66. sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, Augsburk, květen 2015

 

Pozdrav Steffena Hörtlera, předsedy sudetoněmeckého landsmanšaftu Bavorska

 

Dámy a pánové, milí krajané, Vážení přátelé sudetoněmecké věci!

 

Jako státní předseda asociace bavorských sudetoněmecké krajanů mám tu čest zahájit hlavní tradiční program. A mám to potěšení vás všechny  uvítat.

 

Právě jsme prožili mši svatou, která nám všem opět připomněla: staletí udržované křesťanské hodnoty jsou klíčovým prvkem naší identity. Velké poděkování patří také našemu biskupovi Reinhardu Haukemu, který navrhl tak působivou režii. Vaše Excelence, vítejte na sudetském dnu!

 

Nejen Němci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mají své hluboké a pevné kořeny v křesťanství. Češi jsou jím stejně ovlivněni. Toto společenství s našimi českými krajany bylo dnes  vyjádřeno  účastí episkopálního  vikáře otce Dr. Vojtěcha Eliáše,  který k nám přišel jako zástupce České biskupské konference. Děkuji, že jste přišel, otče Eliáši!

 

Vítám Monsignora Dietera Olbricha, předsedu sudetoněmeckých kněží, preláta Karla Wuchterla, rovněž protestantské pastory Tomáše Dittricha  a Andrej Hliboky z Prahy. Srdečný dík za příchod, a přípravu duchovních obřadů.

 

Dámy a pánové,

spolkový svaz sudetoněmecké domoviny byl založen v roce 1950. To je nyní 65 let. V té době by se asi nikomu z otců zakladatelů nezdálo, že budeme mít v roce 2015 čest přivítat návštěvu bavorského premiéra. Mnoho lidí si myslí, že je to samozřejmostí, protože on přichází každý rok. Ne, to není samozřejmé. I když jsme silnou a hrdou skupinou, a jsme jako 4. bavorský kmen pod zvláštní ochranou státu. Ale nemáme nárok na to, aby bavorský předseda vlády nám pravidelně obětoval svou svatodušní neděli.

 

Vážený pane premiére Horste Seehofere, jsme moc rádi, že jste nás letos znovu poctil vaší přítomností. Vítejte, a děkuji, že jste si poté přišli se svou ženou Karin s námi promluvit.

 

Nám nakloněnou ministryni Emilii Müllerovou jsem přivítal včera při zahajovacím ceremoniálu. V pátek  již udělovala kulturní ceny. Vaše pravidelná přítomnost na sudetském dni je jen vyjádřením vaší péče o nás v průběhu celého roku. Mnohokrát  za to děkuji. Vážená státní ministryně, milá Emilie Müllerová, jsme opravdu rádi, že máme vaši ministerskou přízeň.

 

Poté, co včera spolkový komisař Hartmut Koschyk předal oficiální pozdrav spolkové vlády, je nám ctí uvítat dnes Dr. Gerdu Müllerovou, spolkovou ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, v našem středu. Již v době vašeho působení,  jako poslankyně Evropského parlamentu, jste úzce spolupracovala s Berndem Posseltem a máte proto úzký vztah k sudetským záležitostem.

 

Vřele vítám: členy současného Spolkového sněmu. Zdravím předsedkyni regionální skupiny CSU v německém Bundestagu, Gerda Hasselfeldtovou a spolu s ní členy parlamentu CSU - Dr. Volkera Ulricha, Stephana Strackeho.

 

Srdečně zdravím státního sekretáře bavorského ministerstva financí, státního tajemníka Johna Hinterbergera, který je dnes mezi námi! Z bavorského parlamentu vítám zástupce CSU, předsedu frakce pro vyhnance Andrease Lorenze a naší Mechthildu Wittmannovou. Za SPD Dr. Linuse Förstera, mluvčího pro evropskou politiku - Huberta Aiwangera, předsedu představenstva nezávislých v zemském sněmu,  politického mluvčího Bernharda Pohla, jeho kolegu Dr. Leopolda Herze  a Dr. Hans-Jürgena Fahna.

 

Ze sněmu Bádenska-Württemberska z CDU Paula Nemetha, z vídeňské městské  rady druhého místopředsedu, Johanna Herzoga. Vítám prezidenta Švábska, pana Karla Michaela Scheufeleho.

