České národní listy

říjen – prosinec 2022

Může západní civilizace vůbec přežít, když jsou její instituce tak zprofanované?

napsal(a)

14. srpna 2022

Překlad původního textu:
Překlad: Helena Kolínská, Libor Popovský

Vládní úřady a instituce na Západě nemohou očekávat, že si udrží dlouhodobě legitimitu, pokud je jejich občané budou považovat za nenapravitelně zkorumpované. A stejně tak politici nemohou očekávat, že si udrží legitimitu, pokud budou lhostejní, ne–li přímo nepřátelští vůči přáním a potřebám běžných lidí.

Všude na Západě existuje výrazný rozdíl mezi potřebami běžných občanů a světonázorem, který hlásají a prosazují jejich "zástupci" ve vládě. Důvěra v instituce, v nichž tito "zástupci" pracují, prudce . Neměl by tento rozpor vyvolat poplach od Washingtonu až po Brusel? Neblížíme se už k Rubikonu, kde bude v sázce budoucí přežití Západu? Téměř v každé sporné otázce se prohlubuje propast mezi prioritami běžných občanů a jejich vlád.

V červnu 2022 schválil Evropský parlament drtivou většinou používání digitálních certifikátů EU COVID–19 na další rok, a to navzdory téměř jednomyslnému ze strany evropských občanů, kteří se proti používání povinných digitálních zdravotních pasů vyjádřili ve veřejné konzultaci, která trvala několik měsíců.

i občané již dlouhá desetiletí vyjadřují drtivý nesouhlas s ilegální migrací, přesto však vedoucí představitelé na obou stranách Atlantiku udělali jen málo pro to, aby tento přetrvávající problém vyřešili. V době, kdy v Evropě roste inflace a sociální nepokoje, téměř "není ochotno" bránit suverenitu Ukrajiny proti ruské invazi, pokud to nutně vyvolá vyšší náklady na pohonné hmoty a potraviny. Přesto Německo a Francie své obyvatele, aby se "připravili na úplné přerušení dodávek ruského plynu."

Rovněž Světové ekonomické fórum nedávno vydalo , v němž tvrdí, že "ochrana demokracie" vyžaduje, aby obyvatelé Západu snášeli mnohem . Někteří analytici jsou však toho názoru, že bez vydatných dodávek uhlovodíkových paliv se a Západu stanou nevyhnutelnými. Průzkum Monmouthské univerzity zveřejněný 5. července 2022 ukazuje, že se domnívá, že kroky americké federální vlády za posledních šest měsíců přímo poškodily jejich rodiny. Ve stejném průzkumu tato univerzita sestavila 22 nejdůležitějších Američanů. Na seznamu se nikde neobjevuje ani válka na Ukrajině, ani slyšení výboru Kongresu týkající se událostí na washingtonském Kapitolu 6. ledna 2021 – čtyři hlavní problémy Američanů se týkají prudce rostoucí inflace a ekonomické nejistoty. Mezitím Sněmovna reprezentantů USA nedávno "Zákon o rasové a ekonomické spravedlnosti Federálního rezervního systému", který vyžaduje, aby se Federální rezervní systém (FED) snažil "woke" socialismus místo finančního růstu. A administrativa prezidenta Joea Bidena a přitakávající Kongres již za konflikt na Ukrajině více, než USA utratily za prvních pět let války v Afghánistánu. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že neuvěřitelných soudí, že Spojené státy jsou dnes na špatné cestě, což je o 27 procentních bodů více než po Bidenově nástupu do funkce. A téměř se nyní domnívá, že americká vláda "je nanic".

Důvěra ve veřejné instituce se katastrofálně hroutí

Nový průzkum Gallupova ústavu dokládá prudký pokles důvěry Američanů v 16 hlavních amerických institucí, a zaznamenal v mainstreamová média, trestní soudnictví, velké korporace, policii a všechny tři složky federální vlády. průzkumu představují celkovou důvěru v instituce, jaká kdy byla za mnoho let těchto průzkumů zaznamenána. Důvěra se oproti loňskému roku nezvýšila ani vůči jediné instituci. Pouze 7 % Američanů má "velkou / docela velkou" důvěru v Kongres, a jen 11 % diváků věří televiznímu zpravodajství.

K tomu, že jsou obyvatelé Západu přesvědčeni o všeobecně rozšířené zkorumpovanosti institucí, ještě přispělo nedávné časopisu British Medical Journal, které zdokumentovalo všudypřítomné v agenturách pro regulaci léčiv v zemích Západu. Rozpočty těchto agentur jsou financovány především peněžními dary od velkých farmaceutických společností, tedy od těch průmyslových subjektů, jejichž produkty mají tyto vládní agentury .

Občané na Západě stále více nedůvěřují svým vládám a hlavním zpravodajským médiím a nevěří, že jim předkládají přesné a spolehlivé informace. Občané na Západě stále častěji vnímají vládní činitele jako ty, kteří udržují dva standardy spravedlnosti a ekonomické bezpečnosti – jeden pro ty, kteří stojí na samém vrcholu pyramidy bohatství a moci ve společnosti, a druhý pro všechny ostatní. A jak ukazuje předčasný nucený odchod britského premiéra Borise Johnsona z funkce, ochota veřejnosti zavírat oči před uplatňováním takového dvojího metru rychle klesá. Tato situace je naprosto neudržitelná. Vládní úřady a instituce na Západě nemohou očekávat, že si udrží dlouhodobě legitimitu, pokud je jejich občané budou považovat za nenapravitelně zkorumpované. A stejně tak politici nemohou očekávat, že si udrží legitimitu, pokud budou lhostejní, ne–li přímo nepřátelští vůči přáním a potřebám běžných lidí. Pro západní politiky se stalo módou rozdělovat globální šachovnici na ctnostné "demokracie" bojující za světový mír a hrozivé "diktatury" způsobující strádání a chaos. Ať už jsou však dnes západní "demokracie" jakékoliv, nejsou baštami, které by poctivě zastupovaly zájmy svých občanů, ani se nevyhýbají tomu, aby svým občanům nadělovaly pořádné porce strádání a chaosu.

Instituce lze obecně rozdělit na ty, které vznikají a udržují se díky spolupráci občanů a jejich souhlasu, a na ty, které pro své přežití potřebují sílu a donucení. V "demokratické" společnosti jsou spolupráce a souhlas občanů hlavními stavebními kameny a zároveň nástroji pro vytváření silných institucí schopných přežít nepředvídatelné hrozby a neočekávané mimořádné události. Zastupitelské vlády jsou vytvářeny na základě demokratického hlasování občanů a obecné vůle veřejnosti.

Pokud zastupitelské orgány vytvářejí zákony, které odrážejí preference veřejnosti, občané zpravidla respektují trestní zákoníky a předpisy, které omezují jejich svobody. Pokud jsou zpravodajské sdělovací prostředky hodnoceny jako ty, které poskytují pravdivé informace, je na ně spoléháno jako na spolehlivý kontrolní orgán nespravedlivé vládní moci. Když je lidem, kteří ve společnosti představují menšinový názor, přesto dovoleno vyjadřovat své myšlenky, usilovat o změnu a získávat moc, pak může vedle sebe existovat množství skupin s protichůdnými názory, aniž by se roztříštěné politické frakce nutně propadly do násilí.

Dobrovolná spolupráce vytváří pozoruhodně silné instituce, protože jednotliví občané mají osobní zájem na jejich existenci. Jednotlivé skupiny občanů jsou pak hermeticky stmeleny a civilizace může stoupat do nevídaných výšin.

Co se však stane, když vláda ztratí podporu svých občanů a musí sáhnout k hrubé síle a donucování? Zákony ztrácejí legitimitu. Zpravodajské zdroje jsou zredukovány na zdroje čisté propagandy. Politické neshody se změní v krveprolití a vraždění. Společnost drží pohromadě již jen násilí.

Sovětský svaz sice vydržel 70 let, ale jeho instituce byly postaveny z rozpadajících se cihel a řídké malty a držely pohromadě jen díky násilí. To bylo nejdůležitější poučení z jeho kolapsu.

Pokud má civilizace prosperovat, tak lid nesmí být nikdy ignorován. Pokud lídři na Západě tuto monumentální lekci přehlédli, nebo ještě hůře, pokud tuto trvalou pravdu ignorují, tak dnes neohrožují nic menšího než celou budoucnost západní civilizace.

J. B. Shurk píše o politice a společnosti

Američané mají strach

16.8.2022 15:27

Podle průzkumu společnosti Freddie Mac se většina Američanů bojí zvyšujících se nákladů na bydlení. 62 procent z 2 000 dotázaných dospělých uvedlo, že mají určité nebo velké obavy, zda je budou schopni v nadcházejícím roce pokrýt. Informaci přinesl americký nezávislý politický zpravodajský server The Hill.

58 procent respondentů průzkumu uvedlo, že jejich nájemné se za posledních 12 měsíců zvýšilo, protože míra inflace prudce vzrostla, přičemž 6 procent uvedlo, že se zvýšilo o 30 procent nebo více.

Téměř 20 procent v průzkumu řeklo, že zvýšení nájemného u nich činí „extrémně pravděpodobné“, že zmeškají platbu nájemného, zatímco 38 procent uvedlo, že toto zvýšení je „poněkud“ pravděpodobné.

Mezi největší obavy v průzkumu patřil strach z hrozící hospodářské recese – 84 procent a rostoucích úrokových sazeb – 77 procent, zatímco polovina uvedla, že se obávají ztráty zaměstnání.

Velmi smutným údajem z průzkumu Freddie Mac je, že 61 procent dotázaných uvedlo, že někdy nemají dost peněz na „základní životní potřeby“, jako je jídlo a bydlení, nebo žijí od výplaty k výplatě a mají „tak akorát peněz na to, aby vystačili“.

Průzkum byl proveden 6. až 10. června tohoto roku pomocí online dotazování, který Freddie Mac popsal jako „národně reprezentativní“. vaševěc.cz

Velká válka není daleko. Opravdu chtějí západní lídři riskovat?

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov varoval, že USA se brzy stanou otevřenou stranou ukrajinské války, píše v článku na německém webu Journalistenwatch Wolfgang Huebner.

22. srpna 2022 – 04:20

Rjabkov odmítl všechny výmluvy USA a dalších západních zemí pro dodávky zbraní Ukrajině v její údajné „sebeobraně“: „Říkám vám, jaká sebeobrana, když mluvíte o možnosti útoku na zařízení hluboko uvnitř Ruska. Politik tím zřejmě narážel na možné raketové útoky proti Krymu a ruskému území.

Ukrajinská armáda může takto dalekonosné zbraně získat pouze ze Spojených států. Rjabkov ve svém prohlášení dal jasně najevo, že Moskva poslala diplomatickou cestou do Washingtonu řadu varování před takovým jednáním. Rusové už zřejmě nejsou ochotni snášet už tak velmi masivní a otevřené vměšování USA na Ukrajině. Pokud Rusko oficiálně prohlásí USA za stranu konfliktu, bude to fakticky znamenat válečný stav mezi oběma státy.

Následky by byly zejména pro Německo jako spojence USA v NATO nepředvídatelné a v každém případě vysoce nebezpečné. Rozšířený názor, že Rusové jen blafují, by se mohl ukázat jako špatný odhad s tragickými důsledky pro Německo a Evropu. Opravdu chtějí západní lídři riskovat?

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)

Tvrzení, že sankce více poškozují Rusko než Německo, je absurdní

Poslanec Bundestagu z Die Linke Sören Pellmann označil za absurdní tvrzení, že západní sankce poškozují Rusko více než Německo, a vyzval německou vládu, aby nezávisle posoudila škody vyplývající ze stávajících opatření, píše v neděli 21. srpna Der Spiegel s odvoláním na agenturu dpa.

22. srpna 2022 – 07:20

Poslanec již dříve obdržel odpověď na žádost Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu Německa, které uvedlo, že sankce uvalené Západem proti Rusku jsou „účinné“ a hospodářský pokles v Ruské federaci v letošním roce by mohl být až 15 %.

