26. dubna 1945 bylo osvobozeno Brno jednotkami Rudé armády, 9. 5. pak PrahaPouhých několik dní před osvobozením Brna vypravovali Němci „transporty smrti“. Nebyl pouze jeden. V koncentračních táborech, které byly počátkem května ještě v německých rukou, probíhalo vraždění vězňů i nadále, např. v Terezínu.


Dozvídáme se v současnosti o těchto krvavých skutečnostech? O tisících našich obětí? Vždyť jen v době od 1.5. do 9. 5. 1945 během Květnového povstání českého lidu Němci zabili či zavraždili na 8 tisíc našich lidí, tedy v posledních dnech a hodinách druhé světové války nebo dokonce i po jejím oficiálním ukončení. Téměř nikoliv. Mají upadnout v zapomenutí.


Když v Brně pořádají tzv. sudetští Němci každý rok falešné „pochody smrti“ a s nimi i část Brňanů, pod vedením „primátorů“ a jejich pomocníků, společně pláčou nad osudem Němců, kteří měli údajně zahynout v průběhu po vysídlení z Brna, k němuž došlo ve dnech 30. a 31. května 1945. Toto divadlo naopak má nejen oživovat „utrpení“ brněnských Němců po jejich vysídlení, ale také jej zmnožovat. A právě tak se přepisují naše dějiny! K tomu nesmíme být lhostejní. Jinak časem se naše mládež bude dozvídat o zvěrstvech zlých Čechů, které se dopustili na bezbranných, hodných a zcela nevinných Němcích, kteří za nic nemohli, a přesto se stali oběťmi Čechů.


Proto o tom musíme mluvit my. Aby pravda zůstala pravdou a lež lží!

Dr. O. Tuleškov