 

Dále vítám správce okresů, starosty měst, krajů a komunálních rad, v čele se starostou hostitelského města Augsburgu, Dr. Kurta Gribla. Vítám všechny bývalé volené úředníky, kteří k nám zachovávají loajalitu ještě v důchodu, mezi nimi bývalého bavorského ministra zemědělství Josef Millera.

 

Vřele vítám hosty, kteří byli na slavnostním ceremoniálu předávání  sudetoněmeckých kulturních cen v pátek, v čele s nositelem Velké kulturní ceny, Prof. Dr. Rudolfem Fritschem. Je hezké, že jste dnes přišli.

 

Také zdravím všechny zástupce spřátelených organizací, kteří zastupují zájmy německých vyhnanců z různých oblastí původu. Zástupce ze Sdružení Gdaňsk Dr. Heiko Körnicha, který k nám přicestoval z Lübecku.

 

Dámy a pánové, jsem obzvláště potěšen četnými hosty z České republiky.

Vítám:

• náměstka místopředsedy vlády České republiky, pana Arnošt Markse, který zde zastupuje  místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka;

• zástupce strany TOP 09 v Parlamentu ČR, poslance Daniela Korteho;

• poslance Jihomoravské krajské rady, pana Davida Mazeka;

• generálního konzula v Mnichově  Milana Čoupka a oficiálního zástupce Ministerstva zahraničních věcí České republiky Jana Kreutera;

• dřívějšího viceprezidenta Evropského parlamentu, Libora Roučka;

• ředitele Domu národnostních menšin v Praze, pana Jakuba Štědroně;

• předsedy obou sdružení německé menšiny v České republice, naše přátele Martina Dzingela a Irene Novakovou;

• bývalého velvyslance Františka Černého a zejména v loňském roce oceněného Karlovou cenou Milana Horáčka a s ním mnoho dalších kamarádů z České republiky, s nimiž jsme léta úzce spojeni.

 

Účastí v Sudetoněmeckém dni  můžete dát jasně najevo, že němečtí a čeští „Bémáci“, Moravané a sudetští Slezané patří k sobě. Dovolte nám využít příležitosti k navázání kontaktů a udržování našich společných  kulturních kořenů.

 

Srdečně zdravím představitele diplomatického sboru, ministerstev, úřadů, tisku (Sudetoněmecké noviny), podnikatelské komunity, sdružení a institucí.

 

Dámy a pánové, milí krajané,

 

70 let po začátku vyhnání  je naše etnická skupina v období změny. Nedávné ročníky, které ještě nikdy nezažily hrůzu vyhnání samotného, čelí velké výzvě odpovědnosti za budoucnost naší etnické skupiny, která má být postupně předána další generaci. Tento proces je velmi důležitý pro naše přežití a  je velmi důležitý pro další prosazování  našich politických cílů. Pokud nenastoupí sudetští Němci narození po vyhnání, nebude pokračování. Pak úsilí v Německu a České republice by došlo k samém konci cestou "biologického řešení"  sudetoněmecké otázky.

 

Zajištění budoucnosti našich komunit je ústředním zájmem naší práce. Další pokračování je normalizace vztahů mezi Čechy a jejich sudetoněmeckými  krajany po strašlivých událostech v první polovině minulého století. Zde je zapotřebí překonat silné vrstvy předsudků a přesvědčit lidi. Třetí znepokojení je pevnost ukotvení naší etnické skupiny v německé a evropské společnosti. Pouze když jsou naši krajané za námi, budeme mít úspěch v dlouhodobém horizontu.

 

Proti těmto třem obavám je v našem landsmanšaftu především jedno jméno: Bernd Posselt. Po 20 let působí pro naši věc, čestně a neplaceně, neúnavně. Před rokem byl Bernd Posselt zvolen, kromě jím zastávané funkce mluvčího, také spolkovým předsedou - jako předtím Franz Neubauer. Letos se  spolkové shromáždění postavilo za reformní proces, který naši předchůdci již od konce 60. let nutně potřebovali, ale vždy znovu se mu vyhnuli. Nyní jsme to konečně začali řešit.

A výsledky mluví samy za sebe. Ve všech oblastech obav – v zajištění budoucnosti etnické skupiny - ve smíření s Čechy – v ukotvení v naší vlastní společnosti jsme nabrali rychlost. Naše etnická skupina nyní zřetelně postupuje dopředu.