„Ruská ekonomika je na sankce velmi citlivá, z dlouhodobého hlediska povedou opatření ke zhoršení situace. Podle propočtů se v Rusku očekává recese, HDP v roce 2022 klesne o 6–15 %, “ uvádí v reakci německé ministerstvo hospodářství.

Poslanec však toto hodnocení zpochybnil a poznamenal, že tvrzení o bolestivém účinku sankcí na Rusko jsou „absurdní“. „Skutečnost, že spolková vláda nadále tvrdí, že sankce poškodí Rusko více než Německo, je absurdní," řekl Pellmann. Poznamenal také, že ruský prezident Vladimir Putin téměř netrpěl opatřeními zaváděnými Západem, zatímco Německo, a zejména východ země, účinek sankcí „plně“ pocítily. Politik také vyzval k nezávislému a poctivému výpočtu účinku sankcí a dodal, že nástup devastace v Německu, ničení soukromých domácností, stejně jako pokles průmyslové výroby „Ukrajině nepomůže“.

Nutno podotknout, že čtenáři Der Spiegel většinou souhlasili s poslancem za levicovou stranu, pochybovali rovněž o nestrannosti a spolehlivosti údajů německého ministerstva hospodářství.

"Co mohou říci úředníci? Uznat, že sankční politika Západu selhala a poškozuje samotné Evropany? Je zřejmé, že nemohou označit opatření, která zavedli, za neúčinná," uvedl jeden čtenář. Je jasné, že sankce fungují. Přitom pracují více než efektivně. Jen trochu špatným směrem, kterým to bylo zamýšleno."

(rp,prvnizpravy.cz,eadaily,foto.arch.

Chcete být kancléřem, který zničil Německo?

20.8.2022 15:56

Oblastní řemeslnická komora v Halle v Sasku–Anhaltsku zaslala německému kancléři Olafovi Scholzovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzývá, aby zastavil veškeré sankce proti Rusku a zahájil jednání o ukončení války s Ukrajinou. „Opravdu chcete obětovat svou zemi pro Ukrajinu?“ – ptají se řemeslníci kancléře.

„My jako řemeslníci z mnoha rozhovorů s našimi klienty víme, že drtivá většina není ochotna pro Ukrajinu obětovat svůj těžce vydělaný životní standard, uvádí se v dopisu, o němž mimo jiné informuje portál RND.

Podle řemeslníků v Německu rostou ceny takovým tempem, že lidé s průměrnými výdělky brzy nebudou schopni pokrýt životní náklady. Pak se stanou nedostupnými i naprosto normální, základní řemeslné služby, což pak povede k propouštění a zavírání živností.

Autoři dopisu O. Scholzovi předkládají tři požadavky: 1) Okamžité pozastavení všech sankcí proti Rusku. 2) Okamžitě zahájit diplomatická jednání o ukončení války. 3) Všechna politická rozhodnutí mají být přijímána pro dobro německého lidu.

Poslední požadavek je potom s připomenutím, že právě tak jako kancléř přísahal. „Chcete být kancléřem, který zničil Německo?“ – kladou otázku Olafu Scholzovi řemeslníci z Halle.

Místopředseda Bundestagu chce spustit Nord Stream 2

19.8.2022 10:03

Místopředseda Spolkového sněmu SRN Wolfgang Kubicki, zvolený za Svobodnou demokratickou stranu Německa (FDP), vyzval k neodkladnému spuštění plynovodu Nord Stream 2. „Spolkový ministr ekonomiky má udělat vše pro to, abychom měli více energie.

Musíme neodkladně spustit Nord Stream 2, abychom naplnily naše plynojemy na zimu,“ prohlásil Kubicki v rozhovoru pro mediální skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Neexistuje „žádný dobrý důvod, proč Nord Stream 2 neotevřít,“ dodal.

„Pokud se k nám touto cestou dostane více plynu, možná i celé smluvně garantované množství, pomůže to, aby lidé nemuseli v zimě mrznout a náš průmysl neutrpěl vážné škody,“ zdůraznil Kubicki. Zajištění toho je nejvyšší prioritou federální vlády. Právě z tohoto důvodu nebyly přerušeny další plynovody z Ruska. „Jakmile budou zásobníky plynu plné, můžeme Nord Stream 2 znovu uzavřít – a také ostatní plynovody, jakmile se osamostatníme. Ale v takové situaci ještě nejsme,“ zdůraznil Kubicki.

Federální vláda odložila zprovoznění dokončeného plynovodu Nord Stream 2. Rusko v současnosti dodává pouze kolem 20 procent možného množství prostřednictvím Nord Stream 1. Ruská plynárenská společnost Gazprom z toho viní technické důvody, federální vláda to považuje za výmluvu, přičemž neakceptuje argument související s opravou turbíny, která po opravě byla zadržována v Kanadě a nyní je na území Německa.

Viceprezident Bundestagu Wolfgang Kubicki také řekl, že vše, co zajišťuje, že se do Německa dostane více plynu, je pro Německo více užitečné než pro Putina. vaše věc.cz

OSN a WEF–Schwab používají k regulaci internetu "110 000 cenzorů“

Světové ekonomické fórum (WEF) v listopadu 2020 oznámilo, že naverbovalo statisíce „informačních válečníků“, aby ovládli internet. Sociální média a fóra by měly být kontrolovány, zda neobsahují „dezinformace“ a konspirační obsah.

21. srpna 2022 – 07:20

V důsledku toho se vyvíjí úsilí k zajištění systematické cenzury, jako je zavírání a blokování.

Kontroverzní diktátor Světového ekonomického fóra (WEF) Klaus Schwab v prvním roce pandemie oznámil , že rozšíří horkou válku za informační suverenitu. Jen jeden zdroj by měl určit, jaká je pravda – to je samotné Světové ekonomické fórum. Podle Světového ekonomického fóra jsou dezinformace na internetu „infodemie“, která je „ potenciálně smrtelná “ a vyžaduje „ lék “.

Zajímavé je, že výběr slov také poměrně přesně připomíná nejnovější výroky Huberta von Goiserna. Od začátku pandemie existuje v příslušných kruzích „formulace“, kterou je třeba celosvětově dodržovat. Nemělo by se tedy divit, když politici, ale i umělci blízcí státu slýchají stále stejná slova a věty.

V publikaci WEF uvedl, že naverboval kolem 110 000 „dobrovolníků“, kteří by zajistili, že názory disidentů po celém světě budou objeveny, sledovány a cenzurovány. Takzvaná „konspirační fóra“, ale také sekce komentářů na důležitých online platformách, jako je YouTube, jsou  terčem těchto „ digitálních prvních respondentů“ . Píseň o tom může zazpívat řada lidí s odlišnými názory, ale i lidé, kteří se ptali jen „špatně“.

Digitální militarizaci WEF oznámila v podcastu ředitelka komunikace OSN Melissa Flemingová.

„Dosud jsme přijali 110 000 informačních dobrovolníků a tyto informační dobrovolníky vybavujeme znalostmi o tom, jak se dezinformace šíří, a žádáme je, aby fungovali jako jakási digitální první odezva a pomáhali v oblastech, kde se dezinformace šíří.“

Fleming a WEF přímo používají fašistický jazyk známý z nejtemnějších dob 20. století: „Informační prostředí je znečištěné; musíme to vyčistit!“

(rp,prvnizpravy.cz,,foto:arch.)

Příručka udavače – Obsah podporující ruskou invazi rovnou hlaste policii. Hrozí za něj až tři roky vězení

22.8.2022 6:52

V záhlaví webu MediaGuru čteme následující slova: „MediaGuru.cz je zpravodajským webem o médiích, marketingu a reklamě. Je určen lidem pracujícím v médiích na všech úrovních řízení, marketingovým manažerům, reklamním, mediálním a PR agenturám, ale i široké veřejnosti, zajímající se o média a marketing. Přináší původní zpravodajství, rozhovory a analýzy z oboru. Vedle zpravodajských informací obsahuje i komplexní mediální slovník, informace týkající se základů mediálního plánování a přehledů tuzemských mediatypů. Provozovatelem webu je mediální agentura PHD, člen komunikační skupiny Omnicom Media Group se sídlem v New Yorku (USA).“

Tato na první pohled solidní a renomovaná, a namnoze jistě i užitečná firma se ale vydala na podivnou pouť a spojila své síly s různými bojovníky proti dezinformacím, jejichž motivace jsou zpravidla politické, a to jednostranně. Tito tzv. odhalovači dezinformací slouží vládní propagandě, detekují „vnitřního nepřítele“, jak se říkalo za komunismu, a jsou připraveni jej standardní udavačskou procedurou předat orgánům k tomu určeným, konkrétně i těm činným v trestním řízení.  jakýsi návodný leták, jak poznat dezinformaci a jak s ní naložit.  Stojí to věru za důkladné prostudování. U každého oddílu uvedeme původní znění a překlad do češtiny.

Stručný přehled: jak na dezinformace

Dezinformace jsou nebezpečné

 

Originál: To, co náš svět v tuto chvíli sužuje, je něco, co většina zná jenom z filmů a učebnic. Tato situace ale zasáhla nás všechny, protože internet své hranice nemá. Každý je cílem dezinformací, které se každým dnem stávají více a více nebezpečné. Jejich cílem je totiž šířit nenávist a rozdrobovat společnost.

 

Překlad: Naše vláda a její nadřízení v Bruselu a Washingtonu se rozhodli ke konečnému řešení: zlikvidovat jakoukoli, byť jen intelektuální či verbální opozici. Proto vyvinula narativ o „rozdělené společnosti“, do něhož účelově vkládá ideologické floskule s údajným cílem „zabránit rozdělování společnosti“. Výsledkem je zmatení, nevraživost a zloba, provozovaná provládními médii. 

 

Jak rozeznat lživou zprávu – Dejte na první dojem 

 

Originál: Vyskočí na vás zpráva – nadpis je šokující a napsaný velkými písmeny. Už tady byste měli zpozornět. Dezinformační weby využívají fascinaci, aby okamžitě zaujaly vaši pozornost. Když na zprávu kliknete, často se objeví žádost o finanční podporu – další známka pro obezřetnost. Samotný web potom vypadá zvláštně, již na pohled není moc hezký a jeho obsah je často plný gramatických a pravopisných chyb.

 

Překlad: Nečtěte zprávy s nápadnými titulky. Například webové platformy  deníku Blesk či televize Nova. Jsou škodlivé a dezinformační. Dále nečtěte weby typu Forum 24, Hlídací pes, Neovlivni.cz, Deník Referendum, Deník Alarm (dříve A2larm) a mnoho dalších, protože jakmile na ně kliknete, vykoukne na vás žebrající okénko se žádostí o finanční podporu jejich činnosti.

 

Ověřujte, ověřujte a ověřujte

 

Originál: Dezinformace jsou i na stránkách, které na to na první pohled nevypadají. Když si článek přečtete, hledejte jeho autora. Následně si ověřte i datum, ve kterém byl článek vydaný – dezinformátoři sdílí starší články, které se jim pro jejich lži zrovna hodí. A svatou trojici zakončují zdroje. Každý důvěryhodný článek označuje zdroje, ze kterých čerpal, aby si každý mohl informace ověřit.

 

Pokud tuto informaci nemůžete dohledat, nejspíše se jedná o dezinformaci. Pokud ale chcete zabrouzdat ještě hlouběji, ověřte si, jestli informace sdílí i důvěryhodná média. Případně jak danou informaci interpretují ony.

 

Zásadní součástí každého článku jsou i fotografie. V případě dezinformací jsou staré, z jiného místa nebo dokonce z filmů a her. Pokud si fotku stáhnete a následně ji vložíte do vyhledávače Google, obvykle objevíte její pravý původ nebo širší kontext. Někdy dokáže výřez fotografie nebo šikovně zvolený úhel objektivu úplně změnit význam situace.

 

Překlad:  Když na webu narazíte na názor osoby, která je na černé listině (Zbořil, Koller, Štefec, Schneider, Kuras, Procházková, Novotný atd.), jedná se z principu vždy o dezinformaci. Tito lidé, i kdyby se uargumentovali a uzdrojovali, nemají žádné právo vstupovat do veřejného prostoru a když pámbu spolu s naší vládou a parlamentní stoosmičkou dají, brzy bude vytvořen legislativní nástroj, jenž jim v tomto nekalém činění zabrání.

