Výzva Českého mírového fóra k řešení problému ilegální imigrace

 

ČMF vyzývá všechny politické strany a politická i občanská hnutí, napříč politickým spektrem ke spolupráci a k urychlenému aktuálnímu řešení nelegální imigrace do České republiky.

ČMF předkládá tyto návrhy řešení:

 

1. Okamžitě povolat na hranice České republiky vojáky a policisty a zabránit tak nekontrolovatelnému a protiprávnímu přílivu nelegálních imigrantů do naší země.

 

2. Okamžité projevení jasného politického stanoviska české vlády k zastavení vojenských intervencí USA a jejich "koalic ochotných" na Blízkém východě a v Africe.

 

3. Na základě co nejširšího konsensu je naprosto nezbytné urychlené řešení role České republiky na evropské i světové scéně a v mezinárodních organizacích.

 

Ozbrojené útoky na Irák a Libyi jakož i všestranná podpora tzv. rebelů v Sýrii způsobily rozvrat fungujících států, uvrhly celé regiony do naprostého chaosu a záměrně tím otevřely prostor pro vojenskou ofenzívu fanatického džihádu. Nastala přesně ta situace, před kterou od samého počátku varovali čeští i zahraniční odpůrci intervence NATO. Je zcela nepřijatelné, aby jedni v naprostém rozporu s mezinárodním právem vedli války, ničili země a zaznamenávali přitom miliardové zisky, zatímco druzí se musí jménem pseudohumanity potýkat s následky této šílené destrukce.

 

Podle oficiálních údajů, poskytnutých Ministerstvem vnitra, registruje Policie ČR každý den více než padesát nelegálních imigrantů na našem území. Kolik jich ale neregistruje? Počet uprchlíků stoupá každým dnem a každým dnem se zvyšuje hrozba, že přesáhne únosnou míru pro reálné řešení celé situace bezpečnostními orgány naší země. Přesáhne – li totiž počet imigrantů 5% populace, je již situace nevratná.

 

Současná imigrace do Evropy, která nese známky cílené a řízené organizovanosti, s sebou přináší nekalkulovatelná politická a bezpečnostní rizika a naopak zcela předvídatelné sociální problémy. Navíc je dle posledních informací avizováno, že máme očekávat milion a půl uprchlíků z Ukrajiny. Nejde o empatii nebo naopak xenofobii vůči lidem v nouzi, ale o skutečnost, že se Evropská unie nechala instrumentalizovat ve prospěch geostrategických cílů USA a bývalých koloniálních mocností Francie a Velké Británie. Nyní za podporu této politiky, která rozvrací celou Evropu a tím i naši zemi, nebo alespoň za tichý souhlas platíme daň.

 

V prvé řadě je nutné pojmenovat a odstranit příčiny krize, nikoliv trpně snášet její důsledky až do další katastrofy, a proto České mírové fórum vyzývá všechny politické strany a politická i občanská hnutí k celonárodní diskuzi a sjednocení ke společnému postupu při hledání racionálního a efektivního řešení problému.

 

Vladimíra Levá Vítová, předsedkyně

Petr Schnur, místopředseda

Ivan Müller, místopředseda

 

cmf@centrum.cz