 

Rostoucí zájem pozdějších generací o práci naší etnické skupiny všichni cítíme. Takže jsme natočili v tento sudetských den několik záznamů. Nikdy předtím jsme neměli tolik vystavovatelů v halách. Nikdy předtím jsme neměli tolik přednášek a programů. A nikdy nepřišlo tak mnoho německých krajanů z Čech, Moravy a Slezska. Připravenost Čechů  odsoudit spolu s námi  vyhnání významně vzrostla, zejména po rozhodnutí našeho Spolkového shromáždění o reformách. Jistě o tom bude řeč. A zájem našich médií a naší společnosti o nás sudetské Němce byl v posledních měsících obrovský.

Ačkoli reformní proces uplynulého roku byl podpořen národní exekutivou a spolkovým shromážděním pokaždé velkou většinou, iniciativa však přišla od našeho mluvčího a předsedy Bernda Posselta. I když byli zapojeni mnozí další, vážený Bernde, je to stále především vaše zásluha, že jsme na tom opět o něco lépe dnes než před rokem. Vítám vás na sudetském dni. A jménem zemského sdružení vám za vaši skvělou a úspěšnou práci upřímně děkuji.

 

Vítám Reinfrieda Voglera, který jako prezident spolkového shromáždění hrál klíčovou roli v úspěchu reformních rozhodnutí. Srdečně vítám Reinfrieda Voglera, a děkuji mu za jeho úsilí!

 

Vítám předsedu Rady domova, Franze Longina. Pan Longin je pro mě zářným příkladem, jako rodák s generační zkušeností, který se aktivně podílel v zájmu budoucnosti na naší práci. Hezké, že jste tady!

Vítám Gerharda Zeihsela, předsedu sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska.

 

Zdravím srdečně náměstka předsedy sudetoněmecké nadace a předsedu "Sudetoněmecké nadace pro sociální a vzdělávací práci", ze sudetoněmecké vzdělávací instituce "Heiligenhof" v Bad Kissingenu, Dr. Güntera Reicherta.

 

Zdravím spolkového kulturního referenta Dr. Dietera Hamperla  a Petera Polisher, předseda sudetoněmeckého mládeže. A vřelé přivítání Gerdě Ottové, spolkové mluvčí sudetských žen.

 

Kromě sudetoněmeckého landsmanšaftu je zúčastněno mnoho dalších sudetoněmeckých organizací, institucí a sdružení v etnické pracovní skupině a na sudetském dni. Jako jejich zástupce vítám na tomto místě manažera Spolku Adalberta Stiftera, Dr. Petera Bechera.

 

Chci obzvlášť vřele přivítat tisíce sudetských Němců krajanů, kteří se dnes sešli tady  v Augsburgu. Mnoho jich přišlo včera a zůstali zde. Jiní cestovali v noci na dnešek, aby tady byli  včas. A budou pokračovat v cestě zpět dnes až pozdě v noci.

 

Moji drazí krajané, jsem si velmi dobře vědom, jak namáhavé je to cestování pro mnohé  z vás. Vážím si toho, že jste jej podnikli, aby jste mohli být zde. A moc vám za to děkuji.

Závěrem bych chtěl přivítat všechny mladé lidi, kteří navštěvili sudetský den poprvé, kteří hledají kontakt s vlastí svých rodičů a prarodičů. Využijte příležitosti, aby jste se informovali u stánků a prezentace. A především, využijte příležitost promluvit si se svědky, kteří mohou něco říci o rodném kraji předků.

 

Dámy a pánové, přeji vám i nám všem pěkný, informativní a rušný den, 66. sudetoněmecký den. Takový, abychom mohli jít dnes večer domů s bezpečným pocitem: Stálo to za to, že jsme tu byli. A to stojí za to, abychom se vrátili příští rok.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek by zde dnes rád byl, ale jeho strana, KDU-ČSL, má právě tento víkend ve Zlíně svůj kongres, takže tam nesmí chybět. V letošním roce tak může k nám promluvit pouze prostřednictvím videa. Nyní vyslechněte  jeho poselství k nám sudetským Němcům!

 

Volný a krácený překlad pro České národní listy: Ing. Pavel Rejf, CSc.

Připravil: Dr. O. Tuleškov