 

Obzvlášť pikantní je pokyn zjistit, zda danou informaci sdílejí i „důvěryhodná média“. Kde je prosím jejich seznam, abychom se dle něj mohli zařídit?

 

A na margo fotografie a jejího mediálního využití? Jistě si leckdo vzpomene, jak před časem z Letné a Václaváku sebevědomý spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal nějaké demonstrace i v jiných českých městech. Třeba v Plzni. Mainstreamová média zveřejnila fotografie pořízené zhruba od boku, takže zachycený hlouček lidí vypadal početně. Alternativní média přišla s fotkou z ptačího horizontu. Z ní bylo patrné, že na plzeňském náměstí stálo tak padesát postav, a kdo ví, jestli. Ano, úhel pohledu a výřez je mocná zbraň, zejména v epoše Photoshopu. A jak vidno, je užívána zhusta právě těmi, kdo tuto praxi kritizují.

 

Rozum je váš nejlepší přítel

 

Originál: Neustále myslete na jedno pravidlo – pokud se něco zdá příliš dobré, fascinující nebo strašlivé, možná se to jenom nezdá. Při čtení jakékoliv zprávy dejte na selský rozum a nenechte se ovlivnit emocemi článku – přesně to je jejich účel. S trochou obezřetnosti porazíte jejich nejsilnější nástroj raz dva.

 

Překlad: Kdybychom měli přestat užívat emocí a spolehli se na selský rozum, byl by to konec především pro mainstreamová média, protože právě a hlavně ona straší publikum často nepodloženými nesmysly a kampaněmi. O čem jiném byl covid, nežli o vládou řízeném účelovém vyvolávání masové paniky ve veřejnosti? A jakmile někdo v debatě na to téma užil zdravý rozum, byl umlčen a ostrakizován.

 

Nenechte je zmizet

 

Originál: Když na dezinformaci narazíte a úspěšně ji odhalíte, hned ji nahlaste. Sociální sítě nabízejí možnost „nahlásit obsah“, pokud zprávu nahlásí dostatek lidí, její pravost ověří nezávislé orgány a smažou ji. Je proto na místě, abyste na zprávu upozornili i své přátele a vyzvali je k jejímu nahlášení. V případě, že narazíte na obsah podporující ruskou invazi na Ukrajinu, můžete ho rovnou nahlásit Policii ČR. Takový obsah je v České republice zakázaný a dotyčnému hrozí až tři roky odnětí svobody.

 

Překlad: Udávejte, udávejte, udávejte. Cokoli, co půjde, a všude, kam to půjde. Jen tak osvědčíte věrnost liberální demokracii a naší skvělé vládě řízené z Bruselu a Washingtonu.

Tak by v dešifrování toho propagandistického blábolu šlo pokračovat. Každý, nechť to zkusí na svrchu uvedeném odkazu. A co dodat? Je smutné, že se do tohoto „boje o vše“ zapojují i instituce napojené na akademickou sféru a dříve mající slušnou pověst. Jak zpívá Pepa Nos v překladu Dylanovy písničky: „Časy se mění, co bylo dnes, zítra není...“

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prirucka–udavace–Obsah–podporujici–ruskou–invazi–rovnou–hlaste–policii–Hrozi–za–nej–az–tri–roky–vezeni–712001

Ukrajina je len malý konflikt v omnoho väčšej vojne

Bratislava 21. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP)

Keď chýbal moment prekvapenia

Úspech obsadenia Krymu „úctivými zelenými mužíkmi“ v roku 2015 bol postavený na momente prekvapenia a na spôsobilosti ruskej armády odrezať ukrajinské vojenské jednotky na Kryme od svojho velenia. Iba naplnenie oboch predpokladov zabezpečilo nekrvavý priebeh operácie a umožnilo následné ovládnutie politického procesu, potrebného na uskutočnenie referenda a na formálne

Začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 chýbali oba predpoklady. Špeciálne služby západných krajín dokázali včas odhaliť zámery Ruska a zabezpečiť, aby v okamihu prítomnosti ruských vojsk na Ukrajine politické a vojenské velenie krajiny bolo mimo ich dosah. Dokázali sformovať následný vojenský odpor, čo prinútilo Rusko k ústupu.

Pôvodne ruské vojská vstúpili do všetkých oblastí Ukrajiny, len nie na Donbas, kde boli umiestnené hlavné ukrajinské vojenské sily. Z toho je zrejmé, že pôvodný plán nepočítal so skutočným vojenským odporom na Ukrajine, očakával iba rýchle uzavretie dohôd o následnom usporiadaní politického života na Ukrajine pod vplyvom namierených hlavní tankov.

Ukrajina sa nepodrobila a Rusko ustúpilo

Západné krajiny sa však prepočítali, na víťazstvo nad Ruskom to nestačilo. Ruská strana mala aj plán B pre prípad aktívneho vojenského odporu a začala ho uplatňovať veľmi rýchlo.

 

Brutálne urýchlenie Veľkého Resetu

Spustená agenda Veľkého resetu naformulovaná predpokladá odobratie vlastníctva širokým vrstvám obyvateľstva, pričom následne má každý užívať všetky potrebné majetky iba vo forme nájmu, iba v potrebnom rozsahu a byť pritom šťastný.

Také výrazné preskupenie vlastníctva je možné vykonať iba pri obrovskom zdražení nákladov na živobytie. Zavedenie zelenej agendy a odstavovanie uhoľných, plynových a jadrových elektrární by postupne vytvorilo situáciu, pri ktorej by v dôsledku cien elektriny a plynu väčšina obyvateľstva o vlastníctvo nehnuteľných a iných väčších majetkov prišla. Prechod by bol pomalý a vcelku nenásilný. Veľká časť spoločnosti by predala domy, byty, a iné majetky a uzavrela by výhodné nájomné zmluvy na byty s bankami a inými korporáciami, ktoré im tieto byty predtým v rámci exekúcií odobrali.

Všetci by určite boli šťastní, ako to pán prof. Schwab predpokladal. Veď stále mali kde bývať, ak by, samozrejme, plnili všetky podmienky nájomných zmlúv.

No ruská odpoveď na ukrajinskú obranu bola vcelku asymetrická, a prinútila západné štáty platiť za plyn a suroviny v rubľoch. Rovnako Rusko obmedzilo objem plynu a elektriny, dodávaný západným štátom z Ruska alebo z Ukrajiny. Tým sa následky vtedy relatívne malého konfliktu na Ukrajine stali globálnymi.

Nasledovať bude veľká deindustrializácia západu, najmä východnej Európy, kam patrí aj Slovensko. Všetky naše výrobné podniky sú naviazané na lacné suroviny z Ruska. Skončenie výroby v OFZ na Orave, výroby hliníka v Slovalco, zastavenie výroby v Dusle Šaľa, to sú iba prvé lastovičky, ukazujúce, čo nás čaká.

Už nebude možný pomalý a nenásilný prechod od vlastníctva nehnuteľností k nájomnému modelu, pri ktorom by väčšina obyvateľstva mala dostatočný príjem na nájom a na základné životné potreby podľa predstáv prof. Schwaba. Tisíce nezamestnaných, ktorí stratia príjem na platenie hypoték a životných nákladov, zrazu budú potrebovať rýchle riešenie situácie. Ak nebude ponúknuté vládami, mnohí sa pravdepodobne uchýlia k násiliu.

Najhoršie na vzniknutej situácii je náhlosť, akou nás postihuje. Externé zmeny mimo Slovenska, na ktoré nemáme žiaden dosah, spôsobujú ekonomické otrasy v rozsahu, na ktorý je veľmi ťažké reagovať.

 

Rusko pokračuje svojím tempom

Ruská armáda v počte neprevyšujúcom 200.000 vojakov zatiaľ pomaličky odkrajuje z Ukrajinského územia. Rusko nasadilo iba také množstvo vojakov, ktoré im zabezpečilo postup, no neohrozilo obranu zvyšného obrovského územia. Donedávna obmedzilo svoj postup iba na územie Luhanska a Donbasu, očividne aby stále umožnilo uzavretie diplomatického riešenia vojny dohodou. Ak by totiž ruské vojská začali obrovskú ofenzívu niekde pri Poltave, diplomatická dohoda by bola možná iba veľmi ťažko.

No kolektívny západ (vrátane slovenskej vlády) považuje ruský postup za slabosť a na dohodu nie je ochotný pristúpiť.

Za pár dní preberie velenie na fronte generál Zima. Ukrajina nie je pripravená na vykurovaciu sezónu skoro vôbec. Slovensko a západná Európa je na tom o niečo lepšie, no je málo pravdepodobné, že Európa dokáže vydržiavať Ukrajinu v dostatočnom rozsahu aj počas zimy. Následky na fronte budú rozsiahle, front sa asi rýchlo presunie na západ.

 

Znárodnenie – cesta na udržanie kapitalizmu

Surovinové zdroje, najmä plyn a elektrina, jednoducho k dispozícii nie sú, ani za vysokú cenu. Teda, ak nerátame dodávky z Ruska.

Najprv môže vláda skúsiť riešenia ako v Nemecku alebo vo Francúzku.

Francúzka vláda ide znárodniť koncern Electricité de France, najväčšieho producenta elektriny v Európe. „Potrebujeme plnú kontrolu nad našou produkciou elektriny a jej potenciálom. Musíme deklarovať svoju suverenitu vo vzťahu k vojne na Ukrajine“, povedala premiérka Francúzka Élisabeth Borne.

Podobne plánuje znárodnenie nemeckých energetických firiem minister hospodárstva Nemecka Robert Habeck. Zoštátnenie bude mať niekoľko stupňov, jeden z nich je aj nútená správa zo strany štátu.

Majoritný vlastník Slovenských elektrární zatiaľ nedokázal spustiť tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce. Ich výstavba síce viedla k veľkým navyšovaniam rozpočtu, no okrem niekoľkých trestným stíhaní k potrebnému výsledku neviedla.

Znárodnenie však viac elektriny nevyrobí a viac plynu neprinesie. Môže zabezpečiť nižšie ceny pre malých odberateľov, no pre veľkoodberateľov asi zásadné riešenia nevytvorí.

Zúfalá dilema – dohoda či vojna s Ruskom?

Zatiaľ jedinou dodávateľskou krajinou, ktorá je geograficky blízka sme na ňu napojení plynovodom a ropovodom je Rusko. Plyn alebo ropa dovážaná z iných krajín musí prekonať logistické náklady, ktoré ničia konkurencieschopnosť našich firiem.

Preto by rýchle ukončenie Ukrajinskej vojny diplomatickou dohodou s Ruskom bolo požehnaním pre európsky a slovenský priemysel. Zmeniť dodávateľov z ruských na iných, podstatne drahších a vzdialenejších, je cesta dlhá a s neistým finančným výsledkom.

Rusko svojím pomalým postupom na Ukrajine vytvára podmienky na dohodu. No okrem európskeho priemyslu asi nikto dohodu s Ruskom nechce.

Následkom bude zrejme množstvo nových ozbrojených konfliktov po celej doteraz vyspelej Európe. Bojovať sa bude o zabezpečenie živobytia pre také rodiny, ktoré už nemajú čo stratiť.

Vlády ich skúsia najprv násilne potlačiť. A neskôr, na vypustenie pary, nasmerujú zúfalstvo a nenávisť do jednej veľkej križiackej vojny proti Rusku.

Pre Slovensko je dôležité, aby sme sa jej nezúčastnili. Inak budeme bez zbraní uprostred bojiska.

Čína sa pripravuje na vojnu

Bratislava 21. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter/Ben Reuter, TASR/AP–Xinhua via AP)

Odborník na Čínu Gordon Chang tvrdí, že Čína sa pripravuje na ozbrojený konflikt, ku ktorému by mohlo dôjsť už čoskoro. Jeho názor uverejnil – publikácia zameraná na obranu, národnú bezpečnosť a armádu, ktorú zostavili odborníci s jedinečnými odbornými znalosťami

Minulý mesiac mi jeden čínsky podnikateľ, ktorý vyrába zdravotnícke vybavenie pre spotrebiteľov, povedal, že ho miestni úradníci požiadali, aby svoje výrobné linky v Číne prestaval tak, aby mohli vyrábať výrobky pre armádu. Povedal, že kádre komunistickej strany vydávajú podobné príkazy aj iným výrobcom.

