České národní listy

leden – březen 2024

Ročník XIII.

Modlitba za pravdu – Karel Čapek

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.

Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.

Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.

Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi!

Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!

Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?

Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?

I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry.

Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše.

Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit!

Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje?

Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví.

Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži.

Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží.

Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa.

Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí.

Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání.

S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu! Lidové noviny 25. 9. 1938

Nejvyšší hodnotou je mír…

Marek Řezanka

Milí občané,

žijeme ve společnosti, v níž se hlavní hodnotou stala podpora eskalace války v zájmu jistých amerických kruhů, a naopak volání po míru je čímsi opovrhovaným – a div ne zločinem. Pro mě je naopak mír nejvyšší hodnotou a nezbytnou součástí demokracie. Bez míru není diskuse – kde se válčí, vládne totalita.

Mír jako symbol extremismu

Je pro tuto dobu příznačné, co se můžeme dočíst ve čtvrtletní zprávě o extremismu Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky za první pololetí roku 2023 – a co v ní naopak ani omylem nenajdeme.

Hned na začátku této zprávy se dozvíme, že: „V první polovině roku 2023 tradiční extremistickou a xenofobně populistickou scénu zcela zastínilo tzv. antisystémové hnutí. V současné době ho tvoří široká škála nesourodých uskupení s omezeným počtem členů a omezenou životností.“

Jinými slovy, fašistické bojůvky již dávno k extremismu nepatří. Kdo si chce zahajlovat, vyrazí si legálně na Bandera party či podobně ušlechtilou akci, kde může propagovat nacistické symboly jako černé slunce či vlčí hák bez bázně a hany. Pokud tedy nebereme v potaz tyto aktivity, pak se nelze divit, že za největší extremisty jsou považováni ti, kteří se vymezují vůči stávajícímu – v přímém přenosu kolabujícímu – systému

Připravujeme se na mír

Je to rok a pár dní, kdy mé ženě přišly první nenávistné SMSky. Jsou Vánoce, tak nebudu expresivní, ale bylo tam hodně o přání smrti pro ni i celou naši rodinu, včetně dětí, spousta silných výrazů, že se tahá s tím nejhorším šmejdem v téhle republice, mnoho doporučení, ať táhneme do Russka a hodně vroucného očekávání, že už brzy skončím v base a ona ať zajde v bídě.

Datum příspěvku 24. prosince 2023

Daniel Sterzik–Vidlák

Já osobně tehdy zažil mnohem menší hejtování a nálepkování, než má žena. Jako by někomu dělalo dobře, že si našel její profil a pustil se do ní. Nebo dokonce, že si zjistili její telefonní číslo a řádně jí vyhrožovali. Se mnou to nebylo tak snadné, já jsem odsekával zpátky a co jsem dostal, to jsem i vrátil. Je vidět, že ve společnosti je všeobecně méně statečných a rovných vojáků, ale zato více marodérů a drancířů, kteří z podstaty nejdou do boje, ale jdou rovnou proti ženským a dětem, které za nic nemohou. Byla to právě loňská zkušenost s nenávistí od těch, co mají jediný správný názor, že jsem tak příkrý k médiím a liberálním novinářům. Kdyby se vyplnila loňská přání těch, kteří psali mé ženě, tak jsme viseli s celou rodinou v oprátkách na ohořelých trámech našeho domu.

Nestalo se… Hejtování, vybičované Jeníkem Cemperem a Novinkami, skončilo se zimou a už se nikdy nevrátilo. Ani teď v listopadu, kdy jsem učitelům ukradl stávku a mééédia mě desetinásobně onálepkovala v hlavním vysílacím čase, už žádná nenávistná zpráva nepřišla. Svět se posunul.

Víte, já nevěřím ve výběrovou nenávist. Nevěřím, že lze nenávidět jen dezoláty nebo jen Rusy. Nevěřím, že lze bez následků rozdělit společnost na podlidi a nadlidi. Nelze psát vzkazy na hlavně, nelze přát spoluobčanům koncentrák, nelze vybírat na tanky Tomáše a vrtulníky Čestmíry, nelze volat po válce proti mongoloidním hordám, aniž by se to neprojevilo i jinde. Nevěřím ve výběrovou dehumanizaci. Nevěřím, že můžeme být zároveň ve válce, když jde o zahraniční politiku a zároveň mít hluboký mír doma. Vždycky se to někudy vrátí. Nenávist si cestu najde a když to funguje na dezoláty, funguje to i na liberální studenty na Univerzitě Karlově. Pokud v lidech nenávist probudíte, je to nakonec vždycky nenávist univerzální.

Nevěřím na výběrovou úctu k životu. Nelze přát některým lidem smrt a být zároveň spořádaným občanem, který má třeba i právo na zbrojní průkaz. Nelze výběrově zakazovat diskusi nad některými otázkami… nelze výběrově potírat některé názory. Nelze jiné právo pro Pavla Novotného a jiné pro Tomáše Čermáka. Výsledkem bude vždycky zvůle. Nelze dehumanizaci zaměřit výběrově na Rusy nebo „opice v Gaze…“ vždycky se to zvrhne v dehumanizaci všeobecnou. Nelze zaměřit přísnost výběrově proti dezolátům. Nakonec se z ní stane přísnost proti všem. I proti těm, kteří po ní volali. Nelze výběrově omezit práva jedněm. Vždycky to skončí omezením práv všem. Když kvůli jednomu závodníkovi uděláte v ulici retardér, budou si na něm ničit tlumiče všichni a závodníků neubude. Když budete potírat dezinformace, brzy budete potírat i informace. Když použijete právo útrpné k usvědčení vinných, brzy pomocí něj budete usvědčovat i nevinné.

Je jedním z velkolepých činů člověka, když na nenávist NEODPOVÍ ještě větší nenávistí. Je strašně těžké neeskalovat konflikt a naopak ho zmírňovat. Je těžké neodpovědět na ránu ranou a někdy to ani nejde. Je těžké se vzepřít všeobecnému dehumanizačnímu trendu a neroztáčet spirálu násilí a rozdělování společnosti na ty, kteří si zaslouží zostřenou přísnost a ty, kteří si zaslouží nekritický obdiv a podporu. Je těžké obstát jako člověk, když se kolem postupně všichni mění v šelmy. Před třiceti lety jsme přemýšleli, jak povznést lidstvo. Dnes přemýšlíme, jak alespoň udržet rodinu.

Proč to všechno píšu…Dnes bych chtěl poděkovat své ženě a svým dětem, že to se mnou celý uplynulý rok vydrželi. Že se dokázali přenést přes ta přání smrti a násilí, aniž by jim to vzalo důvěru v lidství. Že dokázali převzít starost o hospodářství, zatímco já jsem objížděl republiku a mluvil na demonstracích. Že mi dělali zázemí, ačkoliv jedinou odměnou, kterou mohli očekávat, byly přání všeho nejhoršího. Především od vysokoškolsky a humanitně vzdělaných.

V uplynulém roce měla moje žena sto důvodů mi dát ultimátum, buď ona a nebo Vidlákovy kydy. Přesto téměř denně vítala nějakého hosta, který za mnou přijel a starala se, aby na stole našel pohoštění. Těch plánovaných i nenadálých návštěv… Těch změn v rodinných plánech, když se změnily plány mně. S mým prostředním klukem jsem letos nebyl ani jednou na rybách… S nejstarším jsem nepostavil jediné lego. S tou nejmladší jsem byl méně, než bych si přál… Už zjara jsem se stal blogerem na volné noze, ale můj odchod z práce trval velmi dlouho – nejsou lidi.

„Jak to stíháš, Vidláku,“ to byla jedna z nejčastějších otázek, které jsem dostával. Inu, žena a děti se postarali o to, co jsem normálně doma dělal já. Bez řečí, bez výčitek. Běž táto a bojuj, když je to teď zapotřebí. Doma bude všechno v pořádku. Když všichni říkají, že se musíme připravovat na válku, tak běž a říkej, že se MUSÍME PŘIPRAVOVAT NA MÍR.

Nikdy nebylo pro mojí rodinu tak těžké, aby doma mír skutečně byl. V uplynulém roce se hodně stalo, zažil jsem hodně tlaku i velmi nepříjemných situací, mnohokrát jsem byl v presu, mnohokrát jsem byl vytočený, mnohokrát jsem si domů přinesl špatnou náladu, mnohokrát jsem se doma hádal a byl jsem nepříjemný. Ačkoliv jsem zažil úžasné věci, ty nepříjemné se podepsaly na mém zdraví. Inu… celý rok ve střehu, odkud přijde zase další útok. Nedivím se, že nikomu soudnému se do politiky nechce. Prášky na tlak jsou základní výbavou kohokoliv, kdo si dneska dovolí nahlas mít jiný názor, než velká média a jejich twitterová úderka.

U nás doma ale každá taková situace vždycky skončila mírem. Všechny ohnivé šípy moje žena uhasila, všechny rány ošetřila, všechen můj vztek ukonejšila. Nikdy doma nevzplála nenávist, hádka byla jako rýma… chtělo to trochu času, trochu klidu, trochu tepla, čaj s medem… a bylo to pryč. Má žena mi byla nejlepším farářem, psychoterapeutem i mediátorem a ukázalo se, že se na své děti mohu spolehnout v mnoha a mnoha věcech.

Nebýt zázemí, kterým mi byla má rodina, nebyl by ani Vidlák. Nevydržel bych to tempo a nevydržel bych to psychicky. Loni o Vánocích jsem si přál, aby můj dům byl mnohem větší, než je, aby se do něj vešlo co nejvíc hostů. Pošilhával jsem po větším statku, ale vždycky jsem narazil na ekonomickou realitu. Ano, pořád si to přeju. Pořád považuju za nejdůležitější, abychom se měli kde scházet v hojném počtu. Pořád bych chtěl mít stůl i pokojíky pro dvacet hostů. Tento cíl nadřazuju jakékoliv politické angažovanosti. Mnohonásobně víc toužím po prvním dezolátském komunitním centru, než po kariéře poslance či senátora…ale dnes už vím, že si hlavně mám přát, aby moje žena a děti dál byli tím skvělým zázemím, bez kterého by to nešlo. Mám si přát, abych jim mohl jejich péči co nejvíc oplácet. Mám si přát, aby na nich zlo světa napáchalo co nejmenší škody.

Nikdy jim nebudu moci dost poděkovat. Jestli nějak přispěju ke změně atmosféry a politiky v této zemi, tak to bude jen díky tomu, že mě rodina drží nad vodou a dává mi víc, než si zasloužím.

Dnes, o Štědrém dni, budu zpozdile dohánět, co jsem měl dělat průběžně během roku. Padne na to hodně lega, nějaký ten prut a vlasec, procházka s dcerami a se psem… a jeden den nebude táta přemýšlet o dalším článku na Kydy, ale bude věnovat plnou pozornost tomu, co mu doma říkají. Večer v obvyklou dobu na všechny své platformy přidám PFku, abyste na Boží hod měli prostor k diskusi a přáním navzájem. Ale článek zítra nevyjde.

Dnes se doma připravujeme na mír.

Krásné Vánoce! Daniel Sterzik – Vidlák,

Petr Štěpánek – Jak tohle může skončit?

Je to začarovaný kruh. Na začátku je do krajnosti vybičovaná atmosféra netolerance k jiným názorům, ostrakizace, zesměšňování, dehonestace, vytlačování z veřejného prostoru.

Petr Štěpánek

28. prosince 2023 – 02:20

A posléze i kriminalizace kdekoho, kdo si myslí něco jiného, ba nedejbože to nahlas říká, než je jeden jediný hlavním politickým a mediálním proudem fedrovaný názor na cokoli, na Ukrajinu, na Trumpa, na EU, na Green Deal, na LGBT+BFLMPSVZ, na Putina, možno libovolně rozšiřovat, píše na facebooku Petr Štěpánek.

Přidejme k tomu ještě nechutnou válečnickou rétoriku, korunovanou nadávkami typu chcimír, či zamořování veřejného prostoru dalšími a dalšími progresivistickými ptákovinami a zvrácenostmi, a tragickým vyústěním je, že se téměř zákonitě objeví blázen se zbraní v ruce.

A jak na to reagují majitelé jediného zaručeně správného názoru na cokoli? Namísto, aby zařadil zpátečku a upustili z přetopeného kotle společenské nenávisti a netolerance, ještě pod kotel přikládají a vymýšlejí, jak ještě víc utáhnout šrouby. A tak pořád dokola. Jak tohle může skončit?

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.

Největší dar ze všech

29.12.2023

Vánoční výzdoba a dárky jsou jedním z našich pojítek s křesťanskou kulturou, která drží západní civilizaci pohromadě už dva tisíce let. V naší kultuře záleží na jednotlivci. To dovoluje jednotlivému člověku postavit se na vlastní nohy, zaujmout zásadový postoj, stát se reformátorem a postavit se nespravedlnosti. Toto posílení postavení jednotlivce je pro západní civilizaci jedinečné. Díky ní se jednotlivec stal občanem rovným v právech všem ostatním občanům, chráněným před tyranskou vládou vládou zákona a svobodou projevu. Tyto výdobytky jsou výsledkem staletých bojů, ale všechny vycházejí z učení, že Bůh si natolik cení duše jednotlivce, že poslal svého syna zemřít, abychom my mohli žít. Tím, že křesťanství takto vyzdvihlo jednotlivce, dalo mu hlas.

Dříve měli hlas jen ti, kdo měli moc. V západní civilizaci však mají hlas lidé s integritou. Stejně tak lidé se smyslem pro spravedlnost, čest, povinnost a fair play. Reformátoři mohou reformovat, investoři mohou investovat a podnikatelé mohou vytvářet obchodní podniky, nové výrobky a nová povolání.

Výsledkem je země příležitostí. Spojené státy přitahovaly přistěhovalce, kteří sdíleli naše hodnoty a odráželi je ve svém životě. Naši kulturu vstřebali různorodí lidé, kteří se stali jedním celkem.

V posledních desetiletích jsme ztratili ze zřetele historický úspěch, který posílil postavení jednotlivce. Náboženské, právní a politické kořeny tohoto velkého úspěchu se již s úctou nevyučují na středních školách, vysokých školách a univerzitách a naše vláda je nerespektuje. Hlasy, které k nám přesahují tisíciletí a spojují nás s naší kulturou, jsou umlčovány „politikou identity“, „politickou korektností“, „kritickou rasovou teorií“ a válkou proti „bělošské kultuře“. Modlitba byla vytlačena ze škol a křesťanské náboženské symboly z veřejného života.

Křesťanství je postupně marginalizováno. Každým rokem je obtížnější najít vánoční přání, na kterém by bylo napsáno „Veselé Vánoce“ namísto „Srdečné pozdravy“. Místo vánočních koled se zpívají hollywoodské vánoční písně. V některých církvích se křesťanství mění v křesťanský sionismus a uctívání Izraele. V jiných zase vlají vlajky LGBTQ a BLM. Blížíme se době, kdy křesťanské Vánoce nelze slavit, protože nejsou inkluzivní v rozmanité společnosti, a proto jsou politicky nekorektní, ne–li zločinem z nenávisti.

Ústavní ochrana byla oslabena hegemonistickými politickými ambicemi. Neomezené zadržování, mučení a vraždy jsou dnes uznávanými praktikami vlády Spojených států. Historický výdobytek spravedlivého procesu byl zrušen. Znovu se objevila tyranie.

