Američané odhalili vlastní prolhanost, když tvrdili, že Rusové připravují operaci pod falešnou vlajkou.

Ani kybernetický útok proti Ukrajině nebyl správně objasněn, přičemž nese znaky svého skutečného původce

Specifická analýza s odborným výkladem (13117)

Americká televizní stanice CNN dne 14. ledna 2022 zveřejnila informaci, že Rusko na východě Ukrajiny chystá takzvanou operaci pod falešnou vlajkou*, která má být záminkou pro invazi ruských sil na Ukrajinu. CNN tuto informaci zveřejnila jak na svém webu, tak ve svých televizních zpravodajských a publicistických pořadech.

Jako první s touto informací vystoupil poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost* Jake Sullivan, který na tiskové konferenci konané 13. ledna 2022 v této záležitosti sdělil následující:

(…) Rád bych také řekl jednu další věc, která je velmi důležitá. Ministr zahraničí Blinken na konci minulého týdne řekl něco, co bych chtěl zdůraznit. Naše zpravodajská komunita získala informaci – u které byl nyní snížen stupeň utajení – že Rusko právě teď pracuje na vytvoření záminky pro invazi. To zahrnuje sabotážní aktivity a informační operace s obviněním Ukrajiny, že připravuje bezprostřední útok proti ruským silám na východní Ukrajině. (…)“

O den později 14. ledna 2022 vystoupil před novináři tiskový tajemník Ministerstva obrany USA John Kirby a uvedl následující:

(…) Bez toho, abych zabíhal do podrobností, tak máme informace, které ukazují, že Rusko již aktivně pracuje na vytvoření záminky pro potenciální invazi na Ukrajinu. Přesněji řečeno máme informace, že (Rusové) vyslali skupinu operativců, aby provedla to, co nazýváme operací pod falešnou vlajkou. Tedy operaci, která je naplánována, aby vypadala jako útok proti nim samotným nebo proti ruskojazyčnému obyvatelstvu, čímž chtějí ospravedlnit svůj vpád na Ukrajinu. A k tomu máme doplňující informaci, že ruští vlivoví aktéři už začali – už začali vytvářet „ukrajinskou“ provokaci. (…)“

V obou výše předložených prohlášeních je několik nesmyslů spojených s činností zpravodajských služeb* (podrobný rozbor viz následující část produktu). Tyto nesmysly odhalují, jak si Američané ve vztahu s Rusy udržují svou prolhanou rétoriku, která pramení z toho, že jsou ve špatné situaci. Američané jsou zoufalí, protože jim s v soupeření s Ruskem ubíhá čas. Spojené státy nabírají v tomto soupeření stále větší zpoždění, které oproti původním plánům narostlo na zhruba desetiletý skluz. Je proto otázkou, kdo chce vlastně provést operaci pod falešnou vlajkou. Když někdo takto nešikovně dopředu tvrdí, že druhá strana chce provést určitou provokaci, pak možná sám řečník něco nekalého chystá a jen si předem zajišťuje alibi (více viz následující část analýzy a odborného výkladu).Aktuální situace ohledně Ukrajiny je podrobně rozebrána v souhrnném hodnocení 11173 Ukrajina je nesplněným operačním cílem USA, což Američanům znesnadňuje splnit jejich strategický cíl, proto tolik povyku ze strany Západu, jelikož času moc nezbývá….

Jake Sullivan řekl v souvislosti s ruskými aktivitami ještě jeden velký nesmysl, a to v rozhovoru pro zpravodajský kanál CNN. Rovněž tento nesmysl objasníme v následující části produktu. Zajímavá je také časová shoda s rozsáhlým kybernetickým útokem, který 14. ledna ráno ochromil asi 70 webových stránek provozovaných ukrajinskými státními institucemi včetně úřadu vlády. Další zajímavostí je to, že 14. ledna uvolnilo ukrajinské Ministerstvo obrany podobnou informaci jako USA vztaženou na připravované provokace ze strany Ruska. Taktéž tyto dvě zajímavosti rozebereme v následném textu a poukážeme na skutečného původce kybernetického útoku a odkryjeme zpravodajskou fabulaci* Ukrajinců o ruských provokacích vytvořenou v součinnosti s Američany.

https://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/734-americane-odhalili-vlastni-prolhanost-kdyz-tvrdili-ze-rusove-pripravuji-operaci-pod-falesnou-vlajkou-ani-kyberneticky-utok-proti-ukrajine-nebyl-spravne-objasnen-pricemz-nese-znaky-sveho-skutecneho-puvodce

Přístup k celému produktu získáte po uhrazení předplatného. Předplatit.