ČR jako 17 země SRN


Tato mapka se objevila asi v roce 2016. Již dříve někteří „naši“ politici mluvili o možnosti, že ČR by se mohla stát 17. zemí Německa. Špidla svého času se vyjádřil v tom smyslu, že by proti tomu nic neměl. Herman mluvil o tom, že by čistě teoreticky by to bylo možné.


Skutečnost však byla jiná. Podle přiložené mapky by se ČR jako celek nestala jednou ze zemí Německa, ale, že části republiky, Čechy, Morava a Slezsko by se staly jednotlivě spolkovými zeměmi.


A ještě jedna zajímavost. Německo takto zvětšené by se nestalo sousedem Slovenské republiky. Ta totiž z mapky úplně vymizela. Stala by se součástí Maďarska.


Že předmětnou mapku přinesl údajně humoristický časopis, na věci nic nemění.

Jak se vám, vážení přátelé, zamlouvá přiložená mapa?

ČNL