Akademická obec a neziskovky chystají Majdan v českých školách!

 

Bře 13, 2018     V den výročí okupace z 15. března 1939 pošlou děti ze škol ven, aby vedly výstražnou stávku proti demokraticky zvolenému prezidentu republiky a proti premiérovi! Někteří ředitelé škol to podporují, i když tím porušují školský zákon. Známe podrobnosti a je to síla!

Redakce Aeronetu je zavalena stovkami emailů z celé České republiky, od rodičů, učitelů a dokonce i od ředitelů škol, kteří nás žádají o medializaci události, která se má konat tento čtvrtek. O co se jedná? Skupina studentů DAMU a politických aktivistů zorganizovala na Facebooku a Twitteru akci s názvem #VyjdiVen, což má být forma protestní stávky studentů středních a vysokých škol proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi a proti vítězi voleb Andreji Babišovi [1].

Akce se má uskutečnit v poledne v období velké přestávky na oběd, kdy studenti mají vyjít před své školy a držet tam symbolicky studentské stávky, což má být jakýmsi odkazem na události z listopadu 1989, kde studenti pražských fakult drželi studentské stávky s cílem domoci se jednání o politické situaci s tehdejší československou fedrální vládou. Byla to forma zneužití studentů k provedení státního převratu. Nyní se tento scénář má zopakovat, a to právě v den výročí okupace českých zemí německou armádou z 15. března 1939. O tomto výročí není na Facebooku organizátorů této výzvy ani slovo, je tam pouze zmínka o tom, že tento den je mj. i mezinárodním Dnem proti policejní brutalitě.

Majdanizace pražského Albertova chystaná na 15. března.

Pokud se podíváme na Facebook organizátorů, najdeme tam informaci o tom, že tato výstražná stávka studentů je určena pouze pro plnoleté studenty gymnázií a studenty vysokých škol, což je ochranný mechanismus, aby organizátoři nemohli být obviněni ze zneužívání nelzetilých pro politické účely, ale informace, které máme k dispozici od ředitelů středních škol, mluví o něčem úplně jiném. Demonstrace se budou účastnit všichni studenti celé střední školy, nejen plnoletí, pokud budou chtít, protože demonstrace proběhne sice před budovou školy, ale tento pozemek patří škole, takže nezletilé děti neopustí školní prostory a nedojde tak k porušení školského zákona o péči o svěřenou osobu v době školního vyučování. Jak nás informovalo několik ředitelů škol ze Středočeského kraje, demonstrace jsou koncipovány různě. Na některých školách je účast na demonstraci dobrovolná během obědové přestávky, jinde ovšem bude demonstrace součástí vyučovací hodiny Občanské výchovy.

Studentské stávky zasáhnou i nezletilé školáky, ředitelé nemají jasno v tom, co by se stalo, kdyby akci otevřeně povolili, nebo otevřeně zakázali

Informace z Prahy 5 jsou ještě zajímavější, tam máme informaci od dvou ředitelů, kteří nás informovali, že dojde ke zkrácení vyučování tak, aby škola neměla s akcí nic společného, protože děti budou demonstrovat před školami na pozemku, který nepatří škole, ale jde o obecní pozemek, chodníky apod. Škola nese zodpovědnost za nezletilé studenty a pro pohyb dětí mimo pozemek školy by museli ředitelé sjednat školní dozor a udělat z celé věci tzv. fakultativní akci pod patronátem školy, což by bylo v rozporou se školským zákonem, protože škola nemůže organizovat nezletilé děti k politickým aktivitám. Takže ředitelé raději zruší odpolední vyučování, aby s tím neměli nic společného. A není se čemu divit, protože když se podíváme na organizátory této akce, tak spatříme Pražskou havlérku jako vymalovanou. Takže, kdo je vlastně organizátorem této nebezpečné majdanizační taškařice v České republice? Jsou to herci, studenti DAMU a jeden havlistický aktivista z neziskovky, která glorifikuje Václava Havla.

Neziskovka Politika a Svědomí se účastní na organizaci studentské stávky.

Organizátoři akce #VyjdiVen

Luboš Louženský, student KP DAMU

Kateřina Rundová, studentka KP DAMU

Martin Zahálka, umělec

Radovan Bláha, aktivista

Nejprve se zastavíme u Radovana Bláhy. Ten je místopředsedou neziskové organizace Politika a Svědomí [2], z.s. na adrese Otavská 606/14, 196 00 Praha – Čakovice, Česká republika [3]. Martin Zahálka je herec, který v současné době hraje v nekonečném seriálu TV Nova Ordinace v Růžové zahradě. Luboš Louženský a Kateřina Rundová se organizují politicky na sociálních sítích. Cílem této výstražné stávky je zjistit potenciál a dosah takové akce, protože pokud bude mít stávka ohlas, plánují organizátoři založení tzv. Studentského fóra, což by byl de facto lobbistický nátlakový think-tank, který by rekrutoval budoucí neoliberální politiky na pravé straně politického spektra tam, kde se dnes nachází STAN a TOP09, tedy tvrdé jádro tzv. Pražské havlérky. Samotná výzva na Facebooku obsahuje text, který je namířený prioritně proti Miloši Zemanovi a proti Andreji Babišovi jako premiérovi. Majdanizační charakter spočívá hlavně v tom, že k prosazení tohoto textu jsou zneužívání studenti veřejných škol, které jsou placeny z rozpočtu státu a potažmo z peněz daňových poplatníků. Níže přinášíme text organizátorů celé akce.

