Němečtí antifašisté v Československu před druhou světovou válkou a po ní