Češi, kteří se nebudou chtít stát Němci, musí k tomu být přinuceni nebo zastřeleni


Stanovisko k poněmčení zcela jednoznačně vyjadřoval návrh vedení NSDAP v Praze z 11. března 1942: "Rasově schopní Češi, kteří se nebudou chtít stát Němci, musí k tomu být přinuceni nebo zastřeleni." Naštěstí tento program měl být realizován až po "konečném vítězství" Německa. (Dokumenty moderní doby, str. 363, 1940, 28. srpen, „Z pamětního spisu Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa, text psaný kurzivou, Nakladatelství Svoboda, Praha, 1978)