Útok na pana Jakla - praktický vstup do Protektorátu II.

Tak jsme se konečně dočkali. Český Hulvátov, následovník českého Kocourkova, se od teorie dopracoval k první praxi. Fašizoval. Někteří budou nesouhlasit - vždyť první nakládačku dostal na jižní Moravě pan činovník Feri. Rád vyvrátím, jak říkával herec klasik Horníček. Srovnávat rvačku opilců při koštu vína na jižní Moravě, proslulé tímto elementem, s programním politickým útokem na pana Jakla, jest idiotství. Navíc pan Feri si rvačku evidentně užíval, jak jest známo z dokumentace, a vytloukl z ní politický kapitál. Což u pana Jakla nebylo ni omylem.

Pan Jakl byl napaden jen a jen pro svůj souhlas s počínáním SPD. Útočníci, pokud je známo, mu to vmetli do tváře. Nedivím se Institutu Václava Klause, že se zhrozil nad tímto odporným atakem. Útok má jen jedinou dějinnou analogii - mlácení SA manů v reichu i v protektorátu. Pro příklad uvádím jednu historku z protektorátu z města Blanska. Tam někdy ve čtyřicátém roce (?) pochodoval v centru města oddíl hájotů (Hitlerjugend pro mladší generace). Čechové jej nepozdravili smeknutím čapek. Následovalo zmlácení jistého Sedláka a dalších mladíků,kteří se této protektorátní nepřístojnosti účastnili. Byli odvlečeni na místní NSDAP a tam vyslýcháni.

V našem případě máme zatím (!) jen první fázi - mlácení. Budou následovat další?

Máme důvodné podezření, že indicie našeho neblahého vývoje tomu nasvědčují. Především je to zatím jen písemná výzva neandertála z Jesenice za ODS, k podřezávání, vykrvení a pálení pozůstatků pana presidenta Zemana a poslanců, kteří schválili zákon o danění církevních restitučních požitků. V tomto státě nestačí podat ústavní stížnost. V tomto státě se musí veřejně vyzývat k podřezání hlavy státu a zákonodárců, kteří postupovali legitimně podle Ústavy. O inkvizitorství proti autorům nepohodlných, inkvizici nepřístojných knih, jež jest nutno dát na řetězy, jako knihy paní Lenky Procházkové o bídě současnosti, nebo paní dr. Samkové o islámu,který nesmí do Česka a pana dr.Hampla o prolomení hradeb Evropy migranty, ani nemluvě. Či proti nám, kteří v knihách jako CUI BONO RESTITUCE ukazujeme na protektorátní restituce, okrádající stát o miliardy. Zakázat, soudit, zavřít, podřezat, vykrvit, pálit. To jsou mantry euroříše, spějící k chalifátu. To jsme nevymysleli my občané, to vymýšlejí ONI, karatelé a inkvizitoři. Ti, kteří rozdělují národy a připravují jejich likvidaci. A nazývají to "liberální demokracií"...Toto jsou souvislosti. Souvislosti, které jako mráz přicházejí z Bruselu a Berlína do Prahy, z Prahy na venkov, jako plíživá chobotnice. A kterým naši kolaboranti s nadšením slouží.

Proč pána z Jesenice nazývám neandertálcem? Archeologové to vědí. V jugoslávské jeskyni Krapina již před mnoha lety byly nalezeny pozůstatky neandertálců s uřezanými lebkami. Buďto šlo o rituál anebo o kanibalismus. Faktem jsou uřezané lebky. Přesně tak, jak to dnes praktikují fanatikové Islámského státu vůči tzv. nevěřícím. To ovšem v praxi vede k zániku právního demokratického státu.

A milá ODS v čele s akademikem znalým Ústavy toto trpí. Formálně sice ferdyšovala a slovně se distancovala od výzvy svého neandertála. To však v demokratickém státě naprosto nestačí. Takového člena,dokonce zastupitele, má ODS okamžitě vyloučit ze svých řad a iniciovat trestní oznámení. Nestalo se. Pokud se bude náš stát vyvíjet takovým směrem, jsou v ohrožení všichni občané, kteří projevují veřejně, slovem i písmem, své názory a stanoviska na důležité společenské jevy ve společnosti, kde má panovat tzv. "liberální demokracie", jež nikdy nebyla zakotvena v naší Ústavě. V Ústavě, která má kodifikovánu demokracii bez přívlastků.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I