Okrem toho čínski akademici v súkromí hovoria, že pokračujúce vylučovanie zahraničných kolegov z čínskych univerzít sa zdá byť prípravou na nepriateľské akcie.

Čínska ľudová republika sa pripravuje na vojnu a svoje úsilie sa nesnaží skrývať. Zmeny a doplnenia zákona o národnej obrane, ktoré vstúpili do platnosti, prenášajú právomoci z civilných na vojenských úradníkov.

Zmeny a doplnenia vo všeobecnosti znižujú úlohu Štátnej rady ústrednej vlády presunutím právomocí na Ústrednú vojenskú komisiu komunistickej strany. Konkrétne, Štátna rada už nebude dohliadať na mobilizáciu Ľudovej oslobodzovacej armády.

Ako povedal Zeng Zhiping z univerzity Soochow pre hongkonský South China Morning Post: ”Ústredná vojenská komisia je teraz formálne zodpovedná za tvorbu národnej obrannej politiky, zatiaľ čo Štátna rada sa stáva len vykonávacím orgánom, ktorý poskytuje podporu armáde. V istom zmysle boli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len politickou pózou. Komunistická strana Číny a najmä jej podriadená Ústredná vojenská komisia mali vždy najvyššiu moc pri rozhodovaní o vojne a mieri”.

Prečo sa teda zaujímame o novelu zákona o národnej obrane?

Fisher hovorí, že tieto zmeny a doplnenia “poukazujú na ambíciu Číny dosiahnuť úroveň vojenskej mobilizácie celého národa na vedenie vojen a dávajú Ústrednej vojenskej komisii formálnu právomoc kontrolovať budúce čínske kapacity na globálne vojenské intervencie”.

“Revidovaný zákon o národnej obrane tiež stelesňuje koncepciu, že každý by sa mal podieľať na národnej obrane,” uvádza denník Global Times komunistickej strany. “Všetky národné organizácie, ozbrojené sily, politické strany, občianske skupiny, podniky, spoločenské organizácie a iné organizácie by mali podporovať a podieľať sa na rozvoji národnej obrany, plniť povinnosti národnej obrany a vykonávať úlohy národnej obrany v súlade so zákonom.”

Ako povedal Fisher tento mesiac pre 19FortyFive, “posledných 40 rokov sa čínska komunistická strana pripravovala na brutálnu vojnu a teraz vládnuca organizácia svoje plány urýchľuje.”

Strana, ktorá sa pripravuje na boj, nenecháva nič na náhodu. V marci jej Ústredné organizačné oddelenie vydalo internú smernicu, ktorá zakazuje vysokým úradníkom, manželom, manželkám a deťom funkcionárov na ministerskej úrovni vlastniť zahraničné nehnuteľnosti alebo akcie registrované v zahraničí. Okrem toho si títo úradníci a ich najbližšie rodiny nesmú, s výnimkou obmedzených prípadov, otvárať účty v zahraničných finančných inštitúciách.

Zdá sa, že cieľom smernice, ktorá bola vydaná krátko po uvalení sankcií na ruských predstaviteľov za “špeciálnu vojenskú operáciu” na Ukrajine, je chrániť čínskych predstaviteľov pred sankciami. Okrem toho sa ústredná vláda snaží chrániť pred sankciami. Dňa 22. apríla sa predstavitelia ministerstva financií a centrálnej banky stretli so zástupcami desiatok bánk vrátane HSBC, aby prediskutovali, čo by Peking mohol urobiť v prípade uvalenia sankčných opatrení na Čínu.

Uskutočnenie “mimoriadneho stretnutia”, o ktorom informoval denník Financial Times, je zlovestné. “Úradníci a účastníci sa nezmienili o konkrétnych scenároch, ale za jeden z možných spúšťačov takýchto sankcií sa považuje čínska invázia na Taiwan,” poznamenali FT. Skutočnosť, že čínski predstavitelia zorganizovali stretnutie, je jasným dôkazom toho, že Peking plánuje bojové akcie.

“Buďte pripravení na boj.” Takto hongkonský denník South China Morning Post zhrnul prvý rozkaz čínskeho vládcu Si Ťin–pchinga pre armádu v roku 2019. V januári toho roku predniesol v Ústrednej vojenskej komisii komunistickej strany dôležitý prejav o prípravách na vojnu a tento prejav bol následne vysielaný v celoštátnom vysielaní.

Čínske ministerstvo obrany – Armáda potlačí pokusy o odtrhnutie Taiwanu od pevniny

Bratislava 16. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP–Taiwan Presidential Office via AP)

Na snímke taiwanská prezidentka Cchaj Jing–wen a americký senátor Ed Markey počas stretnutia v Tchaj–peji

“Čínska ľudová oslobodzovacia armáda bude pokračovať v cvičeniach na prípravu bojových operácií, budeme rozhodne brániť zvrchovanosť a územnú celistvosť našej krajiny,” uviedol hovorca vo vyhlásení, “potlačíme taiwanských separatistov všetkými prostriedkami a prekazíme všetky pokusy zahraničných síl o zasahovanie.”

Delegácia amerického Kongresu vedená senátorom Edom Markeym (člen Demokratickej strany, štát Massachusetts) pricestovala v nedeľu večer na dvojdňovú návštevu Taiwanu. Podľa ministerstva zahraničných vecí ostrova delegáciu tvorilo päť politikov z Demokratickej a Republikánskej strany.

Čínska vláda opakovane vyhlásila, že cesta Pelosiovej do Tchaj–peja 2. a 3. augusta bola provokáciou, ktorá by sa mala považovať za “zlý signál pre taiwanských separatistov”. Deň po tejto návšteve pekinské úrady uvalili na predsedníčku Snemovne reprezentantov a jej rodinu sankcie a zmrazili niekoľko bilaterálnych medzivládnych mechanizmov na interakciu s Washingtonom.

Taiwan je spravovaný vlastnou administratívou od roku 1949, keď tam po porážke v čínskej občianskej vojne utiekli zvyšky vojsk Kuomintangu pod vedením Čankajška (1887 – 1975). Odvtedy si zachováva vlajku a niektoré ďalšie atribúty bývalej Čínskej republiky, ktorá existovala na pevnine pred nástupom komunistov k moci. Podľa oficiálneho stanoviska Číny, ktoré podporuje väčšina krajín vrátane Ruska, je ostrov jednou z čínskych provincií.

Politológ Sokolov – Ukrajinská kríza sa skončí zmenou politických režimov na Západe

Bratislava 19. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP–Andrii Marienko)

Na snímke antiruský demonštrant drží ukrajinský vlajku pred autom, ktoré je súčasťou dlhého proruského konvoja v nemeckom meste Hannover

Počet krajín, ktoré prestávajú kritizovať Rusko na verejnosti, rastie. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov.

“V niektorých prípadoch sa západné krajiny vyhýbajú konkrétnym krokom zo strachu z nízkej podpory, keďže nárast počtu zdržaní sa hlasovania signalizuje rastúcu neochotu verejne vystúpiť proti Moskve,” píše novinár. Príležitostí na “potrestanie” Ruska každým dňom ubúda. Podpora obmedzení voči Rusku sa bude časom ďalej znižovať, pretože predchádzajúce rezolúcie OSN dosiahli svoj vrchol, poznamenala agentúra Reuters.

Povedomie EÚ

Mnohé západné krajiny odmietajú kritizovať Rusko, pretože chápu, prečo ich USA zatiahli do ukrajinskej krízy, povedal pre expert na geopolitiku Konstantin Sokolov. Stali sa rukojemníkmi Spojených štátov proti Číne a Rusku.

Washington sa však obáva priameho stretu s Pekingom a Moskvou, pretože by to viedlo k jadrovej vojne. Podľa Sokolova v takomto boji nebude víťazov.

“Nasmerovať Európu na boj proti Rusku, ak tam ľudia budú každý deň chodiť do teplého domu, do dobrej práce, kde dostanú vysoký plat a budú mať všetko, čo potrebujú – to sa nedá. Pôjde takýto človek do vojny? Samozrejme, že nie. Na nábor regrútov pre “boj” proti Ruskej federácii na tej istej Ukrajine potrebujete veľa chudobných ľudí. Je potrebné uvrhnúť všetky krajiny sveta do sociálneho chaosu. Potom sa môžu z pôvodných obyvateľov štátov EÚ vytvoriť určité skupiny, ktoré sa vrhnú do ďalšieho konfliktu a jediným slušným živobytím im zostane práca v súkromnej vojenskej spoločnosti. Brusel to chápe, aj keď sa to verejne nehovorí,” povedal politológ.

 

Blížiaca sa zmena sveta

Po ukrajinskej kríze je nepravdepodobné, že by bývalý globálny politický systém dokázal odolať. Západ inicioval začiatok špeciálnej operácie na Ukrajine z určitého dôvodu. Ak by spravodlivá súťaž s Ruskom pokračovala mierovou cestou, USA by stratili svoje výsadné postavenie. Washington je zvyknutý žiť na úkor vykorisťovania celého sveta, povedal politológ pre PE.

“Washington sa s tým nemohol zmieriť, a tak sa vrhol do dobrodružstva rozpútania ukrajinskej krízy. Jeho dôsledkom bude okrem iného zmena západných vládnucich elít a politických režimov a zmena celého systému vzťahov vo svete,” zdôraznil politológ.

Západné krajiny môžu výrazne znížiť svoju podporu Ukrajine. Kyjevu nezostáva veľa času na to, aby zabránil zrade, poznamenal už skôr denník The Daily Telegraph.

Rozvoj svetového hospodárstva bez Ruska nie je možný. Zahraniční ekonómovia revidujú svoje odhady

. augusta 2022 (HSP)

Zahraniční ekonómovia revidujú svoje odhady ruského HDP na tento rok. Podľa nich bude pokles takmer o dve tretiny nižší, než sa pôvodne očakávalo

V marci, bezprostredne po zavedení prvých troch balíkov protiruských sankcií, odborníci predpovedali pokles HDP krajiny o 12,4 %. Teraz (po šiestej vlne obmedzení) sa prognóza “scvrkla” na 4,7 %.V prípade USA a krajín EÚ je situácia opačná: analytici zhoršujú svoje prognózy a zaznamenávajú pokles HDP už dva štvrťroky po sebe.

Sankcie sa ukázali ako neúčinné: zasiahli USA a EÚ bumerangovým efektom, namiesto toho, aby spôsobili škody na ruskom hospodárstve, ktoré Washington a Brusel očakávali.

Britský Spectator sa obáva, že Putin zvíťazí v domácnostiach a na námestiach Západu. Recept, ktorý proti tomu ponúka je však naivný

/Foto:Twitter)

Britské noviny Spectator správne pochopili, že za Putina bude onedlho bojovať väčšina obyvateľov západných krajín. Samozrejme, novinám sa to nepáči a hľadajú i ponúkajú riešenie. Či bude účinné posúďte sami

Vojny sa vždy nerozhodujú na bojisku. Akokoľvek statočne ukrajinskí vojaci bránia svoju vlasť pred ruskou inváziou, ich hrdinstvo nebude stačiť bez neustálej vojenskej a finančnej podpory zo Západu. Americkí a európski lídri doteraz pevne stáli za Ukrajinou. Verejná mienka však začína slabnúť. Najdôležitejší boj o Ukrajinu by sa nakoniec mohol odohrať v domácnostiach, na uliciach a námestiach v celej Európe

Ukrajinská administratíva predviedla majstrovský výkon v oblasti vzťahov s verejnosťou. Prezident Volodymyr Zelenskyj sa stal mediálnou senzáciou, keď sa zo dňa na deň zmenil z hlboko nepopulárneho politika na vzorového vojnového vodcu našich čias. Jeho vláda využíva všetky triky, aby udržala záujem sveta. Po šiestich mesiacoch konfliktu sa však začína prejavovať “informačná únava”. Prvé stránky európskych médií sa viac venujú životným nákladom ako vojenským operáciám. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ceny energií desia ľudí viac ako ruské jadrové zbrane.

