66. sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, Augsburk, květen 2015

 

Z projevu bavorského premiéra Horsta Seehofera,  24.května 2015

 

Milí krajané,

vřelé přivítání na tradičních Letnicích na setkání sudetských Němců v Augsburku. Tady v bavorském Švábsku začínaly sudetoněmecké dny před 65 lety. Zde začínala pravidelná roční shromáždění etnické skupiny:

       pro připomenutí společné vlasti,

       pro kultivaci své vlastní kulturní tradice,

       pro upozornění na nespravedlnost vyhnání,

       pro společné porozumění.

Kdo je zde navštíví, uznává, že tato tradice je živá a vitální. Jsem rád, že jsem dnes s vámi.

 

V pamětním roce 2015 si připomínáme konec války před 70 lety. Pamatujeme si s důstojností a respektem všechny oběti války. Bilance druhé světové války je bod nízkosti  v dějinách lidstva: 55 milionů mrtvých, bezprecedentní zločin holocaustu evropských Židů, miliony deportovaných do koncentračních táborů.

V Flossenbürgu a Dachau jsme vzpomněli v hlubokém smutku na oběti v koncentračních táborech.  

Tato část naší historie zůstane navždy - a to opravdu navždy - varováním a připomínkou minulosti, ale stejně tak misí pro budoucnost.

 

70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století. Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni  z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti.

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

 

Krátce po válce přijely první vlaky ze sudet do Bavorska. Náhodní ztroskotanci, bez bytu, bez práce, domov jim byl ukraden.

Ale přinesli věci, které jim nemohli vzít: podnikatelské dovednosti, odvahu a tvůrčí sílu. A především: Vzali jim domov, ale ne jejich identitu, ne jejich hrdost, ne jejich

 

Milí krajané,

s tímto bohatstvím ctností jste Bavorsko dobyli. Navzdory vyhnání, chudobě a strádání jste tvrdě pracovali.

Od houslařů v Bubenreuthu přes rodinu Wetzelovu v Dillingenu nad Dunajem až k mezinárodně aktivním velkým podnikům, jako Kraiburg holding v Waldkraiburgu - sudetští Němci a další vyhnanci, kteří pomáhali svou odbornou činností bavorským podnikům v práci, úspěchu a prosperitě.

"Práce vytváří domov" - to byl slogan té doby. Nestěžovali si, především ne na Strýčka Sama. Vytvořili vlastním úsilím novou prosperitu. To platí nejen v Geretsriedu, Waldkraiburgu, Traunreutu, Neutraublingu, Neugablonzi nebo Bubenreuthu. Přinesli budoucnost celému Bavorsku.

Sudetští Němci žili s přesvědčením: Naše budoucnost je založena na hodnotách a kulturní identitě. Domov je víc než odměna a chléb. Domov  potřebuje soudržnost a sebevědomí.

S obyvatelstvem jste vytvořili nový společenský život - a ne  izolovaně, ale společně s místními obyvateli.

Společně řešit problémy, společné hledět do budoucnosti - to bylo a je vaše krédo. Pro tento postoj jsem vám vyjádřil své poděkování a uznání!

 

Tady na sudetoněmeckém dni se ukazují v plném květu staré zvyky a tradice: velkolepé kroje, lidové písně a tance, švestkové knedlíky, palačinky a koláče – na "českém vesnickém festivalu " můžeme zažít vaši kulturu všemi smysly. Tradice sudetských Němců patří Bavorům, stejně jako Frankům, Švábům a Starobavorům. Náš "čtvrtý kmen" je středobodem naší bavorské vlasti!

A to je důvod, proč je Bavorsko tak atraktivní a uznávané po celém světě. Protože jsme zvláštní. Protože nejsme zbroušeni do globální jednolitosti. My jsme my - a to je dobře!

Zachování domova, formování budoucnosti: To je nový program Sudetoněmeckého muzea. Vytváříme místo paměti  a setkávání. To je touha mého srdce. Stavíme a financujeme novou budovu v Mnichově jako důležitou státní stavbu. Podporujeme provoz muzea plně podle plánu. To jsem slíbil, a tento závazek splním.

V loňském roce se konala architektonická soutěž a má vítěze. Koncem ledna byla podepsána smlouva, stavební plány jsou konkretizovány.

Předseda představenstva Pany pracoval usilovně ve prospěch zřízení muzea. Spolu s mou kabinetní kolegyní Emilií Müllerovou řídí plánování. Bůh vám pomáhej s tímto závazkem!

Sudetoněmeckým muzeem v centru města jsme  vytvořili něco nového a zvláštního - symbol sudetoněmeckého etnika. Ve středu města, v centru života. Je klíčovým projektem bavorských kulturních koncepcí! Jsem si jistý, že jsme zde proto, abychom nastavili standardy pro moderní a inovativní muzeum a kulturní paměť.

Z návratu k našim kulturním kořenů čerpáme v Bavorsku sílu a sebedůvěru.

