Americká správa o návrhu stratégie preťažovania a destabilizácie Ruska z roku 2019 RAND Corporation

17.07.2022 | 12:03  

Celá správa je voľne dostupná na internete v plnom znení. Je veľmi zaujímavé prečítať si ju v kontexte súčasných udalostí a vojny na Ukrajine.

Washingtonský think–tank RAND Corporation (financovaný aj americkou vládou) vydal v roku 2019 analýzu, ktorú prezentoval „Preťaženie a destabilizovanie Ruska“ (Overextending and Unbalancing Russia). Analytickú správu si objednala americká vláda s cieľom preskúmať „nenásilné opatrenia, ktoré by mohli stresovať Rusko vojensky či ekonomicky alebo sťažiť politické postavenie režimu doma aj v zahraničí“ (ako sa píše priamo vo správe). Celá správa je voľne dostupná na internete . Je veľmi zaujímavé prečítať si ju v kontexte súčasných udalostí a vojny na Ukrajine.

Správa navrhuje, opäť priamy citát, „opatrenia, ktoré by viedli Rusko k tomu, že bude nútené súťažiť (s USA) v oblastiach alebo regiónoch, kde majú Spojené štáty americké komparatívne výhody, čo spôsobí, že Rusko sa vojensky alebo ekonomicky vyčerpá, respektíve sa mu spôsobí strata domácej alebo medzinárodnej prestíže a vplyvu.

Výstižné podal Vladimír Palko v denníku Štandard. Uvádzame hlavné body z jeho článku:


Palko zdôrazňuje, že uvedené opatrenia boli navrhované a z veľkej časti realizované už pred ruským útokom na Ukrajinu.

„Správa nám hovorí i to, že naša slovenská diskusia o amerických základniach na letiskách v Sliači a v Kuchyni je súčasťou globálnej americkej iniciatívy približovania amerických vzdušných síl k ruským hraniciam.“

Mnohé „opatrenia by sa teda zrejme uskutočnili i bez ruskej invázie. Invázia však umožnila prijať ich rýchlejšie, vo väčšom rozsahu, bez inokedy potrebnej kampane. Správa vysvetľuje i bleskovú rýchlosť prijatia opatrení po invázii. Ich koncepcia bola predsa už dávno pripravená.“

Zaujímavé je aj to, ako autori správy vidia Rusko, citujeme Palkove zhrnutia: „…ich videnie Ruska je diametrálne odlišné od obrazu, ktorý nám ponúkajú svetové a domáce liberálne médiá.

Nenájdeme tam obvyklé klišé o snahe Putina obnoviť Sovietsky zväz ani o nastupujúcom ruskom imperializme. Slovo „impérium“ sa v správe spomína len v tom zmysle, že Rusko žiadne impérium nemá. (...)

Autori nijako nespomínajú, že by Rusko chcelo zaútočiť na USA alebo ktorýkoľvek štát NATO. (...) Rusko neudržiava početnú pozemnú armádu, ktorou by mohla napadnúť západnú Európu. Že Rusko má na rozdiel od USA (a Sovietskeho zväzu) obmedzenú schopnosť vysielať vojsko do zahraničia.“

„Čo vlastne hovoria o ruskej zahraničnej politike za ostatných 30 rokov? Že ak si odmyslíme problém s bombardovaním ruského spojenca a reakcie na rozširovanie NATO k ruským hraniciam, ktorého sa Rusko bálo, tak Rusi sa vlastne celý čas snažili o priateľskú politiku spolupráce.“

Naopak, správa konštatuje, že práve Rusko sa bojí, že bude napadnuté a navrhované opatrenia „sú schopné využiť tento strach a môžu podnietiť Rusko k ďalšiemu zbrojeniu a spôsobiť mu tak zbytočné výdavky“.

Silne odporúčame preštudovať si celú analýzu RAND Corporation alebo aspoň odomknutý článok Vladimíra Palka. Poskytujú výborné doplnenie hlavnoprúdových informácií, čo sa týka svetovej geopolitiky. Dávajú do trpkého kontrastu vzletné vyjadrenia o podpore demokracie a cynické, egoistické záujmy (vedome a priamo poškodiť iného člena medzinárodného spoločenstva) v pozadí, ktoré správa priamo pomenúva.

Pre objektivitu je potrebné povedať, že každá veľmoc má zrejme podobné stratégie, ktorými sa snaží oslabiť konkurentov. Svetová geopolitika je do veľkej miery špinavá hra a špinavo hrajú všetky strany. Treba si preto naliať čistého vína.

V tomto smere treba oceniť otvorenosť Američanov, ktorí svoje stratégie (z istej časti) zverejňujú na internete. Na druhej strane je potrebné poukázať na pokrytectvo mnohých médií, ktoré nekriticky preberajú vyjadrenia amerických predstaviteľov a neinterpretujú ich v kontexte známych dát, vrátane uvedenej správy RAND Corporation.

Zdroj: