27. leden je Dnem památky obětí holokaustu

Dnes vzpomínáme na miliony Židů, kteří byli vyvraždění Třetí říší. Ve Wansse 20. ledna 1942 se sešli přední nacističtí činitelé. Zde rozhodli u způsobu a metodách likvidace Židů na celém okupovaném území.

Konferenci začal R. Heydrich, který předložil papír podepsaný Hermannem Göringem, opravňující k provedení konečného řešení židovské otázky. Poté si vzal slovo Eichmann a předložil konkrétní plán deportace a likvidace Židů, o níž se napříště pak mluvilo jako o evakuaci a zvláštním zacházení.

Námitek bylo pouze několik. Účastníci se nakonec dohodli na „průmyslovém“ vraždění Židů. Jednání bylo přísně tajné a všichni účastníci byli povinni zachovávat o konferenci a jejích závěrech mlčení.

Smrtící moloch se rozjel. Asi 5 milionů Židů bylo barbarsky vyvražděno. Vše trvalo až do 27.1.1945, kdy Osvětim osvobodila vojska maršála Koněva. Na zbytkovém německém území však vraždění Židů i ostatních vězňů pokračovalo téměř až do posledních dnů říše.

Dnem památky obětí holocaustu se stal dne, kdy sovětská vojska pod velením maršála Koněva osvobodila Osvětim. A je jím dodnes, jen osvoboditel nejen Osvětimi, maršál Koněv, je zapomínán a vědomě odsouván do zapomnění. Přepsat dějiny se však nikomu trvale nepodaří. Jeho jméno v souvislosti s osvobozením Osvětimi, a dalších významných měst, včetně Prahy, bude dál žít nejen v naší paměti, ale trvale i v historii.

Dr. O. Tuleškov

Před 80 lety začalo systematické vraždění Židů. Konference ve Wannsee nastartovala konečné řešení a zpečetila osud 6 milionů lidských bytostí


Zdroj: https://twitter.com/

Píše se 20. leden 1942. Nad malebným jezerem Wannsee se tyčí zámeček. K zámečku přijíždí 15 aut, z nichž vystupují špičky nacistického režimu. V 90minutové konferenci rozhodnou o způsobu a metodách likvidace Židů na celém okupovaném území.

Václav Adamus 25.1.2022, 23:35

Diskuze

Adolf Hitler mluvil o likvidaci Židů otevřeně od svého vstupu do NDSAP, také o ní psal ve svém díle Mein Kampf. Mnozí nevěřili, že svou hrozbu splní, spousta Židů byla válečnými veterány s vyznamenáním za zásluhy v první světové válce. Hitler však nikdy do větru nemluvil. Vraždění začalo už před konferencí, Židé byli likvidováni v plynových vozech a masově vražděni jednotkami Einsatzgruppen SS (například masakr v Babím Jaru, kde bylo postříleno 33 771 Židů, včetně žen a dětí).

Přísně tajné!

O konferenci se neměl nikdo nikdy dozvědět. Svolal ji sám Reinhard Heydrich, konferenci vede Adolf Eichmann, Heydrichova pravá ruka a jeho velký obdivovatel. Později bude označován jako architekt holokaustu. Nacisté měli různé plány, jak s Židy naložit. Nejdříve se mluvilo o přesunu všech Židů na Madagaskar, poté byla ve hře Sibiř. V zimě 1941 se fronta zasekla před Moskvou, Hitler se rozhoduje pro fyzickou likvidaci Židů. Konference probíhá v naprostém utajení, funkcionáři nedostali v pozvánkách bližší informace o důvodu setkání, všichni jsou napnutí.

himmler.png

(Foto: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-security-police-sipo)

Průběh setkání

Kromě Hitlera jsou zde zástupci všech důležitých úřadů. Konferenci začíná Heydrich, ukazuje papír podepsaný Hermannem Göringem, opravňující k provedení konečného řešení židovské otázky. Poté si slovo bere Eichmann a předkládá konkrétní plán deportace a likvidace Židů. Jsou rozděleni do skupiny A – ti, kteří se nacházejí na dobytých územích, a B – Židé ze všech ostatních zemí, celkový počet je 11 milionů lidí. V pozdějších protokolech budou nacisté konkrétně mluvit o evakuaci, zplynování dostane název „zvláštní zacházení“. Námitek je pouze pár, tajemník vnitra Wilhel Stuckart navrhuje, zda by místo vyhlazení nestačila sterilizace, tajemník říšského kancléřství F. Kritzinger se k celému plánu stavěl negativně. Proběhne krátká diskuze, nakonec však nikdo neprotestuje. Po skončení konference jsou všichni zavázáni přísahou mlčení.

konfernce.jpg

účastníci konference (Foto: https://thewannseeconference.weebly.com/uploads/3/0/0/2/30029485/603020_orig.jpg)

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Wannsee

https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust

https://www.pamatnik-terezin.cz/