Nie je to prekvapujúce. Európa sa už niekoľko generácií teší z bezprecedentného obdobia prosperity. S výnimkou Juhoslávie kontinent nezažil ozbrojený konflikt už takmer 80 rokov. Tých pár ľudí, ktorí si pamätajú, čo si vyžaduje víťazstvo vo vojne, býva v domovoch dôchodcov.

Naši protivníci to vedia. Moskva tvrdí, že západné sankcie nemajú žiadny významný vplyv. To nie je pravda. Ruské hospodárstvo utrpelo vážne škody, ktoré rastú každým mesiacom. Ruskí lídri však dúfajú, že Západ sa s ťažkosťami vyrovná horšie ako ich vlastná krajina, kde štvrtina domácností stále nemá prístup ku kanalizácii. A majú právo si to myslieť. Neuplynie takmer deň, aby sa v titulkoch neobjavila “plynová kríza”. Niet divu, že nálada verejnosti v Európe sa ustálila v hlbokých obavách.

Zdá sa, že vedúci pracovníci robia všetko pre to, aby udržali vysokú morálku. Boris Johnson pochválil “hrdinský boj za slobodu” ukrajinského ľudu a dodal, že Vladimírovi Putinovi nemôže “prejsť násilné získanie obrovských častí inej krajiny”. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že urobí “všetko preto, aby Rusko nezvíťazilo, aby Ukrajina mohla brániť svoje územie”. A nikto sa nevyjadril tak otvorene ako Kaja Kallas, estónsky premiér: “Postaviť sa proti tyranii nás všetkých niečo stojí. Plyn je možno drahý, ale sloboda je na nezaplatenie.”

To sú vznešené a pravdivé posolstvá. Sú však aj mylné, pokiaľ ide o zabezpečenie dlhodobej podpory ukrajinskej veci.

Vojnový šok na európskej pôde najprv nebývalým spôsobom spojil Západ. Prieskum Eurobarometra z apríla a mája ukázal, že osem z desiatich občanov EÚ podporuje sankcie uvalené na Rusko. Ani vtedy však táto podpora nebola rozložená rovnomerne, na Slovensku dosiahla len 57 %, na Cypre 54 % a v Bulharsku 44 %. Bolo to na jar, keď boli účty za energie nízke. V júli sa situácia výrazne zmenila. Zatiaľ čo v máji podporovalo tvrdý postoj voči Rusku drvivých 82 percent Nemcov, o dva mesiace neskôr si až 47 percent myslelo, že sankcie viac škodia ich vlastnej krajine.

Viete si predstaviť náladu verejnosti na Slovensku, Cypre, v Bulharsku a ďalších krajinách EÚ, ktorých kúpna sila nezodpovedá nemeckým štandardom. Júlový prieskum ukázal, že sedem z desiatich Čechov sa obáva cien energií. V Grécku polovica obyvateľov mešká s platením účtov za energie.

Prezentovať rastúce životné náklady ako nevyhnutnú cenu za ukrajinskú slobodu je zaručený recept na problémy. Odvolávanie sa na hodnotu nezávislosti funguje vtedy, keď je ohrozená naša vlastná nezávislosť. Ale bez ohľadu na to, aké odporné sa vám zdajú ruské kroky na Ukrajine, je pravdepodobné, že blaho vašej rodiny je pre vás stále dôležitejšie ako sloboda cudzincov v Charkove.

V zime sa obavy môžu zmeniť na zúfalstvo a oneskorené platby na dlhy. Medzitým sa vojna pretiahne a ešte viac oslabí počiatočný šok západného publika smerom k mierne rozrušenému nezáujmu. Domáce problémy budú nevyhnutne prevládať, ako vždy.

Jediný spôsob, ako zachovať podporu verejnosti pre Ukrajinu, je zdôrazňovať, že vymanenie sa z ruských zdrojov je strategickou nevyhnutnosťou pre celú Európu. Rusko sa stalo jednoznačne nepriateľským štátom; zostať v jeho područí znamená obrovskú hrozbu pre národnú bezpečnosť každej európskej demokracie. Odklon od alternatívnych dodávateľov a z toho vyplývajúce ťažkosti sú predovšetkým prezieravým bojom za vlastnú nezávislosť.

Niektorí lídri sa snažia vysielať toto posolstvo každú chvíľu. To však nestačí. Ak európske vlády nechcú, aby sa podpora verejnosti pre Ukrajinu oslabila až za hranicu, z ktorej už niet návratu, musia prijať dôsledný a cielený prístup ku komunikácii. Dlhé roky bola naša politika plná marketérov a bolestne v nej chýbali štátnici. Teraz sme svedkami štátnického ducha, ale marketing nám veľmi chýba.

Vladimir Putin môže byť pripravený pokračovať vo svojej agresii aj počas zimy, keď rastúce životné náklady ešte viac znížia proukrajinské nadšenie na Západe. Na obzore sa však črtá ešte väčšie riziko. Zmes vojenských, hospodárskych a klimatických dôvodov môže prinútiť Putina vyhlásiť “víťazstvo”, upevniť územné zisky na juhu a východe Ukrajiny a ukončiť ruské operácie.

Ukrajina by takýto výsledok nikdy nemohla akceptovať, najmä stratu väčšiny svojho pobrežia. Verejný obraz konfliktu by sa potom mohol rýchlo zmeniť, pričom ruská propaganda by Ukrajincov prezentovala ako vojnových štváčov, ktorí sabotujú mierové úsilie Kremľa. Ak sa tento scenár zmení na realitu skôr, ako západné publikum prijme, že sankcie proti ruským zdrojom existujú kvôli nám, nič ho nepresvedčí, aby naďalej obetoval peniaze a pohodlie na podporu Ukrajiny. Vlády budú čeliť rastúcemu tlaku na “normalizáciu” vzťahov s Ruskom. Tí, ktorí budú odolávať, môžu byť nahradení politikmi priateľskými voči Kremľu.

Stručne povedané, Rusko by zvíťazilo. Putin by dokázal, že je možné ukradnúť časť inej krajiny a ujsť z toho.

Kdy skončí protilidová vláda?

16.8.2022 08:41

Podle redaktora Maleckého v deníku E15 vlastně A. Babiš nemá faktické, ani morální právo vyvolávat hlasování o důvěře Fialove vládě. Dost dobře nechápu jeho argumenty. Vypadá to, jako kdyby vláda Petra Fialy byla něco jako „Svatý Grál“. Jako monstrance, kterou bychom měli v dějinách tohoto národa oslavovat a ctít jako něco mimořádného a nedotknutelného.

Pan redaktor si při té příležitosti vzpomněl na hlasování o nedůvěře vládě, které jsem vyvolal v březnu 2009 vůči Topolánkově vládě z důvodů machinací hlavního pobočníka, přítele a poradce premiéra Topolánka, Marka Dalíka.

Je zajímavé, že Malecký se naprosto neobtěžuje o důvodech tohoto hlasování o nedůvěře „něco“ napsat.

Představme si situaci, že by např. v Německu kancléř Scholz anebo spíše nějaký jeho fámulus, zavítal např. do redakce Süddeutsche Zeitung a dožadoval se nezveřejnění článku o údajném Scholzově daňovém problému, který teď německého kancléře trápí. Co by to znamenalo? Skandál a prakticky okamžitý odchod kancléře z funkce a velmi pravděpodobně i z veřejného života. U nás novináři většinou trpí amnézií, pokud jde o činy pravicových vlád a jejich kortešů.

Malecký píše přihlouple o tom, že jsem byl z výsledku hlasování o nedůvěře Topolánkově vládě nejvíce překvapen já. Je to mýtus pravicových novinářů, kteří tomu snad i věří. Do 101 skutečně počítat umím. A Topolánek, když vstupoval do půlroku evropského předsednictví, neměl za sebou parlamentní většinu. Přitom se choval jako politický dobrodruh, bez snahy dohodnout se na politických koncesích s opozicí.

Ještě pro jistotu připomenu, že jsem ihned po hlasování o nedůvěře, ve kterém Topolánkova vláda prohrála, nabídl, aby Topolánek dokončil evropské předsednictví s tím, že se svou vládou podá demisi až k 30. 6. 2009. Byl jsem odmítnut, neboť prakticky jedinou mou podmínkou pro tento postup byl můj požadavek, aby ve funkci ministra vnitra skončil Ivan Langer. To však Topolánek odmítl, neboť prý jen díky Langerovi prošel na listopadovém kongresu ODS 2008, znovu jako předseda ODS.

Psát o dnešní sociální demokracii velmi přezíravě se stalo módou dnešní české žurnalistiky. Bohužel vystupování Šmerdy, Petříčka a dalších, tomu nahrává. Ale sociální demokracie v březnu 2009 po krajských a senátních volbách byla nejsilnější politickou stranou v zemi. Psát o ní zpětně přezíravě, to už je prostě nevkusné, nechci použít horšího výrazu.

Zaslouží si vláda důvěru Poslanecké sněmovny?

Bohužel, ona ji matematicky má. A. Babiš, pokud chce vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě, má silný důvod. Ukazuje se, že odviněný organizátor zločinecké skupiny šibalů na pražském magistrátu Redl, zřejmě tahal za nitky v hnutí STAN tak silně, že si prosadil svého člověka– s aktivní účastí ministra vnitra Rakušana – do čela jedné z českých zpravodajských služeb. Indicie jsou tak silné, že toto podezření lze považovat za nejen pravděpodobné, ale téměř jisté. Ve vyspělých demokraciích západní Evropy, po zveřejnění takovéhoto podezření o propojení s mafiánským prostředím (proč tedy vlastně odstoupil ministr Gazdík?) politikové, kteří jsou předmětem takové mediální kauzy, odcházejí z vládních funkcí. Většinou sami, jindy pod tlakem vlastní strany anebo pod tlakem koaličního partnera či partnerů. V naší pětičlenné vládní koalici takováto očistná procedura neexistuje.

Protinárodní vláda

Ještě více nežli údajné propojení mafiánského charakteru jednoho z klíčových členů vlády, bych vládě vyčítal její politiku. Vezmu příklady z posledních dnů:

1. V denním tisku byl zveřejněn údajný návrh vyhlášky, podle které by čeští občané měli v zimě žít v málo temperovaných bytech a na málo temperovaných pracovištích. Vláda podle mě zkusila lakmusový papírek, aby zjistila, jaký bude případný odpor ve společnosti. Česká společnost je ovšem zatím poněkud mrákotná, možná také z toho důvodu, že zima je daleko a prázdniny se musí využít pěkně naplno. Takže společenský odpor veškerý žádný. Sociální demokracie z roku 1990 – 1998, resp. 2005 – 2010, která hájila zájmy obyčejných lidí, už v této podobě neexistuje. Komunistická strana je neviditelná, jako by vstoupila do ilegality. A tak uvidíme, co dokážou obě dvě parlamentní opoziční strany – hnutí ANO a SPD. Početní poměry ve sněmovně skoro vylučují, aby vláda byla při hlasování o nedůvěře poražena.

2. Vláda chce u cca 3 milionů účastníků stavebního spoření snížit příspěvky státu tak, že se toto spoření stane impotentním nástrojem v oblasti bytové politiky. Vláda chce takto ušetřit 4 mld. Kč. Co na tom, že Fialova vláda nebyla schopna přijít ani s nástinem toho, jak bude řešit problematiku nájemního bydlení, resp. výstavby nových nájemních bytů. Česko se potácí v bytové krizi, která byla ještě zesílena příchodem movitých Ukrajinců, kteří získali drahé nájmy bytů od českých vlastníků domů a v řadě případů vytěsnili z bytů české občany.

Na druhé straně vláda chce koupit klumprcajky – drony (podobné, modernější vyrábí i česká firma) z Izraele za více než 1 mld. korun. Chce za desítky miliard korun koupit americké Phantomy a německé tanky za další desítky mld. korun atd..

