Švédsko v plamenech

PhDr. Stanislav Balík

Švédsko je již několik desetiletí na špici pelotonu sociálního inženýrsví, kterým je tolik posedlá západní Evropa od šedesátých let minulého století. Marxistické dezinformace v podobě tzv. frankfurtské školy se rozšířily do všech institucí, škol a především politických stran, které vytvářejí liberálně socialistický hlavní proud, jenž vládne a vnucuje tak pseudomarxistické hodnoty celé společnosti. Přesněji vyjádřeno, jedná se o syntézu marxismu a liberalismu, vše je prezentováno v humanistickém hávu, ale ve skutečnosti se jedná o diktát minorit na úkor majoritní společnosti, která má být předělána k obrazu dosavadních minorit. Ty by se měly stát po důsledném sociálním inženýrství majoritou. K tomu se přidávají překonané ideje zahnívajícího humanistického kapitalismu, jenž zůstává stále stejným systémem – materialistickým pro pár desítek vyvolených z řad finanční elity, jež ze systému nejvíce profituje.

Konečným cílem zrádcovských pseudoelit je islamizace a Švédsko se tak má plíživým způsobem k tomuto cíli dostat. V současné době však již dochází k  urychlené islamizaci, která má zničit švédský národ, a mnozí Švédové se začínají z tohoto opojného multikulturního spánku probouzet. Hořící automobily, znásilněné ženy, zločiny a vraždy, to je dnešní švédská realita, do které tuto krásnou severskou zemi dostaly vlády, jež toužily po socialistickém ráji. To vše bylo bezmyšlenkovitě nabídnuto muslimům. Islamisté na švédské vstřícné chování zareagovali po svém. Rozhodli se zničit společnost, která se neumí bránit a bojí se projevit svou přirozenost. Švédové rezignovali na svou identitu, ač jsou to původně Vikingové, kteří patřili mezi nejvíce obávané válečníky všech dob. Vikingové byli krutí a udatní bojovníci, kteří žili z války a kořisti. Na svých lodích se objevovali po celé Evropě a všude budili hrůzu a děs. Dnešní Švédové se nechávají ničit bez jediného výstřelu a raději sami dobrovolně opouštějí svou vlast. Již to nejsou krutí a zároveň obávaní válečníci z dob třicetileté války, kdy téměř dobyli Prahu. Dnes si nechají drancovat svá vlastní města, aniž by je bránili.

Zřejmě posledním velkým válečníkem byl Karel XII. (vládl 1697 až 1718) z rodu Wittelsbachů, který se pokusil ze Švédska udělat velmoc, leč nebyl úspěšný. Od té doby začal úpadek, který vyústil v současnou dekadenci, která vede k národní sebevraždě. Švédský socialistický experiment se tak blíží do svého finále. Jak již mnohokrát v historii před tím můžeme říci, že cesta do pekla je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Statisíce Švédů, stejně jako Němců, Holanďanů, Belgičanů a Francouzů se již ze svých zemí vystěhovala a další miliony o tom přemýšlí. Zvláštní kapitolou jsou Židé, kteří se opět necítí bezpečně v Evropě a emigrují. Nikdo nevidí naději do budoucna a tak raději balí kufry, aby si zachránil holý život. Sametově totalitní vláda ve Švédsku, která posunula volby, do roku 2022 udělá vše pro to, aby realizovala svůj šílený plán sociálního inženýrství. Ten povede k tomu, že švédský národ bude zlikvidován svou vlastní vládou, která stále podporuje příjezd dalších migrantů. Tito v podobě invazní armády rabují Švédsko. Opět zde sledujeme historický paradox. Svého času švédská soldateska rabovala, znásilňovala a drancovala, dnes se vše obrátilo naruby, dnes jsou znásilňovány Švédky, ničena švédská města a vše je obráceno v prach. Dekadence a liberální socialismus ničí Švédsko, stejně jako aspirují zničit a pokořit celou Evropu.

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 12. 8. 2019