Útok čiernohorských úradov na srbskú cirkev bola to americká objednávka?

Moskva 2. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP–Jean–Francois Badias)

Bývalý veliteľ pozemných vojsk USA v Európe generál Ben Hodges ešte v lete vo svojom interview pre jedno zo západných médií vyhlásil, že vplyv Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC), úzko spojenej s Ruskom, je prekážkou európskej integrácie Srbska a riešenia kosovskej otázky, píše v úvode svojho komentára pre agentúru Sputnik Mira Kankaras Trklja

Možno, že teraz, keď nastúpili čiernohorské úrady na cestu prisvojovania majetku SPC, plnia len odporúčanie USA a iniciátor terajších udalostí nie je v Podgorici, ale vo Washingtone.

Spolubesedníci Sputnika, teda generál vo výslužbe, vojenský odborník Mitar Kovać a historik Alexandar Raković, sú toho názoru, že prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič nanajvýš dôkladne plní „domáce úlohy„, ktoré dostal od USA.

Ako sami tvrdia, ak ešte v lete boli ľudia, ktorí si neboli istí tým, ako majú chápať vyhlásenie bývalého vrchného veliteľa pozemných vojsk USA, potom už takí ľudia určite nie sú. Franklin Ben Hodges vtedy povedal, že krajinám balkánskeho regiónu „treba poskytovať podporu a ochranu pred nátlakom Ruska„a, že Srbsku „treba pomôcť v čelení SPC, ktorá je spojená s Ruskom„.

Zmienka o Srbskej pravoslávnej cirkvi, ako o prekážke pre uplatnenie amerických záujmov na Balkáne, ktoré vraj narážajú na vplyv Ruska, ktorý mnohokrát vyhlásovali za „škodlivý„, bola prakticky anonciou prijatia v čiernohorského zákona o odcudzenie majetku SPC.

Đukanović pracuje na objednávku

Kovać podotýka, že americký generál len sformuloval pozíciu, ktorá už nie je pre nikoho nová:

„Problémy v Čiernej Hore, spojené s SPC a jej majetkom strategicky vypracovali a naplánovali v NATO. Čierna Hora ako nová členská krajina Aliancie dostala odporúčanie a čiernohorské úrady dostávali mnohokrát v procese formovania takzvanej čiernohorskej identity pokyny, aby sa vzdali stykov so SPC a „vybudovali„ čiernohorskú cirkev. To je model, ktorého sa majú pridržiavať tiež iné národy a novo vznikajúce štáty na Balkáne.„

Ukrajinský recept pre Macedónsko a Čiernu Horu

Srbský vojenský odborník pripomína situáciu v Severnom Macedónsku: o päť minút má nová členská krajina NATO tiež vlastnú nekanonickú macedónsku cirkev (kanonická cirkev, pôsobiaca na území Severného Macedónska, je tiež SPC, pozn. red.). Podľa jeho slov sa majú členovia a kandidáti na členstvo v Aliancii správať v súlade so záujmami NATO.

Podľa tohto receptu, podľa vzoru takzvanej ‘ukrajinskej pravoslávnej cirkvi’, ktorá tiež nie je kanonická, sa pripravuje budúcnosť pravoslávnych cirkví v štátoch bývalej Juhoslávie. Najhoršie je to, že ak bude tento model uplatnený v Čiernej Hore a ak Srbi nenájdu v Čiernej Hore spôsoby, ako donútiť moc k zrušeniu tohto zákona, bude podľa toho istého vzoru organizované prisvojenie srbských svätýň v Kosove a Metochii po schválení takzvanej právnicky záväznej dohody,“ varuje Kovać.

Podľa jeho slov v minulých rokoch NATO len márnilo čas a nedosiahlo žiadny výsledok vo svojom „ťažení na Východ„, kde sa tou najväčšou prekážkou pre vnucovanie globalistických hodnôt stalo pravoslávie. Kovać sa domnieva, že budú preto cieľom útoku pravoslávnej cirkvi v Európe, a to najmä na Balkáne, kde je činnosť SPC pre NATO zrejmou výzvou.

Úloha deep state

Druhý spolubesedník Sputnika, historik Alexandar Raković, si myslí, že Milo Djukanovič je predovšetkým splnomocnencom amerického „deep state„.

Podľa jeho názoru svedčia podobné metódy boja so SPC v Čiernej Hore skôr o slabosti Spojených štátov, o tom, že ani jeden z ich pokusov vysporiadať sa s „neposlušnými„ na Balkáne a ich prostredníctvom aj s Ruskom, nebol doteraz úspešný. „Nepodarilo sa im vyriešiť otázku srbského faktora v Čiernej Hore a otriasť Srbmi ani v Srbsku samotnom, v Čiernej Hore a ani v republike srbskej. Srbi aj naďalej fungujú ako jednotný organizmus, a tí (Američania, pozn. red.) nemôžu pochopiť, prečo. Nejaký iný národ by bol určite už dávno zlomený, so Srbmi to ale nejde,“ tvrdí Raković.

70% Čiernohorcov sú Srbi

Spolubesedníci Sputnika sú presvedčení, že súdiac podľa toho, čo sa deje teraz v Čiernej Hore (hromadné protesty na ochranu SPC, pozn. red.), úsilie USA a NATO, podnikanie rukami Mila Djukanoviča, nebude plodné.

Kovać podotýka, že mnohí ľudia v Čiernej Hore, dokonca keď začali sami seba označovať za Čiernohorcov kvôli ohrozeniu vlastnej existencie, boli a zostávajú aj naďalej Srbmi a členmi Srbskej pravoslávnej cirkvi. Ide o približne 70% obyvateľstva.

Raković si myslí, že čiernohorský zákon vyvolá konflikt, neprinesie, ale úradom žiaduci výsledok:

„Vyprovokovali konflikt, je ale málo šancí na to, že Milo v ňom zvíťazí. Srbská pravoslávna cirkev prežila rôzne ríše a rôzne režimy, prežije tiež Mila Djukanoviča. Zahájil nezmyselný konflikt, ktorý ho môže vyjsť draho.„