Brněnský „Pochod smíření“ se opět konal

 

Naděje, že   letošní stoleté výročí  zrodu naší republiky nebude pomračeno provokačním pochodem sudetských Němců, byly mylné.Obviňování našeho národa za "kruté vyhnání nevinného německého  obyvatelstva" z Brna na základě postupimských rozhodnutí, se konalo.Opět v rámci Meeting Brno přijeli k nám "milí krajané" ze sousedních západních zemí, aby se vydali na pietní pouť z Brna do Pohořelic, kde u památného kříže si připomínají tu nespravedlnost, která na nich byla spáchána.Na to, jak nadšeně oni nebo jejich rodiče či dědové  vítali nacistická vojska v roce 1939, jak schvalovali zatýkání a věznění svých českých spoluobčanů, jak dokonce vodili své děti na popravy našich vlastenců v Kounicových kolejích, na všechno toto zlo zapomínají. Měli na to přece právo - vždyť patřili a i nyní patří k národu, kterému přísluší vedoucí místo v lidském společenství.

 

Pochod začíná i končí u památníku  na ony události, umístěném v zahradě starobrněnského kláštera.Odtud prý měly po ukončení války odsunutí Němci vycházet. U pohořelického kříže se mají nacházet hroby stovek Němců, během pochodu zahynulých. Obě tato tvrzení jsou  lživá - výchozích míst odsunu bylo v Brně několik a u pohořelického kříže žádné hroby nejsou. Na  vše existují dokumenty, stačí jen chtít si je přečíst. Na to  organizátoři Meetingu a jeho podporovatelé na radnici - včetně a hlavně pana primátora - čas udělat nemíní.

 

Počet účastníků letošního pochodu byl citelně menší než jindy, zato  těch "vítajících" bylo více. Transparenty s dobře volenými citáty a s portréty presidenta Beneše naše milé krajany asi nepotěšily. Ani nálada na slavnostním ukončení akce nebyla tak povznesená, jako v letech minulých Poněkud ji pozvedla přítomnost výrazné osobnosti - samotného B. Poselta. Nadšeného potlesku se však jeho projevu také nedostalo. Pronesl ho sice hlasem mohutným, odpovídajícím jeho tělesným proporcím /B. Poselt  zase pár kila přibral/, jeho hřímání proti všem nešvárům světa, proti nacionalismu, lidské hlouposti atd. nemělo "šťávu." V tomto galimatyáši se dokonce obrátil i na pomoc boží. Pochválil se nám, že nyní podniká cesty po celé Evropě  - asi jako anděl  s ratolestí míru! Uvítání účastníků se ujal samotný primátor Brna - pan Vokřál. Srdečně všechny uvítal a projevil velkou lítost nad tím, že odchodem Němců z Brna jsme přišli o významné osobnosti a intelektuály. Těší se však, že budeme zase spolu. Nevím, co si pod tím "spolu" pan primátor představoval, myslím však, že  jako politik  a starosta velkého města by měl svá slova  vždy velmi zvažovat / i své činy/.  Na slavnostním podiu kromě primátora, organizátora Meetingu Ostrčlíka a perly večera - B. Poselta žádná jiná veřejně i zahraničně činná osobnost  nebyla  -lidově řečeno  - oslava neměla "glanc."

 

V letech minulých byly pro účastníky připraveny stánky s různými pochoutkami - koláčky, klobáskami, pivem a j. Letos byla dána přednost pokrmu duchovnímu. Stánky Seliger-Gemeinde, Ackermann-Gemeinde a Sudetendeutsche Landsmannschaft předkládaly své propagační materiály a programy. Stánku SG vévodil velký portrét W. Jaksche, známého odpůrce Beneše v exilu a propagátora česko-německého federativního uspořádání naší republiky - lidově řečeno - republika českoněmecká. AG lákal do svých řad  německých i českých. SL  nás seznámil s pravdivým obrazem mapy naší první republiky - ani jsme nevěděli, že téměř polovina naší země byla domovinou občanů národnosti německé. K prohlednutí byl nabídnut článek v SL novinách, plný chvály na bývalou  ministryni Marksovou za její kladný přístup k  sudetským Němcům a její účast na SL sjezdech.

Co k tomu dodat? Snad jen to, že se stydím za povolování a tolerování akcí tohoto druhu v našem městě.

Ing. arch. N. Žečeva