V našem stále více provázaném světě mohou aktivně utvářet budoucnost jen ti, kteří znají své kořeny!

 

Milí krajané,

udržujete již 70 let své kulturní bohatství a živou paměť: ve svých pokojích v bytech, ve svých krajanských sdruženích a ve vašem sudetském dnu.

Vzpomínám si přesně: Jako pro malého chlapce nebylo pro mě nic krásnějšího, než poslouchat vyprávění starších generací. Vzpomínky z minulosti byla pro mě zkušenost, jako bych tam dokonce byl.

Ale jednoho dne již nebude možné slyšet osobní zkušenosti. O to je důležitější předat pochodeň vzpomínky našim dětem a vnoučatům.

Jsem proto rád, že se spolková vláda nakonec rozhodla o národním dnu vzpomínek na vyhnání. 20. června čas nadešel. My, Bavoři, jsme začali valit tento kámen. Naše trvalé úsilí se vyplatilo. Celostátní Den vzpomínání je důležitým signálem pro všechny vyhnance.

Máme dokonce první bavorskou vzpomínku věnovanou obětem útěku a vyhnání. V září loňského roku jsme vyslali silný signál - s účinností daleko za hranice Bavorska. Naším poselstvím je, že vyhnání je a zůstává křivdou. Musíme vyhánění po celém světě zavrhnout! To je naše poslání pro budoucnost.

Naše historie nás zavazuje říci nahlas "Ne" - v boji proti rasismu, antisemitismu a xenofobii, proti všem formám bezpráví a násilí. Každému musí být jasné: Nedáme extremistům a štváčům ani milimetr prostoru!

Vy sudetoněmečtí vyhnanci jste příkladem: V dialogu kultur vzniká důvěra. Přes vaše utrpení, a to navzdory svým ohromným ztrátám, jste hledali pravdu a usmíření. Obě k sobě patří: usmíření potřebuje sílu pravdy.

 

Dnes žijeme v Evropě v míru a svobodě. Německo je součástí evropského společenství hodnot. Za 25 let jsou naše země  smířeny. Váš domov, sudety, byl více než 40 let oddělený za železnou oponou. Dnes jsou sudety součástí sjednocené Evropy.

Naše děti a vnoučata žijí evropskou myšlenkou. Zcela přirozeně. Víkend v Praze, studentské výměny se Skotskem, studium v Paříži. Pro mladé lidi se Evropa stala domovem.

Při všech problémech, při všech zatěžkávacích zkouškách, bychom si měli být my Evropané neustále vědomi: Evropská unie je nejbrilantnější politickou představou  moderní éry. Největším mírovým projektem v dějinách. Žijeme v šťastném dnešku!

Vážené dámy a pánové,

naše společná Evropa začíná lidmi. S každým setkáním a přátelství s každým, překonejme hranice a uveďme do života naši představu o sjednocené Evropě.

Přátelská setkání, spolupráce a porozumění - to platí zejména pro mnoho kontaktů s našimi českými sousedy. Společně jsme dosáhli hodně. Po desetiletích nepřátelství a oddělení jsme sousedé a přátelé v srdci Evropy.

 

Vzpomínám si na 25. výročí pádu vnitřní německé hranice. Na slavnostním ceremoniálu v Selbu byl dojemný moment: Mladí lidé z Bavorska a České republiky předvedli společně hru na jevišti. Zářící oči, zářící tváře - tatáž generace, vydali zprávu: Evropa je naše budoucnost!

Školáci, učni, studenti v Bavorsku a Česku se poznávají a stávají se přáteli. Lidé se setkávají - v práci, při nakupování, ve volném čase. To je nejlepší důkaz sjednocené Evropy jako společenství hodnot a míru!

Chceme zachovat rozličné kontakty mezi našimi dvěma zeměmi a prohlubovat je. V prosinci jsme učinili historický krok. Otevřením našeho bavorského zastoupení v Praze jsme udělali milník v cestě do budoucnosti. Je to místo pro dialog, místo pro přátelství, pro spolupráci. Společně s našimi sudetoněmeckými krajany a v úzké spolupráci s našimi českými sousedy.

 

Vážený  Berndte Posselte,

po celá desetiletí otevíráte dveře, stavíte mosty, navazujete kontakty. S jasnými slovy a odvahou prosazujete usmíření a mezinárodní porozumění v Evropě.

Pět let jste pracovali společně s naším ministrem kultury Ludwig Spaenlem na kulturní dohodě mezi Bavorskem a Českou republikou. Teď by již mohla být formálně podepsána. To je další milník. Bavorsko a Česká republika bude udržovat  společné kulturní dědictví. Máte na mysli budoucnost, aniž byste ztratil ze zřetele minulost. Jste přesvědčený Evropan. Bůh vám žehnej za vaši velkou obětavost a vaše odhodlání!

