Znovuzrození brněnského Německého domu

 

Nevím, jak ostatní města naší republiky oslavují výročí podepsání Česko-německé deklarace, Brno však jistě předstihlo všechny. Jeho program těchto oslav, i Česko-německého kulturního jara, je přeplněn nejrůznějšími akcemi – diskusními fóry, výstavami, literárními čteními, setkáními – a dokonce i piknikem. Jako centrální místo tohoto „Meetingu Brno 2017“ je vybráno Moravské náměstí ve středu města, a sice u makety Německého domu. Tam během několika dnů vyrostla trubková kopie tohoto domu v měřítku 1 : 1 . Zhotovena je z ocelového lešení a půdorysně i výškově odpovídá originálu.

 

Před několika měsíci pracovník magistrátu pro „Brno-střed“ – p. M. Doležal ubezpečil představitele vlasteneckých organizací, že při plánované rekonstrukci Moravského náměstí nebude nikde umístěna připomínka na Německý dům. Ve vítězném projektu ztvárnění náměstí opravdu žádná připomínka není, na samotném místě Německého domu však bude postavena kavárna, kde asi častěji uslyšíme němčinu než češtinu. Pan Doležal však zřejmě nepovažoval za nutné nás seznámit se záměrem postavení makety Německého domu, která, jak svým objemem, podobou a nápisy na čelní stěně, nám zřejmě připomene minulost a sílu němectví.

 

O Německý dům se v posledních letech vedlo dosti sporů. Postaven byl v letech 1887-91 z podnětu německých brněnských zbohatlíků, sdružených ve spolku „Deutsches Haus“. Bylo to kulturní a společenské středisko brněnských Němců, které se po nástupu Hitlera k moci stalo propagátorem nacismu a fašismu. Za protektorátu zde sídlila NSDAP. Co se tu dělo, si dovedeme představit. Při bombardování Brna Američany byla budova zasažena bombou a vyhořela. Její trosky byly v r. 1945 odstraněny. Absence této budovy vzhled Brna nijak nepoškodila – tento neogoticko-renesančně-barokně výtvor nikdy nepůsobil esteticky.

 

Nyní se nám jej naši radní pokoušejí znovu připomenout. Jak dlouho bude tato ocelová konstrukce zabírat místo pro odpočinek, na zeleném ostrůvku Moravského náměstí, nevíme.

V programu „Meetingu Brno 2017“ nemůže chybět vzpomínka na „násilné a kruté vyhnání Němců z Brna“. Pod názvem „Pouť smíření“ vyjde jako každoročně z Pohořelic a skončí na Starém Brně, kde bude pochod uvítán významnými osobnostmi, primátorem Vokřálem a jihomoravským hejtmanem Šimkem.

 

Prohlížíme-li brožurku s podrobným programem oslav, nemohou nám uniknout dvě věci. První je absolutní převaha německých řečníků na oslavách. Není divu, vždyť tyto oslavy jsou vlastně pro ně uspořádány a sice hlavně pro ty, kteří byli po válce z města odsunuti – pro naše „krajany“ a jejich příznivce. Hlas dostane i několik Čechů – budou tu řečnit a diskutovat např. M. Kocáb, P. Bělobrádek, M. Vašáriová, T. Havlík a několik dalších. Na další Čechy zbudou úlohy moderátorů – Ostrčilíka, Lišku, Doležela aj.

Druhou udivující věcí je velká pozornost a úcta věnovaná Židům a Romům. Na jejich místě bych účast v tomto falešném divadle nepřijala.

Realizace „Meetingu Brno 2017“ si jistě vyžaduje enormní finanční náklady. Jako patroni těchto akcí jsou uvedeni primátor Vokřál, hejtman Šimek a ministr kultury D. Herman. Lze předpokládat, že finanční podpora „krajanů“ je štědrá. Přesto však hlavní tíha dopadne na nás, daňové poplatníky. V Brně je dost chudých rodin, nemocných, opuštěných dětí, kterým by podpora jistě prospěla.

 

V naší historii je mnoho památných dat, na která je zapomínáno. Mě osobně tento bombastický „Meeting“ nijak netěší, zvláště když je zcela jasné, za jakým účelem a pro koho je pořádán. Poslední kapkou těchto provokací byl i dnes dopravený, na růžovo natřený, tank, který stával v Praze. Umístěn byl v blízkosti sochy prezidenta Masaryka v centru Brna. Ředitel Moravské galerie sice vysvětloval, že je pouze součástí výstavy moderního umění „Kmeny 90“, nikdo mu však jistě nevěří. Dříve, než se konala v 16 hodin vernisáž, a to ve 14 hodin, sešli se u tanku vlastenci a vyvěsili u tanku transparent „Ne fašismu“ a plakát „Vítáme tank Rudé armády, který bojoval za naše osvobození“. Vyzdobili tank květinami a šeříkem.

Milí čtenáři, o průběhu této „bohulibé“ akce „Meeting Brno 2017“ budete podrobně informováni po jejím ukončení.

 

Ing. arch. Nina Žečeva, Brno, 11.5. 2017