69. sjezd SL, z uvítání Steffena Hörtlera, 19.5.2018

 

Dámy a pánové, milí krajané, milí přátelé sudetských Němců!

"Němci, můžeme být hrdí na naši zemi" - s tímto heslem vstoupil Willy Brandt do volební kampaně v roce 1972. Stejně dnes můžeme říci. „ ,sudetští´ Němci, můžeme být hrdí na naši etnickou skupinu“. Téměř ve všech třídách a skupinách naší společnosti jsme nedávno zažili vlnu respektu a úcty, na jakou jsme dosud nebyli zvyklí. Prožívám to na Heiligenhofu a mnozí z nás v našem vlastním prostředí, kde jsme známí jako „sudetští“ Němci: stále častěji jsme od jiných lidí oslovováni pro společné „sudetoněmecké“ kořeny. Ve svém rozloučení premiér Horst Seehofer výslovně poděkoval „sudetským“ Němcům za společnou cestu k usmíření s Českou republikou. Před čtyřmi týdny jsme my, „sudetští“ Němci v Bavorsku, měli velmi úspěšné zemské shromáždění v Memmingenu. Všechny politické úrovně, od starosty až k ministrovi země, byly zastoupeny na počest nás „sudetských“ Němců. A všichni politici - včetně zemského rady - měli „sudetoněmecké“ kořeny, na které hrdě poukazovali. Jistě to má co do činění s naší vysokou reputací, že Jeho Eminence kardinál Christoph Schönborn dnes přijímá naše nejvyšší ocenění, Evropskou Karlovu cenu „sudetských“ Němců. .

 

Eminence, srdečné Vás vítáme u vašich krajanů ze „Sudet“!

Minulou noc jsme měli působivou prezentaci ocenění „sudetoněmecké“ kultury. Právě z této události je jasné, jak hrdí můžeme být na vklady našich krajanů do německé a evropské kultury. Chtěl bych přivítat letošní vyznamenané Velkou kulturní cenou, bratry Hansjürgenovy a prof. Joachima Lothara Gartnera!

V zastoupení za mnoho krajanů, kteří ji získali v minulých letech, vítám nositele Velké kulturní ceny roku 2003, Prof. Armina Rosina, a roku 2015, Prof. Dr. Rudolfa Fritsche, roku 2014 Karla Horáčka. A také roku 2015 Valentina Inzka, vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu. Velmi mě těší, že v tomto roce jsou církve a náboženské obce zvláště dobře zastoupeny. Vítám monsignora Dietera Olbricha, prezidenta „sudetských“ katolíků a čestného předsedu „Sudetendeutschen Priesterwerks“, monsignora Karla Wuchterla.

Vítám mnoho dalších kněží, včetně pastora německé katolické farnosti v Praze, otce Martina Leitgöba, kterého Jeho Eminence, kardinál Christoph Schönborn, vysvětil na kněze a čestné kanovníky v Praze a Českých Budějovicích, naše krajany, preláta Antona Otteho a preláta Dr. Bertrama Meiera. Symbolem českého katolicismu pro nás, „sudetské“ Němce byl po celá desetiletí otec Angelus Waldstein. Vítejte, otče Angelusi!

Vítám pastora Tomáše Ditricha, jako představitelé protestantské církve v České republice, Daniela Hoffmanna z Ústřední rady orientálních křesťanů a Gabrielu Appelovou z Jeruzalémské nadace.

S námi je silný tým starostů, kteří pracují ve svých německých a českých komunitách jako patroni „sudetských“ Němců a přeshraničního partnerství. Jako jejich reprezentanty vítám našeho hostitele zde v Augsburgu, paní starostku Evu Weberovou a starostu jednoho ze dvou českých partnerských měst Augsburgu, našeho dlouholetého kamaráda Lubomíra Vítka z Nejdku. Vítejte!

