ČR jako 17. země SRN?

Tato mapka se objevila asi v roce 2016. Již dříve někteří „naši“ politici mluvili o možnosti, že ČR by se mohla stát 17. zemí Německa. Špidla svého času se vyjádřil v tom smyslu, že by proti tomu nic neměl. Herman mluvil o tom, že by čistě teoreticky by to bylo možné. Jiní říkají, že ČR je jakýmsi ekonomickým protektorátem Německa. Další o sobě mluví jako o sudetských Češích, či vysloveně se za Čechy nepočítají, cítí se jako Böhme. Nedávno jeden náš politik o sobě potvrdil, že je tak trochu germanofilem. Těch germanofilů a sudetomilů máme u nás hojně. I v nedávných prezidentských volbách kandidovali.

Je republika skutečně 17 zemí SRN? Podle přiložené mapky by se ČR jako celek nestala jednou ze zemí Německa, ale, že části republiky, Čechy, Morava a Slezsko by se staly jednotlivě spolkovými zeměmi.

A ještě jedna zajímavost. Německo takto zvětšené by se nestalo sousedem Slovenské republiky. Ta totiž z mapky úplně vymizela. Stala by se součástí Maďarska.

Že předmětnou mapku přinesl údajně humoristický časopis, na věci nic nemění. Zkušebním balónkem může být i „humor“

Jak se vám, vážení přátelé, zamlouvá přiložená mapa?

ČNL