Prostě, vláda nezná soudnost. Na vlastním lidu chce šetřit a zahraničním zbrojařským koncernům chce přihrát tučné zakázky. Další setrvání vlády v úřadu bude téměř nesnesitelné. Je dobře, že hnutí ANO chce vyvolat hlasování o nedůvěře a říci národu všechny hříchy této vlády za poměrně krátké období od jejího vzniku. Tím bude zahájena ostrá volební kampaň k doplňovacím senátním a komunálním volbám. Hnutí ANO a SPD převezmou strategickou iniciativu. I když lze předpokládat, že jejich pokus o vyvolání hlasování nedůvěře vládě nebude úspěšný. Výsledek voleb, které se uskuteční za měsíc, však napoví mnohé o další existenci současné vlády. Jiří Paroubek

Příčovy

Sobotní (13.8.2022) čtvrté setkání vlastenců v zámecké zahradě v obci Příčovy se opravdu vydařilo. Nádherné počasí, moře účastníků jak na diskuzním pódiu, tak před ním. Osobnosti se vyjadřovali k současné dramatické situaci ve společnosti, k vládě, k blížícímu se kolapsu, k energetice, k potravinové soběstačnosti, k cenzuře, k blížícím se regionálním a senátním volbám, k mezinárodním vztahům atd. Naši společnost děsí diletantismus naší vlády, která je zcela určitě tou nejhorší v našich dějinách. Její amatérismus, očividný nezájem o vlastní obyvatelstvo a o řešení blížící se katastrofální energetické situace je do očí bijící.

Vláda přilévá olej do ohně na Ukrajině a svým agresivním chováním k Rusku v blízké době způsobí naprostý nedostatek životodárných surovin a tím i kolaps průmyslu, zemědělství a zapříčiní zcela nepohodlný život obyvatel. Obyvatelé mají zcela oprávněně obavy a strach z budoucnosti. Ke všem současným a i budoucím závažným problémům, které povedou nejen k vysoké míře inflace, nezaměstnanosti, ohromnému zchudnutí obyvatelstva, ale zároveň i ke zvyšujícímu se společenskému napětí, které zcela jednoznačně povede ke zvýšení kriminality, násilí, sebevražednosti, psychických traumat a samozřejmě k celkovému zhoršení zdraví národa.

Blížící se nedostatek energetických zdrojů se dá těžko nazvat krizí, neboť krize je v rámci volnotržního hospodářství docela objektivní stav ekonomiky, který se cyklicky opakuje. U nás se jedná o svévolně řízený nedostatek surovin způsobený ideologií a politickým postupem vlády. Vláda je tím elementem, který je zcela jednoznačně zodpovědný za nastalou situaci. Ke všem těmto závažným tématům se vyjadřovali skuteční odborníci, kteří by měli zaujímat rozhodující postavení v zemi a kterým by měla vláda naslouchat. Na malém vzorku uvedu několik osobností, kteří se vyjadřovali ke svým oborům a jsou opravdu elitou národa a jejichž odborné znalosti a zkušenosti jsou ve zjevném rozporu s primitivním řízením země současnou vládou. Uvádím bez akademických titulů – Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Zdeněk Jandejsek, Josef Skála, Jiří Kobza, Benjamin Kuras, Jiří Hejlek, Petr Žantovský, Stanislav Novotný, Jindřich Rajchl, Zuzana Majerová Zahradníková a řada dalších. Projevy a diskusní příspěvky včetně dotazů z publika byly velmi často odměňovány bouřlivým potleskem. Velký dík patří nejen všem zúčastněným diskutérům a účastníkům, ale také organizátorské rodině a majitelce zámku, hudebníkům včetně zpěváků nebo scének skvěle zapadajících do celkového kontextu dne.

JOB/15.8.2022

Právník Rajchl – Není pravda, že ekonomickou válku zahájilo Rusko. Spustili jsme ji my, přitom nemůžeme vyhrát

12.8.2022 4:15

Českou republiku jednoznačně likviduje Západ, je to cílené ničení českého hospodářství, říká v pořadu O čem se mlčí advokát Jindřich Rajchl. Sankce Evropské unie nemají podle něj žádný smysl, je to namířená vlastní zbraň proti sobě: „Když pan Fiala říkal, že proti nám Rusko zahájilo ekonomickou válku, tak to není pravda. Evropská unie zahájila ekonomickou válku proti Rusku, kterou nemůže v žádném případě vyhrát. A doplatíme na to nejvíce my,“ upozorňuje. Už nyní to vidíme na zastavení ropy z Ukrajiny, to brzy může být napořád, jak ukládá šestý protiruský sankční balíček.

V minulém díle se Rajchl věnoval tomu, že vláda bezdůvodně půjčila 74 miliard korun mimořádně prosperující polostátní společnosti ČEZ, která skrze minoritní vlastníky tuneluje český národ. Právníci kolem Rajchla z Pro Libertate připravují vzor trestního oznámení, které by mohli občané podávat na představitele skupiny ČEZ, vládní úředníky apod.: „Už se to povedlo dát dohromady, zvolili jsme právní kvalifikaci skutkové podstaty § 311 teroristického útoku, nikoliv tu sabotáž, protože v té chybí rozvrat hospodářské struktury České republiky. A já myslím, že to je ten hlavní důsledek – rozvrat hospodářského systému v rámci České republiky a ohrožení energetické bezpečnosti České republiky,“ uvedl advokát Rajchl, že toto trestní oznámení poslali na Vrchní státní zastupitelství v Praze a současně jej umístili na web strany PRO, kde jej mohou lidé získat.

Zájem je o něj podle Rajchla ze strany lidí veliký: „My máme o to trestní oznámení obrovský zájem, mnoho lidí psalo, že si to už stáhlo a poslalo na různá státní zastupitelství. Teď je otázka, zda se v této zemi najde někdo odvážný, který se této kauzy ujme a před ten soud ji dovede. Jsem velmi zvědav, zda tu tak statečného hrdinu máme,“ uvedl Rajchl.

Ještě k problémům s nedostatkem plynu nám Ukrajina zastavila i ropu z Ruska. Rusko prý neuhradilo poplatky, to však z důvodu, že je banka kvůli sankcím z Evropské unie nedokázala přijmout. „To je názorná ukázka toho, jak ty sankce fungují. Místo aby poškozovaly Rusko, tak poškozují nás. Namísto Ruska zaplatí za transport ropy Slovnaft, tedy Slováci a Maďaři, ti to samozřejmě promítnou i do ceny ropy. Jediný důsledek sankcí je to, že tranzitní náklady zaplatíme my, a ne Rusko,“ kroutil advokát hlavou.

„Myslím, že už snad není lépe možné ilustrovat, jak jsou ty sankce naprosto nesmyslně nastaveny. Jsou nastaveny proti nám, nikoliv proti Rusku. Evropská unie nás připravuje o všechny energie! Elektřina je neskutečně drahá na lipské burze. U plynu Nord Stream běží na dvacet procent a Nord Stream 2 neběží vůbec, a teď ještě ropa...,“ pokračoval Rajchl.

Zmínil také, že Slovnaft sice za transport ropy rychle zaplatil, ale šestý sankční balíček EU zakazuje brát ropu z ropovodu Družba, je tam pouze výjimka na osm měsíců, končící v prosinci či v lednu. „To znamená, že to, co jsme si dnes zažili na pár dní, to bude od prosince a ledna napořád,“ varoval, že přestane brzy platit výjimka pro odebírání ropy z ropovodu Družba.

„Zcela jednoznačně nás likviduje Západ. To je prostě další cílená likvidace českého hospodářského sektoru. To přece už musí vidět každý, kdo má dvě oči. Když pan Fiala říkal, že proti nám Rusko zahájilo ekonomickou válku, tak to není pravda. Evropská unie zahájila ekonomickou válku proti Rusku, kterou nemůže v žádném případě vyhrát. A doplatíme na to nejvíce my. Protože my jsme nejvíce závislí na ruských surovinách. Západní státy na tyto sankce zdaleka nedoplatí.

Je namístě si v tuto chvíli uvědomit, že ty sankce nesměřují proti Rusku, ale zejména proti zemím střední a východní Evropy – Polsku, České republice, Maďarsku, Slovensku a dalším,“ dodal advokát Rajchl.

Arena PL

Rajchl – Kolik peněz jsme vyhodili za amorální web branmecesko

Poslušně hlásím, že onen úžasný bonzweb www.branmecesko.cz je už druhý den nedostupný, píše na svém facebooku Jindřich Rajchl.

Jindřich Rajchl, politik a právník

12. května 2022 – 07:20

Každopádně jsem v úterý zaslal na Úřad vlády žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kde požaduji, aby mi bylo sděleno:

 1. kdo rozhodl o tom, že se tento web vytvoří

 1. z jakého důvodu byl tento web vytvořen

 1. kdo byl pověřen jeho tvorbou

 1. zda se tak stalo v rámci řádného výběrového řízení

 1. jakou cenu za vývoj a správu webu zaplatila zhotoviteli Česká republika

 1. kdo rozhodl o objednání reklamy na propagaci tohoto webu

 1.  jaká mediální agentura reklamu objednala

 1. zda byla tato agentura vybrána v rámci řádného výběrového řízení

 1. jakou částku zaplatila Česká republika za reklamu na propagaci tohoto webu

 1. jakou částku zaplatila Česká republika mediální agentuře zajišťující propagaci tohoto webu
  Docela mě totiž zajímá, kolik peněz jsme za tenhle nefunkční a z mého pohledu naprosto amorální projekt vyhodili z okna.

  Další skandál máme na světě. Jak dlouho tohle ještě budeme trpět?


  JINDŘICH RAJCHL

  Média nám včera s velkou pompou sdělila, že zablokování tzv. proruských webů bylo podle soudu v pořádku. Že prý stanovisko vlády bylo pouze doporučením (zajímavé je, že seznam zablokovaných webů přesně odpovídal seznamu v onom doporučení) a že prý blokování webů „nejde proti svobodě slova a práva na informace. Soudce Štěpán Výborný k tomu doplnil, že: „I při vědomí zaručení práva na přijímání informací, jakožto odrazu svobody projevu, nelze dovodit veřejné subjektivní právo jednotlivce na přijímání informací z konkrétní internetové stránky.“

  Coby právník, advokát a bojovník za svobodu slova považuji tento výrok za naprosto šílený. Z jeho logiky plyne, že lze prostě a jednoduše zablokovat všechny weby, s jejichž obsahem nebude vláda souhlasit, a tudíž správci domén jejich zablokování „doporučí“.

  Co je ale ještě skandálnější, je z mého pohledu fakt, že výše jmenovaný soudce Štěpán Výborný, jenž toto rozhodnutí ve vysoce politicky exponované věci rozhodoval, je bratrem Marka Výborného, jenž je v současné době předsedou poslaneckého klubu KDU–ČSL!!!!

  Nezlobte se, ale jestli tohle není podjatost, tak už fakt nevím, co by se za ni mělo považovat. Přece o věci, která se zásadně týká vlády, nemůže rozhodovat soudce, jenž je bratrem vysoce postaveného funkcionáře jedné ze stran, jež je součástí vládní koalice!

  To už je naprostá rezignace na nezávislost justice v této zemi. Pojďme s tím už konečně něco udělat!

  V pondělí jsem psal, že chci 3.9. zaplnit Václavák až po Můstek. Po tomhle fiasku pevně doufám, že poslední člověk bude stát až na Staromáku.Přijďte všichni – ať už se nám konečně přestanou smát do očí.  Nevím, jak Vy, ale já jsem přesvědčen, že při současné ekonomické situaci se naše společné prostředky daly vynaložit výrazně efektivněji než na pořízení a propagaci práskačského webu. Až mi budou tyto částky sděleny,samozřejmě se vám zde jejich výší pochlubím.
  A zcela přirozeně z toho také vyvodím další právní kroky.
  Za tohle bohorovné plýtvání penězi v době, kdy nižší třída už nemá ani na složenky a na základní potraviny, by měl někdo nést patřičnou odpovědnost.

  Držte mi palce, dodává Jindřich Rajchl.

  PETICE ZA LEVNÉ ENERGIE
  určena Vládě České republiky, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České
  republiky

  (podle §1 zákona 85/1990 Sb. o právu petičním)

  S ohledem na stále se prohlubující českou energetickou krizi, která zásadním způsobem ohrožuje ekonomickou stabilitu občanů České republiky, průmyslu, zemědělství a dalších činností v ČR, považujeme za nezbytné, aby příslušné orgány České republiky zrealizovaly základní legislativní kroky ve vztahu k ceně základních energií, tak by co nejúčinněji ochránily české občany i podnikatele před akutně hrozícím ekonomickým kolapsem.