Rozmanitost doma a hegemonie v zahraničí pohlcují hodnoty a rozkládají kulturu a právní stát. Na světě je spousta prostoru pro kulturní rozmanitost, ale ne v rámci jedné země. Babylonská věž nemá žádnou kulturu. Člověk nemůže být jeden den křesťanem, druhý den pohanem a další den muslimem. Směsice kulturních a náboženských hodnot neposkytuje žádný základ pro právo – kromě hrubé síly předkřesťanské minulosti.

Všichni Američané mají na křesťanství obrovský podíl. Ať už jsme jednotlivě věřící v Krista, nebo ne, jsme příjemci morálního učení, které omezilo moc a ochránilo slabé.

Moc je kůň, na kterém jezdí zlo. Ve 20. století byl tento kůň tvrdě hnán a 21. století vykazuje stále větší tempo. Miliony lidí byly ve 20. století vyhlazeny válkami, které sloužily ambicím politických vůdců a ideologických hnutí. Mnozí byli zavražděni jen proto, že byli příslušníky třídy nebo rasy, která byla démonizována intelektuály a politickou autoritou. V prvních letech 21. století byly v sedmi zemích zavražděny statisíce muslimů a miliony lidí byly vysídleny, aby posloužily neokonzervativcům, kteří chtějí rozšířit hegemonii Washingtonu a Izraele.

Moc, která je sekularizovaná a oproštěná od civilizačních tradic, není omezena morálními a náboženskými skrupulemi. V. I. Lenin to jasně vyjádřil, když definoval smysl své diktatury jako „neomezenou moc, opírající se přímo o sílu a ničím neomezovanou“.

Washingtonská snaha o hegemonii nad občany USA a zbytkem světa je založena výhradně na uplatňování síly a vzkřísila nezodpovědnou moc.

Křesťanský důraz na hodnotu jednotlivce činí takovou moc, jakou tvrdil Lenin a jakou nyní tvrdí Washington, nemyslitelnou. Ať už jsme věřící, nebo ne, naše oslava Kristových narozenin je oslavou náboženství, které z nás učinilo pány našich duší a našeho politického života na Zemi. Takové náboženství, jako je toto, stojí za to, aby se ho drželi i ateisté.

Když vstupujeme do roku 2024, západní civilizace, produkt tisíciletého úsilí, upadá. Degenerace je všude před našima očima. Jak se Západ propadá do tyranie a degenerace, budou západní národy bránit svou svobodu a duši, nebo se propadnou do tyranie, která opět zvedla svou ošklivou a vše požírající hlavu? Zvědavec

Americká politická krize

21.12.2023

Americká politika je v krizi. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že Biden nebyl zvolen, ale byl do prezidentského úřadu dosazen prostřednictvím ukradených voleb, a existují přesvědčivé důkazy o tom, že demokraté a Bidenův režim se snaží zabránit Trumpovi v návratu do prezidentského úřadu tím, že se ho snaží zničit čtyřmi falešnými trestními procesy a několika občanskoprávními žalobami. Jedná se o bezprecedentní ozbrojování práva pro politické účely podobné Stalinovým čistkám a procesům s bolševiky. Konečný důsledek je nejasný. Lidé se však nenechají oklamat. Trump zůstává hlavním kandidátem na prezidenta.

Trump získal při svém znovuzvolení více hlasů než při svém prvním zvolení. Biden, jehož podpora byla tak slabá, že nevedl kampaň, protože absence lidí na jeho mítincích byla trapná, získal více hlasů než kterýkoli demokratický kandidát v historii, o 10 milionů více než Obama, více než Hillary. Celkový počet Bidenových hlasů svědčí o vysoké podpoře voličů, po které nebylo ani památky. Nebylo vidět žádné nadšení pro Bidena. Přesto měl bezprecedentní počet hlasů.

V Bidenově režimu tedy máme nelegitimní vládu. To se nesmí říkat. Média to nedovolují. Na lidi, kteří řeknou nebo poskytnou důkazy o tom, že volby byly ukradeny, jsou podávány žaloby, dokonce i zatykače. Tímto způsobem ti, kdo volby ukradli, využívají své kontroly nad právem a trestním stíháním k ochraně své krádeže. Krádež se neomezila jen na prezidentský úřad. Stalo se to také republikánským zástupcům, senátorům a guvernérům.

Trump má za sebou 8 let falešného stíhání – Russiagate, dva nelegitimní pokusy o impeachment, documents gate, striptýz gate, vzpouru 6. ledna, které vyústily v jeho obvinění demokraty ovládanou právní mašinérií v New Yorku, Fulton County Georgia a americkým ministerstvem spravedlnosti. Demokratický generální prokurátor státu New York se navíc pokouší ukrást Trumpovo realitní impérium. Další demokratičtí soudci rozhodli, že Trumpa může žalovat každý, kdo tvrdí, že byl „poškozen“ Trumpovým projevem.

Trump má všechny tyto potíže a stres jen ze dvou důvodů: ohrozil mocný vojensko–bezpečnostní komplex tím, že jim pohrozil, že je připraví o nepřítele normalizací vztahů s Ruskem, a ohrozil vládnoucí establishment, někdy označovaný jako Deep State, tím, že prohlásil, že jim hodlá vzít moc a vrátit ji americkému lidu.

Účelem tohoto potrestání Trumpa je vyslat hlasitý a jasný signál, že každý budoucí prezident nebo prezidentský kandidát, který jakýmkoli způsobem ohrozí vládnoucí establishment, bude zničen.

Je třeba si uvědomit, že to, k čemu v USA – a vlastně v celé západní civilizaci – dochází již několik desetiletí, je eroze systému víry, který je základem společenského, politického a morálního řádu. Západ byl zničen nikoliv komunistickými špiony nebo teroristy, ale vlastními intelektuály a pedagogy, filmaři, historiky. Univerzitní a nyní i základní školství vysvětluje západní civilizaci jako rasistickou entitu, která vykořisťuje „barevné lidi“. To nyní přerostlo v démonizaci bílých lidí, zejména bílých mužů – heterosexuálních gójů. Ti jsou odstraňováni z mocenských a vlivových pozic a nahrazováni ženami, „barevnými“ a sexuálně perverzními lidmi. Velké korporace, jako je Apple, Starbucks, IBM, a dokonce i americká armáda veřejně oznámily, že přijímání a povyšování bílých mužů je pozastaveno. To je porušení zákona o občanských právech a 14. dodatku americké ústavy, ale nic se s tím nedělá. V jurisdikcích, kde demokraté ovládají školské rady, se používá teorie kritické rasy, aby se bílé děti naučily, že ony a jejich rodiče jsou rasisté, kteří dluží černochům odškodnění. Učí se, že se možná narodily ve špatném těle. Vznikají transgenderové kliniky, v nichž se mladým ženám odstraňují prsa a mladí muži jsou chemicky kastrováni. Pokusy rodičů zasáhnout do vymývání mozků svých dětí narážejí na odpor.

Je třeba si uvědomit, že Kongres a prezident nejsou odpovědní voličům. Důležitější než hlasy jsou příspěvky na volební kampaň, které vedou ke zvolení. Sněmovna reprezentantů, Senát a prezident jsou voleni na základě velkých finančních částek, kterými přispívají bohaté a mocné finanční a ekonomické zájmy, jako je vojensko–bezpečnostní komplex, Wall Street, farmaceutický, energetický, zemědělský a další průmysl. Zvolení úředníci musí vyhovět zájmům těch, kteří peníze poskytují, jinak v příštích volbách peníze připadnou jejich protivníkům. Židovský miliardář George Soros za své peníze dosazuje do funkcí agresivně zaujaté demokratické státní zástupce, kteří se zaměřují proti republikánům.

Výsledkem je, že republikáni nemohou Trumpa hájit, protože establishment nechce, aby byl Trump hájen.

Je třeba si uvědomit, že USA nejsou národ. Je to babylonská věž. Do země každoročně, rok co rok, nelegálně vstupují nevýslovné miliony přistěhovalců–nájezdníků a nelze udělat nic pro to, aby se invaze zastavila. Demokraté invazisty vítají, protože mají způsoby, jak jim přidat hlasy demokratů. Republikánští podnikatelé vetřelce vítají, protože jim poskytují levnou pracovní sílu a drží mzdy v USA dole. Obě politické strany sloužící svým krátkodobým zájmům ničí Ameriku. Imigranti–nájezdníci zahlcují školské systémy, zdravotnická zařízení, policii a podpůrné systémy postižených států a obcí, což jim ztěžuje obsluhu úroků z komunálních dluhopisů.

Jak vidíte, nezáleží tedy na tom, kolik hlasů má podle toho či onoho průzkumu ten či onen kandidát.

Trumpa stíhají demokratičtí prokurátoři u soudů, jimž předsedají demokratičtí soudci v jurisdikcích, kde jsou černé demokratické poroty. Právo je používáno jako zbraň k odstranění prezidenta a prezidentského kandidáta, kterého establishment vnímá jako hrozbu. Trumpovi nebude umožněno stát se prezidentem. Nebude–li uvězněn, bude zavražděn, pokud se establishment nedomnívá, že může Trumpa kontrolovat tím, že bude kontrolovat jeho jmenování a pokračovat v jeho pronásledování. Možná si establishment myslí, že 8 let vysokého stresu na starém muži napáchalo své škody a trochu více stresu Trumpa dorazí.

Ke všemu životní úroveň v USA klesá. Pracovní místa střední třídy mizí a s nimi i střední třída. Mnoho Američanů pracuje na 2 nebo 3 částečné úvazky bez penze a zdravotních výhod. Po rozpadu Sovětského svazu začaly americké korporace přesouvat výrobní místa do Číny a Asie. Federální rezervní systém, centrální banka, slouží zájmům velkých bank na úkor všech ostatních. Stručně řečeno, USA se staly nefunkční zemí.

Zahraniční politika je však stále v rukou agresivních neokonzervativců, kteří stále lpí na svém programu americké hegemonie, jehož hlavním cílem je omezit Rusko a Čínu a otevřít Blízký východ izraelské expanzi. Doufám, že je z toho jasné, že USA jsou nestabilní ve všech oblastech. Představa, že volby mohou situaci napravit, je absurdní.

vyšel 18.12.2023 na webu PCR. Zvědavec

Je historie učitelka života?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 

Je, i když nám dává  často  převážně  záporné příklady  a  ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen kulisy se mění. 

Vynikající svědek o dezinformačním  a dehonestujícím působení moci  je Karel Havlíček Borovský. O tom, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny  i jejich ideály a zásluhy a  jak zveličuje jejich nedostatky ( a nemůže–li je nalézt, tak si je vymýšlí)  napsal Havlíček pár epigramů. Uměl  působení nových vládců  pojmenovat, vyjádřit i zobrazit. Připomeňme si jeho verše:   

       

Účinky Bělohorské bitvy

 

Pokavád se s Čechů kacířství nesmeklo,

měli v Čechách nebe a po smrti peklo.

Co nám, Ferdinande, Pán Bůh poslal tebe,

máme v Čechách peklo a po smrti nebe.

 

Změna moci

 

Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,

koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. ...

V hlavní věci byli všichni stejného mínění,

bez boha se sprostým lidem není k vydržení. ...

Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,

každá firma haní jiné, sama se vynáší. ...

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.

Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák.

 

Moc prosazuje své zájmy a vládne idejím, říká   politická analýza. K mocenské  vládě idejím patří i přepisování dějin, dehonestace hrdinů a kult zrádců a nepřátel i adorace kolaborantů. Tak vládnou též dnešní  nepřátelé našeho národa. A co se jich vyrojilo! Jako za Havlíčka.

                                                  

Milan Kundera kdysi napsal, že se národy likvidují tak, že se jim nejdříve vezme paměť

Poznámka ČNL: Vážení a milí, když se setkáte s článkem, komentářem, který dehonestuje naše dějiny, ústavní činitele, významné osobnosti, naše hrdiny, jejich aktivity, položte si, prosíme, otázku, zda nejde v tom či onom konkrétním případě také o pokus, jež je součástí předpisování našich dějin. Je–li tomu tak, můžete–li, vyjádřete se k němu, prosíme. Nebo alespoň si uvědomte, o co v článku v podstatě jde. Děkujeme moc.

Pokud dovolíme, aby nám přepisovali dějiny a přepsali, pokud dovolíme, aby odstraňovali sochy, pomníky, pamětní desky významných českých činitelů a dokonce je nahrazovali představiteli cizí moci, jež jednali protičesky, jsme na nakloněné rovině, jež vede k zániku naší státnosti, národa i jazyka. V tomto případě, pokud se nevzepřeme, nás čeká úděl podobný tomu, který postihl naše pobělohorské předky.

Nyní varovná slova Milana Kundery:

Národy se likvidují tak, že se zničí jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzdělanost, vymyslí jinou historii .. ..Nedovolme to. Bez odkazu předků a bez vlastní sebeúcty bychom přestali existovat. Nechceme se přece proměnit v nevědomý, neodpovědný, manipulovatelný dav. Nedopusťme to ! A národní obrození je nám příkladem, vzorem, oporou, povzbuzením a nadějí. Usilujme o jeho oživení a obnovu."

Projev mimo mísu

 Marek Řezanka

Jestliže politik není zcela zaměstnán sám sebou a pocitem své naprosté dokonalosti, velmi si rozmyslí, co bude říkat poté, kdy byla jeho zem zasažena tragickou událostí, která každého nabádá spíše ke zdrženlivosti a pokoře. Tedy téměř každého. Miloš Zeman v souladu s výše uvedeným odstavcem vyhodnotil situaci tak, že se svého předem zamýšleného projevu vzdal. Ne tak premiér země, Petr Fiala.

 Podívejme se tedy, o co jsme podle něj nemohli být ochuzeni.

 Kromě pár nic neříkajících frází k oné tragické události se vrhl na výčet domnělých úspěchů svého kabinetu, které zněly jednak velmi pyšně, a za druhé i falešně. Petr Fiala během chvilky opět potvrdil, že na post premiéra jednoduše nemá. Že mu nejde o občany jeho země – ale o své ego, které nadřazuje všemu ostatnímu. Že mu naprosto schází schopnost analytického myšlení a sebereflexe, o empatii ani nemluvě. Předvedl, že by byl možná dobrým podomním prodejcem, který vám vnutí zejména to, co nepotřebujete a ani nechcete – ale že žádným státníkem není:

 „V posledních dvou letech jsem se vám snažil otevřeně říkat, čemu budeme v naší zemi čelit, a nevyhýbal jsem se ani tomu, abych pravdivě přiznal, že to nebude jednoduché.“ Kdyby byl Petr Fiala jednou známou dřevěnou pohádkovou postavičkou, okamžitě by jeho nos překlenul minimálně vzdálenost od Krušných hor k Tatrám.

Nebyl to snad právě premiér, který nás ujišťoval, jak nenechá nikoho padnout, až se položily i po staletí fungující podniky, které představovaly naši tradici již z dob Rakouska–Uherska? Nebyl to Petr Fiala, kdo tvrdil, že protestovat proti jeho politice mohou jenom „dezoláti“? Nebyl to Petr Fiala, který původně lidem sliboval nízké daně a nízké ceny potravin – aby následně daně zvyšoval všem, a po dvou letech vládnutí dospěl k překvapivému objevu, že v Německu mají ledacos levnější než u nás?

 Pokud již předseda vlády o něčem hovořit musel, měl přiznat, že jeho kabinet si počínal přímo katastrofálně – a že se za to svým občanům omlouvá. Že si uvědomuje, že patříme k zemím Evropské unie s nejvyšší inflací a že ceny energií jsou vinou politiky jeho kabinetu pro naše průmyslové a zemědělské podniky likvidační, neboť kvůli nim nemohou konkurovat.