Sudetoněmecký den je významný pro budoucnost, pro mezinárodní porozumění. Sudetští Němci hledají po mnoho let dialog a zůstávají v kontaktu se svou vlastí, budují lidské mosty a překonávají staré příkopy v myslích a srdcích.

 

Co jste všechno udělal pro dobré sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českou republikou, je těžko vyjádřit slovy, odvádíte skutečné dílo porozumění. Vám všem za to, o čem jsem mluvil, vyjadřuji své upřímné poděkování!

Bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg svým krajanům doporučil, aby nyní „ze své strany vyslali signál". Odpovědi přicházejí - také z politiky.

Nový starosta Brna oznámil plány na využití 70. výročí "brněnského pochodu smrti" k prospěšné aktivitě.  Vzpomínkový vlak ponese název "Brněnský pochod života". Rok 2015 byl v Brně vyhlášen jako "Rok smíření".

Jedná se o pozitivní signály pro budoucnost v duchu evropských národů! Čeští politici přijímají pravdu o vyhnání! A dochází k usmíření, důvěře, partnerství.

 

Milí krajané,

Vy jste vyhlásili heslem 66. sudetského dne: "Lidská práva bez hranic".

To je hluboce evropské a křesťanské poselství. Evropské společenství prosazuje tyto hodnoty, stavíme se za ně, aby všude ve světě platila síla zákona, a nikoli zákon džungle.

Vy, vaši rodiče či prarodiče zažili nespravedlnost a násilí z vlastní zkušenosti. Kdy jim byla odňata  jejich vlast a lidská práva, násilně odňat jejich majetek. Utrpení a nespravedlnost, které zakoušeli, jsou nesmazatelně zapsány do duše. A kdo byl kdysi obětí sám, má zvláštní solidaritu s oběťmi dnes.

Dnes musíme říci: útěk a vyhnání jsou hořké reality. Na celém světě je více než 50 milionů lidí na útěku před válkou, hladomorem, terorem a pronásledováním.

Náš svět se mění. Před 25 lety jsme opustili studenou válku bipolárního světa, je za námi. Doufali jsme, že v mírový pořádek, triumf míru a demokracie na celém světě. Ale dnes musíme říci: svět je v nepořádku. Svoboda a prosperita má svou cenu. A tato cena je vyšší. Štěstí znovusjednocení v míru a svobodě, náš hospodářský úspěch, naše životy ve stabilní demokracii, větší než kdy předtím v německých dějinách – to vše nás pohání k mezinárodní odpovědnosti, k přijímání opatření, k aktivní solidaritě.

 

Pro nás je na prvním místě - solidarita se slabými, s těmi v nouzi. Pomáháme lidem, kteří jsou na útěku. To je požadavek lidské důstojnosti, samozřejmost pro lidstva a pro všechny z nás.

 

Lidé v Bavorsku jsou vnímaví a připraveni pomoci. Projevují solidaritu s trpícími lidmi prchajícími před pronásledováním a násilím. Jsem vděčný mnoha dobrovolným pomocníkům  z kostelů, spolků a organizací sociální péče za jejich úsilí. Tato vstřícnost je vzácné zboží.

Naši občané a občanky očekávají solidaritu, ale také spravedlnost. Naše pomoc je k dispozici lidem, pro něž je určena. Zvlášť pokud chceme pomoci lidem, kteří byli traumatizováni válkou a terorem, platí: Pouze cílené solidarita je silná solidarita. Potřebujeme, aby se zabránilo zneužívání azylu! Na tomto bodě stranické linie jsme se dohodli na summitu o azylu před dvěma týdny v Berlíně.

 

A jen proto, že pracujeme v Evropě společně, se dokážeme vyrovnat s rostoucím tokem uprchlíků, který pokračuje. Evropská unie má 28 partnerů. Pět členských států přijalo na 70 procent všech uprchlíků. To nemůže být správné! V tom spočívá hlavní výzvou k evropské solidaritě!

 

Milí krajané,

Evropa má budoucnost jen s angažovanými Evropany! S Evropany, kteří vyvodili z bolestných zkušeností správné ponaučení. Vy všichni z nich máte jako vyhnanci  posílenou víru v porozumění. Vy vytváříte novou důvěru. Děkuji vám všem jménem bavorské zemské vlády a celé bavorské populace!

Můžete se s důvěrou podívat do budoucnosti. Máte silné mládí. Máte asertivní zástupce, kteří reprezentují vaše hodnoty a hledí do budoucnosti.

A budete mít spolehlivý záštitu. Svobodný stát Bavorsko. Emilie Müllerová a já osobně, jsme i v budoucnu na vaší straně.

Spolupracujme nadále - pro dobrou budoucnost, pro mír, svoboda a přátelství v Evropě!

Přeji úspěchy milým sudetským Němcům, úspěchy "čtvrtému kmeni" Bavorska

 

Volný a krácený překlad pro České národní listy: Ing. Pavel Rejf, CSc.

Připravil: Dr. O. Tuleškov