Budou landsmani sněmovat v ČR?

Akermanisté již před lety v Plzni drželi celoněmecký sjezd

Již opakovaně o tom mluvil B. Posselt na sjezdech tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL). H. Seehofer tento úmysl vidí jako velkolepý. Ale myšlení Čechů, zvláště těch vlasteneckých, je v uskutečnění tohoto plánu brzdí. Někteří čeští vedoucí činitelé v této souvislosti dokonce hovoří o provokaci. Landsmani však dobře vidí, že mají v ČR řadu svých příznivců. Kádeuáci k evropsky, možná i světově, převratné zprávě, že landsmani se sejdou v blízké budoucnosti v bývalé vlasti, mají pozitivní vztah. A to již nedávno změnili vedení. Aby dorostli do skutečných lidovců, ze které se neprávem vydávají, budou muset zřejmě ještě několikrát obměnit své ústřední orgány. Zatím německá karta, kterou hrají, jim přinesla citelné prohry.

Pan Karel Schwarzenberg je zasedáním landsmanů v ČR nadšen. Máme zapomenout na minulost a podpořit předmětnou ideu landsmanů. Od něj jsme samozřejmě nic jiného ani nemohli čekat. Všichni víme, jak proněmecky si tento pán počínal ve funkci ministra zahraničních vztahů. Ale svými slovy nezůstal za žitými činy. Pravděpodobně to bylo v roce 2011, kdy poskytl rozhovor jedné německé novinářce. Tehdy prohlásil o sobě, že se necítí Čechem, že je Böhme. Za ty se považují i někteří landsmani.Tento výrok zůstal pro českou veřejnost téměř utajený. Nebo se doporučovalo o tomto „úletu“ pana ministra zahraničí raději nepsat.

Ale český tisk nepsal i některých „bohulibých“ skutcích pana „knížete“. Kdo z nás dnes ví, že již v republice jsme měly jeden sjezd, říká se mu celoněmecký nebo říšský. Asi před 10 lety se sjeli arkrmanisté z Německa, Rakouska i ČR, aby zasedali na svém společném sjezdu v Plzni. A společně zvolili společné vedení Ackermann-Gemeinde. Že se tohoto sjezdu zúčastni l jak Karel Schwarzenberg, tak i Bernd Posselt, nebylo žádným tajemstvím.

O několik let později Ackerman-Gemeinde uspořádala svůj sjezd v Budyšíně, středisku Lužických Srbů v Německu. Tento sjezd se konal pod záštitou pana K. Schwarzenberga. Pokud jste měli v rukou pozvánku na toto setkání ackermanistů z Německa, Rakouska a ČR, možná jste byli šokováni. Její text je téměř celý v němčině. Ale což, když to Čechům z pražského Sdružení Ackermann-Gemeinde nevadilo, co bychom se my měli rmoutit. Na společném sjezdu bylo opět zvoleno nové společné vedení.

A ještě jednu malou zmínku. Pan ministr K. Schwarzenberg se také zasloužil i o živé kontakty se SL. Hostil je v Černínském paláci. A ty kontakty s Bavorskem, s Horstem Seehoferem, tehdy bavorským ministerským předsedou a patronem „sudetských“ Němců, byly časté a nadmíru dobře hodnocené.

Že na území ČR již landsmani – ackermanisté sněmovali, jsme již téměř zapomněli. Mnozí z nás o tom ani nevěděli, takže tuto informaci si nemohli ani uchovat. Nyní stojíme před realizací plánu SL na konání sjezdu na území ČR. Samozřejmě, že považujeme tento plán za krajně nežádoucí, za provokativní. Pokud budeme mít nadále velkou řadu různých vlasteneckých organizacím, které se nedopracují v dohledné době ke koordinaci činnosti v hlavních směrech, nebude zde organizovaná síla, jež by postupným krokům SL do ČR mohla účinně čelit. K čemu všemu může dojít, si jistě každý dovedeme představit. Nedopusťme, aby své promyšlené plány SL za pomoci českých germanofilů a sudetomilů mohl naplnit!

Dr. O. Tuleškov