 Místo toho Petr Fiala neodolal – a uvedl, že dnes může mluvit o naději: „O naději, že příští rok už budeme mnohem lepší. Jinými slovy: Příští rok skončí neustálé zdražování a vaše mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách. Škoda, že již nedodal, že v opačném případě z toho vyvodí osobní zodpovědnost a odstoupí. To by skutečně nadějné – pro valnou většinu z nás, bylo.

 Těžko říct, z čeho Petr Fiala vydedukoval ono zlepšení naší situace. A kde nabyl dojmu, že „…se nám podařilo dostat pod kontrolu prudké zadlužování naší země.“ Inspiroval se snad slovenským modelem – a zavázal se již nedodat na Ukrajinu jediný náboj? Pokud ne, trend zadlužování bude pokračovat, a to v situaci, kdy všechny světové analýzy již naplno říkají to, co od začátku konfliktu tvrdil profesor Petr Drulák, kterému vládní pohůnci nadávají do „dezolátů“ – že totiž Ukrajina nemůže Rusko porazit – a prohrává. Navíc od ní pomalu dávají ruce pryč Spojené státy americké, které tak činí vždy, když je to pro ně již nevýhodné. Stačí si vzpomenout na Afghánistán.    

 Netuším, co má Petr Fiala pod kontrolou, ale státní rozpočet s ministrem Stanjurou na resortu financí to rozhodně není. Nikdy se náš stát nezadlužoval tak výrazně a tak rychle jako právě za Fialovy vlády. Fialova vláda se za rok zadlužila přibližně jako obě Klausovy, Tošovského, Zemanova, Špidlova a Grossova vlády dohromady.

 Petr Fiala měl zřejmě potřebu svým projevem naštvat co nejvíce občanů, jinak si jen těžko lze vysvětlit jeho slova, že: „Dobrou zprávou je určitě i to, že příští rok budeme rekordně investovat.

Být Petrem Fialou, tak o obří půjčce od Evropské unie na prosazování politiky takzvaného Green Dealu raději pomlčím. Jsou to totiž vyhozené peníze na něco, co stejně nemá budoucnost – a představuje pouze slepou uličku, navíc škodlivou pro náš průmysl i z hlediska dopadů na občany.

 Proč se Petr Fiala nepochlubil svým plánem na „gigafactory“ v prostoru letiště Plzeň–Líně? Protože by musel i s Nutellou v ruce přiznat, že jeho plán, o kterém mluvil jako o svém velkém úspěchu, jaksi nevyšel – a Němci s ním nepočítají. Další otázkou by pak bylo, co by z tohoto projektu náš stát měl, i kdyby se daný projekt realizoval. Ale o tom nemusíme ani  uvažovat.

 Petra Fialu dosud nepřešlo, že jsme údajně „best“ v obraně a dopravě: „Zlepšujeme dopravní infrastrukturu. Ještě nikdy se v naší zemi nestavělo a nedokončovalo tolik dálnic a silnic.

  Tuto větu snad premiér pronesl pouze proto, aby obhájil zdražení dálniční známky z nehorázných 1 500 korun ročně na ještě nehoráznějších 2 300 korun. Jaké úspěchy vnímá v oblasti dopravní situace běžný řidič? Že na D1 to chce vyjet jen dostatečně zásoben jídlem, pitím, pohonnými hmotami a teplým oblečením pro případ hodinových kolon v zimě v nočních hodinách. Že nově dodělané úseky dálnic nemají ani o jeden pruh navíc. Že řada dálničních úseků nám stále chybí – a ty, které existují, nejsou v dobrém stavu. K tomu připočtěme, že kvůli stavbě chotýčanského železničního tunelu se musí zbourat část hotové jihočeské dálnice D3 v úseku Ševětín–Borek, aby se tento úsek musel stavět znovu. Možná, že právě toto měl pan Fiala na mysli, když promlouval o velkém stavění.

 Jak se ve svých optimisticky laděných prognostických úvahách rozjel, nebyl Petr Fiala k zastavení: „Začnou se také pozitivně projevovat změny ve školství, které děláme proto, aby naše děti a mladí lidé dostávali kvalitní vzdělávání odpovídající 21. století.“ Pokud se někdo z občanů seznámil s materiálem zvaným Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, nejspíše seznal, že to poslední, co daný materiál sleduje, je rozvoj kvalitního vzdělávání. Bohužel se kráčí směrem zcela opačným, kdy vzdělávání je upozaďováno, aby jeho místo převzala uvědomělá ideologie, která nepřipouští diskusi.

 Ze stejného soudku je i Fialovo chvástání, že „budeme pokračovat v nezbytných krocích k udržení kvality a dostupnosti zdravotní péče.“ Jinými slovy tedy budeme pokračovat v situaci, kdy nadále bude přibývat léků, včetně těch základních a pro pacienty nezbytných, které k sehnání nebudou, o dostupnosti a kvalitě lékařské péče ani nemluvě. Raději nebudu přemýšlet, co si při těchto Fialových slovech myslili stávkující učitelé a zdravotníci, kteří k ní rovněž nemají daleko.

 Na závěr nám premiér vyhrožoval, že dokončí „důchodovou reformu“ – a tím vším dá „perspektivu mladým lidem.“ Nejspíš takovou, že se důchodu nikdy nedožijí. Že snad díky Fialově vládě budeme žít „v prosperující společnosti s vysokou kvalitou života“ věří jen ti, kteří věří, že dárky nosí Ježíšek.

Svůj pamflet barona Prášila zakončil pan Fiala konstatováním, že věří, že to nejhorší máme za sebou – a že údajně přichází rok naděje.

 Bylo by zajímavé znát předpoklady, na jejichž základě pan Fiala formuloval své závěry. Má snad pocit, že Ukrajina vyhrává? Věnoval aspoň čtvrt hodiny studiu vývoji na mezinárodní scéně (Jak jsou na tom státy BRICS, jak je na tom Evropská unie, či koho vlastní postihly unijní sankce)? Zabýval se aspoň na minutu scénářem, v němž dají USA od Ukrajiny své ruce pryč úplně? Bude to snad Česká republika, která potom zajistí velkolepé vítězství Ukrajiny nad Ruskem, i kdyby všichni její obyvatelé měli pochcípat?

 Ve Fialově projevu mně osobně chybí aspoň nepatrná špetka citu pro realitu. Zhodnocení ekonomické situace země a jejích vyhlídek – a to na základě rozboru rizik týkajících se zejména německé ekonomiky, na niž jsme až nezdravě navázáni.

 Panu Fialovi prozradím, jak by, pokud již musel něco říkat, měl jeho projev asi vypadat:

 Vážení občané České republiky,

žijeme v době velmi neradostné, až bych řekl tragické. Samozřejmě mám na mysli nedávné nesmyslné zabíjení, jež nám bohužel ukázalo pravou tvář naší společnosti, a odkrylo, že zdaleka nejsme tak bezpečnou zemí, jak se my politici bohužel často ve svých projevech chvástáme – a jak si nalháváme.

 Měli bychom si přiznat, že jsme velice zranitelní – a přijmout tento fakt s pokorou – a chovat se podle toho – a ne velkohubě hlásat, že musíme být připraveni na jadernou válku s Ruskem. Na tu být připraveni nemůžeme být nikdy. Nezvládáme mnohem snazší úkoly – a ruku na srdce – zaskočí nás i obyčejná chumelenice v zimě.

 Když je již řeč o tragédiích, uvědomme si, čím i letos muselo mnoho lidí na světě procházet. Jak se cítili příbuzní po obětech atentátů v Izraeli, jak jsou na tom uprchlíci v Gaze, kteří nemají, kam se schovat či kolik lidí zbytečně zemřelo v mnoha dalších vleklých konfliktech po celém světě. Čísla mrtvých jsou pro nás již tak velká, že je ani nejsme schopni vnímat.

 Obviňujeme takzvané dezoláty, že prý nejsou solidární s lidmi na Ukrajině. Jak jsme ale s nimi solidární my, když je nadále nutíme jít na nesmyslná jatka bez šance na úspěch?

 Uvědomujeme si, že máme bezkonkurenčně vysokou míru inflace, nebetyčně vysoké ceny energií, a že se neskutečně zadlužujeme, aniž se to projevuje na úrovni našeho školství či zdravotnictví. Místo řešení těchto problémů se soustředíme na pronásledování našich kritiků a vůbec lidí s jiným názorem než tím, který chceme, aby ve společnosti rezonoval.

 Máme–li mít naději, potřebujeme odhodit tunu pokrytectví a prázdnoty. Musíme přestat umlčovat kritiky – a posílit dialog. Máme–li mít naději, musíme přestat strašit válkou – a dělat naopak vše nezbytné pro mír. Velmi se kajeme za Rakušanův vak na mrtvoly či fotografie paní Černochové s flintičkou – a její nemístné komentáře. To nejsou dobré vzory pro společnost, stejně, jako si nevystačím se svými častými, leč pohříchu prázdnými, signály. Takovíto politici nemají ve vládě co dělat – podobně jako ministr, který neumí zajistit dostatek léků či konkurenceschopné ceny energií.

 Je nám jasné, že dokud budeme u moci, vy občané žádnou naději na zlepšení nemáte. Jelikož na tu naději máte plné právo, měli bychom co nejdříve podat demisi.      Jak se říká – mlčeti je někdy zlatem. Petr Fiala této možnosti nevyužil – a pouze nám znovu připomenul, za jakých podmínek žádnou naději nemáme.

Osobně nám všem přeji, abychom si za ní šli. V opačném případě bude pro nás následující rok více než krušným.  

 Žiji si nad poměry

Všechno to začalo sdělením pana premiéra, že nás důchodců je moc, dětí zase málo a že důchodový účet to neunese. Jsem viník, státní kasu tuneluji již 18let. Druhý den na cestě metrem jsem na cestujících viděl, že mě ta vina přímo kouká z očí, oni jedou z práce a já hříšník jedu od vnoučat zadarmo a dokonce sedím na sedadle mě cedulkou vyhraženém. Podobně to bylo i v supermarketu, kde jsem vzbudil pozornost vánočkou, citrony a třemi pomeranči.... Je nesporné, že mou vinou budou Vánoce pracujících chudší. Žiju si nad poměry.

Na Štědrý den jsem nemohl usnout z toho mého hříchu. A když jsem už zabral, přišel zlý sen... jsem jak ten zločinec na pranýři, pan premiér mě pleskuje za tu mou drzost, požadovat navýšení penze, když důchodový účet je v mínusu. Potím se a slyším jeho výtky : člověče, vy jste se zbláznil, teď v době energetické krize, války na Ukrajině a v Gaze, vy chcete přidat. Nemáme peníze na sešity a barvičky pro školáky, neurodily se brambory, mrkev, cibule... a vy chcete přidat. Považte, to zvýšení pro důchodce by nás vyšlo pěkně draho a to v době, kdy potřebujeme stovky miliard na nová letadla F–35, na nové tanky, také pražská ZOO hledá u mne miliardu pro medvědinec. Člověče, vy nevidíte stávky učitelů, protesty lékařů, se mzdou jsou nespokojeni i školníci, uklízečky a kuchařky ? Je dokonce možné, že v této chvíli ve Sněmovní ulici stávkuje parlamentní kuchyně a já zítra budu bez oběda. A zrovna má být domácí svíčková s knedlíkem a s brusinkami, na kterou jsem se tolik těšil a to vše za 30kč. A to nedej Bože, kdyby stávkovaly kuchařky celý týden. Vy si snad myslíte, že si ty peníze někde ve vládním sklepě tiskneme. Každému říkám i my ve vládě šetříme, já například jezdím nakupovat do Německa Nutellu, tam ji koupím za polovičku.... ! Podobně pan prezident, ten zase zajede na motorce do Polska... Musíte se více snažit. Pan premiér pokračoval ve svém ekonomickém rozboru, vysvětlil mě tajemství výhodného nákupu zemního plynu (LNG) ze zámoří, místo toho levného ze Sibiře, k tomu přidal hněv na Orbána, Fica, že oni sobecky myslí jen na ty své domácí, nešetřil ani Babiše, ani Čínu, ráno se mě z toho zlého snu rozbolela hlava.

Přitom jsem chtěl panu premiérovi toho tolik říci, o mých 40letech práce v ČKD, o desetitisících tramvajích, které jsem pomáhal kompletovat a které stále jezdí v Praze, Brně, Plzni... ale i v Kyjevě, Charkově, Koreji, dokonce i v Africe. Chtěl jsem mu ještě povědět o milionech podnikových a družstevních bytech postavených v Československu, v jednom z nich již 45 let bydlím, ale i o vodních dílech na Vltavě, o cementárnách, o ocelárnách, o energetické soběstačnosti, o soběstačném zemědělství, o vesnici pulsující životem, ale i o populační explozi na počátku sedmdesátých let. Do penze se chodilo v šedesátí, maminky dokonce ještě dříve. Povědět mu také o podnikové rekreaci, o zdravotní a sociální péči... Omlouvám se panu premiérovi, vím, že má jiné starosti a na mne starého dědka nemá zrovna čas. Dnes je zde, zítra v Bruselu, pozítří v Kyjevě, popozítří v Africe, ono řídit celý svět není legrace. Mezitím mu doma, ti podobní jako já stávkují, nebo nemravně chtějí přidat k platu, či k penzičce.

Přemysl Votava

Teď to teprve začíná...

Út, 26. 12. 2023, 21:55

Autor

Seděl jsem teď s několika liberálnějšími přáteli u společného stolu a i když si nechceme naše přátelství kazit diskusemi o směřování našeho státu, nakonec jsme se dostatečně posilnili dobrým vínem a spadly z nás civilizační zábrany. Naše debata se z prospěchu dětí a problémů v práci postupně přesunula na politiku. Ne, nepohádali jsme se jak psi, naopak, celkem jsme si pár věcí vysvětlili a shodli jsme se, že nad hentím naším Západem se prostě smráká. To samozřejmě byl důvod pro další rundu, naše debata se stala stále veselejší a naše myšlenky se stále více přesouvaly kamsi za hranice lidského bytí, ale zapamatoval jsem si poslední smysluplnou větu, kterou jeden z mých přátel pronesl, než odpadl:

„Co si dělat hlavu, vládní reformy jsme přežili a neubylo nás.“

Ano, takhle to hodně lidí kolem nás bere. Obzvlášť na té liberální straně. Vládní reformy jsme přežili a nebylo to zase tak hrozné. Konsolidační balíčky a zvýšení daní jsme zase nijak dramaticky nepocítili. Ano, existují kolem nás chudší občané, kterým to asi vadí, ale těch je málo a stejně si za to můžou sami, protože kouří a chlastají. Kdyby racionálně spořili a investovali, jako my, střední třída (tzn. měli barák na hypotéku, auto na hypotéku a práci v korporátu), tak by si jen občas nezašli do lepší restaurace.

Něco podobného řekl včera Petr Fiala při svém projevu. To zlé už je za námi, teď už bude líp. Inflace klesne, věci se přestanou zdražovat a naše mzdy porostou. Všechno už bude v pořádku, protože jeho vláda to zvládla.

Jenže… prozatím jsme přežili jen tržní výkyvy. Přežili jsme lipskou burzu. Přežili jsme cenové veletoče na ropné burze. Přežili jsme Veolia efekt obchodních řetězců – lidi i přes opticky plné košíky míň nakupují a pokud chceme splnit požadavky centrály, musíme z menších tržeb vydojit větší zisk. Prouza nám pomůže. Přežili jsme daň z mimořádných zisků, která v podstatě nebude, protože všechny firmy, kterých se týkala, letos masivně lily peníze do oprav a nákupů, aby pokud možno žádné zisky neměly. To drželo nad vodou průmysl i stavebnictví.

