Z projevu Gerharda Zeihsela, předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska

 

"Vážení hosté, milí krajané!

Motto pro letošní Den vlasti jsme zvolili z toho důvodu, že Arméni jsou dobrým příkladem boje a vytrvalosti za pravdu pro nás, sudetské Němce! Arméni byli téměř 30 let před námi, sudetskými Němci, obětí strašlivé genocidy, za kterou byla odpovědná Osmanská říše. 100 let není nástupnický stát Turecko stále ochoten přijmout tuto historickou pravdu! Toto je i nám známo z našeho osudu, kdy nástupnické státy bývalého Československa (ČSR) – Česká a Slovenská republika, ani po 70 letech nechtějí opustit "tucet špinavostí" Benešových dekretů! Nyní jsou nové generace ve vládách, které nejsou zatíženy žádnou osobní vinou - ale dále nesouhlasí s vyrovnáním s oběťmi a jejich potomky!

Příkladem  zlepšení situace v České republice a odstranění temných skvrn z minulosti je Brno. Pamětní pochod z Pohořelic  do Brna - v opačném směru brněnského pochodu smrti dne 30. května 1945. Tento příklad  odsouzení těchto zločinů následují města a místa s podobnou historií, což je pro nás dobrá zpráva!

Trvajícím základem zbavení práv a vyvlastnění sudetských Němců a Maďarů - jsou Benešovy dekrety - vytvořené před 70 lety. Jsou fundamentem pro přisouzení kolektivní viny těmto etnickým skupinám na území Československé republiky. Ve veřejné debatě jsou Benešovy dekrety jen "tuctem špinavostí" ze sto čtyřiceti tří, které postihly německé a maďarské menšiny.

Pokud jde o kolektivní vinu na nacistických zločinech, které se udály po roce 1929 v Československu, není známá a prokázaná žádná aktivní podpora příslušníků německé nebo maďarské národnosti. A to nejen v oblasti občanských práv, ale i základních práv, která v r. 1938/39 byla oddělena pro německé občanství a pro občanství ČSR, vše bez osobního přičinění a dalších právních náležitostí.

Při současné uprchlické politice bych chtěl zdůraznit, že obrovský názorový tlak provádí média zcela jednostranně v citové otázce. Drtivá většina si netroufá pravděpodobně své obavy a názory otevřeně vyjádřit. Mezi občany je vztek na pojetí a selhání vládní politiky v oblasti přistěhovalectví a uprchlictví. Porovnávání s německými vyhnanci v letech 1945/46 - kdy jich bylo 15 milionů okradeno o jejich domovy – jde úplně vedle. Nemůžete porovnávat události před 70 lety s dneškem! Dnes se musíme jasně rozhodnout: právo na azyl se může vztahovat pouze na lidi, kteří jsou politicky pronásledovaní, nebo na útěku před genocidu, ale ne pro každého, kdo je potlačován diktaturou nebo nedokonalou demokracií v jakékoli podobě!

A  co se bude konat v Rakousku, když Německo a Švédsko skončí s přijímáním dalších uprchlíků a my  již nebudeme  většinou moci uprchlíky Rakouskem jen přepravovat? "(Zeihselův projev byl přerušen potleskem). Několik hodin po těchto slovech převládá v Rakousku červený poplach, protože německé orgány korigují kurz v azylové politice kontrolou našich hranic!

 

Zeihsel pak přivítal čestné hosty: Především místostarostu patronátního města Klosterneuburgu Richarda Raze (ÖVP), hlavního řečníka Dipl. Ing. Beransche Hartuniana,  Mons. Karla Wuchterla,  Mgr. Petra Hojniho, tajemníka zastupujícího velvyslance České republiky ve Vídni Jana Sechtera. Dále poslance Zemského sněmu Johanna Herzoga (FPÖ), poslankyni  Národní rady Anneliese Kitzmüller (FPÖ), poslance Willibalda Eignera (ÖVP), v zastoupení za poslance Národní rady Dr. Erwin Prölla - poslance Dr. Josef Höchtla (ÖVP), předsedu rakouské Společnosti pro mezinárodní porozumění, poslance Volkmara Harwanegga (SPÖ/Sociálnědemokratická strana Rakouska), poslance Národní rady Ing. Norbert Kapellera,  generálního sekretáře VLÖ/Svazu krajanských sdružení národních Němců Rakouska Univ. Prof. Dr. Herberta Vonacha, naši spisovatelku Dr. Ilse Tielscheovou, 1. a 3. místopředsedu sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakoska Dr. Karla Kataryho a Dr. Wolfganga Steffanidese, Dr. Herberta Knauthe z Nového klubu, komerčního radu Erharda Freye, Dr. Hanse-Martina Windisch-Grätze.