66. sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, Augsburk, květen 2015

 

Z pozdravu Emilie Müllerové, ministryně bavorské zemské vlády, 23. květen

 

"Lidská práva bez hranic – jsou velkým mottem sudetoněmeckého dne  v roce 2015. Ochrana lidských práv je základem pro soužití v míru a svobodě. Zvláště letos jsme to často připomínali: Víme o teroru a porušování lidských práv vycházející z Německa ve druhé světové válce, jejíž konec před 70 lety letos připomínáme. Víme až příliš dobře, že ochrana lidských práv není samozřejmá, ale my všichni podporujeme jejich prosazení. " Ministryně poděkovala všem, kteří je aktivně podporují a zdůraznila: "Sudetští Němci, kteří byli dokonce na konci Druhé světové války obětí útěku a vyhnání, jsou hluboce oddáni zachování ochrany práv menšin a lidských práv. Budují mosty mírového soužití - založené na historické pravdě, právu a spravedlnosti. "

 .

"Bavorsko stojí za legitimními zájmy sudetských Němců, a to platí nejen v letošním jubilejním roce, ale bylo to v posledních desetiletích a bude to také v budoucnosti."

 

Ministryně ocenila úspěchy sudetských Němců v závěru: "Sudetští Němci jsou náš čtvrtý kmen. V posledních 70 letech přispěli hodně k vzestupu Bavorska. Jsou úspěšní v naší společnosti. V současné době je ve výstavbě v Mnichově Sudetoněmecké muzeum. Čerpáme sílu z historie sudetských Němců pro Bavorsko,  jakož i ze staletí dlouhé tvořivé aktivity sudetských Němců v jejich domovině, živé v jejich vědomí. "

 

Volný a krácený překlad pro České národní listy: Ing. Pavel Rejf, CSc.

Připravil: Dr. O. Tuleškov