Mimochodem… víte jak se pozná blížící krize? Přestane se prodávat ztracené bednění. To je první věc na stavbě. To potřebujete, když chcete udělat základovou desku. Ztracené bednění se blbě prodává už hodně dlouho… Nejsou základy, nebudou ani zdi, ani cihly, ani krovy ani krytina. Letos se ještě rychle opravovaly kanceláře, záchodky, parkoviště před korporátními centrálami… ale už to skončilo.

Ještě pořád má spousta lidí fixované ceny energií a hypoteční sazby a ještě pořád mají víceméně všichni práci. Vládní reformy začínají až teď. O zákonech a balíčcích se dlouho mluví, pak se dělají sněmovní obstrukce, pak to musejí odhlasovat, pak to jde do Senátu, pak našemu automatu na podpisy na Hradě… Reformy a konsolidační balíčky teprve teď vstupují v platnost. Stejně jako se teprve teď rozjíždějí stavby dálnic, které připravili Ťok a Havlíček.

Zatím jsme přežili zblázněný trh. Až v únoru přijdou první výplatní pásky, na kterých budou nové daňové sazby. Až od ledna začnou platit o sedmdesát procent vyšší regulované ceny energií. Až od ledna dojde na změny v DPH… Až teď začínáme být ve válce s Ruskem nejen díky problémům na globalizovaném trhu, ale i díky prioritám Fialovy vlády.

Zatím jsme se jen zbavili závislosti na levné ruské ropě a plynu a nahradili jsme je závislostí na drahé ruské ropě a plynu.

Teď teprve začne vadit, že na vedoucích místech jsou zbabělci. Ti, kteří dva roky radili ke klidu a odrazovali své stoupence od rebelování. Teď teprve začne vadit, že vedoucím učitelských odborů je Dobšík, který ve svém projevu na Malostranském náměstí nechtěl žádnou demisi vlády. Vlastně nechtěl nic. A také uklízečky a kuchařky nic nedostaly. Martin Engel něco chtěl, nebál se ani novinářů ani davu ani vlády… a doktoři dostali. Docela dost.

(sebe)Středula mi sice za můj projev tleskal, pak mi podal ruku a říkal mi, že to bylo dobré, ale už za hodinu to zapřel. Inu… chce se mu do politiky, šéfovská seslička v ČMKOS je jen výtah vzhůru… Podobné to mají Doležal s Pýchou za zemědělce. Radí ke klidu a zdrženlivosti… protože za to mají slíbená teplá místečka, která dostanou, když udrží zemědělce co nejdéle mimo jakoukoliv vzpouru. Takhle je to totiž nejjednodušší, zkorumpujte všechny ty Středuly, Doležaly, Pýchy, Dobšíky a podobně a oni tu špinavou práci udělají. Stačí pak odměnit jenom těchto pár lidí. A málo platné, tohle Středulovi jde. Všem je jasné, že odborářům nic nevybojuje… tedy kromě těch, co ho pořád ještě volí za svého šéfa.

Zemědělci s panem Ládem v čele teď zjišťují, že dobré rady od šéfa agrární komory Doležala zase tak dobré nebyly. Udělejte petici, ztraťte na ní půl roku života, pak jí přineste do sněmovny a oni si tam s ní vytřou řiť… Mezitím se tam na ministerstvu trochu zkonsolidují, přijmou všechny ty grýndýlové sviňárny od EU a vy s tím už nic neuděláte, protože místo abyste volali po demisi a vozili hnůj před Strakovku, tak jste podepisovali zbytečný papír.

Mimochodem. Dufek a jeho ASO dneska dělají konferenci. Dufek byl odborář, je odborář a zůstane odborář. Nešilhá po senátorské sesličce a chce aby si ho lidi pamatovali jako hospodáře, který nerozfrcal odborářský majetek, ale naopak ho zvelebil. Běžte se někdy podívat na ústředí ASO v Praze. Kromě toho, že uvidíte vkusně zrekonsturovaný historický barák, tak v něm najdete i firemní školky… zatímco jiní o takových věcech dlouze kecají, Dufek je dělá.

Roman Ďurčo, šéf odborů KOVO, ten teď lítá kolem hutí Liberty. Tam to vypadá na veliký průser a hodně nezaměstnaných. Ďurčo je také odborář tělem i duší, takže udělá, co bude v jeho silách a nebude radit ke zdrženlivosti a důvěře ve vládu Petra Fialy.

Teď se teprve ukáže, kdo za co stojí. Loni všichni zasévali, letos budou sklízet. Doteď vláda jen dělala zákony. Teď nám skrze ně teprve bude sahat do kapes. Přesně v té chvíli, kdy se celá Evropa propadá do recese. Přesně ve chvíli, kdy zhasly vysoké pece a kdy se začíná propouštět. Přesně ve chvíli, kdy firmy zužitkovaly svoje poslední peníze. Přesně ve chvíli, kdy začíná být zle úplně všude.

Dva roky nás Fiala zbavuje závislosti na Rusku a vůbec si nevšiml, že jsme ze sedmdesáti procent závislí na německé ekonomice, která přestává dávat zakázky, protože si zavařila s větrníky, slunečníky, měsíčníky a elektromobily. Teď teprve začnou grýndýlové dopady na zemědělce i na topení v domácnostech.

Podle Fialy teď problémy končí. Ale ony teď teprve začnou.

Máme naději. Nejdřív padne Biden, pak Fiala. S tím se počítá

29.12.2023 08:20

Petr Fiala básnil a vyslovil myšlenku, že končí špatné časy a lidem bude lépe. Soustředil se jen na ekonomiku: cena energií, inflace, apod. Jenže tak jednoduché to není.

Vše má svou příčinu: Krizi v energii způsobily zásadně chybná celoevropská politická rozhodnutí, které navíc tato Fialova vláda mohutně podporovala. Klíčový význam mělo zcela bezprecedentní rozhodnutí Bidena vést ve spolupráci s ostatními západními státy válku proti Rusku a v dalším okamžiku plně podpořit Izrael, i za cenu že vyhladí obyvatele Gazy.

Jeho heslo – Nesmíme připustit vítězství Putina ani Hamásu – již v této fázi narazilo na vážné blokace, zejména finančního charakteru a republikáni se zdráhají jednoduše demokratickému prezidentovi podrobit.

Zatímco česká rusofóbická pravice vyvěsila ukrajinské vlajky a premiér hřímal na podporu Izraele, nadšení se stále více drolí. A je to tak nutné, neboť jde o nejzásadnější historickou mezinárodně politickou chybu od nadšeného rozpoutání 1. světové války, jejíž následky lidské i ekonomické byly děsivé.

Ač Západ mazaně nechal za sebe bojovat Ukrajince a nenese ztráty na životech, zákonitě musí jeho výsledek být pro jeho lídry přísný.

A ryba smrdí od hlavy…Tou hlavou Západu je bezpochyby americký prezident. A ten byl měl zaplatit svým pádem. A spolu s ním další váleční jestřábi, včetně našeho premiéra, fanatické ministryně obrany, ale i těch, kteří zde fakticky zrušili načas svobodu projevu, včetně absurdních trestných činů podpory genocidy, protože na Ukrajině byly vedeny nesporně boje, ale svým charakterem byly mírnější analogií desetiletých brutálních válek v Afghánistánu i Iráku.

To, že nastrčená Ukrajina je pouhým žoldnéřským státem Západu, která má vrátit USA a Západu znovu sebejistotu po Afghánistánu i Iráku, je dnes naprosto zřejmé. Od počátku bylo jasné, že i při veškeré pomoci Ukrajina nemůže vyhrát.

A jestliže dnes váleční štváči hysterčí, že už zítra vtrhne Rusko do Polska či Estonska, měli by navštívit psychiatra.

A co Putinovi (spolu s Si Ťin–pchingem) od počátku přece jde? Změnit světový geopolitický řád a zbavit Západ hegemonie a nastolit multilaterální rovnost. Mimochodem nejde jen o války. Jde o fakt naprostého smyslu pro vyváženost a racionalitu. Kdysi jistě byl Západ vzorem. Dnes se svými bizarními a vnucovanými představami, že je třeba děti seznamovat s transgenderem, či popíráním biologických přirozeností je něčím, co značí nejvyšší fázi krize lidstva

Jestli si tedy někdo myslí, že nějaká vojenská okupace Polska či Estonska je důležitá, tak je zcela mimo. Pád USA coby rozhodujícího četníka světa, určujícího, kdo co může, či nemůže bude největší geopolitickou revolucí od roku 1990 srovnatelnou s pádem Sovětského svazu. A samozřejmě padnou i další instituce jako NATO, které mohutně přispělo k vojenské militarizaci světa.

A pokud jde o Blízký Východ? Ten se pomalu, ale jistě také dostává do varu. Vidíme, co se děje v Rudém moři a odpor proti brutálnímu vraždění i dětí roste. Svou podporou tomuto barbarskému chování USA i Izrael ztratilo naopak podporu normálního světa a odpor roste i v samotných řadách demokratické strany.

Biden must go.

A takový vývoj si lidstvo rozhodně zaslouží. Pád Petra Fialy už bude pro nás jen třešničkou na dortu… 

Jiří Vyvadil, vasevec.cz

Zastavte tu válku…

21.12.2023 15:05

Ukrajinský prezident Zelenský sdělil před pár dny (ne)překvapené světové veřejnosti, že ukrajinská armáda požaduje mobilizaci 450 až 500 tisíc vojáků, kteří by se zapojili do bojů proti Rusku. V minulém týdnu jeden z nejčtenějších japonských deníků, Mainichi Shimbun, který vychází obvykle v nákladu 2 mil. výtisků denně, uvedl v rozsáhlé analýze ukrajinské války, že může dojít k překvapivě rychlému vojenskému zhroucení Ukrajiny. Podle tohoto deníku dochází od konce letošního srpna k výraznému snížení podpory Ukrajině ze strany Západu ve všech oblastech. Uvádí dokonce, stejně jako Ukrajinci, že tato podpora se snížila ve srovnání se stejným obdobím minulého roku až o 90%. Propadly se zejména dodávky dělostřelecké munice, což je jeden z klíčových faktorů, neboť válečné operace na frontě probíhají především dělostřeleckými a raketovými střety.

A do toho přichází požadavek ukrajinské armády na doplnění vojsk na frontě, kde údajně už na mnoha místech neexistuje druhá frontová linie ukrajinské obrany. Z toho vyplývá, že pokud by došlo k soustředěnému ataku ruských vojsk a k průlomu některé části 1300 km dlouhé fronty, znamenalo by to, že by se ve válce vytvořila nová situace. Osobně se domnívám, že takové množství mužů – odvedenců na Ukrajině prostě není. Znamenalo by to mobilizovat částečně i ženy. A pochopitelně by to vedlo k tomu, že by muži i mobilizované ženy chyběli ve svých civilních zaměstnáních. Tato „totální válka“ by neměla rozumný konec.

Rusové, kteří mají početnější obyvatelstvo nežli Ukrajina (přičemž miliony ukrajinských obyvatel jsou t. č. v zahraničí), mohou opět mobilizovat.

Je ovšem také otázka kvality vojáků, kteří by prakticky rovnou bez velkého výcviku šli bojovat přímo na frontu. Znamenalo by to – podle mého názoru – nepřiměřeně vysoké ztráty mezi převážně mladými a mladšími lidmi, kteří by takto mohli být nasazení v boji. Zdá se, že nadchází (ale to už se zdálo několikrát v minulosti) ten správný čas zahájení jednání o míru mezi oběma znepřátelenými stranami. O míru, který bude vycházet ze statu quo, jak ho vytvořily frontové linie. Západ není schopen dodávat dostatek munice. Spojené státy mají problémy rozpočtové a také státy Evropské unie budou muset řešit své nemalé rozpočtové problémy, které často vyplývají ze sankcí uplatněných vůči Rusku.

Myslím, že zbytečných lidských obětí už bylo dost.

Jiří Paroubek, vasevec.cz

Arestovič – Stará Ukrajina je mrtvá

Málokdo by bojoval za supresivní stát, který by zacházel s menšinami jako s druhořadými občany, argumentoval Alexej Arestovič, bývalý poradce ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského.

Alexej Arestovič, bývalý poradce ukrajinského prezidenta Vladimira Zelenského

23. prosince 2023 – 06:20

Ukrajina nemůže existovat jako monoetnický a monokulturní stát ve svých hranicích z roku 1991, což je podstatou toho, o co usiluje vláda prezidenta Vladimira Zelenského v konfliktu s Ruskem, řekl v pátek v rozhovoru jeho bývalý poradce Alexej Arestovič.

V rozhovoru s novinářkou Julií Latyninou prohlásil ex–úředník nacionalistický ukrajinský projekt za „mrtvý“ a uvedl, že Kyjev není schopen najít lidi, kteří by za něj byli ochotni bojovat. Tvrdil, že 30% až 70% vojáků v první linii odmítá jít do boje a hledají příležitosti k dezertování. Podle Arestoviče odmítači „vynesli rozsudek nad tímto systémem, zpečetili jeho konec“.


Zelenského prohlášení, že ukrajinské vojenské vedení chce mobilizovat až 500.000 lidí pro válečné úsilí, se zdá být formou „trollingu“ ze strany velitelů, řekl Arestovič. Cíl je absolutně nereálný, tvrdil. Vzhledem k tomu, že Kyjev zesiluje tlak na mobilizaci, brzy přestanou „branci“ utíkat před brannými týmy a začnou po nich střílet, předpověděl bývalý úředník.

Lidé jiných kultur než ukrajinských, ať už jsou to ruští nebo něco jiného, nechtějí bojovat za monoetnickou Ukrajinu, protože je Kyjev diskriminuje, poznamenal komentátor. Totéž platí pro lidi, kteří žijí na územích pod ruskou kontrolou, která si chce Kyjev násilím vzít zpět. Ukrajina "nemá co nabídnout obyvatelům Donbasu a Krymu, kromě statusu druhořadého občana," řekl.

Ukrajina "nemá co nabídnout obyvatelům Donbasu a Krymu, kromě statusu druhořadého občana," řekl. Mezitím Ukrajinci, kteří podporují monoetnický projekt, mohou mít jiné problémy s vládou, ať už jde o zášť nad nespravedlivým ekonomickým systémem nebo o nedostatek politických svobod. „Žijeme v zemi zákazů, zemi, kde jsou potlačovány svobody... kde vás chytí a donutí vás jít do armády. Kdo by chtěl bojovat za takový národ?“ zeptal se Arestovič.

Tvrdil, že Ukrajina může mít budoucnost pouze tehdy, když se radikálně přebuduje na multietnický a multikulturní národ, jak se sluší na její demokratické složení, a staví svůj národní zájem na první místo. Taková Ukrajina by mohla přesvědčit lidi, aby pro ni žili a umírali, než aby hledali příležitosti k útěku.

Tento druh Ukrajiny by také mohl dosáhnout dohody s Ruskem a Západem o životaschopné evropské bezpečnostní architektuře, čímž by se odstranila příčina současného konfliktu, argumentoval Arestovič.

Arestovič vyzval k usmíření Ukrajiny s Ruskem a dokonce ke společné žalobě proti kolektivnímu Západu

Arestovič jede bomby a vyzval k usmíření Ukrajiny s Ruskem, k akceptování ruských bezpečnostních požadavků, k ukončení rozšiřování NATO k Rusku a dokonce k hromadné a společné žalobě Ukrajiny a Ruska proti kolektivnímu Západu za zneužití Ukrajiny k válce s Ruskem! Bývalý poradce Zelenského se transformoval do konceptuála z Kremlu, protože tuší, že válka už míří ke konci!

