Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia byla přijata Valným shromážděním 8. prosince 1948 jako rezoluce Valného shromáždění 260. Úmluva vstoupila v platnost 12. ledna 1951.

Úmluva definuje jako zločin podle mezinárodního práva a byla výsledkem kulminace činnosti polsko–židovského právníka . Úmluva byla v publikována pod č. 32/1955 Sb.

Definice OSN

Čl. II.:

V této Úmluvě se genocidou rozumí kterýkoli z níže uvedených činů, spáchaných v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou:

a) usmrcení příslušníků takové skupiny;

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;

d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;

e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. HYPERLINK "https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_zabr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%AD_a_trest%C3%A1n%C3%AD_zlo%C4%8Dinu_genocidia" \l "cite_note–2"

Putin je přesvědčen, že Ukrajina se dopouští genocidy na občanech neuznaných republik Donbasu. Podle údajů OSN si ozbrojený konflikt vyžádal za osm let 13 tisíc mrtvých a 30 tisíc zraněných. Tedy asi 160 mrtvých a 3750 raněných ročně. Ti, kteří byli nedávno nalezeni v hromadných hrobech na území Doněcké republiky, do tohoto počtu nejsou zřejmě započítáni.

Též je otázkou, zda v počtech jsou uvedeni i ti, kteří byli zavražděni v Oděse, upálením či jinak. Řízení o jejich vrazích nepokročilo. Veřejnosti nejsou známé snahy ukrajinských justičních orgánů o nastolení sptavedlnosti.

V době Majdanu v Kyjevu bylo údajně zastřeleno, lépe řečeno zavražděno, asi kolem jedné stovky protestujících i policistů. Šlo údajně o nájemné vrahy. Dodnes také o této hromadné vraždě nic nevíme.

O glorifikaci banderismu na Ukrajině jsme slyšeli hodně. I o hajlování, nacistických symbolech některých vojenských oddílů, např. prapor Azov. To vše by mělo být předmětem vyšetřování příslušných mezinárodních justičních orgánů, jímž by Rusko mělo dát podnět k zahájení šetření v uvedených záležitostech.