Blahopřání k volebnímu úspěchu

27. 5. 2019

Blahopřejeme

panu MUDr. Ivanu Davidovi, CSc.

k jeho zvolení do Parlamentu Evropské unie za Českou republiku.

Děkujeme všem, kteří hlasovali a kroužkovali pro našeho kolegu a zakladatele webu Nová republika.

Jsme přesvědčení, že pan doktor Ivan David spolu s dalšími vlasteneckými silami zastoupenými v Evropském parlamentu bude rozhodně obhajovat české národní zájmy a bude nesmlouvaným kritikem dnešní podoby Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že spolu s panem generálem Hynkem Blaškem budou svým hlasem bránit dalšímu oklešťování pravomocí českého státu v rámci EU a že se budou zasazovat za spolupráci suverénních a svobodných evropských národů bez diktátu bruselských byrokratů a sociálních inženýrů.

Redakce Nové republiky.

K blahopřání panu dr. I. Davidovi, CSc., k zvolení do EP, se připojuje redakce Českých národních listů.