Český a slovinský jazyk jsou bezcenné a státní vláda je povinna český a slovinský národ germanizovat...

Germanizace je jediným základem rakouského cítění a lásky k vlasti.


18. listopadu 1892 seznámil poslanec Masaryk poslaneckou sněmovnu (rakouská říšská rada) s brožurou dr. Mathiase Ratkowského, právního prefekta a knihovníka c. k. Tereziánské akademie a člena právně historické státní zkušební komise ve Vídni, nesoucí název Das Recht und die Pflicht, die Czechen und Slowenen zu germanisieren [podtrženo EB]. Výroky o německém jazyku na adresu Slovinců krátce před tím pronesl v poslanecké sněmovně i ministr vyučování Gautsch. Brožura je určena širokým masám. „Germanizovat Slovince a Čechy je právem a povinností, protože jejich germanizace je dobrodiním, ...

---------

15 Klíma, o. c., s. 77.

16 Klíma, o. c., s. 78.

17 Klíma odkazuje na Masarykovu Českou otázku z roku 1948, s. 89. Ve vydání z roku 1968, s. 97, z roku 2000, s. 69.

18 Masařík, Hubert: V proměnách Evropy, Praha 2002, s. 16-17.

19 Masaryk, T. G.: Parlamentní projevy 1891-1893, Praha 2001, s. 254-260.


Německého nacionalismu se týkaly i další Masarykovy projevy vydané v tomto svazku….

Český jazyk a česká kultura [v orig. böhmisch] je tak nicotná, že ani nikdy nevyprodukovala nějakou hodnotnou vědeckou knihu. Čechy [v orig. Čechen] je třeba germanizovat. Ba, pánové, nebudou-li se germanizovat, je to hřích, jak zde stojí, ... Je zde třeba očistně zasáhnout pomocí státní moci. ... Rovnoprávnost jazyků... je nesmysl, protože český a slovinský jazyk jsou bezcenné a státní vláda je povinna český a slovinský národ germanizovat... Germanizace je jediným základem rakouského cítění a lásky k vlasti.


Výňatek z díla „Osud českého národa v německých záměrech (Od roku 1848 do druhé světové války)“. Autorka Doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.

ČNL