Ze Dne vlasti 2015, Rakousko

Pozdrav Volkmara Harwanegga  Dni vlasti 2015, Rakousko

Poslanec SPÖ (Sociálně demokratická strana Rakouska) Volkmar Harwanegg předal slavnostnímu shromáždění vřelé pozdravy od starosty Vídně Dr. Häupla. Zdůraznil úspěšnou integraci německých vyhnanců ze staré rakouské vlasti a zdůraznil, že významnou měrou přispívají k rekonstrukci své nové vlasti, Rakouské republiky.

Vyhnáním traumatizovaní  lidé si zaslouží, aby příslušné Benešovy dekrety byly definitivně zrušeny a vysídlené osoby rehabilitovány!

Příklad z Brna - pochod z Pohořelic do Brna - v opačném směru než brněnský pochod smrti dne 30. května 1945 - dává naději na začátek přehodnocení českých dějin.

***

Poslanec Ernst Woller (SPÖ) zastupoval  BGM. Häupla při tomto pochodu do Brna a na akci na Mendlově náměstí.

***

 

Z projevu Richarda Raze, náměstek primátora Klosterneuburgu, na Dni vlasti 2015, Rakousko

 

"Vážené dámy a pánové!

V loňském roce jsme tady oslavili 50. výročí patronátu Klosterneuburgu.

Co patronát znamená? Definice říká: "Patronát je dobrovolné přijetí povinnosti řádné péče." Patronát znamená péči!

 

Péči jsme my, podle mého názoru, jako město půl století také zajišťovali. Vydáváním poblikací, doprovodnými akcemi, nebo podporou zachování historického dědictví.

 

Klíčový pojem: Moravské - slezské zemské muzeum, které bylo domovem více než 40 let v Rostocké vile v našem městě. Říkám, bohužel bylo do 1 září tohoto roku, protože muselo být uzavřeno návštěvníkům z důvodu prodeje Rostocké vily spolkové zemi Dolní Rakousy.

 

A tady vidíme naší povinnost, zejména jako města patrona, opět zasáhnout. Od oznámení zamýšleného prodeje Rostock vily spolkové zemi Dolní Rakousy, jsme jako městský správce vyvinuli intenzivní úsilí k zajištění pokračování existence muzea v našem městě.

 

O současném stavu jednání vám mohu oznámit, že ze strany města se navrhuje řešení, která by mohlo zajistit přežití muzea ve městě Klosterneuburgu. Úmyslně jsem říct mohlo, protože jednání stále probíhají a já bych žádal o pochopení, v tomto ohledu ještě nemohu sdělit jakékoliv další podrobnosti.

 

Chci, navzdory této současné situaci, zdůraznit význam patronátu města Klosterneuburg a  závazku k sudetoněmeckému landsmanšaftu.

Vítám vás ještě jednou velmi vřele a přeji Dni vlasti 2015 stále dobrý kurz! Vše dobré."