  My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby vláda České republiky využila své zákonodárné povinnosti a ihned schválila a předala českému Parlamentu návrhy zákonů:


  1) na zdanění mimořádných zisků z elektřiny z jaderných elektráren, stejně jako schválila návrh zákona na zdanění mimořádných zisků z elektřiny ze solárních elektráren. Tím zajistí česká vláda a český Parlament dostupnou elektřinu pro české občany a průmyslové odběratele za koncovou cenu max. cca 4 Kč/kWh.

  2) na odstoupení České republiky od systému emisních povolenek, tedy opustila Evropský systém obchodování s emisemi (ETS), který je již několik let pouze nástrojem finančních spekulací a nesouvisí s ekologií.


  3) na zastropování zdanění pohonných hmot v absolutní výši zdanění rovné průměru roku 2021 a tím zajistila progresivní snížení cen PHM v ČR.

  4) kterým zařadí všech 9 podzemních zásobníků zemního plynu v České republice dostátních hmotných rezerv a odkoupí je do majetku České republiky.

  5) kterým umožní českým subjektům dlouhodobý nákup zemního plynu za podobné ceny, za jaké nakupují další demokratické státy (Německo, Maďarsko, apod.) bez ohledu na zemi původu plynu a tím zajistila pro české občany a průmyslové odběratelé zemní plyn za koncovou cenu max. cca 15,– Kč/m3.

  Pro případ, že vláda České republiky tyto požadavky nebude chtít či umět splnit, žádáme, my, občané České republiky, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, aby vládě splnění výše uvedených povinností svým závazným usnesením uložily či vlastní zákonodárnou iniciativou je vytvořily.


  Petiční výbor:

  JUDr. Jindřich Rajchl

  Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  Ing. Ivan Noveský

  Ladislav Vrábel

  Jiří Havel

  Petiční výbor může zastupovat jakýkoli člen petičního výboru.
  https://www.naprvnimmiste.cz/wp–content/uploads/2022/08/Petice_energetika.pdf

  Chudoba je zde. Bylo to vše nutné?

  Tak už i mediální mainstream si všiml, že obyvatelstvo Evropské unie neodvratně směřuje k rozvratu, k nedostatku, k nouzi, k sociální katastrofě.
  Datum příspěvku 18. července 2022
  Třeba čtvrteční iDNES hlásá na titulce:„Dražší energie a trpící domácnosti.Oslabené euro sráží Evropu do chudoby.“
  Ano. Chudoba je zde. A nespadla z nebe. Je nevyhnutelným důsledkem mnoha chybných rozhodnutí představitelů EU a plodem dlouhodobě nesmyslné politiky, která nadřadila ideologické sociálně–inženýrské cíle nad zájmy rodin, národů, obyvatel. Místo nějaké sebereflexe, místo okamžitého zatáhnutí za záchrannou brzdu však jedeme dál a Óda na radost k tomu vyhrává ostošet.

  Když někdo v minulých letech varoval, že boj s podnebím nás přijde drasticky draho a ohrozí prosperitu stovek milionů lidí, dostalo se mu pošklebování, že Green Deal je naopak příležitostí k rozvoji nových technologií, k levnější energii a bude impulsem pro nakročení k sofistikovanější ekonomice. Dokonce bylo možné ještě před pár týdny zahlédnout titulek „Ona tady je nějaká bída? A mohl bych ji vidět?“

  Když někdo v minulých letech varoval před fiskální expanzí, před ohromnými a neřešenými deficity veřejných financí, byl okřikován, že zdroje tu jsou a že z hospodářských potíží se nelze proškrtat. Výsledkem je inflace, která za poslední rok ukrojila hodnotu sto osmdesáti korun z každé naspořené tisícovky. A nepochybně bude pokračovat.

  Když někdo v minulých letech varoval před čistě politickým, ale z ekonomického hlediska nesmyslným projektem společné měny EU, byl ukřičen, že to je přece cesta, jak podpořit obchod, omezit transakční náklady a bránit rozpočtové rozmařilosti v jednotlivých členských zemích. Že je tento projekt uměle udržován při životě pouze za cenu obrovských finančních transferů a bere zemím možnost reagovat na ekonomické výkyvy vhodnou měnovou politikou, nyní nevidí jen zaslepení.

  Když před lety někdo varoval před neuváženými a brutálními zásahy bruselského centra do přirozených tržních mechanismů, byl umlčován, že to jsou přece zásahy ve veřejném zájmu a pro dobro spotřebitelů. Že nutně musí vést ke zdražení nákladů, k omezení volné konkurence, k zaostávání za zbytkem světa, to si možná kdesi v Bruselu ještě nepřipouštějí, ale domácnosti v členských zemích už to zažívají na vlastní kůži.

  Bylo tohle vše nutné? Kolik ještě potřebujeme lekcí, než dosavadní politiku EU přehodnotíme? K čemu vlastně máme své vrcholné představitele? Prý jsou od toho, aby hájili zájmy normálních lidí, pečovali o prosperitu ekonomiky a dobrou životní úroveň a sociální poměry. Jestliže všechny tyto cíle dopadají tragicky, je nutno z toho vyvodit, že za to někdo a něco může. A že takovým lidem a takové politice už nelze dál nechat osudy stamiliónů lidí v rukou jako hračku. Autor: Ladislav Jakl – institutvk.cz, zdroj:

  Chudoby se bojí každý v Česku, skutečně hrozí milionu dospělých

  Petr Holub


  Dvě třetiny Čechů mají strach, že zdražování energií a potravin je přivede do chudoby.

  6:00,24.7.2022


  Nepříjemnosti, se kterými bojuje většina Čechů, charakterizuje expert větou: „Žili jsme v nadstandardu a o ten mnozí z nás přijdou.“ Je tu však skupina lidí, které chudoba skutečně ohrozí.


  Článek

  Češi mají strach, že zdražování energií a potravin je přivede do chudoby. Dvě třetiny z nich to přiznaly, když se na jejich očekávání ptali výzkumníci společnosti STEM.


  Ve skutečnosti je chudobou vážně ohrožena jen jedna speciální skupina.


  Ukazují například data o neplatičích zdravotního pojištění. Kdo totiž neplatí pojišťovnám, pak velmi pravděpodobně nemá ani na jiné účty a propadá se do chudoby. Data říkají, že mezi neplatiči zdravotního pojištění dominují takzvaní samoplátci. Podle aktuálních údajů z nich odvody neplatí 900 tisíc až milion osob.


  „Trvale nehradí pojistné až polovina všech samoplátců, kteří nemají zdanitelné příjmy. Dochází tak u nich k lineárnímu nárůstu pohledávek,“ popisuje situaci posledních měsíců mluvčí největší pojišťovny VZP Viktorie Plívová. Samotné VZP dluží 518 tisíc samoplátců, druhá největší Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra jich hlásí přes 150 tisíc.


  Kdo jsou samoplátci?


  Mohou to být živnostníci nebo lidé, kteří si vydělávají v rámci švarcsystému, případně na dohodu o provedení práce, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Do stejné kategorie patří osoby, které nemají zdanitelné příjmy (OBZP), například ženy po ukončení mateřské, mladí lidé po odchodu ze školy anebo ti, kdo si vydělávají načerno.


  Do kategorie neplatičů se nemohou dostat běžní zaměstnanci. Vedle nich jsou chráněni také státní pojištěnci, tedy důchodci, děti, ženy na mateřské a nezaměstnaní, kteří jsou evidováni na Úřadu práce ČR. Těmto skupinám obyvatel sociální systém zaručuje rovněž stálý příjem a před chudobou je tak brání.


  Milion neplatičů zdravotního pojištění to má těžké nejen z toho důvodu, že jejich příjmy nestačí na běžné výdaje. Zároveň totiž většina z nich nedosáhne na státní podporu, která by jim pomohla překonat těžké časy.


  O tom svědčí to, že se během jarních měsíců, kdy rekordním tempem rostly ceny energií, nezvýšil počet lidí pobírajících sociální dávky. Například příspěvek na bydlení v květnu –navzdory rychlému zdražování – inkasovalo necelých 150 tisíc lidí, o deset tisíc méně než před rokem.


  Proč si tito lidé v těžkých časech nežádají o podporu, lze vyčíst z výsledků nové studie institutu CERGE–EI. O zmíněný příspěvek na bydlení podle ní žádá jen čtvrtina lidí, kteří na něj mají nárok. Důvodem je převážně byrokracie spojená s vyřízením příspěvku, která přitom odrazuje ty nejpotřebnější, tedy obyvatele vyloučených lokalit. Na podporu bydlení sice má nárok polovina z nich, na úřad si však pro ni dojde jen dvanáct procent.


  Experti CERGE–EI sice vycházejí ve studii z rok starých průzkumů, podle autorů se však situace na úřadech od té doby výrazně nezměnila. „Něco se zlepšilo, ale převrat to není,“ potvrzuje Klára Kalíšková, která pracuje v CERGE a na Fakultě informatiky VŠE.  Od letoška se sice o dávky může žádat prostřednictvím internetu, tuto možnost však mohou využít jen ti, kdo mají datovou schránku nebo využívají elektronický podpis. Takových lidí je mezi chudými minimum.


  Svá úskalí má i další změna – prokazovat výši výdajů i příjmů sice už žadatel nemusí každého čtvrt roku, přesto musí stále potřebné papíry donést na úřad každých šest měsíců.

  První vážný signál, že do Česka přijde nová recese

  11. 7. 17:16


  O tom, že chudoba hrozí jen přesně ohraničené, byť početné skupině lidí, je přesvědčen také zakladatel agentury STEM Jan Hartl. „Dnes sledujeme s napětím, jestli počet domácností na pokraji chudoby nevyrostl z patnácti na dvacet procent,“ odhaduje.


  To, že v průzkumu jeho agentury dal strach z chudoby najevo vysoký podíl Čechů, vysvětluje tím, že se lidé připravují na budoucí potíže.


  Zásadní příliv chudých nezaznamenal ředitel sociálních programů nevládní organizace Člověk v tísni Jan Černý. „Situace se nezhoršila u těch, kdo byli chudí už předtím,“ připomíná, že řada z těch, kdo dnes nemají na účty, se propadla do dluhů už dávno.


  Jde o lidi, kteří oficiální výdělek odvádějí exekutorovi a nemají peníze ani na to, aby požádali o oddlužení. Ředitel Černý předpokládá, že teď se kategorie chudých rozšíří o rozdělené páry a o část z těch, kterým podraží hypotéky.


  Ředitel z Člověka v tísni však míní, že „většina lidí ze středostavovských rodin má zatím k chudobě daleko“.


  Nepříjemnosti, se kterými bojuje většina Čechů, jsou podle něho jiné. „Žili jsme v nadstandardu a o ten mnozí z nás přijdou,“ říká Jan Černý.  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci–zivot–v–cesku–chudoby–se–boji–kazdy–v–cesku–skutecne–hrozi–milionu–dospelych–209542#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varAA&utm_medium=z–boxiku&utm_source=www.seznam.cz


  Poznámka ČNL: Žila dosud v nadstandardu většina důchodců, většina neúplných rodin,či rodin s více dětmi, většina nezaměstnaných, nebo tzv. pracující chudoba, tedy především lidé pracující za minimální mzdu, nebo mzdu této blízké? Nežili a nežijí ani dnes! Kolik jich asi bylo? Počet lidí žijících v chudobě nebo se k ní se blížící činil, podle dřívějších údajů, více než jeden milion lidí. Proto se nám zdají výše uvedené údaje o chudobě nízké. Nadto mluví pouze o možné chudobě dospělých. Otázka, která se nám vnucuje, kolik dětí bude muset žít se svými rodiči v chudobě? Řekne nám to někdo?


  Ti, kteří žili a žijí v nadbytku, v nadstandardu, činí mnohem menší sociální skupinu, než chudí lidé u nás.


