Ústavní soud kontra orgány bez restituční tečky?

Nekonečný příběh rájecké restituce knížecího rodu neustále zadrhuje v souběžných soudních reparátech. Občanští tazatelé na konec této protektorátní restituce jsou neustále odkazováni na jakési "přerušení", "složité právní řešení" a podobné formalismy (dříve se tomu říkalo obezličky). Přerušení bez konce??

Ústavní soud – pokud je nám občanům známo – rozhodoval v posledním desetiletí o restituci, táhnoucí se od roku 1992! – již třikrát.

Poprvé roku 2012, kdy zamítl  požadavek absolutní neplatnosti přihlášky předka restituentu k III.říši.

Podruhé, když roku 2017 zamítl požadavek zrušit vklad pozemků zemědělského družstva Rájec do katastru nemovitostí s tím,že žadatelé nejsou oprávněni.

Potřetí, když zamítl v osobnostním soudu požadavek omluvit se za 13 pravdivých výroků Mgr.Nečasové v knize CUI BONO Restituce o antidekretálních projevech předka restituentů, o konfiskaci majetku dle dekretů za presidenta Beneše, atd.

O tom všem se veřejnost samozřejmě nedozvěděla ani čárku.  Kdyby byl pravdou opak, vykřičela by to servilní média do oblak nad oběžnou dráhu družic..( Jako to vyřvala média o dvou výrocích, za něž se musela Mgr. Nečasová omluvit...aniž prolhaná média citovala soudce, jenž pravil novinářům: "Opovažte se napsat, že prohrála soud! Byla mnohem úspěšnější!").Naštěstí pro občany regionu Zrcadlo k těmto "médiím" nikdy nepatřilo.

A co nyní orgánové, podílející se na výkonu státu k restituci? Co PÚ Blansko, nebo případně NKÚ Praha?

Podle nás prostých občanů to "vyvolává dojem" – (použita jedna z dikcí Nejvyššího soudu v jiném procesu) – filmu "Srdečně pozdravy ze zeměkoule". Mimozemšťané se tam nostalgicky ptaji : "Copak tam ti naši nahoře dělají?" 

A druhý mimozemšťan odpovídá: "No, vždyť je znáte! NIC!"

Takže když právník nazná, že úředník musí vždy respektovat rozhodnutí Ústavního soudu, neplatí to pro feudum Blansko? Anebo se toto ještě kompetenti nedozvěděli? Pro nás prosté občany, a zvláště pro odbojáře postižené nacisty z rájeckého panství za protektorátu a jejich potomky, je to olbřímí záhada. 

Anebo to "nepřípustně zjednodušujeme??" (Použita jedna z dikcí Ústavního soudu v jiném procesu.)

Takže "restituční tečka" pro úřady se nekoná ani po Ústavních soudech – bude se vůbec někdy konat? Anebo je ještě něco nad Ústavním soudem, co může rušit jeho rozhodnutí? (Nemyslím ty budovy ve Strassburgu, ani z těch nemůže přijít zrušení rozhodnutí ÚS...)

Anebo – řečeno hyperbolicky –  se tu snad "čeká na zrušení dekretů (a republiky)"?

V příloze jako příklad uvádím rozhodnutí Ústavního soudu v kauze družstva Rájec.

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno