Západní úradníci bránia kresťanským vojnovým utečencom získať azyl v Európe

Vážne obvinenie

Paríž 27. apríla 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)

 

Závažné obvinenie voči francúzskym zodpovedným funkcionárom vzniesol bývalý prefekt Vendée Jean- Jacques Brot, koordinátor pre utečencov zo Sýrie a Iraku. Brot bol hosťom novinára Thomasa Cauchebrais vo vysielaní RCF Vendée

Ilustračné foto


Jean-Jacques Brot má na starosti dve kategórie utečencov: Rodiny nachádzajúce sa v utečeneckých táboroch v Jordánsku, Libanone a Turecku, pod správou Vysokého komisára pre utečencov (HCR.) Druhou skupinou sú iracké rodiny prenasledované pre svoje náboženské presvedčenie. Jedná sa o kresťanov a jezídov.Keď v roku 2014 vtrhol Islamský štát do oblasti Ninive, vypracovala francúzska vláda systém udeľovania azylových víz. Brot uviedol, že výsledkom tohoto systému je pokles udelených víz pre tieto náboženské menšiny o 40% v porovaní s predchádzajúcim rokom. Realitou je v skutočnosti veľmi malý počet prijatých kresťanov.Brot konštatoval existenciu celého radu „byrokratických a ideologických prekážok“ pri udeľovaní azylu. Bývalý prefekt obvinil zodpovedných úradníkov, že zámerne bránia udeľovaniu víz pre kresťanov a jezídov.„Objektívne existuje určitý počet funkcionárov, ich mená nebudem uvádzať, ktorí svojimi spismi, svojím konaním a svojou pomalosťou vyjadrujú svoje presvedčenie.“ Jedným z dôvodov, ktorý napomáha existencii dvojitého metra v prístupe k utečencom je podľa Brota apel blízovýchodných patriarchov, aby kresťania neopúšťali svoje domovy.„Môže to byť pochopiteľné u ľudí, ktorí nie sú mučení a vystavení násiliu, ale tento apel patrairchov má katastrofálne následky.“ Brok vysvetľuje, že práve túto výzvu patriarchov zneužívajú funckionári, ktorí „obzvlášť vo Francúzsku dávajú prednosť svojmu presvedčeniu pred záchranou zraniteľných rodín.“ Podľa Broka títo funkcionári používajú apel blízkovýchodných patriarchov ako argument pre zamietnutie víz.Katarína Hanzlíková

hlavnespravy.sk