Z pozdravu Ing. W. Eignera, poslance Zemského sněmu Dolního Rakouska, Den vlasti 2016, Rakousko

 

Především srdečný „Grüß Gott" ode mne. Jako člen okrsku   mám tu čest předat srdečné pozdravy našeho zemského hejtmana (LH) Dolního Rakouska Dr. Erwina Prölla. Náš hejtman vždy projevoval soucit vyhnancům. Mohu ujistit vyhnance z vlasti svou velkou úctou také proto, že vyhnanci významně přispěli v novém domově k prosperitě naší země. Ano - to byla obrovská námaha, muset začít od nuly.

 

Také Klosterneuburg pamatuje mnohé z přibyvších sem vyhnaných osob, zejména prostřednictvím kontaktů s klášterem, protože kanovníci měli intenzivní vztahy s Čechami,  Moravou a Slezskem. A vyhnanci, v Klosterneuburgu co nejlépe integrování, stávali se následně důležitým prvkem společnosti. Názvy mnoha ulic o tom podávají svědectví.

 

Slavný Den vlasti, přestože jsme již ve 3. tisíciletí, nás nutí si uvědomit, že dokonce i dnes jsou možné vraždy a vyvlastňování (mám na mysli Sýrii, Irák, Afghánistán, některé africké země, atd.), a přestože je to dnes prostřednictvím nových médií zřejmé, musíme uznat, že jsme proti tomu bezmocní. Také vyhnaní sudetští Němci jsou proti současné situaci bezmocní - to je důvod, proč nesmíme přestat ukazovat krutosti na nich opakovaně páchané před více než 70 lety. 3 miliony vyhnaných osob by mohly představovat obrovský potenciál pro konflikt v této deregulované době. Sudetští Němci si zvolili jinou cestu. Vyhrnuli si rukávy a začali s příslovečnou pílí s rekonstrukcí v nových domovských oblastech.

 

Ale máte právo trvat na tom, aby Češi poskytli historické pravdě odpovídající prostor. Zažité bezpráví nesmí být zapomenuto. Dnes, kdy jsou otevřené hranice ve společné Evropě, musíme pokračovat s našimi sousedy v otevřeném dialogu s cílem, ukázat události té doby ve správném světle.

 

Vážené dámy a pánové, myslím na předchozí Den vlasti, kde slavnostní řečník z Rakousko-arménské kulturní společnosti popsal 100 let starou genocidu Turků proti Arménům a nedostatek naděje na zlepšení. Pokud budou lidé jako Erdogan v Turecku, nebo snad v České republice Zeman u moci, dojde k oficiálnímu uznání pravděpodobně ve vzdálené budoucnosti.

 

Nicméně chceme jít do budoucnosti s nadějí, protože doufám že naděje na spravedlnost, jak se říká,  umírá poslední!