Čína přijala zákon o sebeobraně před západními sankcemi. Nám by takový také neškodil

15. června 2021

Naše úřady mudrují o škodlivosti západních sankcí a východní soused nesedí s rukama v klíně, ale přijímá tvrdá rozhodnutí.

Na 29. zasedání stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců byl přijat zákon o rezistenci k zahraničním sankcím. Týká se to západních zemí, které vystupují jednotně proti bouřlivému rozvoji Číny.

Čína se rozhodla pro velmi jednoduchou metodu ke ztrestání všech, kteří se sankcemi proti ní řídí. Platí to pro společnosti i jednotlivce.

U společností je to víceméně pochopitelné. V Rusku je také zákon proti sankcím a ten předpokládá potrestání společností. Ale prakticky nefunguje.

Zajímavější je to s fyzickými osobami. Na ty mohou být uplatněna následující opatření: Zamítnutí výdeje víza, nucená deportace, zrušení již platných víz, uvěznění a zabavení majetku. Nejzajímavější je poslední bod. Týká se nejen těch, kteří porušují zákon, ale i jejich příbuzných.

Okruh lidí, na které je možno uplatnit odvetné sankce Číny, je neobyčejně široký. Navíc zákon zavazuje čínské občany a společnosti napomáhat úřadům k obraně proti uvaleným sankcím.

Shrnutí

Čína opět dala příklad tvrdého a nekompromisního přístupu k obraně svých práv a zájmů. Přitom ji reakce Západu málo zajímá. Jak by se asi zachoval German Gref, kdyby takový zákon byl přijat u nás. Vždyť Sberbank zatvrzele odmítá otevírat své pobočky na Krymu.

Před zahraničními společnostmi v Číně nestojí jen prostá volba, na kterou stranu se postavit. Ani ta prostá volba není nijak jednoduchá, znamená to, že se pro mnohé známé značky stal čínský trh hlavní pro odbyt a odejít z něho není tak jednoduše možné.

Převzato z