Výstražná stávka studenstva – #VyjdiVen

Vyzýváme všechny občany, a především studenty vysokých i středních škol, aby společně s námi ve čtvrtek 15. 3. , na Mezinárodní den proti policejní brutalitě, v pravé poledne vyšli ven ze škol, tříd a pracovišť na výstražnou stávku studentstva. Výstražnou stávkou vyzýváme ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot.

Chceme, aby se všem a vždy měřilo stejným metrem. Chceme, aby prezident plnil svoji ústavní funkci a aby o budoucnosti nás všech nerozhodovaly trestně stíhané osoby, aby v klíčových výborech neseděli ti, kteří kdysi aktivně potlačovali demokracii a mlátili studenty. Normalizace lži a absence základní odpovědnosti mají pro náš stát destruktivní následky pro celou společnost a kategoricky je odmítáme.

Především požadujeme:

1) Aby prezident České republiky plnil ústavní povinnost jmenováním premiéra, který získá podporu a který nebude trestně stíhanou osobou.

2) Aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky.

3) Aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí.

Vyhlášení protestní stávky probíhá s plnou podporou studentské komory akademického senátu DAMU a děkanky DAMU.

Organizátoři studentské stávky kašlou na historickou událost, která se udála 15. března.
Příprava výstražné stávky

Hlavní (celorepubliková) událost, kde se hlásit k účasti: https://www.facebook.com/events/158080204911148/

Jednotlivé školy mohou vytvářet vlastní události, které budeme průběžně uveřejňovat na centrálním místě

Budeme spravovat centrální kontaktní seznam, pokud budete potřebovat na někoho kontakt, nebo se máme někomu ozvat, dejte nám vědět.

Budeme zajišťovat centrální mediální pozornost, jednání se studijními uniemi, spolky, výzvami a dalšími.

Kontakty

Hlavní organizátor: Luboš Louženský, lubos@louzensky.cz, 602 605 093, @lubos

Mediální koordinace: Václav Strýček

Organizace výstražné stávky: Radovan Bláha

Studentské spolky a organizace: Kateřina Rundová

Koordinace divadel: Martin Zahálka, 721 624 325

Další kontaktní osoby budou doplněny

Průběh výstražné stávky

Ve 12:00 vyjít ven před školy a instituce a tam společně podepsat výzvu.

Zábor prostranství dle možností s ohledem na zajištění bezpečnosti všech protestujících a klidný průběh.

Vyfotit se a fotku poslat na sociální sítě a organizátorům s hashtagem #VyjdiVen

Prohlášením, livestreamingu a jiným aktivitám se meze nekladou, naopak je vítáme a podpoříme vás

Celková doba trvání protestu 30 minut

Může se zapojit kdokoliv

Lze oslovovat k dobrovolnému podepsání výzvy i kolemjdoucí

Po samotném protestu

Pokud bude v okolí otevřené divadlo, mohou protestující zajít na diskuzi o demokracii (seznam bude)

Pokud jsou v Praze, mohou osobně zanést organizátorům podepsané výzvy na náměstí Václava Havla

Organizátoři v pondělí zanesou podepsané, či vytištěné výzvy, fotky a další dokumentaci, senátorům a na podatelnu kanceláře prezidenta.

Následující dny po skončení výstražné stávky

Neplánujeme tuto akci jako jednorázovou

Budeme se soustředit na tlak na naplnění našich požadavků

Pokud naše požadavky nebudou naplněny, jsme odhodlání uskutečnit další aktivity, včetně dalších protestů, organizace studentských výborů a občanů.

Z výše uvedených dokumentů je zřejmé, že organizace tohoto protestu sleduje především oslovení dorůstající mládeže na středních školách a studentů na vysokých školách humanitního směru. Celou akci zajišťuje akademická obec reprezentovaná studijními uniemi, herci z pražských divadel a neziskový sektor. Největším plivancem do tváře českého národa je načasování akce na den tragického výročí českého národa, kdy byla zahájena okupace českých zemí, aniž by kdokoliv upozornil organizátory této akce, že minimálně v České republice má datum 15. března nejhlubší historický význam, hned po 28. říjnu. Je ostudné, že studentské obce se nezdráhají zneužít toto datum k vyhlašování stávek a politických cílů proti demokraticky zvolenému prezidentovi a premiérovi vlády. Znovu se ukazuje, že české školství je v troskách, když nikdo z učitelů a ředitelů nepřipraví pro své studenty programové pásmo, třeba i s výletem do pohraničí a do míst, kde v tento den v roce 1939 německý Wehrmacht boural hraniční závory a vyvaloval ze země hraniční kameny s iniciály ČS.

Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 15. březen 1939. Česká akademická obec, divadla, studenti, neziskovky a havlérka zneužijí stávkou studentů toto datum k pošlapání principů demokracie.

Chcete něco udělat pro národ, vy, jako rodiče? Omluvte své dítě ze školy na celý čtvrtek, aby se neúčastnilo této rozvratné stávky, která pošlapává nejen vzpomínku na tragickou událost 15. 3. 1939, ale i princip demokracie a plebiscitu, protože jestli by měli být studenti českých škol k něčemu vychováváni, tak to je respekt k výsledkům demokratických voleb a respektování presumpce neviny, což platí pro každého, kdo je z něčeho obviněn, i kdyby to měl být budoucí premiér, ať si myslíme o Babišovi cokoliv, jde totiž o princip. Člověk není vinen, dokud není odsouzen. Nemusí se nám to líbit, ale pokud přestaneme respektovat tento právní princip, pošlapeme tím nejen demokracii v naší zemi, ale právě i lidská práva, o která mají pražská divadla, herci, neziskovky a akademické obce takovou péči.

-VK-

Šéfredaktor AE News