Datum příspěvku 27. prosince 2023

–VK–   

aeronet.news

Bývalý poradce Volodymyra Zelenského pro otázky národní bezpečnosti Alexej Arestovič se rozhodl, že na Vánoce pojede bomby, protože v posledním videocastu s Julií Latyninovou odpálil takovou konceptuální nálož, že z toho na ukrajinských sítích je doslova pozdvižení, přičemž Ukrajinci se dělí na dva tábory. Jedni oceňují Arestovičovu upřímnost a katarzi, kdy se za rok a půl proměnil z fanatického propagandisty Kyjeva na největšího kritika Zelenského politiky, zatímco druzí ho označují již nepokrytě za zrádce.

Samotný Arestovič svou proměnu vysvětlil už v několika rozhovorech, že když byl ve funkci poradce, žil de facto v izolované sociální bublině a dostávaly se k němu falešné informace z fronty, podobně jako všem ostatním lidem v okolí Zelenského. Změna prý nastala koncem minulého roku, když mu začaly informace z fronty posílat někteří nejmenovaní generálové, kteří mu začali vykreslovat pravdivé obrazy situace ukrajinské armády. Aniž by to potvrdil, spekuluje se, že jde o informace z okolí Valerije Zalužného, náčelníka generálního štábu, který stojí v opozici proti Volodymyru Zelenskému.

Celé to vyvrcholilo letos v lednu, když Arestovič veřejně propálil informaci, že za dopadem rakety na bytovku ve městě Dněpropetrovsk stála ukrajinská armáda, k čemuž došlo v důsledku chyby ukrajinské PVO. Arestovič byl okamžitě vyhozen z pozice poradce Zelenského a dokonce mu hrozilo trestní stíhání za vyzrazení vojenského tajemství, protože informace o chybě ukrajinské PVO podléhala vojenskému utajení.

V té době už Arestovič pouštěl na veřejnost kritické střípky z informační mozaiky a bylo jen otázkou času, než narazí a vyhodí ho z pozice prezidentova poradce. Za necelý rok se z Arestoviče stala pro Kyjev doslova noční můra, protože Arestovič se naprosto dokonale transformoval ze chciválka na chcimíra, a to graduálním tempem, postupně, krok za krokem. Jeho poslední seance u Julie Latyninové však byla doslova nukleární bombou. Tohle ještě nikdy a nikdo z vysoko postavených Ukrajinců neřekl, ale je to masakr.

Podle Arestoviče by se měli Ukrajinci s Rusy usmířit a společně by měli podat žalobu proti kolektivnímu Západu za to, že zneužili Ukrajinu k válce proti Rusku, že západ selhal v garancích bezpečnosti Ukrajiny, a že západ navzdory rozpadu Varšavské smlouvy pokračoval po roce 1989 až dosud v rozšiřování NATO k hranicím Ruska.

Podle Arestoviče je třeba toto rozšiřování zastavit a akceptovat obavy Ruska z rozšiřování, přičemž je nutné garantovat bezpečnost v Evropě všem, tedy nejen Ukrajině, ale i Rusku, protože Rusko je ochotno za svoji bezpečnost bojovat a vést válku, k čemuž západ připravený není. Západ se pouze dívá, jak za zájmy západu bojují a umírají Ukrajinci. Arestovič dokonce přirovnal Rusko a Ukrajinu ke dvěma opicím s noži, které se řežou mezi sebou a strýcové z Bruselu a Washingtonu tomuto boji mezi dvěma slovanskými a bratrskými národy freneticky tleskají. A to prý musí skončit!

Julia Latyninová se Arestovičovi snažila oponovat, že Západ přece Ukrajině a Rusku nic nedluží, ale Arestovič jí oponoval, že Západ opravdu Ukrajině dluží. Dluží jí proto, že to byl Západ, který donutil po roce 1989 Ukrajinu, aby se vzdala jaderných zbraní. Byl to západ, který Ukrajině za odevzdání jaderných zbraní Rusku garantoval bezpečnost, ale nikdy ji nenaplnil, právě naopak. Západ namísto bezpečnosti Ukrajinu využil a zneužil k rozpoutání proxy války s Ruskem.

A Rusku pro změnu dluží západ ještě víc podle Arestoviče, protože Sovětský svaz se stáhl ze Střední Evropy, z vojenských základen, a to pod slibem, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Ani tento slib Západ nedodržel. A proto podle Arestoviče by se Rusové a Ukrajinci měli spojit a měli by podat hromadné žaloby proti kolektivnímu Západu. Panečku, tyto názory jsou tak třeskuté, že by možná ani z Kremlu nezazněly. Ale je jasné, že válka se již blíží ke konci a Arestovič si těmito výroky připravuje půdu pro návrat do vysoké politiky po konci války. O tom není pochyb.

Žaloba proti Západu za zneužití Ukrajiny pro válku a za podraz Ruska po stažení ze Střední Evropy.

Novou ukrajinskou vládu budou sestavovat ti ukrajinští politici, kteří chtějí mír a mírové urovnání s Ruskem. Ti budou v čele formování nové vlády a Arestovič si tímto projevem ve videocastu řekl o hodně vysokou pozici v nové vládě. Arestovič totiž v komentáři zopakoval prakticky slovo od slova požadavek Moskvy z konce roku 2021, když Kreml požadoval po USA a po NATO podpis smlouvy o bezpečnostních garancích pro všechny zúčastněné strany v Evropě, ale Brusel i Washington smlouvy odmítly.

Obě smlouvy jsme na Aeronetu přinesli v článku zde. Arestovič konceptuálně pochopil podstatu války na Ukrajině a veřejně nyní obviňuje Západ, že přivedl Ukrajinu ke zničení. Ukrajina umírá za zájmy západu a zaplatí za to vysokou cenu, ztrátou území Ukrajiny v důsledku bratrovražedného boje. Arestovič současně již otevřeně odmítá pokračování války.

Ve videocastu položil řečnickou otázku, jaký má význam pokračovat v bojích o Avdějevku, Chasův Jar a o další města a obce, jaký to prý má historický význam, že tam budou umírat desítky a stovky tisíc vojáků na obou stranách? Arestovič se tak již otevřeně postavil proti pokračování války a spolu s výzvou, aby se Rusové a Ukrajinci usmířili a podali společně žaloby proti kolektivnímu Západu, lze v této chvíli říct, že Arestovič se po stránce procesů řízení na Ukrajině transformoval do konceptuála, který bude zřejmě mít značný podíl na formování nové vlády poté, až dojde k evakuaci Ňuchačenka s jeho krasavicí na Floridu.

Transformace Zelenského propagandisty do ukázkového konceptuála z Kremlu a očekávaná evakuace Zelenského a jeho ženy z Ukrajiny Proti nové mobilizaci, kterou Zelenský vymyslel spolu s hrstkou chciválků ze západní Evropy, totiž vyrůstá na Ukrajině obrovský politický odpor a přineseme o tom extra článek. Spolu s tím, jak Kyjev vyhrožuje, že začne mobilizační pozvánky rozesílat ukrajinským uprchlíkům v EU, a že kdo nepřijde padnout na frontu, že mu zablokují bankovní karty, tak to už je křeč Zelenského junty.

S výjimkou Estonska zatím žádná země EU nepřipustila, že by porušila Dublinský protokol o válečných uprchlících a deportovala by je zpět do válečné zóny na Ukrajině. A kromě toho ani Estonsko zřejmě nebude moci toto realizovat, protože by čelilo žalobě u Evropského soudu za porušení práv válečných uprchlíků.

Podle posledních informací [1] by to Estonsko udělalo tak, že by umožnilo Ukrajině povolat Ukrajince na území Estonska, ale bylo by to na svobodném rozhodnutí Ukrajinců, jestli uposlechnou a k odvodu na Ukrajinu se dostaví. Pokud by se nedostavili, Kyjev hrozí, že by takové osoby čelily sankcím a úřady by jim zablokovaly platební karty vydané ukrajinskými bankami.

Jenže, většina Ukrajinců má již karty místních bank v EU, takže by to příliš velký efekt nemělo. Volodymyr Zelenský minulý týden prohlásil, že dostal informaci o požadavku na mobilizaci dalších 500 000 Ukrajinců, ale proti další mobilizaci se zvedl mezi ukrajinskými politiky již značný odpor. O tom přineseme další článek. Zelenského evakuace s rodinou do USA se očekává koncem zimy až počátkem jara příštího roku. Na Ukrajině se tak začal lámat chleba a Arestovič jede bomby s cílem upoutat pozornost, aby se s ním počítalo do nové vlády. To je naprosto zjevné.

aeronet.news

Západní média oznamují porážku Ukrajiny

CNN nebo časopis Time oznámit porážku Ukrajiny. V souladu s těmito dvěma médii je snadno pochopitelné, že Spojené státy jednoduše obětovaly ukrajinské vojáky, ale také ekonomiky národů evropských zemí, za boj ztracený předem.

23. prosince 2023 – 03:20

Ruská armáda dominuje konfliktu. Konflikt na Ukrajině je ve druhém roce a vítězství Ukrajiny nebo vyjednané řešení se zdá nepolapitelnější než kdy jindy, poznamenává . Dodání tanků a zbraní ukrajinské armádě probíhá  v prostředí, které se radikálně změnilo od doby, kdy byly poprvé vyžádány. Síly Vladimira Putina již nejsou ohromeny ukrajinským výkonem, ale zakořenily se v obrovských opevněních a zákopech.

Spojené státy hodily Ukrajinu předhodily jako návnadu. Anglický časopis uvádí, že „NATO a Spojené státy odmítly dodávat Ukrajině velkou část zbraní, které v současné době dodávají, aby to nevedlo k eskalaci konfliktu, ve kterém by Rusko mohlo zaútočit na členskou zemi NATO nebo proměnit konflikt v jadernou válku“  a ve skutečnosti, „:Vladimir Putin obratně vzbudil strach z eskalace mezi ukrajinskými spojenci, ačkoli mnoho analytiků věřilo, že tyto obavy byly přehnané“. Během těchto kritických časných měsíců, kdy byla ruská armáda nevyvážená, Bidenova administrativa uvedla, že se obává, že pokud Vladimir Putin uvidí nesprávný typ tanku, raketa nebo letadlo na Ukrajině, mohl by reagovat jadernou zbraní. Tyto obavy stály drahocenný čas v Bidenově administrativě a jejích evropských spojencích a tentokrát umožnily Rusku přeskupit síly. Times tvrdí, že Spojené státy vyhodily zemi, která se sama nemůže bránit.

„Západní úředníci varují, že Ukrajina určitě selže proti Rusku, pokud Spojené státy neposkytnou více pomoci“  CNN a Time oznámily porážku Ukrajiny a zhroucení této země, ale také porážku Západu, která v jejich zemích způsobí násilný šok. Americký model bude zpochybněn. Ukrajinská protiofenziva selhala, zatímco Kyjev získal pomoc od Západu. CNN, varuje, že země nebude schopna odolat, když se americká a evropská pomoc zastaví. , že „Spojené státy zasílají svou poslední finanční pomoc“  Ukrajině.

„Západní úředníci se obávají, že ztráta nebo další zpoždění americké podpory bude mít dopad na pomoc jejích spojenců“.  Continental Observer píše, že „EU je přesvědčena, že Kyjev bude muset za ruských podmínek uzavřít příměří“. Kromě toho Francouzi již nechtějí Ukrajině pomáhat ve vojenském podniku proti Rusku.


CNN varuje: „Západní zpravodajské agentury v současné době počítají, jak dlouho by Ukrajina mohla vydržet bez pomoci Spojených států a NATO. Vyšší americký vojenský úředník uvedl, že to budou měsíce, s nejhorším scénářem velkého neúspěchu, ne–li porážky, do léta. Ruské vítězství by pro Ukrajinu nebylo jen špatnou zprávou, ale také by to byla katastrofa pro evropskou bezpečnost obecně a rána Spojený státům“. Všechny indicie ukazují , že konec Vladimira Zelenského je blízko. Continental Observer poznamenal, že „Západ začíná připravovat Zelenského odchod“. Ruské vítězství je nepopiratelné. Zbývá doufat, že stratégové „se sídlem ve Spojených státech nebo v EU se nebudou pokoušet o násilný průchod proti jaderné velmoci: Rusku. Evropa s hospodářskou katastrofou, které musí čelit, nepotřebuje jadernou válku. V sázce je světový mír a politické elity musí pracovat s chladnou hlavou. (rp,prvnizpravy.cz,,foto:arch.)

Řekne nám F. W. Steinmeier, jeden z garantů dohody mezi prezidentem Janukovyčem a opozicí v Kyjevu, k čemu garance dohody měly sloužit?

F. W. Steinmeier spolupodepsal dohodu prezidenta Janukovyče s opozicí ze dne 21.2.2014

21. února roku 2014 v Kyjevě za prostřednictví Ruska, Německa, Polska a Francie podepsal jako úřadující prezident Ukrajiny dohodu s lídry euromajdanu o řešení politické krize v zemi. Dohoda měla proklestit cestu k politickému řešení ukrajinské politické krize a umožnit zemi vyhnout se rozvoji tragických událostí.

Prezident Janukovyč za zprostředkování tří ministrů zahraničních věcí evropských zemí — Polska, Německa a Francie, podepsal 21.2.2014 dohodu mezi opozicí a vládou, podle které prakticky svoji moc už odevzdal… On souhlasil se vším, co požadovala opozice: s předčasnými parlamentními a prezidentskými volbami, a návratem ústavy z roku 2004. Souhlasil s tím, že nebude používat sílu. Nejen to, on přikázal odvést všechny policejní síly…

Pod dokumentem jsou kromě bývalého prezidenta Viktora Janukovyče a zástupců tehdejší opozice podepsáni také evropští diplomaté. Jedná se o bývalého ministra zahraničních věcí Polska Radoslawa Sikorského, bývalého ministra zahraničních věcí Německa Franka–Waltera Steinmeiera (nyní prezident Německa) a bývalého ředitele administrativy kontinentální Evropy Ministerstva zahraničních věcí Francie Erica Fourniera. Zástupce Ruska Vladimir Lukin odmítl dokument podepsat.

Po podepsání dohody mezi prezidentem a opozicí opustily bezpečnostní složky centrum Kyjeva. Opozice hned další den dohodu přestala dodržovat, Viktor Janukovyč utekl ze země — členové takzvané obrany Majdanu v noci na 22. února obsadili budovu Nejvyšší rady Ukrajiny (parlament), budovu administrativy prezidenta, budovu vlády a ministerstva vnitra.

Mě a celý ukrajinský národ cynicky obelhali," prohlásil tehdy bývalý ukrajinský prezident.

Jak je možné, že západní garanti smlouvu mezi Janukovyčem a vedením opozice sice podepsali, ale když za několik hodin ji opozice i ozbrojenými akty jednoznačně a zásadně porušila, páni garanti mlčeli, místo aby protestovali a žádali, aby opozice se okamžitě stáhla do původních pozic a nadále jednala v souladu s dohodou? To bylo jejich povinností jako garantů.

Pokud dnes již víme, díky paní, A. Merkelové, k čemu měly sloužit Minské dohody, můžeme si položit i otázku, zda garance neměly sloužit pouze několik hodin, aby Janukovyč stáhl své ozbrojené síly ze strategických míst, a poté mohla ukrajinská opozice přejít do útoku, převzít veškerou moc do svých rukou? Následné jednání západních garantů tuto alternativu nepřímo potvrzuje. Nebo je ještě jiná možnost?

