„Sudetoněmecký landsmanšaft“ nesmí sněmovat na území ČR

V současnosti se o této možnosti, jíž na sjezdu SL prezentoval B. Posselt a chválil H. Seehofer, hodně mluví. Tento požadavek, že SL nesmí zasedat v republice, je zahrnut dokonce i do jedné petice, jejíž těžiště spočívá v pochopitelném přání, aby Německo nám konečně zaplatilo reparace.

Bohužel naše veřejnost je málo informovaná o tom, že již dříve na našem území, konkrétně v Plzni, se konal počátkem srpna 2009 tzv. celoněmecký (říšský) sjezd Ackermann – Gemeinde (AG), na který dorazil i pan B. Posselt. Na sjezdu se sešli funkcionáři mnichovské AG i Sdružení Ackermann - Gemeinde (SAG) se sídlem v Praze. Německá AG je jedním z tzv. názorových společenství, které společně s dalšími dvěma tvoří „sudetoněmecký landsmanšaft“ (SL), vedle AG k dalším sloupům SL náleží Seliger-Gemeinde a Witikobund.

Víme tedy, že AG a SAG se schází na společných sjezdech, kde volí i společné spolkové vedení. Přesto jsou oba spolky právně vedené jako samostatné. V praxi se nám to jeví trochu jinak.

Takže zdůrazněme, že v republice již sněmovala AG, která v současnosti je rozhodující silou celého SL. Jaksi tento fakt české veřejnosti unikl a dodnes o něm velmi málo ví. Je to škoda. My jsme o tom několikrát psali. Články na předmětné téma si každý může dohledat a dodatečně přečíst na našem webu ( www.ceskenarodnilisty.cz). Landsmani už u nás měli slet. Jejich noha od té doby spočívá mezi našimi dveřmi. A položme si otázku. Kolik sudetofilů a germanofilů je plánům SL na sněmování v republice vnitřně oddáno, kolik jich i v tomto směru působí?

Můžeme sudetům zamezit jejich slet u nás? Zřejmě ano. Ale musíme činit v tomto směru rozhodné kroky, nikoliv však každý sám za sebe, ale společně, alespoň valná část české vlastenecké obce. Jsme schopní se k tomuto dopracovat?

Dr. O. Tuleškov