AfD bude sudetoněmeckým landsmanšaftem vyloučena

 

Stalo se módou vylučovat Alternativu pro Německo (AfD). Nyní se otázka vyhranila také v sudetoněmeckém landsmanšaftu (SL). Návštěvníci Sudetoněmeckého dne (ST) požadují, aby vyhnanecká politická pracovní skupina strany předložila své stanovisko k vyhnanecké otázce. V praxi to znamená, že AfD nedostane při Sudetoněmeckém dni žádný "stánek". Odmítnutí by bylo pochopitelné, kdyby došlo k přebytku vyhnaneckých politických programů jiných stran. Ale je tomu právě naopak. Obáváme se proto zrychlení pochodu SL do bezvýznamnosti. O to více, že blokování AfD porušuje zásady rovného zacházení a je proti vlastním stanovám, zavazujícím sdružení SL k nestrannosti! Uzavřenost také znamená akceptování vlastní slabosti. Zdá se, že vlastní pozice jsou považovány za méně atraktivní, než pozice AfD. A již jsou blízko nadcházející zemské volby v Bavorsku, pro které by zřejmě měla být každá konkurence CSU držena od těla. Mohlo by to také být výbušné v možných nových volbách na spolkové úrovni, protože CSU se pohybuje se svými 6,2% docela v dohledu na 5% limitu! (AfD: 12,6%). Po výluce Witikobundu v posledních dvou letech by AfD mohla přinést nějaké oživení do spektra Sudetoněmeckého dne. Ale teď pokračuje přístup k návštěvníkům ST, jako by nebyli dostatečně zralí, aby si vytvořili vlastní představu o různých nabídkách. Je třeba dodat, že žadatel pro AFD je poslanec Stephan Protschka, který je také členem pléna Sudetoněmecké rady. Jeho snahou je, aby se členové SL brzy dozvěděli o "nedemokratických postupech" v SL (JF, 26.1.17, s. 4).

 

A další - třetí - případ vyloučení!

Skutečný „sportovní duch“ FC Bundestagu (fotbalového klubu členů Bundestagu). Po odmítnutí přijetí některých členů AfD, tito založili "Alternativní FC Bundestag". Ten,  jak prohlásili sportovci AfD, je otevřený všem politickým skupinám a oddaný hodnotám skutečného sportovního smýšlení (Spiegel, 27.1.2018, s. 12).

 

(F.V.), Witikobrief, únor 2018, str. 15

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf