládních sil přišli o své majetky.

Naše státnost a náš národ je ve stejném nebezpečí jako v roce 1938. Je třeba začít mobilizovat všechny vlastence v boji za naši republiku. Od 1. 8. se vydám na spanilou jízdu naším pohraničím v okresu Znojmo. Chci pravdivě informovat naše lidi o tom, co se na ně chystá. Oficiální média jsou prolhaná a podporují všechny protivládní akce, které se snaží o destabilizaci situace v naší zemi. Musíme mít před očima Ukrajinu. Za pět let pučistického režimu odešlo z Ukrajiny deset milionů lidí. Ekonomická a politická situace je tam zoufalá. Tato země je v naprostém rozkladu a mílovými kroky se blíží k situaci v africkém Somálsku. Nesmíme dopustit, abychom šli touto sebezničující cestou.

Máme před sebou vzor Maďarska a Polska. Maďarsko se vydalo roku 2010 cestou budování národního státu pod vedením Viktora Orbána. Viktor Orbán se statečně postavil mocenské zvůli EU v roce 2015. Byl jediný evropský politik, který pravdivě pojmenoval problém s migranty, kteří masově překračovali hranice EU. V té době vystoupil stejně jako Winston Churchill v roce 1940. Německý liberální socialismus se stal stejnou hrozbou pro bezpečnost Evropy jako nacionální socialismus v době druhé světové války. Musíme si začít říkat pravdu v duchu Masaryka a začít aktivně čelit našim pátým kolonám, které hájí zájmy Sudetoněmeckého landsmašaftu a Sorose. Náš první prezident by nám měl být vzorem jak začít budovat svůj národní stát. Masarykovsko-baťovská akademie důsledně vychází z odkazu T.G.M. a bude dělat vše proto, aby náš národ byl pravdivě informován o všech úkladech, které se proti němu připravují.

V Častohosticích 18.7. 2019

Poznámka editora:

Pan PhDr. Stanislav Balík dnes slaví 50. narozeniny. Přejeme mu hodně sil v zápase za pravdu, za republiku a národní zájmy. Věříme, že postupně všichni z vlastenecké obce půjdeme společně, abychom v těchto těžkých dobách obhájili dědictví otců, abychom ho dále upevnili. Příklad nám nedávno pan dr. Balík dal. Setkal se s velkým protivenstvím. Neselhal! Neselhali dříve i další naši spolupracovníci, přestože nesou své nelehké břímě již celé léta. Myslíme i na ně. A ani my v této rozhodné době nesmíme zklamat!

Pan dr. S. Balík je autorem nejen řady skvělých článků, ale i mnoha přednášek, s nimiž se můžete seznámit na YOU TUBE.

Dr. O. Tuleškov