 

Hosty jsou četné partnerské organizace s jejich vůdci. Jenom příkladem:

• Dr. Ortfried Kotzian ze „Sudetoněmecké nadace“, který se svým týmem skvěle pracuje na budování „Sudetoněmeckého“ muzea,

• Prof. dr. Andreas Weber z domu Německého východu, který nyní trpí stavebním hlukem výstavby „Sudetoněmeckého“ muzea,

• Krajská předsedkyně Christa Naaß, mimořádně oddaná generální sekretářka Rady „sudetských“ Němců, které jsme velmi zavázáni za skvělou novou výstavu Rady „sudetských“ Němců, která je k vidění v těchto dnech ve foyer městské haly Augsburgu,

• Dr. Peter Becher ze Společnosti Adalberta Stiftera,

• Dr. Helmut Eikam a Albrecht Schläger z komunity Seliger-Gemeinde,

• Matthias Dörr z komunity Ackermann-Gemeinde.

Pan Dörr z Ackermann-Gemeinde právě nedávno s velkým úspěchem zastupoval „sudetské“ Němce na Katolickém dni v Münsteru. Děkujeme vám za to!

• jako zástupce mnoha domovských komunit srdečně vítám Birgit Kernovou z Ligy českého lesa a Volkera Jobsta ze spolku Eghalander Gmoin.

Ze Svazu vyhnaných vítám Dr. Gottharda Schneidera z bavorského sdružení a předsedu hesenského sdružení a spolkového místopředsedu Siegberta Ortmanna. Zvláštní potěšení máme, že můžeme přivítal velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice, Dr. Christopha Isranga. Vítám čelní představitele z Bavorské státní kanceláře a všech ministerstev, zejména příslušného vedoucího oddělení, pana ministra Dr. Wolfganga Freytaga a ze Spolkového ministerstva vnitra pro výstavbu a vlast v Berlíně, Gabriele Czornohuzovou.

 

Srdečně vítám naše milé přátele a české krajany, s nimiž jsme dlouho spojeni. Naši českou generální konzulku Kristinu Larischovou a její zástupkyni, konzulku Lydii Holinkovou. Vítejte! Je zastoupeno mnoho dalších českých přátel a hostů, které uvádím

rodinu Marksových, se kterou jsme úzce propojeni po celá léta. Velmi děkujeme bývalé ministryni práce a sociálních věcí Michaela Marksové, bývalému náměstkovi ministra pro vědu Arnoštu Marksovi a dcerám Bertě a Ernestině - již pravidelně se účastnícím na „Sudetoněmeckém“ dni. Je úžasné, že jste zpátky!

• senátora Zdenka Papouška a předsedu Zelených, Petra Štěpánka, který se dnes ve 15:30 hod. bude podílet na Radě vlasti. Vítejte!

• bývalého místopředsedu Senátu Edvarda Outratu a bývalého místopředsedu Evropského parlamentu a spolupředsedu Česko-německého diskusního fóra, Libora Roučka,

• bývalého poslance parlamentu Daniela Korteho,

• zástupce Ministerstva kultury ČR, Dr. Martina Thiela, ředitele Dr. Petra Kouru z Collegium Bohemicum a Dr. Ing. Martina Krska z Aussigerova muzea,

• bývalého velvyslance Františka Černého,

• člena Rady pro studium totalitních režimů v Praze, Michala Uhla a Českého občanskoprávní aktivisty Davida Macka a Jaroslava Ostrčilíka a mnoho dalších kamarádů z České republiky, kteří pracují s velkým nadšením pro překonání důsledků nacionalismu, který nás tak bolestivě oddělil.

 

Dámy a pánové, německá menšina v České republice je opět silně zastoupena na „Sudetoněmeckém“ dni. To ukazuje na velký zájem o „Sudetoněmecký“ den, ale také rostoucí ochotu našich spoluobčanů v České republice, hlásit se ke svým německým kořenům. Aktivní zástupci sdružení mají zde velkou zásluhu. Za všechny vítám zástupce - Martina Dzingela za Shromáždění německých spolků v České republice a Irene Novákovou za  Kulturní svaz občanů ČR německé národnosti.