  Je povinností především MPSV, aby uvedené skupiny vymezilo a určilo jejich početnost. Pokud k tomu nedojde, můžeme se jen dohadovat o celkové sociální situaci v republice. Malovat tuto sociální situaci na růžovo je to poslední, co si můžeme dovolit.


  Pokud současná politická elita uvrhne značnou část našich občanů do chudoby, měla by si konečně uvědomit, že nelze nakupovat zbraně za desítky miliard v podmínkách chudnutí téměř celého národa.


  Až Fialu zlomí... Keller varuje. Přijel z Francie. Veze info a předpověď

  21.7.2022 4:44 dop. | Rozhovor

  POLOČAS ROKU HRŮZY „Je to odporně socialistické, Francouzi na rozdíl od Čechů ještě nepochopili, jak má vypadat kapitalismus,“ říká známý sociolog, bývalý europoslanec a profesor Jan Keller po návratu z Francie. Popsal, o kolik je vyšší průměrná mzda, jaký osud potkal vyhlášenou francouzskou hořčici nebo kdo si v klidu kupuje pěstování a prodej těch nejlepších značek Bordeaux. V České republice předpokládá unikátní situaci. „Snad poprvé vůbec se budou politické strany ve volební kampani trumfovat, která z nich je kompetentnější k tomu, aby nám zajistila nejistotu a zchudnutí,“ uvedl. Profesor též varuje před tím, že by Fiala mohl podlehnout EU a kývnout na zrušení našeho práva veta. Pak by už prý byly zbytečné jakékoliv volby...

  A co atmosféra mezi Francouzi a životní úroveň? Lze nějak srovnávat? Jaký máte dojem z jejich sociálních poměrů?

  Minimální i průměrná mzda je ve Francii zhruba 2,5krát vyšší než u nás. Přitom ceny potravin v obchodech jsou v obou zemích srovnatelné. Češi nedohánějí Francouze ve výši mezd, ale rychle je dohánějí v podílu příjmů, který vydá domácnost za bydlení. A předhonili jsme je naprosto suverénně v cenách energií. Jednoznačně vedeme rovněž v míře inflace. Ta je ve Francii druhá nejnižší v Evropě, zatímco my i zde usilujeme o naprosté prvenství. Stát ve Francii přispívá řidičům na benzín, aby tolik nepocítili zvyšování cen nafty. Je to odporně socialistické, Francouzi na rozdíl od Čechů ještě nepochopili, jak má vypadat kapitalismus.

  Váš zkušený předpoklad. Do jaké míry hrozí v Evropě „sociální výbuch“? Které státy se budou bouřit a kde se lidé se snižováním životní úrovně smíří?

  Francouzi jsou zvyklí se bouřit v jednom kuse, i když se oproti nám mají velice dobře. V naší oblasti se stávkovalo na regionální železnici vedoucí do Pyrenejí i na některých linkách autobusů, které spojují města na pobřeží oceánu. Stávky byly vždycky dopředu ohlášeny, takže si člověk mohl přizpůsobit program. Zarazila nás ale třeba jiná věc. V žádném obchodě jsme nesehnali hořčici. Dozvěděli jsme se, že výrobu francouzské hořčice převzala Kanada, která ji momentálně do Francie nedodává. Takže i ve velkých obchodech zejí regály s hořčicí prázdnotou. Je to pěkný obrázek o upřímnosti tzv. ekologického snažení Evropské unie. Na jedné straně jsou lidé nuceni do elektromobility, na straně druhé letadla a lodě převážejí hořčici z Kanady do Francie, protože si kanadská firma výrobu a prodej tohoto artiklu koupila. Jenom to přejmenovali z dijonské hořčice na burgundskou. A další zajímavost globalizace. Francouzské vinice jsou ve velkém skupovány už nejenom Angličany a Američany, ale také Čínou. Pro případné zájemce: hektar kvalitní vinice dnes stojí pět milionů eur. Takže u nás, v České republice, jsou zavírána akademická pracoviště sinologie ze strachu před čínskými agenty, zatímco ti si v klidu kupují pěstování a prodej těch nejlepších značek Bordeaux.

  Může podle vás v důsledku kombinace cen energií, potravin či bydlení na podzim dojít v České republice k něčemu, co vyústí v násilí? Jaké jsou faktory pro a proti?

  Pokud se trendy vývoje cen nezmění, ocitne se ve vážných existenčních problémech velká většina našich domácností. Ceny uhlí je zbytečné sledovat, protože to už dneska prakticky neseženete, ceny dřeva jdou nahoru a dodací lhůty se prodlužují o dlouhé měsíce, s cenami benzínu má snad zkušenost každý, a jak už jsem řekl, v potravinách s přehledem předháníme i takovou Francii. Co bude na druhé straně stát proti protestům? Protože vláda působí dojmem, že je na rekreaci a čerpá placené volno už od svého nástupu do úřadu, zbude na panu premiérovi, aby obyvatelstvo uklidňoval svým mácháním rukama. A to mu jde zatím pořád dobře, v tom je jednička.


  Několikrát jsme hovořili o tom, že chudoba je selektivní. Jenže válka na Ukrajině, hospodářská recese, covidová epidemie bude mít dopad na širší vrstvy. Rozumím tomu, že část lidí na obchodu s neštěstím ostatních slušně vydělává. Přesto, sledujete nějakou změnu?

  Chudoba je selektivní a nemorální bohatnutí rovněž. Ale třeba o nedávných odměnách špičkových manažerů ČEZ jsme už myslím mluvili. Rovněž banky, pronajímatelé bytů zejména ve velkých městech a exekutoři si nemají na co stěžovat. O těch, kdo kšeftují se zbraněmi, nemluvím, protože my zbraně neprodáváme, nýbrž darujeme a odvoláváme se přitom na odkaz Václava Havla.


  Když budeme bilancovat uplynulé měsíce roku 2022. Dorazila za uplynulý rok do české politiky s Fialovou vládou změna, která byla slibována? Jakou změnu představuje pro Českou republiku Fialův kabinet?

  Změna dorazila nepochybně. Bál se snad někdo vloni touto dobou, že až začne topná sezóna, nebude mít čím topit? Alespoň já o nikom takovém nevím. Dneska tuto obavu vyjadřují prakticky všichni lidé, se kterými mluvím. Trochu rozumím oblasti školství, možná dokonce i o něco více než paní Langšádlová vědě. Tady mohu potvrdit, že k žádné změně nedošlo. Ministr, který nedávno odešel, nám kromě své ostudy nic dalšího nezanechal. Nový ministr, který nastoupil, má celé prázdniny na to, aby se seznámil s fungováním regionálního školství. Snad se to stihne doučit.


  Zmiňoval jste v jednom ze svých komentářů, že je unikátní, když politici neslibují lidem prosperitu, ale to, že zchudnou. Části populace už se podařilo vnutit představu, že je pro ně snížení životní úrovně bezvýhradně nutné. Jak je možné, že tleskáme představě života v bídě? Rozhodli se voliči části politického spektra, že rádi trpí „za dobrou věc“? Nebo věří tomu, že oni úplně nezchudnou a bude se to týkat jen sousedů, kterým zbídačení přejí?

  Je to skutečně unikátní situace. Snad poprvé vůbec se budou politické strany ve volební kampani trumfovat, která z nich je kompetentnější k tomu, aby nám zajistila nejistotu a zchudnutí. Já v tomto ohledu dlouhodobě věřím nejvíce ODS.


  Mohla se česká vláda navzdory extrémně obtížné situaci projevit lépe? Došlo během uplynulých měsíců k zásadním změnám, které už nikdo nebude schopen ovlivnit?

  Vláda se neprojevila nijak. Tedy kromě toho, že vyzvala občany, aby se navzájem udávali, a pohrozila tresty za šíření všeho, co si nemyslí zrovna ona. To všechno se dá naštěstí napravit. K nevratným změnám může dojít v případě, že se premiér Fiala zhroutí pod tlakem Guy Verhofstadta, německého kancléře Scholze a jim podobných a stane se loutkou při odstraňování práva veta členských států v Evropské radě. V tom případě už vlastně ani žádné další volby pořádat nemusíme, protože se o nás bude s definitivní platností už úplně ve všem rozhodovat jinde. Máme k tomu dobře nakročeno.


  Mezi opozicí existuje představa, že pětikoalice vyhrála loňské volby buď náhodou, nebo rovnou podvodem. Když se blíží první výročí parlamentních voleb, které tuto vládu dosadily, jak se s těmito prohlášeními vypořádat?

  To nechám na těch, kdo se k moci dostali díky právním úpravám, které osobně považuji za krajně účelové. Ale pokud se naplní to, o čem jsem mluvil v předchozí odpovědi, bude už opravdu jedno, kdo jaké volby jakým způsobem vyhraje.


  Zaznívají názory, že jedinou opozicí je v současné době hnutí ANO, jenže od něj nelze očekávat i v případě úspěchu, ať už v jakýchkoli volbách, razantní změnu. Skutečná změna by mohla přijít až v případě, že vznikne společenská vrstva, která vygeneruje novou politickou sílu. Co o tom soudíte vy?

  Jediná nová společenská vrstva, která se u nás může při současných  trendech zrodit, je pauperizovaná střední třída. Když se něco takového stalo naposledy ve Výmarské republice téměř před sto lety, vznikla z toho tehdy takzvaná statusová panika. Zbídačení lidé odevzdali hlasy Adolfu Hitlerovi. Nemám dostatek fantazie, abych si dokázal představit, co by se stalo tentokrát. Utěšuji se tím, že často v historii platí, že co dříve proběhlo jako tragédie, proběhne podruhé jako fraška. Moc se ovšem na tu smutnou frašku netěším.


  Mají šanci nějak do dění zasáhnout euroskepticky orientované subjekty jako SPD, hnutí Trikolora, Svobodní nebo Hnutí PRO Jindřicha Rajchla? Jaký je jejich potenciál?

  V každém ze jmenovaných subjektů působí řada rozumných lidí. Pokud by v nich tito lidé převažovali, nevidím důvod, proč by už nemohli vytvořit nějakou formu spolupráce. Takhle se budou jenom přetahovat o nízká procenta a drobit protestní hlasy ke spokojenosti stran, které samy sebe označují za demokratické, i když jdou ze skandálu do skandálu...


  Zastánci Petra Fialy ho považují za „klidnou sílu“, která trpělivou prací dokáže směřovat k cíli. Současně ho mají za slušného a vzdělaného člověka, který se nakonec stal mimořádně úspěšným politikem. Jak vy vnímáte osobnost Petra Fialy?

  Ani v nejmenším nepochybuji, že Petr Fiala směřuje ke svému cíli. Jediný drobný problém vidím v tom, že bohužel nevíme, v čem tento cíl spočívá. Snad to ví aspoň on sám. Parlamentní Listy


  Co nelze ukázat …

  Michail Chazin


  Záporožská jaderná elektrárna (ZAE):

  To téma jsme už dřív probírali, – řeknu to takhle: – jsou vážné důvody k předpokladu, že na ZAE je uloženo cosi, co nelze nikomu veřejně ukázat. Tedy, všichni víceméně vědí, že je tam uloženo plutonium nebo obohacený uran pro Turecko a možná i pro Ukrajinu, a ukazovat to nelze, protože by následně ihned vznikla otázka, kdože to tam dovezl. Zatím tam ale, jakoby, není. Proto bych řekl, že je to téma mezinárodní politiky a je naprosto zřejmé, že ukrajinské vedení nemá vůbec zájem na to, aby se na to přišli podívat mezinárodní pozorovatelé, takže to pohodlně svalují na ruského útočníka

  Takže probíhají závody těch, kteří si přejí návštěvu mezinárodních expertů na ZAE a těm, kdo si to nepřejí a, na rozdíl od nás, vědí, co to je.


  Překlad:   st.hroch   Překlad: st.hroch 20220827


  Redakce: J. Skalský, připravil: Dr. O. Tuleškov


  Vydalo Křesťanskosociální hnutí ve spolupráci s Nezávislou skupinou Věrni zůstaneme a Českým národním sdružením jako svou 778. publikaci určenou pro vnitřní potřeby vlasteneckých organizací. Praha, 27. srpna 2022

  Webová adresa: e–mail:

  Estránky: