Zpráva o stavu věcí od oblastního předsedy k „sudetoněmeckému“ dni  2016

 

Sobota, 14. květen 2016, od Ingolfa Gottsteina

 

Studijní text

 

Dobrý den, vážení funkcionáři,

milí čestní krajané,

 

Informační stánek oblastní skupiny Horní Bavorsko.

 

Bravo:  Bojí se nás, jen co pochopili, že nám pan Lippert pravděpodobně opět přidělil „plášť“, který nás skrývá, jako v roce 2015 v Augsburgu. Stánek má č. A516 a je dobře skryt za zadními stěnami uzavřené řady A4. Oficiální povolení pro stánek postavený 11.05. 2016, není zatím k dispozici.

 

To je také důvod, proč jste dopis obdrželi tak pozdě, protože bylo ještě možné, že my - Witikobund, budeme vytlačeni a pak by jste nás hledali marně. V případě, že to nenastane, budeme v sobotu a neděli, 14. a 15. května 2016, od 14.00, v každém čase, zakrytí třemi rozmístěnými porosty v sudetském hornobavorském stánku, kam můžete přijít pro informace   od Sudetenpost.

 

Překvapení při Sudetoněmeckém dni

 

1. Kníže Liechtenstein.

 

Ten, jehož knížecí dům rozhodně usiluje o návrat nesmírného bohatství Lichtenštejnů na Moravě, nositel Karlovy ceny. Soudí se o majetek a bojuje i s tím, že Bernd Posselt se chce změnou stanov zříci majetku etnické skupiny. Psali jsme o S. D. Hansi-Adamovi a  vyjádřili nad tím údiv.

 

2. Oznámeno "poselství z Prahy".

 

Na den 15.5. 2016, po projevu pana Polierera ze sudetoněmecké mládeže střední Evropy,  je toto překvapení oznámeno.

 

Rozhodně se nebude smlouvat o zrušení Benešových dekretů, ani restitucích majetku, ale doufejme, že zrušením kriminalizujících zákonů může nastat "účinná neutralizace", protože pachatelé již nejsou naživu a česká strana se tak nemusí bát procesů po odhaleních.

 

Také to byl ne "zříkač" ale my, kdo jsme prosazovali naše mezinárodní právní požadavky, kdo se podílel na tom neutralizačním účinku, protože my, okrajové figury,  jsme přivedli Čechy k nutnosti jednat.

 

Citát od mluvčího Franze Neubauera: "Existuje škála 0-100%. Pokud bychom se vzdali všeho, tedy na hodnotě 0 stupnice, budou Češi připraveni na všechno, dokonce na zrušení dekretů. To nesmíme udělat, protože by to byla z naší strany podpora loupeže, které se jako sudetoněmečtí vlastenci nikdy nesmíme zúčastnit.  "Přesně to uvidíme po domnělém zřeknutí se,  jistě přijde vysoký český politik na Sudetoněmecký den, ale určitě jej nenajdete na našem stánku. Možná, že příští Sudetoněmecký den bude v Praze, možná na sportovním stadionu, kde byly tisíce sudetských Němců, také Židů, brutálně mučeno. Dochází přesně k tomu, co Neubauer předpovídal ..

My, "marginální figury", máme zřeknutí se, tedy 0%, i když jsme tomu s vaší pomocí dosud bránili, je to tedy z vůle většiny landsmanšaftu dokončeno. Nejsme proto žádný příklad, který stojí za vyloučení a pro potvrzení akceptování loupeže.

 

Vzdáme se toho, a to ne za "třicet stříbrných", že jsme se dostali z oblasti politiky, obchodu, médií, ale také z dobrého místa stánku na Sudetoněmeckém dni.

 

Ptám se:

 

1. Zůstat v landsmanšaftu? Každé odstoupení od SL oslabuje naše většinové postoje a posiluje to Lipperta se sbubnovanými novými členy, kteří mají obvykle sklon se ohnout a být „politicky závislí“.

 

Akce:

 

2. "Aliance pro záchranu sudetoněmeckých zájmů" stojí před zápisem do rejstříku sdružení. Je zcela legální být tam členem, a není to důvodem k vyloučení pro členy SL, jak konstatoval politováníhodný právní zástupce SL Ortmann před vrchním zemským soudem. Členové SL mohou být jejími členy, a nebudou v důsledku toho vyloučeni ze SL.

 

3. Učinil jsem pokus založit BHE (Bund Heimattreue-Europäer ) Spolek Evropanů věrných vlasti.

 

Má být nástupcem Lakottovy  EUFV - "Evropské unie uprchlíků a vyhnanců". Lakotta také selhal kvůli SL, zásluhou Bernda Posselta, když úspěšně reprezentoval a hájil svou vlastní klientelu. Posselt ale chtěl založení federace. Nic z toho ale nebylo. Několik vysídlenců sdružených v EUFV již vyjádřilo zájem o spolupráci na evropské úrovni.

 

4. Švýcarští přátelé jsou aktivní. Mají:

 

Založené Mezinárodní zastoupení exilu sudetských Němců ze Sudet – Starorakušanů. Mluvte Posselte pravdu, volá mluvčí. Dokonce i náš právník Veauthier, má o pravdu od Posselta obavy.

 

5. Soud. Ten pokračuje kvůli adrese z OLG. Byla to facka do tváře pro SL a představuje pro spolkové předsednictvo  obrovské potíže. My se můžeme těšit z adres údajných 200.000

tisíc členů a jsme si jisti, že alespoň jeden z deseti členů přijde v roce 2016 na Sudetoněmecký den, takže chodba nebude pravděpodobné stačit. Z tohoto důvodu je pravděpodobně naše umístění špatné.

 

Umístění stánku:

 

Vysvětlivka: Nikdy jsem si nemyslel, že podám žalobu na SL k soudu, protože jsem byl dosud toho názoru, že SL hájí naše porušovaná práva u soudu, a ne naopak. A to, že k ochraně ukradeného majetku bude chtít změnit stanovy.

 

Opatření SL:

 

Vedení SL utrácí obrovské prostředky, a to nejen země Bavorska, ale také vaše dary, za přivedení mladých lidí na Sudetoněmecký den, a tím vyvolání dojmu, že pokus o změnu účelu vykazuje příznivý účinek na mladší generaci. To podporuje také Markus Söder, který chce být  premiérem, i ostatní prominenti CSU.

 

Možnosti:

Neustále k nám běhají krajané, kteří přišli na Sudetoněmecký den. Ptají se, jak se mají chovat. Nechceme a nemůže z uvedených důvodů doporučovat pravidla chování. Navrhnout protesty hlukem a píšťalkami není vhodné. Větší smysl by mělo, protože už politické projevy nemůžete nebo nechcete slyšet, demonstrativní opuštění sálu, po odběru vlajky na začátku politických projevů.

 

Návrh a Pozvánka:

 

Místo toho se můžeme potkávat na stáncích A516, A514, A513 v "Uličce pravdy", a analyzovat situaci a diskutovat. Ale to je jen nezávazný návrh, který není třeba chápat jako anti-shromáždění.

 

Info-stojan a zákaz demonstrací:

 

Mnozí z vás očekávají, že budeme přítomni u informačního stánku ve městě a budeme oznamovat naše stanovisko. Bohužel to není možné, protože úředníky města Norimberk bylo zajištěno, že nebude schválen čas ani místa pro informační stánky či demonstrace.

 

Vztyčit vlajku:

 

Budeme samozřejmě i nadále používat naše právo na svobodu projevu a nezaměnitelný vzhled. Tam, kde se v současné době objevuje, vyvolává překvapení.

 

Soudní spory, stánek, 12.5. 2016

 

Změna stanov. Tři měsíce poté, co údajně provedlo Spolkové Shromáždění změnu stanov SL, stvrzující zápis na rejstříkový soud nebyl učiněn. Rejstříkový soud na základě  našich námitek zápis neudělal.

 

Seehoferovo zřeknutí se majetku. Seehofer přijel. Státní kancléř odmítá vysvětlení a odkazuje se na to, že k registraci nedošlo.

 

Opět soud. Věci jsou v pohybu, takže byl v Sudetském domě exekutor se soudním příkazem, k vydání členských adres. To bylo odmítnuto. Nyní bude žádost o pátrání v Sudetském domě, které se někdy bude konat. Zpožďovací taktika pokračuje tak alespoň do doby po

výročí Císaře Karla IV., oslavovaného při bavorsko-česko-sudetském dni 2016.

 

Jedná se samozřejmě o taktiku získat čas, a aby to vypadalo, že změna byla provedena v pořádku. Tedy zvládnout situaci zachováním hrobového klidu. (Uspávací taktikou)

 

Financování spolkových sdružení.

 

Financování SL je špatné, nejen vysoké platy vrcholového vedení jsou na vině, není to práce na dobrovolnické bázi, nýbrž také naddimenzovaný Sudetoněmecký den. Aby se vyrovnalo manko

 

a) členské příspěvky budou zvýšeny,  b) měli bychom SL nejen obdarovávat, ale také odkazovat  dědictví v závěti, v rezignaci na práva a v sebeuspokojení z politiky, kterou vedení SL financuje.

 

Financování oblastních skupin.

 

To je také špatné, přece jsme získali dotace z "veřejných zdrojů", pro sebeuspokojení z politiky, která SL ocenila - za nic.

 

Chcete-li, či můžete-li darovat, myslete na nás, protože potřebujeme pro naše dobrovolnické akce každý fenik a cent.

 

http://www.witikobund.de/sachstandsbericht-des-bezirksobmann-zum-sudetendeutschen-tag-2016/

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf