Boh je s nami, pochopte to!

 

Vyhlásenie patriarchátov Antiochie a celého Východu po útokoch v Sýrii

Damask 15. apríla 2018 (HSP/screenshot antiochpatriarchate)


Prinášame vám vyhlásenie gréckého pravoslávneho patriarchátu Antiochie a celého Východu gréckych pravoslávnych, sýrskych pravoslávnych, a grécko-melchitských katolíkov v súvislosti s útokom voči Sýrii. Vyhlásenie bolo zverejnené na oficiálnej stránke patriarchátu a patriarchovia tento útok odsudzujú. Ich vyhlásenie prichádza po tom, čo patriarcha John X vydal pred útokom na Sýriu osobné vyhlásenie namierené voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi, kde kritizoval jeho výzvy a hrozby k útokuVyhlásenie patriarchátu Antiochie a celého Východu

Boh je s nami. Pochopte to, vy všetky národy, a podriaďte sa!My, patriarchovia, John X, grécky pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu, Ignatius Aphrem II, sýrsky pravoslávny patriarcha Antiochie a celého Východu a Joseph Absi, melkitsko-grécko katolícky patriarcha Angiochie, Alexandrie a Jeruzalemu ostro odsudzujeme brutálnu agresiu, ktorá sa udiala dnes ráno (včera, pozn. red.) proti našej drahej krajine Sýrii zo strany USA, Francúzska, a Veľkej Británie na základe nepodložených tvrdení o tom, že sýrská vláda použila chemické zbrane.Zdvíhame naše hlasy, aby sme potvrdili nasledujúce:1. Táto brutálna agresia je jasným porušením medzinárodného práva a Charty OSN, pretože to bolo neoprávnený útok na zvrchovanú krajinu, člena OSN2. Obzvlášť nás bolí skutočnosť, že útok prichádza zo strany mocných krajín, ktorým Sýria nijak neuškodila.3. Nepodložené obvinenia USA a iných krajín o tom, že sýrska armáda používa chemické zbrane a že Sýria vlastní takýto druh zbraní sú vyhlásením, ktoré nie je podložené ani podporované dostatočnými a jasnými dôkazmi.4. Načasovanie tejto nespravodlivej agresie voči Sýrii, kedy nezávislá medzinárodná komisia pre vyšetrovanie mala práve začať svoje práce v Sýrii, podkopáva práce tejto komisie.5. Táto brutálna agresia ničí šance na mierové politické riešenie a vedie ku eskalácii a ďalším komplikáciám.6. Táto nespravodlivá agresia dodáva odvahu teroristickým organizáciám a dáva im pohnútky na pokračovanie v terorizme.7. Vyzývame Bezpečnostnú radu OSN, aby hrala svoju prirodzenú rolu a prinášala mier namiesto toho, aby prispievala ku eskalácii vojen.8. Vyzývame všetky cirkvi v krajinách, ktoré boli účastné na tejto agresii, aby napĺňali svoje kresťanské povinnosti podľa učenia Evanjelia, aby odsúdili túto agresiu a aby vyzvali svoje vlády ku zaviazaniu sa chrániť medzinárodný mier.9. Vzdávame hold odvahe, hrdinstvu a obetám Sýrskej arabskej armády, ktorá hrdinsky chráni Sýriu a zabezpečuje bezpečnosť pre jej ľud. Modlíme sa za duše mučeníkov a za uzdravenie ranených. Sme presvedčení, že armáda sa neskloní pred vonkajšími či vnútornými agresiami a že budú odvážne bojovať proti terorizmu, až dokiaľ nebude vyčistený každý centimeter sýrskej zeme z terorizmu. Rovnako chválime hrdinský postoj krajín, ktoré sú priateľské voči Sýrii a jej ľudu.


Modlíme sa za bezpečnosť, víťazstvo a oslobodenie Sýrie zo všetkých vojen a terorizmu. Tiež sa modlíme za mier v Sýrii po celom svete a vyzývame k zosilneniu snáh národného zmierenia, aby bola zabezpečená ochrana krajiny a zachovanie dôstojného života všetkých Sýrčanov.

hlavnespravy.sk