 

Dámy a pánové,

Předtím, než přejdu k zástupcům z politiky, dovolte, abych přivítal naše sudetoněmecké krajany. A především vítám mluvčího „sudetoněmecké“ etnické skupiny, našeho Bernda Posselta. Je to především Vaše neúnavná dobrovolná práce, jíž dlužíme za to, že jsme dnes v této síle, a že jsme shromáždili kolem sebe tolik přátel. Drahý Bernde, ujišťuji Vás, že naši krajané stojí ve velké většině za Vaší konstruktivní politikou. Pevně ​​věříme, že je to správná cesta, jak uzdravit zranění, která jsou stále otevřená, a překonat nespravedlnost vyhnání společně s našimi českými krajany. Jsme rádi, že jste v našem čele. A jsme rádi, že jste dnes zde. Vítejte, drahý Bernde!

 

Vítám

• předsedu „sudetoněmeckého“ spolkového shromáždění Reinfrieda Voglera,

• předsedu „sudetoněmecké“ Rady vlasti Franze Longina,

• předsedu „Sudetoněmecké“ sociální a vzdělávací nadace a „sudetoněmecké“ vzdělávací instituce „Der Heiligenhof" v lázních Bad Kissingenu, dr. Güntera Reicherta,

• spolkového kulturního referenta Dr. Wolfa-Dietera Hamperla,

• spolkového předsedu „sudetských“ Němců v Rakousku, Gerharda Zeihsela,

• zástupkyni Spolkového svazu žen, Gerdu Ottovou,

• a za „sudetoněmeckou“ mládež Claudii Beikircherovou,

• a srdečně zdravím pracovníky  pod vedením Christopha Lipperta, který společně s pořadateli zajistí, aby náš „Sudetoněmecký“ den proběhl hladce, za což bych rád poděkoval.

Děkuji „Západočeskému symfonickému orchestru“ z Mariánských Lázní pod vedením Martina Peschíka za hudební doprovod akce.

Pozdravuji všechny zemské, krajské, okresní a místní starosty, všechny památkáře vlasti, kteří neúnavně pracují pro naše lidi.

A srdečně vítám všechny krajany, kteří jsou nám věrni po celá desetiletí a každý rok přijíždí na „Sudetoněmecký“ den. Zdravím všechny, i když nyní vybírám dva z vás: Petera Huckera z Bielefeldu v Severním Porýní-Vestfálsku a Rudolfa Meinla z Chemnitzu v Sasku. Děkujeme za vaši věrnost a vaši činnost tam!

Srdečně vítám představitele německých a českých médií, zejména samozřejmě tým našich Sudetendeutschen Zeitung. Jedná se o jediné noviny v Německu s korespondenty v České republice. To z nich dělá nepostradatelné čtení pro každého, kdo chce být dobře informován o událostech.

Náš nový patron Markus Söder, se svou nově zformovanou zemskou vládou a lidmi vybranými pro ni, dali jasně najevo, jak jim my „sudetští“ Němci ležíme na srdci.

Jsme velmi rádi, že paní Kerstin Schreyerová, naše dlouholetá přítelkyně, je novou patronkou „sudetských“ Němců. Během výměny názorů minulý týden jste jasně vyjádřili svou podporu našim požadavkům. Těšíme se na váš první projev na „Sudetoněmeckém“ dni. Vítejte, vážení ministři!

Zvláštní radost je pro mě přivítat zde dnes novou ministryni Carolinu Trautnerovou z Bavorského zemského ministerstva školství a kultury. Blahopřejeme Vám k vašemu jmenování a těšíme se na spolupráci.

