Aby rozum doprovázel cit…

Marek Řezanka

Přeji nám všem, ať hlavně nejsme sami.

Ať nikdo není jako ten kůl v plotě.

Ať lidská srdce jsou nám drahokamy,

a ať nám bližní není hřebem v botě.

Přeji nám víru v to, co je v nás cenné.

Přeji nám světlo. Tma se rozestoupí.

Nechceme–li mít všechno rozvrácené,

jsou v prvé řadě třeba pevné sloupy.

Přeji nám zdraví – těla, duše, mysli,

aby byl člověk moudře nezávislý,

a ať nám význam lásky není skryt.

Přeji nám sílu v chvílích, jež nás tíží.

Přeji nám svět, jenž neskládá se z mříží,

a aby rozum doprovázel cit.

Namluveno: