Řešení pro Řecko

 
 

  Řecko se už po několikáté stává ilustrací toho, jak (ne)funguje Evropská unie. K první krizi došlo v souvislosti s jeho enormním zadlužením. Můžeme se přít o to, jak vše vzniklo. Někteří tvrdí, že vinu nese příliš rozmařilý sociální systém. Stačí se podívat na podíl sociálních výdajů na HDP Řecka v době vstupu do EU, abychom zjistili, že tohle obviňování je nesmyslné. Řecko dostala do dluhů korupce pravicových i socialistických vlád, obrovské výdaje na zbrojení kvůli vztahům k Turecku, které se v rámci NATO zrovna nechová jako bratr ve zbrani, a neexistence daní pro bohatší vrstvy.

   Řecko bylo za zadlužení potrestáno opravdu exemplárně. Muselo prodat vše, o co měli věřitelé zájem, zlikvidovalo i zbytky svého sociálního státu a život v něm se stal tak těžký, že milion převážně mladých a studovaných lidí uteklo hledat azyl do ciziny.

   Do toho přišla migrační krize. Řecko se proměnilo v jeden velký tábor pro uprchlíky. Namísto kvalifikovaných Řeků, kteří odcházejí,   přicházejí nekvalifikovaní z jiných kontinentů. Ani tentokrát Brusel nepomohl. Jeho projekt povinných kvót by učinil z Řecka průchozí zemi, velké seřadiště, kde by se třídili migranti před rozvozem do těch částí Evropy, které mají to štěstí, že neleží u Středozemního moře.

    Ani slavná dohoda mezi kancléřkou Merkelovou a Tureckem pro Řecko nic nevyřešila. Turecko téměř vůbec neodebíralo migranty z Řecka, jak se v dohodě zavázalo. U nás jsme zase řešili, jak Řekům pomůžeme, když z něho odvezeme jeden celý autobus přerostlých mladíků bez doprovodu.

   Nyní tedy bude Řecko obětováno potřetí. K hranicím zchudlé a vybydlené země přijíždějí organizovaně další autobusy. Ani Řecko nemá tolik ostrovů, aby mohl zopakovat svoji pohostinnost. Pokud je pustí dále, čeká nás nové léto 2015. Pokud je na hranicích zastaví, slétnou se na ně neziskoví moralisté. Vyčtou jim, že jednají v rozporu s Ženevskou úmluvou i s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

   Naštěstí existuje řešení. Pokud by i zbytek Řeků odešel za svými mladými, kteří už zemi raději opustili, vše by se vyřešilo ve smyslu našich nejvyšších evropských hodnot. Samozřejmě by to neznamenalo, že Řecku budou prominuty jeho dluhy.

 

Prof. J. Keller

Přišlo e–poštou