Armija Krajowa o vysídlení Němců z Polska


Představa velení této protiněmecké odbojové organizace o přesídlení Němců byla jasná. „Po osvobození Polska bude následovat krátká vlna krajního teroru vůči německému - za války přistěhovalému i trvale usedlému – obyvatelstvu, která je pohne k urychlenému „dobrovolnému“ vystěhování.“


O tomto úmyslu informoval prezidenta F. D. Roosevelta zástupce polského hnutí odporu, Jan Karski. Pan prezident se k tomuto plánu souhlasně vyjádřil.

Z knihy „, Rozumět dějinám“, str. 190, Gallery, 2002