Z projevu Barbary Rosenkranzové, poslankyně rakouské Národní rady, Den vlasti 2016, Rakousko

 

Pane zemský hejtmane, drahé slavnostní shromáždění Dne vlasti.

 

Musím pogratulovat k této nádherné akci. Vidím v naplněné hale mnoho hostů v krásných barevných kostýmech, mezi nimi děti. To je dobrým znamením pro budoucnost! Je svědectvím o poctivé práci, kterou děláte, že zde můžete shromáždit co nejvíce skvělých lidí i 70 let po strašlivých událostech let 1945/46.

 

Vzpomínáte na vyhnání, která vás, vaše rodiče a prarodiče oloupilo za krutých okolností o vlast, ve které žili a pracovali po celá staletí vaši předci. Pieta vaší rodiny vás zavazuje k tomuto připomínání, ale tím také děláte službu pro celé společenství. Není to diskrétní, jak si někteří přejí. Není pravda, že paměť je překážkou ke smíření. Naopak, usmíření vyžaduje pravdu. Tím, že věnujete pozornost historické pravdě, přispíváte hodně k důvěryhodnosti naší země, ale také pracuje na skutečném usmíření, na trvalém míru.

 

Mír znamená více než nepřítomnosti zjevného násilí. Je to stav neporušování zákonů. A ráda bych znovu potvrdila to, co vám řekl pan zemský hejtman. Benešovy dekrety jsou trnem v oku komunity, která se považuje za společenství hodnot. Ještě bych dodala: Kdo to ví, musí se postarat, aby byl tento trn odstraněn. Obezřetně a diplomaticky, ale s pevností, při využití příležitosti, která se nabídla. A také je třeba říci, vzhledem k příhodnému historickému oknu. Šance by neměla být promarněna.

 

Dobrá vůle na druhé straně nesmí být zapuzena a zklamána. Jak se to opakovaně stávalo od roku 1989. Od dob prezidenta Václava Havla až k mladému režisérovi Davidu Vondráčkovi, nebo prohlášení Karla Schwarzenberga, při poslední volební kampani, je i na české straně upřímná ochota ke skutečnému usmíření.

 

Historie, která nás spojuje s našimi sousedy, má dlouhé a úspěšné období. Jak je známo, hlavně od rakouského arcivévodství a Václavské koruny, od roku 1526 do roku 1918. Právě teď se stará centrální Evropa znovu konstruuje, společné zájmy mezi zeměmi Visegrádské čtyřky a Rakouska jsou zřejmé. Spolupráce založená na pravdě a důvěře je projekt, který toho může hodně slíbit do budoucna.

 

Upřímné díky za vaši cennou práci. Jednejte i nadále s odvahou a vytrvalostí. Buďte ujištěni, že vás při tom z úřední moci budu podporovat.

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6WOVlZO-HqxTXM2Ml9CQTVBUjg

Přeložil volně a kráceně P. Rejf