Záštitu Bavorska nad „sudetskými“ Němci podporuje nejen vládní strana, ale všechny strany zastoupené v bavorském zemském parlamentu. Natascha Kohnenová  minulý rok kandidovala na funkci generální tajemnice SPD a přišla jako předsedkyně SPD. Zároveň je také zástupkyní spolkového předsedy SPD a je mezi námi společně se svými kolegy, Ruthem Müllerem a Volkmarem Halbleibem, parlamentním tajemníkem a politickým mluvčím. Tím nám vyjadřujete vaši vděčnost za podporu, za to velmi děkuji.

Na našem zemském shromáždění před čtyřmi týdny nás „sudetské“ Němce  pozdravil člen parlamentu Bernard Pohl od Svobodných, s velkou chválou našeho předchozího patrona Horsta Seehofera, který toho hodně dosáhl pro „sudetské“ Němce a bavorsko-české vztahy. Děkuji za krásné gesto solidarity se „sudetskými“ Němci, vážený pane Pohle. Srdečně vítám Vás a Vašeho kolegu kolegu Hanse-Jürgena Fahna a Dr. med. Leopolda Herze tady na „Sudetoněmeckém“ dni.

Od Zelených srdečně vítám poslance Parlamentu Christinu Kammovou.

V Berlíně byly nové volby Spolkového sněmu a reforma vlády. Ze „sudetoněmeckého“ pohledu jsou výsledkem velmi pěkné vyhlídky.

Z německého Spolkového sněmu srdečně vítám Volkera Ullricha a Michaela Kiesslinga z CSU a Ulricha Lechteho z FDP. „Sudetským“ Němcům se v nové spolkové vládě nejvíc líbí ministerstvo vnitra. Náš předchozí patron Horst Seehofer je dnes v čele ministerstva odpovědného za vyhnance, které je pro nás nejdůležitější, a naše potřeby zná lépe než další lídři v Berlíně.

Na zodpovědných pozicích je podporován dvěma přáteli, kteří po desetiletí společně a v úzké spolupráci s naším mluvčím a naší Spolkovou radou intenzivně pracují na naší věci a jsou zde dnes. Srdečně vítám Dr. Bernda Fabritiuse, předsedu Svazu vyhnanců, v jeho nové funkci spolkového komisaře pro otázky vysídlenců a národnostních menšin. Doufáme, že Vás dnes v Dinkelsbühlu Vaši transylvánští Sasové příliš nezaměstnají požadavky, aby jste se mohl věnovat i nám, „sudetským“ Němcům. Děkuji, že jste tady!

Ani ve snu mě nenapadlo, že bych zde, na „Sudetoněmecký den“, mohl  jednoho dne uvítat krajana z mé generace, a dlouholetého spolupracovníka „sudetské“ věci. Ale dnes je to už tak daleko. Stephan Mayer – místopředseda Svazu vyhnanců, člen „Sudetoněmecké“ rady,  angažovaný člen - stále na cestách pro „sudetské“ Němce, přichází dnes jako parlamentní tajemník na Spolkovém ministerstvu vnitra, pro výstavbu a vlast. Přináší pozdravy od spolkové vlády. Drahý Stephane, gratulujeme Vám k nové odpovědné funkci! Jsme hrdí na to, že jeden z nás byl jmenován do takového postavení. A víme, že tam dobře zastupujete nás „sudetské“ Němce a naše zájmy!

Předtím, než uslyšíme pozdravy od starostky Evy Weberové, jako hostitelky, naší nové patronky, ministryně Kerstin Schreyerové a našeho kamaráda Stephana Mayera, tajemníka Spolkové vlády, dovolte mi, abych ještě jednou všechny, které jsem jmenoval, všechny, na něž jsem zapomněl i všechny v hale přivítal! Spolu s vámi se těším na nádherný 69. „Sudetoněmecký“ den 2018.

Děkuji!

http://www.sudeten.de/sudpresse/up/18_ST_Hoertler_2018-05-19.pdf

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P.