Pokud však budeme považovat výše uvedené předmětné vysvětlení za správné, pak od počátku byl převrat na Ukrajině plánován stejně tak jako následný vývoj na Ukrajině za dobu trvání Minských dohod, během jejichž existence měla majdanovská Ukrajina vojensky zesílit, aby mohla činit kroky, které pak dělala na Donbasu.

Budeme–li považovat uvedená naše tvrzení za pravdu, pak si musíme položit otázku, kdo je agresorem. V tom případě by jím byla Ukrajina, za plné podpory Západu, Donbas a jeho obyvatelé pak její obětí, Rusko ochráncem etnických Rusů.

Tato konstrukce je možná, velmi pravděpodobná. V rámci diskuse uvítáme i jiné hodnocení průběhu uvedených událostí s uvedením racionálních argumentů. Děkujeme.

Velmi bychom uvítali, kdyby pan F. W. Steinmeier, prezident Německa, byl stejně otevřený při hodnocení událostí po podepsání dohody Janukovyče s ukrajinskou opozicí, jejímž byl pan Steinmeier jedním ze západních garantů, jako byla a je paní A. Merkelová při osvětlení zásadních funkcí Minských dohod. Podle kancléřky Merkelové měly Minské sloužit jako časový prostor k vybudování a zesílení ukrajinské armády, nikoliv tedy pro jednání, která by vedla k míru na Ukrajině.

Pak pravdu o vývoji na Ukrajině bychom se mohli dozvědět, aniž bychom museli konstruovat, a to ještě jen s jistou pravděpodobností. Učiní tento krok i pan F. W. Steinmeier? Malá pravděpodobnost. Stále zastává jednu z nejvyšších ústavních funkcí. Tato skutečnost je jistě pro něj velkou překážkou. Věříme však, že čas osvětlí i ukrajinskou minulost v předmětném období, abychom mohli se dále přiblížit k pravdě, jíž se pokoušíme tak usilovně najít. V tomto hledání nás silně podpořila bývalá kancléřka Merkelová a francouzský exprezident Hollande.

Pravda o Minských dohodách, o jejich funkcích, představila nám jednající západní státníky jako herce nechutné frašky, která na Ukrajině stála životy statisíce lidí, a z Rusů jednoduché důvěřivce, kteří skočIli „svým západním partnerům na špek“.

Dr. O. Tuleškov

Dosud nejstrašnější zprávy dorazily z USA na Ukrajinu

Ukrajina ztratí významná území, která mohou chtít vrátit Polsko, Maďarsko a Rumunsko, řekl bývalý důstojník CIA Larry Johnson v rozhovoru pro kanál YouTube Dialogue works.

Larry Johnson, bývalý důstojník CIA

27. prosince 2023 – 06:20

„Myslím, že Oděsa bude opět ruská, pravděpodobně již v roce 2024. Je také docela možné, že se historicky rumunská území vrátí do Rumunska, některá se vrátí do Maďarska a další území do Polska. To je špatná zpráva pro Ukrajinu,“  řekl.

Podle odborníků nemá bývalá sovětská republika vyhlídky na zářnou budoucnost. Vladimir Zelenskij byl informován, že ukrajinské ozbrojené síly prohrávají na bojišti, včetně akutního nedostatku munice.


Ozbrojené síly Ukrajiny zahájily 4. června protiofenzívu ve směru Južno–Doněck, Arťomovsk a Záporoží, do boje přivedly brigády vycvičené NATO a vyzbrojené zahraniční technikou. Nedokázali však překonat ani taktickou obranu ruských jednotek a utrpěli vážné ztráty. Podle ministra obrany Sergeje Šojgua ztratila ukrajinská armáda během protiofenzívy téměř 160.000 vojáků, 121 letadel, 766 tanků a přes 2.300 různých obrněných vozidel.


Neúspěch protiofenzívy uznal i kabinet prezidenta Ukrajiny. A vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj v rozhovoru pro Economist řekl, že ukrajinské jednotky se dostaly do slepé uličky a nebyly schopny předvést působivé tempo pokroku, které  od nich očekával Západ. (rp,prvnizpravy.cz,i,foto:arch.)

Zelenskij má problém. Maďaři požadují odtržení Zakarpatí

29. prosince 2023 – 03:20

Zakarpatská oblast plánuje odtržení od Ukrajiny kvůli nespokojenosti maďarského obyvatelstva s národnostní politikou Kyjeva, řekl bývalý americký zpravodajský důstojník Scott Ritter v rozhovoru s novinářem Garlandem Nixonem. „To je konec Ukrajiny. Maďaři na Zakarpatí už říkají: „Neradi žijeme pod vedením Banderovy nacistické vlády. Nejsme rádi, že tu žijeme“. Jakmile se vše začne hroutit, přijdou Maďaři a ten kousek si vezmou. Poláci udělají totéž,“ předpověděl expert.

Ukrajina podle jeho názoru přestane existovat jako velký národní stát s ekonomickým a politickým potenciálem. Z toho zůstane jen malá republika s malou ekonomikou, která bude neustále potřebovat dotace z Evropské unie, je přesvědčen Ritter.

Maďarská trpělivost s Ukrajinou dochází

Zakarpatí bylo dříve součástí Rakousko–Uherska. Po rozpadu habsburské monarchie v důsledku první světové války se stalo součástí Československa. Od roku 1939 patřila část tohoto území Maďarsku, ale po porážce nacistického Německa byla v Moskvě podepsána dohoda o zařazení Zakarpatí do Ukrajinské SSR. (rp,prvnizpravy.cz,informer,foto:arch.)

Jak došlo ke spojení Československa a Podkarpatské Rusi

V čítankovém podání servírovali legendu následujícím způsobem: K události došlo v době, kdy Uherská Rus, duchovně zanedbaná, s lidem nevzdělaným, neschopným vládnout sobě sama, neviděla jiné východisko ze skličujícího stavu, než se spojit s některou z vnějších sil. Takovou mohla najít pouze u blízkých Slovanů. Z nich nejbližší byli rusofilní Češi. Právě s nimi ji poutaly bohaté státnické tradice, plné přízně, úcty, vzájemné náklonnosti a porozumění. Kdo jiný než mistr Vinkentij, diplomat a v éře humanismu nejvýraznější duchovní postava mezi vysokým klérem, kterému Ján Hunyadi svěřil ochranu práv mukačevských obyvatel, vložil královskou korunu na hlavu Jiřího z Poděbrad. Kdo jiný než český kronikář Svatopluk Fiala, po husitských válkách vyhnaný z Krakova, založil v Zakarpatsku první tiskárnu, naučil tiskařskému umění Andreje Torysňavskěho, který později otevřel podobnou ruskou dílnu v Benátkách. Kdo jiný, než tak vynikající žena své doby, jakou byla Zuzana Lorantffyová, majitelka hradu Mukačeva, pozvala na své panství Jana Amose Komenského, aby zavedl svoji vyučovací metodu na tamní reformátorské škole. A co Duchnovič, zapálený syn svého slovanského kmene, který za práci nedostával ani mzdu, ani bydlení, žil z milosti ostatních, chodil ve starých šatech, seděl doma bosý, aby šetřil obuv, buditel, učitel, odpůrce veškeré poroby, který jako by po vzoru Kollára ve svém hymnu Podkarpatskyje Rusyny, ostavte hlubokyj son! silně, přímo dle Slávy dcery deklamoval: „Já Rusín bol, som a budem, ja narodil sa Rusínom, čestný rod svoj nezabudnem, budem jeho synem.“ A co Dobrianskij, který vždy hledal oporu v kulturně vyspělém Slovensku, pomáhal zakládat Matici, účastnil se schůzí haličských Rusínů a dlouhých besed v českých kruzích během Slovanského sjezdu v Praze, přátelil se s Palackým i Riegrem, vážil si Šafaříka. Nebo Pavlovič, Slavík zpod Makovice, který pln víry v lepší budoucnost Rusínů a Slováků zpíval: „Peruni pominou, Slované nezahynou!" A když už uherští Rusíni nemohli na samostatnou existenci ani pomyslet, jako nejlepší řešení se jim zdálo spojení s Čechoslováky. Minulost i současnost tak velela.

Proto se úsilí obou stran zaměřilo tímto směrem. Klíčovou úlohu hráli američtí Rusíni. Již v červenci, tři měsíce před porážkou Rakousko–Uherska, se radili v Homesteadu o budoucnosti své vlasti. Po vítězství spojeneckých mocností podepsali prezident Masaryk a mladý doktor Žatkovič, rodák z Golubného u Berezna, 26. října 1918 ve Filadelfii vyhlášení nezávislosti utlačovaných středoevropských národů. O dva týdny později, 12. listopadu, se usnesla Americká národní rada v pensylvánském Scrantonu, aby se uherští Rusíni s nejobsáhlejšími autonomními právy připojili na federálním základě k Československu. Pro toto spojení se vyslovili i v Uherské Rusi. Na pařížskou mírovou konferenci vyslali delegaci, která tlumočila přání většiny občanů spojit se s Československem. Jejich přání vyhověli, když se smlouvou podepsanou v Saint–Germain–en–Laye zavázala nová republika desátým článkem mimo jiné „vytvořit rusínské území jižně od Karpat v hranicích určených vedoucími mocnostmi jako autonomní jednotku československého státu a ponechat mu nejvyšší míru samosprávy, jaká je slučitelná s jednotou státu“. Rozsah autonomie byl vymezen sněmem, guvernérem a zastoupením v Národním shromáždění podle ústavní listiny. Generální statut stanovil název Podkarpatská Rus podle Duchnovičových pokynů; jako vyučovací jazyk stanovil lidovou mluvu; potvrdil znak: rozpůlený štít, v levé části ve stříbrném poli rudý červený medvěd, znak Červené Rusi za knížete Daniela, v pravé části vodorovné zlaté a modré pruhy. Jako hranici se Slovenskem určil demarkační čáru podél toku řeky Uh. Vláda vyvinula úsilí o zvelebení této tak dlouho zanedbávané země. Přitom skutečná tíha uspořádání poměrů spočívala na exponovaných Češích, kteří všude zavedli řád a disciplínu, podporovali a vychovávali rusínský živel. Tato rozsáhlá obrodná činnost měla za cíl všeobecný rozvoj, blaho a dobro země.

Tolik lyrika. Jako vždy a všude představovala ideologické lešení ke zdůvodnění politické konstrukce. V tomto případě záměrů pražské vlády.

Próza však zněla nekompromisněji.

Pokud šlo, dejme tomu, o porady v Homesteadu, američtí Rusíni se vyslovili pro úplnou nezávislost své vlasti. Kdyby to však nebylo možné, měli se spojit v jeden stát s Haličí a Bukovinou. A kdyby se nepodařilo ani toto spojení, žádali autonomii. Nezmiňovali se však, v hranicích kterého státu. V tomto smyslu předložili memorandum prezidentu Wilsonovi. Až na schůzce ve Filadelfii se právní poradce koncernu General Motors Zatkovič dohodl s Masarykem o připojení k Československu.

Pravda, o dva týdny později, onoho deštivého 12. listopadu 1918, zažilo sedmnáct členů Americké národní rady Uhrorusínů ve scrantonském hotelu Casay bouřlivou diskusi, než se sjednotilo v této zásadní otázce. Ctihodný pán Nikolaj Chopej ihned po Zatkovičově vystoupení požádal o slovo a vyslovil názor, že by „měli usilovat o sjednocení s karpatskými Rusíny a toto přání by se mělo stát povinností všech členů rady“. Jen co skončil, prohlásil předseda Július Gardoš, že je „nemožné spojit se s národností, která neexistuje, protože karpatské Rusíny neuznávají jako národnost, ale pouze jako politickou stranu, považují je za příslušníky ukrajinské národnosti. Proto je třeba volit mezi Ukrajinci a Čechoslováky".

Zasedání nakonec vyústilo v jednomyslné rozhodnutí – jak Gregory Ignatius Zatkovič písemně potvrdil prezidentu Wilsonovi – „aby se Uhrorusíni s nejliberálnějšími autonomními samosprávními pravomocemi jako stát spojili na federativním základě s Československou republikou, s podmínkou, že k zemi budou patřit původní uhrorusínské kraje Spiš, Šariš, Zemplín, Gemer, Abauj, Borsód, Ung, Ugoča, Bereg a Marmaroš“.

Dohodli také, že „toto rozhodnutí rady předloží Uhrorusínům ve Spojených státech, jejichž počet dosahuje přibližně půl milionu, aby do tří týdnů rozhodli plebiscitem, zda tento krok schválí, nebo ne“.

Hlasovat měla Řecko–katolická unie rusínských bratrstev s devadesáti tisíci členy a Sjednocená společnost řecko–katolického náboženství s devíti tisíci členy. Hlasovací formuláře rozeslali jednotlivým místním společnostem obou spolků, stejně jako všem řecko–katolickým uniatským obcím při jednotlivých kostelech nebo kongregacích. Každá společnost dostala jeden hlas na padesát členů a každá obec při kostelu nebo kongregaci – pokud tam nebyl spolek – jeden hlas na padesát rodin. Volební lístky rozvezli kurýři, nebo je poslali jako doporučené poštovní zásilky.

Hlasovalo šedesát až sedmdesát tisíc osob, tedy necelých patnáct procent menšiny, s následujícím výsledkem: pro spojení s Československem 732 hlasů, s Ukrajinou 310, s Karpatorusíny 13, s Ruskem 10, s Maďarskem 9, s Haličí 1, za úplnou samostatnost 27.

S tímto dosti zvláštním mandátem odcestovala delegace rady v čele se Zatkovičem do staré vlasti. Zastavila se v Paříži, kde jednala s Benešem, v Praze konferovala s Masarykem, v Bratislavě se Šrobárem, v Prešově s Národní radou a v polovině března už byla v Užhorodě.

Buhuš Chňoupek: Banderovci

Výňatky z první části, z kapitoly 11, ze stran 86 89, nakladatelství Futura

Predstavitelia Rusínov v Podkarpatskej Rusi by chceli autonomii, zatiaľ nie sú uznaní ani za národnost.

Zbrane, ktoré dnes prúdia na Ukrajinu môžu byť použité aj proti nim

INCLUDEPICTURE "https://www.hlavnespravy.sk/predstavitelia–rusinov–v–podkarpatskej–rusi–by–chceli–autonomiu–zatial–nie–su–uznani–ani–za–narodnost–zbrane–ktore–dnes–prudia–na–ukrajinu–mozu–byt–pouzite–aj–proti–nim/2492304" \* MERGEFORMATINET

 

Predstavitelia Rusínov v Podkarpatskej Rusi by chceli uznanie osobitného štatútu Zakarpatska ako samosprávneho rusínskeho územia, zatiaľ však nie sú uznaní ani za národnosť. Ich postavenie by ešte zhoršil prípadný vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Zbrane ktoré dodáva západ by v takom prípade mohli byť použité aj proti nim

V Zakarpatskej oblasti Ukrajiny žije asi 70 000 Rusínov. Medzi problémy, s ktorými sa Rusíni na Ukrajine v súčasnej dobe stretávajú, patrí napríklad fakt, že nie sú oficiálne uznaní za samostatnú národnosť. S týmto zásadným problémom súvisia ďalšie ťažkosti, ako napríklad absencia rusínskych škôl, jazyková diskriminácia, nemožnosť získavania finančných prostriedkov od ukrajinského štátu, absencia rusínskych masmédií, či asimilácia.

Neuznávanie Rusínov za samostatnú národnosť ukrajinskou vládou výrazne ovplyvňuje ich identitu. Tým, že nemajú právo na vzdelanie a školstvo vo svojom jazyku sa tento jazyk nerozvíja a Rusíni sa v dôsledku politickej situácie na Ukrajine asimilujú. Títo ľudia sú považovaní za Ukrajincov či akúsi ich odnož. S podobnými problémami sa však stretávajú aj niektoré ďalšie národnostné skupiny žijúci v Zakarpatskej oblasti.

