Vznikl v největší nouzi – vypracoval se na vrchol!

 

IV. Bavorský kmen, byl v širokém pohledu velmi často doprovázen na cestě k dnešní realitě lžemi a klamy. Pravda byla více a více zaměňována! Martin Buber řekl svému lidu. „Pravda je proto zpochybněna, že je zpolitizována!“ IV. kmen byl rychle integrován, přinesl své průmyslové znalosti a dovednosti, velkým firmám se podařilo příkladnou spoluprací mezi domácími a vyhnanci z vlasti, z dávné rodné půdy, vytvořit průmyslovou zemi prvního řádu! Přitom velká většina neměla čas být vlastenecky aktivní.

V té době získali pravomoci realističtí politici, pokrytci, kteří opustili své lidi, prodávají je a zrazují! Období klidu trvalo, až došlo k výbušné novele stanov – blábolu o příbuzenství! Podobně jako v pohádce - „Kdysi dávno ...“

V Českém rozhlase Bernd Posselt oznámil, že vše bylo jen rodinný spor a znovu jsme vybudovali mosty k našim českým bratrům a sestrám. Rakušané jsou bratranci? Bavorsko však je těžké pochopit, je to politická těžká váha, vysoce dotovaná Evropany. Ono nezapomnělo, je pouze potrestáno jen proto, že jeho politická slabost způsobila odchod od vysoce dotovaných evropských hodnot! Ale Bavorsko je zřejmě ještě jediné, kdo je má pořád rádo a stará se o ně v Mnichově?! Stále je chrání? 

Stanovy již dlouhou dobu čekají u soudu. Podobně, jako to řekl Lao-c 500 let před naším letopočtem: „Je jedna lekce ze zmrazení novely stanov - skončila.“ Bavorsko?! Jsem velmi hrdý na „pohledné mladé Bavory“, pracující v informatice, kteří byli oceněni za svou práci, jako uznávaná rodinná firma! S rozumnými starými lidmi se můžete poradit - co je vlast, co označuje a co znamená!!! A můžete si také jasně uvědomit: ,,Představitel sudetů vysvětluje, že neudělal nic špatného a může mu to být plně akceptováno!

Ovšem dobrovolně, přitom jako služebník krajanského sdružení, neudělal nic dobrého, ale ve skutečnosti již udělal dost zla! (Albert Schweitzer) Jeho čas již vypršel 5. února 2016. Mezitím mohl udělat něco dobrého -  vyvolat nové volby sudetoněmeckého landsmanšaftu a tím okamžitě ukončit současný právní stav čekání! Vyžaduje to odvahu!? 

V Schillerově Wallensteinovi se říká: „Život pohání odvaha, ne svědomí. „Malá Sarah, moje pravnučka, mi dává odvahu, nazývat věci pravými jmény! Z Goethovy knihy vybírám, „Kde se mi líbí  arogance? U dětí, kterým patří svět!“

Ona samotná ukončila můj dopis „Pradědo dej pero z ruky. Trápení již bylo dost.“

 

Gerhard Roch, 86551, Aichach, Tribuna názorů, Sudetenpost, 6.4. 2017, str. 12

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf