Z uvítacího projevu Gerharda Zeihsela, předsedy SLÖ, Den vlasti 2016, Rakousko

 

Milí hosté, drazí krajané!

 

Žijeme opět v neklidné době. Evropa se dostala do potíží. Ilegální migrace od předchozího roku, s dalšími imigranty a uvítací politikou, plus referendum o ukončení členství Spojeného království Velké Británie v Evropské unie, vyvolaly velkou nejistotu  obyvatelstva v zemích EU.

 

Pozvání do Německa na základě slov Merkelové „My to zvládneme“ a úplné selhání manažerů EU v oblasti ochrany vnějších hranic již mají následky v různých volbách! Když padly vnitroevropské hranice  měly být nahrazeny  slíbenou ochranou vnějších hranic EU. Ale jak jsme zažili v minulém roce, naše hranice byly přeběhnuty tisíci uprchlíky - a to do značné míry nelegálními migranty! Zdá se, že euforie Merkelové "My to zvládneme" přišla, protože v letech 1945/46 se 15.000.000 německých vyhnanců stalo nakonec darem z nebes pro rekonstrukci Německa a Rakouska!

 

Ale podmínky současné doby jsou zcela odlišné: dnes není žádný nedostatek pracovníků v ekonomice, ale miliony nezaměstnaných v Německu. Po druhé světové válce bylo vše v troskách, miliony mrtvých a vězňů chyběly, vyhnanci zde zachraňovali sklizeň v roce 1945! Ale přesto zde zažili také "studený domov" - i když byli také Němci a křesťané! Dnes je zcela odlišná situace: je zde jazykový problém, docela cizí kultura, málo vyškolených pracovníků - a zákonnost pro imigranty také vůbec nefunguje. Válečné uprchlíky, musíme jednoznačně přijímat, ale nemůžeme být chudobincem poloviny světa!

 

S námi, sudetskými Němci, byla po 1. světové válce - po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie a nadiktovaném míru v St. Germain, z 10. září 1919 - sehrána ošklivá hra. Sebeurčení bylo pro Čechy a Slováky, nikoliv ale pro nás. To bylo následováno 20 lety útlaku sudetoněmecké menšiny v Československu - slibovaná samospráva/autonomie v rámci Československa nebyla Benešem poskytnuta - požadoval ji po velkém volebním vítězství sudetoněmecké strany v roce 1935 Konrád Henlein!

 

To bylo následováno sudetskou krizí – a to znamená, že Beneš otevřel Hitlerovi dveře do Československé republiky. Mnichovská dohoda - s předchozím ustoupením Prahy mocnostem, Velké Británii, Francii, Itálii a Německé říší, byla následována 29. - 30. září 1938 smluvní definicí většinově německých území, začleněných pak od 1. - 10.10. 1938  do Německé říše. Jednalo se o mezinárodní smlouvu! O půl roku později - v březnu 1939 – oproti tomu vpochodoval německý Wehrmacht do Čech a Moravy nezákonně - Zakarpatská Ukrajina a Slovensko se den před tím rozhodly o odchodu z Československé republiky!

O tom, že je historická pravda předpokladem pokroku, svědčí započatý sudetoněmecko-český dialog a veřejná diplomacie našich krajanů v jejich mnohých místech vlasti. V loňském roce i letos jsme měli mírový pochod,  s primátorem Vokřálem a mnoha mladými Čechy, zase zpátky do Brna, minulý týden se konal Sudetoněmecký komunální kongres v Plzni. Pokud se patronát rozšiřuje na partnerství, musí tam být sudetští Němci, a nejsou na okraji společnosti. České obce stále častěji spolupracují s německými a oceňují sudetské Němce jako partnery s místní znalostí!

 

Na dnešním jednání je také středem pozornosti pocta pro rakouského přítele, který nám po mnoho let poskytuje vynikající podporu v našem úsilí. Je to hejtman Horního Rakouska  Dr. Josef Pühringer, který dostane Zlatý odznak cti naší zastřešující organizace VLÖ (Svazu německých starorakouských landsmanšaftů v Rakousku).

 

V přímých rozhovorech se SLÖ (Sudetoněmecký landsmašaft Rakouska) snaží dospět v České republice k řešení otázky odškodnění Novorakušanů, na rozdíl od Starorakušanů, kteří měli před rokem 1938 Rakouské občanství. Ti dostali od tehdejšího  komunistického Československa v roce 1974 odškodnění. Otázka nových občanů, vyhnanců, je stále otevřená!

 

Některé čestné hosty bych chtěl přivítat osobně:

 

Z duchovenstva otce Benedikta Felsingera, s jihomoravskými kořeny, známého bylinkového faráře a kanovníka od kláštera Geras, který spolu s hlavním celebrantem Prof. Dr. P. Bernhardem Demelem, z Řádu německých rytířů, slaví s námi, děkuji!

 

Z diplomacie Mag. Petra Hojniho, velvyslaneckého tajemníka zastupujícího velvyslance České republiky Jana Sechtera ve Vídni, a Dr. Martina Windischgraetze.

 

Z politiky hlavního řečníka hejtmana Horních Rakous, Dr. Josefa Pühringera, primátora  patronátního města sudetských Němců Klosterneuburgu, Mag . Stefana Schmuckenschlagera z ÖVP (Lidové strany Rakouska), dolnorakouského hejtmana  - Dr. Erwina Prölla, ved. oddělení Willibalda Eignera (ÖVP)

 

předsedu klubu FPÖ Dolnorakouského sněmu Barbaru Rosenkranzovou, zastupující  poslankyni Rakouské národní rady, mluvčí vyhnaných ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Anneliese Kitzmüllerovou, vídeňského poslance sněmu Wolfganga Irschika (FPÖ), poslance Národní rady Prof. Dr. Josefa Höchtla - prezidenta rakouské Společnosti pro mezinárodní porozumění a poslance a mluvčího Sociálně demokratické strany Rakouska (SPÖ), Volkmara Harwanegga.

 

Z Asociací Prof. Dr. Heinze Brandla - vědeckého specialistu etnické skupiny s manželkou, finančního ředitele W NÖ Bgld.  Dr. Manfreda Freye, komerčního radu Erharda Freye, naši slavnou jihomoravskou spisovatelku Dr. Ilse Tielschovou-Felzmannovou s manželem, generálního sekretáře Svazu německých starorakouských landsmanšaftů v Rakousku (VLÖ) Ing. Norberta Kapellera a předsedu Dkfm. Freda Kratschmara, sekretáře VLÖ Dr. Karla Kataryho a DI Ulrike Raichovou, poradce pro Sedmihradsko, saského spolkového předsedu Manfreda Schullera s delegací z Horního Rakouska, v elegantních krojích, dunajského Švába Ing. Josefa Wagnera a kapitána Petera Steindla a Vídeňačku maďarského původu Dr. Evu-Marii Barkovou, ze Seeliger Gemeinde z Vídně Gerdu Neudeckerovou a Dr. Herberta Knautheho, předsedu Nového klubu.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-HqxTXM2Ml9CQTVBUjg

Volně a kráceně přeložil P. Rej