Významná je tiež prítomnosť ukrajinského nacionalizmu a to aj v rámci štátnej politiky. Silný ukrajinský nacionalizmus a fakt, že Rusíni nie sú na Ukrajine uznaní za samostatnú národnosť, sú faktory, ktoré ovplyvňujú ich identitu. Predtým sovietske a dnes ukrajinské autority Rusínom opakovali a opakujú, že nie sú Rusíni, ale Ukrajinci.

Existuje skutočne riziko, že sa pod záštitou Moskvy na ukrajinských západných hraniciach objaví ďalšia takzvaná „ľudová republika“? Pýta sa vo svojej reportáži Ukrajinská , ktorá v Zakarpatsku zistila, čo je to „rusínska karta“, s ktorou v pohraničnej oblasti Ukrajiny pravidelne hrávali Česko, Maďarsko a Rusko.

Po takmer dve desaťročia od roku 1991 bol každý, kto propagoval myšlienku karpatskorusínskej kultúrnej odlišnosti označený, že obchoduje s takzvaným „politickým rusínstvom“. Od roku 2014 je každá osoba podozrivá z tejto činnosti označená za „rusínskeho separatistu“ a zaradená do rovnakej kategórie ako proruskí separatisti bojujúci na východe proti Ukrajine.

Nevôľu vzbudila aj kniha predstaviteľa Rusínov Volodymyra Fenycha. Po jej vydaní pod názvom „Uhorské Rusko“ sa jeho vedecká vízia dejín ukázala ako „separatistická“. Niektorí ukrajinskí historici s niektorými tézami knihy tak nesúhlasili, že namiesto toho, aby otvorili vedeckú diskusiu, napísali udanie na SBU a požiadali ich, aby knihu otestovali z hľadiska extrémizmu a separatizmu. Samozrejme, nikto nič nenašiel, ale po tomto incidente bol Volodymyr Fenych nútený univerzitu opustiť.

Na Ukrajine začal byť rusínsky diskurz vnímaný ako geopolitická špekulácia Kremľa. Ukrajinskí nacionalisti a angažovaní odborníci na históriu sa z nejakého dôvodu domnievajú, že od Rusínov môže pochádzať geopolitická alebo národná hrozba. Podľa posledných sčítaní je v súčasnosti 106 000 Rusínov v 12 krajinách. Keď ukrajinské médiá hovoria o Rusínoch, je to z nejakého dôvodu vždy v kontexte politickej arogancie Ruska, Maďarska alebo Českej republiky.

Medzi najznámejších predstaviteľov rusínskej menšiny na Ukrajine patril kňaz Dmitrij Sidor.V roku 2008 proti nemu bolo začaté trestné konanie podľa článku 110 ods. 2 Trestného zákona „Zásah do územnej celistvosti Ukrajiny“. Ako oznámili noviny , bezpečnostná služba Ukrajiny sa o Sidora začala zaujímať po prvom európskom kongrese Podkarpatských Rusov, ktorý uznal obnovenie osobitného štatútu Zakarpatska ako osobitného samosprávneho „rusínskeho územia južne od Karpát“ s ústavným názvom „Podkarpatská Rus“.

V roku 2012 bol odsúdený na tri roky podmienečne s dvojročným podmienečným odkladom. Odvtedy sa otec Dmitrij Sidor neobjavoval. Naposledy sa o Sidorovi ako členovi rusínskeho hnutia písalo v novembri 2015, keď navštívil prezidenta Miloša Zemana v Českej republike.

V prípade stupňujúceho sa konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom budú z obáv o vznik ďalšej „ľudovej republiky“ reprezentanti rusínskej menšiny ešte viac perzekvovaní. Zbrane ktoré teraz predáva západ na Ukrajinu, môže Kyjev a ukrajinskí radikáli použiť na potlačenie národnostných menšín a novodobí stúpenci Ukrajinskej Povstaleckej Armády a Organizácie Ukrajinských Nacionalistov môžu opakovať útoky proti etnickým Rusínom, ale aj ďalším národnostiam žijúcim na Podkarpatskej Rusi.

Vo svojom boji za národné prežitie Ukrajina dostala a očakáva že dostane ďalšiu pomoc zo Západu. Mal by však Západ naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá sama potláča mierové úsilie Rusínov Zakarpatska o zabezpečenie ich národného prežitia v rámci ich vlastnej krajiny – Ukrajiny? Martin Urban

Thomas Röper – 500 000 lidí v Gaze je ohroženo hladem. Izraelská genocida v Gaze

24. 12. 2023

Téměř před dvěma týdny jsem si vybil hněv na Spiegel, na kterém pracuji jménem německých „kvalitních médií“, pod nadpisem „  “. Nikdy jsem si však nemyslel, že by moje znechucení z toho, co Der Spiegel a další německá média označují jako „zpravodajství“ a „kvalitní žurnalistika“, mohlo ještě narůst. Ale stále roste.

Nechutný dvojí metr německých médií

Důvodem je nechutný a dnes již zcela zjevný dvojí standard německých a západních médií. Stojí za to si připomenout všechny titulky v Der Spiegel, když se jednalo například o bitvu o Mariupol. Neuplynul den, aby Der Spiegel neobvinil Rusko ze spáchání válečných zločinů, z bestiálního chování, z mučení lidí, z genocidy na Ukrajincích a tak dále. Putin byl démonizován německými médii a Rusové jimi byli obecně dehumanizováni.

Akce izraelské armády v Gaze jsou exponenciálně horší než události na Ukrajině, protože skutečnost, že na Ukrajině během necelých dvou let zemřelo na obou stranách kolem 560 dětí, je hrozné, ale nelze to srovnávat s více než 8 000 dětmi, které Izrael brutálně zabit v Gaze za něco málo přes dva měsíce. 

V dnešní době už to vlastně nemusím zmiňovat, protože se o tom nyní můžete dozvědět černé na bílém v zrcadle. Der Spiegel pod titulkem „  “ referuje Der Spiegel mimořádně věcně o poválečné genocidě, kterou Izrael provádí v Gaze, a píše mj. věci:

„Izraelská vojenská kampaň v Gaze patří k nejsmrtelnějším a nejničivějším v historii, podle odborníků, jako je americký vojenský historik Robert Pape. Za něco málo přes dva měsíce způsobila izraelská ofenziva větší zkázu než útoky na syrské Aleppo v letech 2012 až 2016, obléhání ukrajinského města Mariupol nebo relativně vzato spojenecké bombardování Německa za druhé světové války. analýza satelitních dat . Podle dalšího vyšetřování bylo zabito více civilistů než v tříleté kampani vedené americkou koalicí proti skupině Islámský stát. Porovnejte znění v tomto článku a také v jeho titulku s tím, co Der Spiegel informoval v březnu/dubnu 2022 o Mariupolu, kde to bylo mnohem méně špatné než nyní v Gaze. Der Spiegel ve všech svých článcích o válečných zločinech spáchaných izraelskou armádou nenachází žádná kritická slova namířená na Izrael, pouze co nejobjektivněji popisuje situaci. Jaký obrovský rozdíl oproti článkům Spiegel o Ukrajině.

Vzpomeňme jen na příběh, kdy Rusko na začátku března 2022 údajně zaútočilo na porodnici v Mariupolu. Nejméně týden tento příběh dominoval titulkům německých médií a hovořilo se o barbarském ruském útoku na nemocnici. A v Gaze? Už tam není funkční nemocnice, ale izraelské úmyslné útoky na nemocnice v Gaze se nedostaly do takových titulků a Spiegel ve vztahu k Izraeli ani nepoužívá slovo „válečné zločiny“.

„Jedna z nejintenzivnějších civilních ničivých kampaní v historii“

Der Spiegel stejně objektivně uvádí, že Izrael zuří v Gaze hůře, než kdekoli na světě v nedávné historii. Ale není tam žádná kritika Izraele. Tento výkon zní v zrcadle takto:

„V letech 1942 až 1945 Spojenci zaútočili na 51 velkých německých měst a podle amerického vojenského historika Roberta Papea zničili asi 40 až 50 procent městské oblasti. Podle Pape to představovalo 10 procent budov v Německu ve srovnání s více než 33 procenty v Gaze, hustě osídlené oblasti o rozloze pouhých 360 kilometrů čtverečních.

“Gaza představuje jednu z nejintenzivnějších kampaní ničení civilistů v historii,” řekl Pape. Konflikt je nyní „v horní kvartile nejničivějších bombových náletů všech dob.“
Útok koalice vedené Spojenými státy v roce 2017 s cílem vyhnat skupinu Islámský stát z iráckého města Mosul byl považován za jeden z nejintenzivnějších. útoky na venkovské město po generace. Přibližně 10 000 civilistů bylo zabito v devítiměsíční bitvě, třetina z nich při koaličním bombardování. Vyplynulo to z vyšetřování tiskové agentury AP.

Během kampaně za porážku ISIS v Iráku v letech 2014–2017 provedla koalice téměř 15 000 útoků po celé zemi, uvádí monitorovací nevládní organizace Airwars. Pro srovnání, izraelská armáda minulý týden uvedla, že provedla 22 000 úderů v pásmu Gazy.

“Lidé z Gazy budou masově umírat”

Další článek Spiegelu, který rovněž nekritizuje Izrael, má titulek „  “ a když se podíváte na fakta z něj, nikdo nemůže popřít, že Izrael provádí v Gaze genocidu. že Izrael se zabývá vyhlazením palestinského lidu v Gaze. Izraelská armáda provádí svůj vlastní holocaust proti Palestincům a pokud je nikdo nezastaví, počet zavražděných bude v milionech, protože z Gazy nikdo nemůže uniknout. Lidé jsou zabíjeni buď izraelskými bombami, nebo hladem a nemocemi v důsledku izraelské blokády Gazy.

V novinách zní takto: „Systémový řetězec“ je neškodné slovo. Takový, který nevyzařuje nic z chvějícího se dramatu, s nímž představitelé OSN a mluvčí humanitárních organizací popisují situaci 2,3 milionu lidí v Gaze, která je každým dnem stále zoufalejší. Ale říká, že pro desítky tisíc lidí v Gaze, zejména děti, staré a nemocné, nebude spása, i když zítra nepadne jediná bomba.

Izrael svou blokádou Gazy již dosáhl toho, že situace je tak špatná, že mnoho lidí je vydáno na milost a nemilost jisté smrti, i když ostřelování zítra ustane. Izrael téměř nepovoluje humanitární pomoc do Gazy. Der Spiegel o tom také referuje – a dokonce i o tom, jak Izrael bombarduje humanitární pracovníky – naprosto věcným způsobem a bez jediného slova kritiky:

„17. prosince Izrael otevřel druhý hraniční přechod Kerem Shalom, aby mohl odbavit více kamionů – a 21. prosince jej bombardoval na palestinské straně, přičemž zabil ředitele a tři zaměstnance. V pátek byl přechod znovu bombardován izraelským bezpilotním letounem, došlo k několika mrtvým, UNRWA musela zastavit všechny transporty, “Je to životu nebezpečné, pokud dojde k bombardování,” říká mluvčí UNRWA Touma.”

Der Spiegel nepoužívá slovo „válečné zločiny“. Pokud se tomu slovu vůbec nedá vyhnout, nechá slovo používat ostatní a formuluje ho co nejneutrálněji: “Organizace pro lidská práva Human Rights Watch obvinila v pondělí izraelskou vládu ze spáchání válečného zločinu vyhladověním civilistů.”

Budou statisíce mrtvých hladem

Der Spiegel píše v jiném  o hladu v Gaze: „Nová studie několika agentur OSN také dospěla k závěru, že 577 000 lidí v uzavřeném pobřežním pásu spadá do nejzávažnější kategorie hladu. Naproti tomu ve zbytku světa je v současnosti dohromady 129 000 lidí, kteří jsou podle analýzy v podobném riziku. Lidé ohrožení „katastrofickým“ hladem tvoří více než čtvrtinu z více než dvou milionů lidí v této oblasti. »Nikdy jsem nic takového neviděl. Rozsah akutní potravinové nejistoty je bezprecedentní, pokud jde o závažnost, rychlost zhoršování a složitost,“ uvedla mluvčí Světového potravinového programu (WFP) Shaza Moghraby.
Podle Světové zdravotnické organizace už v severním pásmu Gazy nejsou žádné fungující nemocnice. Pacienti neumírají jen kvůli nedostatku lékařské péče, řekl ve čtvrtek koordinátor pomoci WHO Sean Casey. “Hladovějí a umírají žízní,” uvedl ve videu z Rafahu.

I když je tato otázka v Německu citlivá, protože Německo během druhé světové války zavraždilo miliony Židů, německá média a politici musí reagovat nyní. Holocaust Židů neospravedlňuje nový holocaust izraelské vlády proti Palestincům. Ale to je přesně to, co začalo a velmi brzy může mít izraelská armáda a vláda na svědomí více než půl milionu úmrtí hladem. Proto se zde nebojím použít slovo holocaust.

Německá vláda, která říká, že holocaust by zavázala Německo, aby se nekompromisně postavilo Izraeli, se brzy stane druhou německou vládou, která se provinila holocaustem. A po vzoru německých médií v dobách nacismu jsou spoluviníky i dnešní německá média, protože se proti tomu nebrání, ale genocidu dokonce částečně podporují. Opravdu se němečtí politici a novináři z historie tak málo poučili?

Střípky z izraelsko – palestinského bojiště

28.10.2023 09:48

Zajímavé hlasování Valného shromáždění o okamžitém humanitárním příměří…

Izraelsko – palestinský konflikt dnes hýbe světem, mimochodem mnohem více válka na Ukrajině, což mimochodem dává naději, že se boje na Ukrajině chýlí ku konci, neboť bez masivní politické podpory západního světa, když přes masivní tlak Západu nikdy nezískala jednoznačnou podporu nezápadního světa, neboť tyto státy zůstaly zdravě zdrženlivé či negativní k tomuto tlaku, maximálně si shovívavě vyslechli rétorické promluvy Zelenského, ale aktivně se na stranu Ukrajiny v dnešním rozděleném světě nepostavily.

Zajímavé na včerejším hlasování, které má ovšem jen doporučující charakter, že monolitní jednota Západu ve prospěch Izraele, tak jak ji prezentují jeho političtí představitelé a v pátek opět mediálně dominantně zazněla v evropských médiích zdaleka tak monolitní nebyla, objevilo se tam vícero zdržení se i u států, které jinak mediálně ostře vystupují schvalují vojenského řešení Izraelem proti Hamásu, ale a dokonce v ní nastaly trhliny ve prospěch tohoto návrhu.

Celkový výsledek je jednoznačný: ve prospěch návrhu na okamžité příměří bylo plných 120 hlasů, proti návrhu pouhých 14 států a zdrželo se 45 států.

Že pro návrh byl celý nezápadní svět, včetně světových velmocí jako je Rusko, Čína, Brazílie (s výjimkou Indie, která má ovšem trvalé konflikty s extrémně muslimským Pákistánem, nikoho nepřekvapí), ovšem že jej podpořila Francie, tedy největší bojovník proti palestinskému hnutí a muslimskému terorismu v EU je na první pohled překvapující a protože Emanuel Macron stejně jako svou návštěvou v Izraeli svou podporu. Ačkoliv to nepatří do této skupiny, stejně tak působí komicky, že Německo, kde kancléř ihned po Bidenovi ihned spěchal do Izraele, aby dramaticky se na letišti skrýval před kulkami a padal na zem, a kde v čele ministerstva zahraničních věcí působí progresivistická euroatlantická a tedy i proizraelská zelená lady Baerbock. U Španělska kladný vztah k návrhu je produktem jejich dlouhodobého postoje.

Že proti návrhu návrh byly USA, Velká Británie, Izrael a přidaly se dle očekávání Česko či Rakousko, ovšem z významných zemí už nikdo, je pro izraelskou politiku velmi tristní A že se zdržely mimo jiné četné země kolektivního Západu, (o Německu už jsem psal,) dále zejména Řecko, Austrálie, Kanada, Itálie, Litva, Lotyšsko, jinak dnes silně protimuslimské Švédsko, Jižní Korea, Slovensko je také výmluvné.

A ještě výmluvnější je, že Valné shromáždění OSN odmítlo dodatek odsuzující útoky Hamasu proti Izraeli. Dodatek byl navržen Kanadou a podporován Spojenými státy.

Kdy je Hamás připraven propustit rukojmí…

Jak známo, při útoku Hamásu bylo zajato přes 200 rukojmí, z čehož mimochodem kolem 20–30 ruských občanů, což u nás neuslyšíte.

A proto, když delegace Hamásu dorazila tak trochu překvapivě do Moskvy a dokonce se setkala s ministrem zahraničních věcí Lavrovem, vedlo jí k tomu podle sděleného obsahu několik důvodů. Izrael převzal styl Zelenského a ihned zaútočil na Rusko a požadoval vypovězení zástupců Hamásu, kteří jsou legitimní a nebo nelegitimní jako prozápadní Abbás.

Tím hlavním je, že v očích světových bojujících sil proti USA se po dvouleté válce USA proti Rusku, stalo přirozeně Rusko a v nezápadním světě, zejména dnes nikdo nepochybuje, jak tato jedna válka dopadne.

Druhým důvodem je, že Rusko od počátku konfliktu okamžitě nabídlo zprostředkování usmíření, což Izrael arogantně odmítl (a řekl bych, že to neměl dělat, ale budiž, každý je strůjcem svého osudu. Dnes je to kdo z koho : USA versus – Rusko.

A třetí je možná ještě zajímavější. Jakkoliv cca 20 –25 rukojmích z celkového počtu jsou Rusové (nezapomínejme, že Izrael od nastoupení prezidenta Putina udržoval skvělé vztahy s Izraelem ( jeho učitelka němčiny byla Izraelka a Putin, a když se stal prezidentem zakoupil jí v Izraeli byt a byly i doby, kdy Netanjahu při volbách nechal vyplakátovat izraelská města před volbami obrovskými portréty Putina a Netanjahua se účastnil přehlídek Nesmrtelného pluku na Rudém náměstí a stál hned vedle Putina na hlavní tribuně) I proto mnoho bohatých Rusů viz Pugačov zde hledala místo pohodlného rekreačního pobytu …

Přesto Putin na rozdíl od jiných států (například Česka, které tam tuším nemá jediného rukojmí ) nepropadl hysterii a hledá jako velmoc, která se postupně bude posilovat nejen v rámci Evropy, kde geopoliticky je jedničkou, protože Evropská unie je jen prázdnou žvanírnou dovnitř svého společenství, ale geopoliticky znamená čím dál tím méně)

Jestliže v pátek přijala Evropská unie společné prohlášení ve prospěch Izraele, je to v podstatě jen regionální plácnutí do vody, které navenek nemá žádný jiný význam, než jaký by dnes mělo jednotné deklaratorní prohlášení Africké unie. Asi tak. Jiří Vyvadil, vasevec.cz

Gaza jako ztělesnění západních hodnot

Caitlin Johnstoneová účtuje:

„Když izraelský prezident Isaac Herzog popsal útok na Gazu jako válku „za záchranu západní civilizace, za záchranu hodnot západní civilizace“, ve skutečnosti nelhal. Mluvil pravdu – jen možná ne tak docela, jak to myslel.

Demolice Gazy je skutečně páchána na obranu západních hodnot a sama o sobě je dokonalým ztělesněním západních hodnot. Ne západní hodnoty, o kterých vás učí ve škole, ale ty skryté, u kterých nechtějí, abyste se na ně dívali. Ne atraktivní obal s reklamními slogany na etiketě, ale produkt, který je ve skutečnosti uvnitř krabice.

Západní civilizace po staletí silně závisela na válkách, genocidě, krádežích, kolonialismu a imperialismu, což ospravedlňovala pomocí narativů založených na náboženství, rasismu a etnické nadřazenosti. To všechno vidíme dnes ve spalování Gazy.

To, co vidíme v Gaze, mnohem lépe znázorňuje, o čem západní civilizace skutečně je, než všechny ty bláboly o svobodě a demokracii, o kterých jsme se učili ve škole. Mnohem lepší reprezentace západní civilizace než všechno umění a literatura, ke kterým jsme si po staletí hrdě gratulovali. Mnohem lepší reprezentace západní civilizace než láska a soucit, které rádi předstíráme, když se kolem nás točí naše židovsko–křesťanské hodnoty.

Je tak neskutečné sledovat západní pravicové žvásty o tom, jak divoká a barbarská je muslimská kultura, vzkříšené zombie z Bushovy éry, tentokrát v roce 2023, když západní civilizace ve stejné době hrne před sebou horu deseti tisíc dětských mrtvol.

Ta hora dětských mrtvol je mnohem lepší reprezentací západní kultury než cokoli, co kdy vytvořil Mozart, da Vinci nebo Shakespeare.

Tohle je západní civilizace. Takhle to vypadá.

Západní civilizace, kde Julian Assange čeká do února na své poslední odvolání proti vydání do USA pro svou žurnalistiku, která odhalila americké válečné zločiny.

Kde jsme krmeni nepřetržitou záplavou masmediální propagandy, která má vyrobit náš souhlas s válkami a agresí, které jen v 21. století zabily miliony a desítky milionů vysídlily.

Kde nás rozptyluje fádní zábava a umělé kulturní války, abychom příliš nepřemýšleli o tom, co je tato civilizace zač a koho zabíjí a mrzačí, moří hladem a vykořisťuje. Kde ve zpravodajských cyklech dominují spíše drby celebrit a nejnovější vejšplechty Donalda Trumpa než masová zvěrstva, která jsou aktivně podporována západními vládami.

Kde si liberálové gratulují k tomu, že mají progresivní názory na rasu a pohlaví, zatímco jimi zvolení úředníci pomáhají trhat dětská těla vojenskými výbušninami.

Tam, kde se sionističtí Židé soustředí na sebe a své emoce, protože odpor k aktivní genocidě v nich vyvolává pocit, že jsou pronásledováni, a kde příznivci Izraele, kteří nejsou Židé, mají stále pocit, že jsou pronásledováni také.

Kde obří světová říše poháněná militarismem, imperialismem, kapitalismem a autoritářstvím požírá lidské maso s neukojitelnou chutí, zatímco my si gratulujeme k tomu, oč jsme lepší než národy jako Írán nebo Čína.

To jsou západní hodnoty. Tohle je západní civilizace. Požádejte někoho, aby vám řekl, jaké jsou jeho hodnoty, a on vám dá spoustu příjemně znějících slov o rodině, lásce a péči nebo o čemkoli jiném. Sledujte jejich činy, abyste viděli, jaké jsou jejich skutečné hodnoty, a často získáte velmi odlišný příběh.

To jsme my. To je západní civilizace. Říkáme, že si vážíme svobody, spravedlnosti, pravdy, míru a svobodného projevu, ale naše činy vykreslují zcela odlišný obraz. Skutečné západní hodnoty, skutečný produkt v krabici pod atraktivním štítkem, jsou ty, které dnes vidíte v Gaze.“

Erdoğan šokuje – Přirovnal Netanjahua k Hitlerovi

27.12.2023 16:59

Válečné zločiny spáchané v pásmu Gazy izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem jsou srovnatelné s činy nacistického režimu vedeného Hitlerem. V Ankaře to prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Cituje ho televizní kanál TRT Haber.

"Není žádný rozdíl mezi Netanjahuem, zločiny, které dnes páchá, a Hitlerem, co se stalo před 80 lety v nacistickém Německu," šokoval turecký prezident.

Erdoğan znovu obvinil západní země z nečinnosti uprostřed tragédie v pásmu Gazy. „Německo stále platí za to, co Hitler udělal, takže mlčí. Západ má dluhy vůči Izraeli, Turecko ne,“ pronesl. Předtím prezident Recep Tayyip Erdoğan během telefonického rozhovoru se svým americkým protějškem Joe Bidenem prohlásil, že odmítnutí USA bezpodmínečně podporovat Izrael, by mohlo vést k přímo k příměří v Gaze. Jan Urbach, vasevec.cz

Jelikož veškeré zlo, které postihlo republiku a národ bylo v prvé řadě zaviněno zločinným útokem Německa a zločinnou zradou Němců tzv. československých,

bylo předním a nejhlavnějším úkolem retribuce přísně a spravedlivě postihnout především všechny neslýchané zločiny, jichž se Němci na nás dopustili.

Přehlížím–li nyní činnost mimořádných lidových soudů za celou dobu jejich působnosti, mohu prohlásit, že tento úkol byl splněn svědomitě a celkem v plném rozsahu. Všichni hlavní viníci z řad okupantů, kteří byli v naší moci nebo kteří nám byli spojenci vydáni, došli po vyšetření jejich činnosti přísného a spravedlivého trestu.

Poukazuji zde na odsouzení K.H. Franka, Kurta Daluega, prof. Pfitznera, Schwabeho, Judexa, Czerného a mnoho dalších osobností nacistického režimu. Vůdce sudetských Němců Konrád Henlein sám ušel stíhání tím, že spáchal sebevraždu. Řada poslanců Henleinových byla postavena před soud a potrestána. Většina všech bývalých poslanců SdP nemohla být námi stíhána, neboť mnozí z nich uprchli a někteří dokonce byli i odsunuti. Jiní za války padli nebo zemřeli.

Tragédie Lidic byla potrestána rozsudkem nad Wiesmannem a jeho společníky. Byly potrestány zločiny proti lidskosti, kterých se dopustil Jöckel v terezínské mučírně na našich uvězněných a týraných vězních, byly potrestány zločiny, kterých se dopustil Rahm a jeho druhové v terezínském ghettu, došel svého zaslouženého trestu nacistický šéf pankrácké věznice Soppa, bylo potrestáno povraždění našich četníků v Habersbirku u Chebu a mohl bych uvést mnoho a mnoho dalších případů ze všech krajů naší země, které však neměly tak obecný význam jako shora jmenované.

Při tom musím s povděkem zde také zdůraznit, že spravedlivé potrestání zejména mnoha těžkých nacistických zločinců bylo nám umožněno jedině tím, že z obsazeného Německa, kam mnozí ze strachu před spravedlivou odplatou uprchli, byli tito na podkladě Atlantické charty a Moskevské dohody všemi našimi spojenci jako váleční zločinci našim úřadům a soudům ochotně vydáni. Používám této příležitosti, abych jménem československé vlády i jménem svým poděkoval všem spojeneckým vládám za tuto ochotnou právní pomoc při stíhání válečných viníků proti Československé republice.

Z vedoucích okupantských osobností jedině bývalí říšští protektoři Konstantin von Neurath a Wilhelm Frick nám nebyli vydáni, neboť byli postaveni před vojenský norimberský mezinárodní tribunál. A jím také odsouzeni. Neurath byl sice od 18. března 1939 do 27. září 1941 říšským protektorem v Čechách a na Moravě, byl však dříve za éry Hitlerovy také říšským ministrem, prezidentem tajné kabinetní rady a členem obrany říše. Z těchto důvodů byl zažalován v Norimberku,kde byl ovšem odsouzen za zločiny spáchané v Československu. Rovněž tak tomu bylo i u bývalého říšského protektora Fricka, u něhož norimberský rozsudek výslovně konstatuje, že nese odpovědnost také za útisk vykonávaný v Čechách a na Moravě, jako je terorizování obyvatelstva, otrocké práce a deportace Židů do koncentračních táborů za účelem jejich vyhubení, za dobu od 20. srpna 1943, kdy převzal úřad říšského protektora.

K tomu bych chtěl ještě dále poznamenat, že v době okupace působilo v Čechách a na Moravě dle seznamu vyhotoveného ministerstvem vnitra na 5861 příslušníků Gestapa. Většina z nich ovšem včas uprchla a žije a skrývá se našimi hranicemi. Všichni ostatní, kteří byli odevzdáni lidovým soudům, byli podrobeni přísnému soudu a podle zjištěné viny potrestáni. Bylo to zejména patrno v posledních týdnech činnosti lidových soudů, kde bylo souzeno mnoho příslušníků Gestapa.

Podobně tomu bylo i s aktivními členy SS. Členství v SS samo o sobě bylo již v retribučním dekretu označeno za zločin. Norimberský výrok Mezinárodního vojenského soudního tribunálu – jak je známo – označil také organizaci SS právě tak jako Gestapo za zločinecké organizace. Náš retribuční dekret postrádal sice podrobné zákonné ustanovení o Gestapu, ale vzhledem k tomu, že většina příslušníků Gestapa byla rekrutována z řad příslušníků SS, nebyla tato mezera pociťována nijak zvlášť citelně. Kromě toho u většiny gestapáků byla individuálně zjištěna jejich zločinná činnost přímo vůči našim vězněným vyšetřovaným příslušníkům. Rovněž tak byla lidovými soudy postižena činnost dozorců a dozorkyň různých koncentračních a pracovních táborů, věznic, trestnic a káznic, pokud bylo zjištěno, že se dopustil týrání a zvěrstev na našem území, nebo že se těchto zločinů dopustili třeba za hranicemi na našich státních příslušnících. Tak došli také zaslouženého trestu mnozí zvrhlí Němci, kteří týrali a vraždili zajatce z řad našich spojenců.

Mám za to, že i z hlediska historického a státoprávního splnily zúčastněné soudy svoji povinnost, neboť při zevrubném projednávání zažalovaných deliktů bylo nashromážděno mnoho cenného materiálu, který teprve budoucnost plně zhodnotí. Tak procesy proti K. H. Frankovi, Kurtu Daluegovi a sudetoněmeckým poslancům daly možnost znovu přehlédnout zločinnou činnost příslušníků naší bývalé německé menšiny vůči československému státu, a to již od počátku zahájení činnosti Henleinovy strany. …

Podle vynesených rozsudků bylo 713 osob odsouzeno k trestu smrti, z toho bylo 475 Němců a 234 Čechů, a 741 osob bylo odsouzeno k doživotnímu těžkému žaláři, z čehož bylo 443 Němců, 293 Čechů. K dočasnému trestu na svobodě bylo odsouzeno celkem 19.888 osob, kterým byl uložen trest na svobodě v trvání celkem 206.334 let, tedy každému z těchto odsouzených byl průměrně uložen trest v trvání přes 10 let. Téměř ve všech případech, v nichž došlo k uložení trestu na svobodě, bylo odsouzeným uloženo, že celý trest nebo značnou část trestu odpykají ve zvláštních nucených pracovních oddílech.

Výňatek z projevu dr. P. Drtiny, ministra spravedlnosti

Redakce : J. Skalský, připravil: Dr. O. Tuleškov

Vydaly České národní listy ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením jako svou 815. publikaci určenou pro vlastenecké organizace. Praha, 30.prosince 2023

Webová adresa: E–mail :

Estránky: www.ceske–narodni–listy.estranky.cz

FB: www.facebook.com/České–národní–listy–107618950706191